På vej mod bedre diagnostik og behandling af tarmkræft

Teknologisk Institut er med i et nyt forskningsprojekt, som skal sikre, at mennesker med tarmkræft hurtigere får stillet en diagnose og tilbydes den mest effektive behandling og bliver sparet for ofte virkningsløs behandling.

En af de hyppigste former for kræft i Danmark er tarmkræft. 3400 danskere rammes hvert år af sygdommen. Med cirka en million nye tilfælde af tarmkræft om året på verdensplan er sygdommen en af de mest udbredte kræftformer hos såvel kvinder som mænd. Der er udviklet nye effektive lægemidler, såkaldte antistoffer, som dog kun virker på nogle få, mens de er uden virkning for 80 til 90 procent af patienterne.

– Desværre har mange patienter udviklet resistens over for den avancerede og ellers mere målrettede og skånsomme medicinske terapi. Med det nye projekt ONSET Diagnostics skal vi nu samarbejde om at udvikle en ny moderne metode, et såkaldt kit, der bedre kan finde frem til lige præcis de patienter, der kan hjælpes af den nye antistofbehandling, fortæller senior projektleder Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut.

Professor Stephen Hamilton fra Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital glæder sig over det nye toårige forskningsprojekt, der blev sat i gang i marts måned 2012.

– Vi har brug for at få udviklet en unik og fleksibel teknologiplatform til at diagnosticere tarmkræft, da det vil sikre, at patienterne spares for en virkningsløs behandling og med det samme kan få en effektiv kur, der er målrettet deres specifikke behov. Derudover spares sundhedsvæsnet naturligvis også for dyre, nytteløse behandlingsforløb, vurderer Stephen Hamilton.

Forskningsprojektet skal bygge videre på den viden, der er resultatet af et tidligere samarbejde mellem Teknologisk Institut, der er et GTS-Institut, og den danske bioteknologiske virksomhed PentaBase. Parterne udviklede en meget sikker og skalerbar teknik til at afsløre og måle på udvalgte celleforandringer. Arbejdet blev støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med en såkaldt Videnkupon. PentaBase blev grundlagt i 2006 og beskæftiger udover direktør Ulf Bech Christensen tre fuldtidsansatte.

– For en lille virksomhed som PentaBase er det svært at få tid til at skrive projektansøgninger samtidig med, at forretningen skal passes. Samarbejdet med Teknologisk Institut har betydet, at kvaliteten af ansøgningen blev på det høje niveau, som vi ønskede, udtaler Ulf Bech Christensen og tilføjer: Vi ser frem til, at vores vækst får et yderligere skub med det her projekt, og vi forventer at ansætte mere personale.

Internationalt samarbejde bag kamp mod tarmkræft
Projektets schweiziske partner ICP er internationalt anerkendt inden for kræftforskning og spiller en meget væsentlig rolle i projektet. De analyserer i dag rutinemæssigt tumorvæv for udvalgte mutationer ved hjælp af såkaldte in-house assays, og deres analysemetoder fungerer dermed som reference for det nye kit. Da ICP samtidig råder over prøver fra mange tarmkræftpatienter (en stor biobank) og repræsenterer aftagerne af det fremtidige produkt, bidrager de i valideringen af det nye kit og giver højt kvalificeret feedback angående kittets ydeevne og brugervenlighed.

Fakta:
Den danske biotek-virksomhed PentaBase har sammen med Teknologisk Institut og det schweiziske patologiske institut Istituto Cantonale di Patologia (ICP) fået tilsagn om støtte fra Eurostars-programmet. I Eurostars-programmet yder EUREKA og Rådet for Teknologi og Innovation tilskud til at udvikle produkter eller services, der kan kommercialiseres hurtigt efter projektets afslutning af små og mellemstore virksomheder. Det er anden gang, at PentaBase får bevilget støtte fra Eurostars-programmet.

Yderligere information fås hos senior projektleder Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut på telefon: 72201836 og hos direktør Ulf Bech Christensen fra PentaBase på telefon 27102151 eller professor Stephen Hamilton fra Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital på 7846 3705

Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter
viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. Læs mere på http://www.teknologisk.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *