Flere socialsygeplejersker skal hjælpe socialt udsatte i Region Hovedstaden

Et succesfyldt pilotprojekt, hvor socialsygeplejersker har gjort en særlig indsats for socialt udsatte, bliver nu udbredt til hele hovedstadsregionen.
Gode resultater
Et pilotprojekt med to socialsygeplejersker på Bispebjerg og Hvidovre Hospital har fungeret så godt, at politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at gøre de to stillinger permanente og udvide projektet, så også Herlev og Hillerød Hospital får en socialsygeplejerske fra 2013.

Værdig og god behandling
– Det er vigtigt, at vi får skabt mere lighed i sundhedssystemet. Socialt udsatte, som for eksempel stofmisbrugere og hjemløse, er en helt særlig gruppe med nogle meget specielle behov, og socialsygeplejerskerne sørger for, at de får en værdig og god behandling på hospitalerne. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får sygeplejerskerne ud på alle akuthospitalerne, så flere kan få glæde af dem, siger Lise Müller (SF), formand for Udvalget vedrørende udsatte borgere.

Mere tryghed på afdelingerne
Socialsygeplejersker har et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer ofte færdes, og de kender de tilbud, der er til stofmisbrugere, alkoholikere og hjemløse. Det gør dem i stand til at hjælpe patienterne både under indlæggelsen og efter udskrivelsen ved at formidle kontakt mellem hospitalerne og det øvrige system. Deres viden om de udfordringer, der følger patienter med for eksempel store misbrugsproblemer, gør dem også i stand til at aflaste det almindelige personale i hverdagen og skabe mere tryghed på afdelingerne.

Store udfordringer
– Hvis man ikke har kendskab til misbrugsmiljøet på forhånd, kan det være en stor udfordring at håndtere patienter, der pludselig sidder og fixer i sengen, insisterer på at medbringe deres hunde på stuen eller har så store abstinenser, at de bliver aggressive, siger projektleder Nina Brünés, der selv har arbejdet som socialsygeplejerske i en årrække. Hun fik idéen til konceptet i 2006, hvor hun arbejdede som gadesygeplejerske for hjemløseprojektet Projekt Udenfor i København.

Lige adgang til sundhed
– Jeg så, at vi slet ikke var gode nok til at håndtere patienter med tunge sociale problemer på hospitalerne, siger hun. Det første skridt til at komme uligheden i sundhed til livs er, efter min mening, at sikre lige adgang til sundhed, og der er socialsygeplejerskerne en nøgleperson, fordi de hjælper med at koordinere patientforløbet og støtter de socialt udsatte patienter i at komme godt igennem behandlingen.

Skal samarbejde via socialmedicinsk enhed
De fire socialsygeplejersker skal samarbejde via en ny socialmedicinsk enhed på Bispebjerg Hospital, der er et særligt tilbud til patienter, som skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet.

Fakta:
Projekt Socialsygepleje det gode patientforløb blev i 2011 præmieret med Dagens Medicins Lighedspris.
Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og Glostrup kommunes misbrugscenter KABS, som behandler misbrugere i hele Storkøbenhavn.
Socialsygeplejerskerne har været involveret i 706 patientforløb siden projektet startede i februar 2010.
Projektleder Nina Brünés arbejder i øjeblikket med at afrapportere Projekt Socialsygepleje det gode patientforløb. Den endelige evaluering er færdig i oktober 2012.
Socialsygeplejerskerne er et led i Region Hovedstadens indsats mod ulighed. Regionsrådet har desuden afsat en pulje på 50 millioner kroner hvert år frem til år 2015 til at udvikle og skabe aktiviteter for svage borgere i samarbejde med kommunerne.

Yderligere oplysninger:

Lise Müller (SF), formand for Udvalget vedrørende udsatte borgere, tlf. 28 96 40 30
Nina Brünés, projektleder og socialsygeplejerske, tlf. 61 71 37 74, email: nina.brunes@glostrup.dk
Jesper Hvolris, overlæge, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 24 40, email: jhvo0001@bbh.regionh.dk
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *