Ny bog om behandling af kræftsygdomme

Samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og FADL’s Forlag (Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag)

Invitation til pressemøde d. 14. januar 2004 kl. 14.30 –15.30
Pressemødet afholdes hos Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

Bogen er opdateret med de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen, og formidler den aktuelle viden om forskning, udvikling, forebyggelse, behandling, palliation, rehabilitering og de forskellige faser af patientens sygdomsforløb på dansk.

På trods af de seneste årtiers markante fremskridt inden for forskning, diagnostik og behandling rammes hver tredje i vores del af verden af kræft.

Den ny bog fra FADL’s Forlag skal dække lægestuderende og danske lægers behov for opdateret og ny viden om kræft. Bogen udfylder et årelangt tomrum og er ventet af alle læger, der har kontakt med kræftpatienter og beskæftiger sig med kræftrelaterede emner.

I bogen redegøres for kræftsygdomme i alle kroppens organer af førende eksperter inden for de enkelte specialer.

Bag den første danske fagbog om onkologi står professor, dr.med. Mikael Røhrt, Rigshospitalet, og overlæge Hans Storm, afdelingschef, Kræftens bekæmpelse.

Kræftsygdomme er en lærebog til læger og alle sundhedsvidenskabelige studerende uden for det onkologiske speciale, samt et opslagsværk for alle andre.

Bogen udgives i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse,

Bogen er udkommet, og kan købes eller bestilles hos boghandlerne eller på www.forlag.fadl.dk
Pris: 800 kr.. inkl. moms.
ISBN–nr. 87–7749–317–6.
 

Læs mere her

Dansk medikotek-virksomhed på vej mod verdensmarkedet

Medikotekvirksomheden Chempaq passerer den første vigtige milepæl i udviklingen af unikt mini–blodanalyseapparat. En verdenssucces for den danske virksomhed er indenfor rækkevidde i kraft af dygtige medarbejdere, investorer og gode patenter, mener direktør Peter Halken.

Chempaq, en af de nyeste spin–out virksomheder fra Mikroelektronik Centret på DTU, har netop passeret den første altafgørende test af virksomhedens bæredygtighed. I uafhængige undersøgelser har Chempaq´s mikro–teknologi vist sig at være helt og fuldt på højde med de laboratorieteknikker, som i dag anvendes til blodanalyse.

Mini–analysatoren, der ventes introduceret på verdensmarkedet i 2004, kan lette livet for kræftpatienter i kemoterapi, idet de fra hjemmet kan måle effekten af behandlingen. Dermed kan patienterne spares for hyppige hospitalsbesøg. Hidtil har patienterne været nødsaget til regelmæssigt at opsøge specialiserede hospitalsafdelinger med det nødvendige udstyr. Med Chempaqs analysator bliver hverdagen for en kemopatient næsten at sammenligne med en diabetikers, siger Peter Halken.

Markedet for Chempaq´s analysator ventes at være endog meget stort, og investorerne bag Chempaq – InnFond p/s, Symbion Capital I A/S og Vækstfonden – forventer, at mini–blodanalysatoren med fordel vil kunne erstatte alle hidtidige apparater til måling af kræftpatienters blodceller. Disse apparater koster i dag op mod en million kroner stykket.

Rekruttering af fagligt stærke kompetencer er for nye forskningsintensive virksomheder som Chempaq altafgørende for succes. Her har Chempaq gjort et scoop med den nylige rekruttering af videnskabelig direktør Björn Ekberg, der med syv års erfaring som udviklingschef i en verdensledende svensk diagnostikvirksomhed nu
står for den forsatte kemiske udvikling og afprøvning af Chempaq´s analysator.

Björn Ekberg bor i Sverige, men valgte at skifte arbejdet i et veletableret svensk firma ud med opstarts–virksomheden Chempaq: "Det er selvfølgelig ikke uden risiko, at deltage i udviklingsarbejdet i en helt ny virksomhed. Der er ingen garantier.

På den anden side kender jeg branchen og kan se, at Chempaq har kompetencerne og teknologien til at nå målene," siger han. Han valgte at skifte til Chempaq pga. af spændingen ved at udvikle et helt nyt produkt og muligheden for at være med helt fra start i en ny virksomhed.

Flere nye ansættelser er undervejs, ligesom alliancer med kommercielle aktører indenfor den medicinske branche skal indledes, siger Peter Halken. I øjeblikket søges en klinisk udviklingschef samt en ekspert, der kan lede den fortsatte udvikling af de elektroniske komponenter i analysatoren.

"Det er vigtigt, at vi på dette stadie i virksomhedens udvikling får placeret de rigtige kompetencer på nøgleposter, så vi kan leve op til de krav, som en kraftig vækst stiller til organisationen," siger Peter Halken
 

Læs mere her

Internationalt gennembrud for brystkræftbehandling

Brystkræftpatienter kan se frem til en mere effektiv behandling med langt færre bivirkninger takket være nye forskningsresultater

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har opdaget en metode til at forudsige, om nogle af de mest anvendte typer kemoterapi vil virke på den enkelte brystkræftpatient eller ej. Inden for et år eller to vil disse resultater kunne bruges af lægerne i praksis, så brystkræftpatienter hurtigere får den mest effektive behandling og dermed også færre bivirkninger. Resultaterne som er skabt i samarbejde med amerikanske forskere fra bl.a. Harvard Medical School blev offentliggjort i tidskriftet Nature Medicine for nylig.

Vigtigt gennembrud

Ved behandling af brystkræft kombineres fjernelse af kræftsvulsten oftest med kemoterapi for at forhindre spredning af kræften. Men for alle de mest almindelige typer kemoterapi gælder det, at medicinen kun virker effektivt på ca. 20-30 % af patienterne. De resterende 70 % vil ikke få andet ud af behandlingen end alvorlige bivirkninger såsom hjerteproblemer og hårtab.

Derfor står de behandlende læger over for nogle svære valg, når de skal beslutte, hvilken type kemoterapi de skal give patienten. Ofte er de tvunget til at prøve forskellige behandlinger for at finde frem til den, der virker. Det skyldes, at der mangler metoder til at forudsige, hvordan den enkelte kræftpatient vil reagere på en bestemt type medicin.

Derfor mener professor Zoltan Szallasi, der leder forskerholdet fra DTU Systembiologi, at de nye resultater er et vigtigt gennembrud:

Vi kan nu begynde at forudsige, hvilken type kemoterapi der skal gives eller ikke gives til en bestemt patient. Vi er også begyndt at forstå, hvorfor nogle typer medicin virker eller ikke virker på forskellige typer kræftceller.

Færre bivirkninger for 500 kræftpatienter

Helt konkret har forskerne ved hjælp af bioinformatik og genekspressionsanalyse opdaget, at nogle af de mest anvendte typer af kemoterapi, anthracycliner, ikke har nogen effekt på en bestemt gruppe af brystkræftpatienter. Fælles for disse patienter er, at de alle har en høj aktivitet (overekspression) af et bestemt gen på det 8. kromosom. Det får den effekt, at medicinen aldrig når ind i kræftcellens kerne.

Zoltan Szallasi anslår, at ca. 500 brystkræftpatienter om året i Danmark vil falde i denne gruppe. Med den nye viden har man fået en robust metode til at forudsige, om en brystkræftpatient vil respondere på anthracyclin eller ej. Det betyder altså, at en stor gruppe patienter vil kunne sparres for unødige bivirkninger og hurtigt sættes i behandling med en anden type kemoterapi.

Samtidig er dette et vigtigt skridt ind i en personaliseret tilgang til kræftbehandlingen, og det kan få store konsekvenser, fortæller Zoltan Szallasi:

Når vi bliver i stand til at forudsige, hvilken medicin der virker på den enkelte patient, så kan vigtige stoffer, som ellers var kasseret på grund af for lav succesrate, komme i spil igen.

Læs mere her

Ventetid på strålebehandling er væk

Alle kræftpatienter i Region Midtjylland kan nu tilbydes strålebehandling uden ventetid. Årsagen er flere stråleapparater og mere personale

Halvdelen af alle kræftpatienter modtager strålebehandling som led i deres behandling og behovet har været stigende de seneste ti år. Det har i en årrække resulteret i ventetider for patienterne eller henvisning til andre afdelinger. Men det er slut nu.

Antallet af strålebehandlinger i Region Midtjylland steg med over 25 procent fra år 2008-2009, og i 2010 forventer man at kunne behandle 16 procent flere patienter. Det samlede antal strålebehandlinger er tredoblet i løbet af de seneste 10 år.

Stigningen i antallet af strålebehandlinger skyldes dels en forøgelse fra 4 til 10 acceleratorer, dels at personalet er opnormeret.

Optimering af arbejdsgange i relation til patientforløbene har også været medvirkende til, at patienterne nu helt kan slippe for unødig ventetid.

10 topmoderne apparater
I 2009 begyndte man udskiftningen af den sidste af stråleterapiens ældre stråleapparater. I 2010 råder afdelingen over 10 topmoderne stråleapparater, som giver en skånsom behandling med høj præcision.

På Onkologisk Afdeling er man glade for, at strålebehandlingen nu kan tilbydes uden ventetid:

– Vi har satset meget på uddannelse af personale, fordi det har været en flaskehals i udvidelsen af vores kapacitet. Det har båret frugt på mange måde. Patienterne kommer til at opleve, at der ingen unødig ventetid er til strålebehandling, og at vores daglige programmer afvikles mere smidigt, siger oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni.

Nu er det tid til at sætte fokus på fremtidige projekter.

Næste projekt er etablering af strålefunktionen ved Skejby i andet halvår af 2011. En strålefunktion, der udover to nye acceleratorer, også vil rumme en MR- og PET/CT-scanner til planlægning af strålebehandling samt en ny type strålebehandling (brachyterapi), hvor radioaktive nåle placeres direkte i kræftknuden.

Flere oplysninger

* Overlæge Henrik Pagh Schultz, Onkologisk Afdeling, tlf. 8949 2386
* Afdelingssygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen, tlf. 8949 2488

Fakta

* Antal strålebehandlinger 2007: 33.030
* Antal strålebehandlinger 2008: 40.250
* Antal strålebehandlinger 2009: 50.402

Læs mere her

4.3 mio kr skal gavne tidlig behandling af blærekræft

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle biomarkører, der kan afsløre blærekræft på et tidligt tidspunkt. Projektet er et samarbejde mellem Professor Torben Falck Ørntoft fra Aarhus Universitets Hospital, Skejby Sygehus og Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen med med 4.3 mio. kr.

Ved blærekræft opstår der typisk nye svulster over mange år. Nogle af disse vil blive invasive, og true patientens liv. Lægerne kan tage prøver fra sygdommen under forløbet for at forske i, hvad der sker når sygdommen udvikler sig fra overfladisk, godartet sygdom, til invasiv og livstruende kræftsvulst.

Det nye forskningsprojektet, ledet af Professor Torben Ørntoft, har som mål at studere de molekylære forandringer, der sker i cellerne, dels på arvemassen, dels i de signalmolekyler, der kommer fra arvemassen. Det kan vise forskerne hvilke netværk, der tænder og slukker i cellerne, når de bliver til aggressive kræftceller.

Til projektet bruger forskerne en biobank med flere tusinde prøver fra blærekræftpatienter samt en række meget avancerede molekylærbiologiske metoder, der bl.a. analyserer alle byggestenene i cellerne.

Resultaterne skal bruges til at udpege nye biomarkører for sygdommen, så patienter kan behandles i tide.

Et andet mål med projektet er at udvikle nye biomarkører, på baggrund af tidligere undersøgelser. Her arbejdes bl.a. hen imod at finde biomarkører, der ud fra en urinprøve kan fortælle, om der er en kræftknude i blæren, uden at man behøver lave en kikkertundersøgelse.

Endelig ønsker forskerne at udvikle en matematisk formel, der ved bl.a. at bruge resultater fra analyser af såkaldt microRNA, kan fortælle om kemoterapi virker på blærekræftpatienter. Den viden kan bidrage til at finde den rette medicin til den rette patient.

Torben Falck Ørntoft er Professor og ledende overlæge ved Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitets Hospital Skejby. Projektet udføres ved MOMA og dets titel er: Molekylære forandringer i klinisk blærekræft .

De 4.3 mio. kr er givet fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg, der netop har uddelt 74 mio. kr. til kræftforskning.

Læs mere her

Region Hovedstaden arbejder målrettet på at nedbringe kræftventetider

En række initiativer skal forkorte ventetiden for brystkræft-, hovedhalskræft- og prostatakræftpatienter

Lever op til mange servicemål
Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at Region Hovedstaden i høj grad lever op til servicemålene i en lang række kræftpakker, så som kræft i hjernen, modermærkekræft og lungekræft.

Svært at nå alle servicemål
Til gengæld har regionen sværere end andre regioner ved at nå servicemålene på områder som brystkræft, hovedhalskræft og prostatakræft.

Sætter initiativer i gang
Det får nu Region Hovedstaden til at igangsætte en række initiativer, der skal forkorte ventetiden:

Vil løfte ambitionerne yderligere
– Vi overholder lovgivningen om maksimale ventetider, men vi vil gerne løfte ambitionerne yderligere. Jeg er glad for, at vi på flere kræftområder allerede er godt med, men på andre områder er der behov for at vi øger vores kapacitet ved at udvide vores arbejdstider, ansætte mere personale og aflaste nøglepersoner for at undgå flaskehalse. Det arbejde har hospitalerne allerede sat i gang og på baggrund af de seneste tal forstærker vi nu den indsats yderligere, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Resultater kan ses i november
Regionsrådsformanden har en klar forventning om, at resultatet af initiativerne i november vil kunne aflæses, når Statens Serum Institut offentliggør tal for efterlevelse af kræftpakkerne i tredje kvartal af 2013.

Yderligere oplysninger:
Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21.
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Læs mere her

Overvågning af forløbstider for kræftpatienter

Forløbstider for kræftpatienter overholder i 78 procent af alle behandlingsforløb de såkaldte standardforløbstider for pakkeforløb, hvor der er fastlagt en standardforløbstid. Det viser den første nationale monitorering på kræftområdet, som fokuserer på hele pakkeforløb fra henvisning modtaget til start på behandling i 1. kvartal 2013.

Sundhedsstyrelsen finder resultatet tilfredsstillende set i lyset af den anslåede andel af patienter med anden betydende sygdom, som kan forsinke behandlingsforløbene, var op imod en tredjedel, men finder samtidig, at der er plads til forbedring på en række områder.

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse igangsatte i januar 2012 et arbejde for at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Opgørelsen tager udgangspunkt i de standardforløbstider, der er opstillet som faglige rettesnore for de enkelte pakkeforløb. Konkrete forhold som for eksempel anden betydende sygdom (komorbiditet) kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Derfor kan det ikke forventes, at alle patienter i alle pakkeforløb vil overholde standardforløbstiderne.

Monitoreringen viser, at andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstid for de store sygdomsgrupper som brystkræft, kræft i tyk- og endetarm, lungekræft, kræft i urinvejene samt modermærkekræft med enkelte undtagelser ligger over 70 procent indenfor alle de 3 behandlingsformer (kirurgi, kemoterapi og stråleterapi). Den fjerdedel af patientforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiden, er i monitoreringen angivet som den nationale 1. kvartil Sundhedsstyrelsen har valgt primært at basere sine kommentarer herpå, idet der ikke er fastlagt en national tærskelværdi. 1. kvartal 2013 var den nationale 1. kvartil 50 procent, hvilket betyder at standardforløbstiden blev overholdt i op mod halvdelen af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

For følgende pakkeforløb falder andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden under den nationale 1. kvartil

Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på disse forløb og vil bede regionerne om nærmere redegørelser for forholdene med henblik på drøftelse på førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Læs mere her

Nyt vaccinekoncept viser lovende resultater mod prostatakræft

En ny vaccine, udviklet af forskere ved Kræftens Bekæmpelse, afprøves i øjeblikket af gruppe prostatakræftpatienter på Frederikssund Hospital. De første resultater er lovende og viser blandt andet at der ingen bivirkninger er ved behandlingen. Fortsætter de gode resultater giver det håb om en behandling, der virker mod en lang række kræftformer, bl.a. bryst-, modermærke, bugspytkirtel og prostatakræft.

Ingen bivirkninger, og positivt respons hos 9 ud af 13 patienter. Det er de første lovende rsultater af en ny vaccine, der har fået navnet ALECSAT. Behandlingen, der først gives efter sygdommen er opstået, er netop afprøvet på 13 prostatakræftpatienter, i et fase I studie på Urologisk afdeling på Frederikssund Hospital.
ALECSAT blev udviklet af seniorforskerne Karine Djandjougazian og Alexei Kirkin, der begge er ansat ved Kræftens Bekæmpelses afdeling for cancergenetik.

Forsøget viste, at behandlingen var uden bivirkninger, og patienterne tålte behandlingen uden problemer. Derudover kunne der ses indikationer for en positiv effekt ved behandlingen hos 9 ud af de 13 behandlede patienter, hvor PSA værdierne i en periode blev stabiliseret eller faldt. Hos en af patienterne blev knoglemetastaser tilmed 30 pct. mindre. Det er interessant, fordi det ofte er svært at mindske knoglemetastaser, fordi den ringe blodforsyning i knoglerne gør det svært at få kemoterapien til dem. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det endnu er for tidligt at sige, om de positive virkninger er permanente, og om de har betydning for en eventuel livsforlængelse, siger seniorforsker Alexei Kirkin.

Kan måske forhindre tilbagefald
ALECSAT vaccinen består af patientens egne celler fra immunforsvar, der kan dræbe kræftceller. Cellerne i ALECSAT vaccinen er rettet imod kræftceller, der har antigener af typen CGL (cancer-germ line). Dele af disse antigener genkendes af immunforsvaret som fremmede og bliver derfor angrebet. CGL antigener udtrykkes stort set kun i kræftceller og består af en hel gruppe proteiner, der findes i en lang række kræftceller. Det giver derfor håb om, at behandlingen også kan bruges mod bl.a. bugspytkirtel-, bryst-, og modermærkekræft.

ALECSAT er en behandling, der er 100 pct baseret på kroppens eget immunforsvar. Det er celler fra patientens eget immunforsvar, der tages ud via en blodprøve. Dernæst aktiveres og opdyrkes de i laboratoriet, så milliarder af disse celler kan gives tilbage til samme patient.
Metoden bag er udviklet af forskerne Alexei Kirkin og Karine Djandjougazian, og er noget som forskere rundt om i verden hidtil ikke har troet kunne lade sig gøre.

Forskerne har en teori om, at cellerne fra vaccinen ikke kun bekæmper kræften med det samme, men også kan aktiveres og genkende kræftceller, hvis kræften skulle vende tilbage. Om den teori holder stik skal imidlertid først efterprøves i senere kliniske forsøg.

Kontaktinformation:
Informationsmedarbejder: Mette Weber 3038 1537
Alexei Kirkin og Karine Djandjougazian: 3525 7794 / 4054 6688

Læs mere her

Ole Mogensen modtager Kræftens Bekæmpelses hæderspris

Modtageren af Kræftens Bekæmpelses hæderspris 2011 er professor og overlæge Ole Mogensen. Det var på hans initiativ, at Odense Universitetshospital som de første i landet indførte en omfattende og banebrydende operation af kvinder med fremskreden æggestokkræft. Det har givet længere liv til kvinderne. Ole Mogensen fremhæves samtidig for sin medmenneskelighed og sit nærvær over for patienterne.

Professor og overlæge Ole Mogensen modtager som den første Kræftens Bekæmpelses hæderspris. Prisen overrækkes den 4. februar på World Cancer Day i forbindelse med en gallaforestilling i Det Kongelige Teaters Skuespilhus. Med hædersprisen ønsker Kræftens Bekæmpelse at fremhæve den særlige indsats og det enestående eksempel, som kan inspirere andre til at give kræftpatienter optimal behandling, pleje og omsorg. At valget, blandt mange egnede kandidater, faldt på Ole Mogensen, begrunder formanden for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen således:

-Ole Mogensen står bag indførelsen af en speciel og meget mere omfattende operation af kvinder med æggestokkræft i sene stadier. Det har været banebrydende og har forlænget livet for en gruppe meget syge kvinder. Det har heldigvis inspireret andre til at gøre det samme, så behandlingen af æggestokkræft har fået et tiltrængt løft. Ole Mogensen har også på en række andre områder været et fagligt fyrtårn i sit speciale, og samtidigt har han fastholdt et meget klart mål om god medmenneskelig behandling af patienter.

Det startede i 2007, hvor Ole Mogensen og kolleger fra Odense Universitetshospital drog til USA. En undersøgelse fra Mayo Clinic havde vist, at det kan betale sig at forsøge at fjerne al kræft hos kvinder med æggestokkræft også selv om kræften har spredt sig til andre organer, som tarm, blære, bughinder, milt og lever. Ifølge de amerikanske resultater kunne en sådan ektensiv kirurgi øge overlevelsen hos de mest syge patienter fra 20 til 50 procent. Siden er metoden blevet brugt på Odense Universitetshospital og er efterhånden standardbehandling i hele Danmark. Den meget anvancerede kirurgi har krævet en høj centralisering af behandlingen på få afdelinger, og Ole Mogensen har kompromisløst forfulgt det mål.

Patienternes mand
Ole Mogensen hædres ikke alene for at sikre behandling i verdenklasse. Hans medmenneskelighed og meget nærværende engagement i sine patienter, har også været afgørende for, at han modtager den nyindstiftede pris på 50.000 kr.:

-Ole Mogensen er fokuseret, imødekommende, tilgængelig og giver sig god tid til at tale med patienterne og besvare spørgsmål. Egenskaber, der afspejler atmosfæren på hans afdeling. Han giver patienter og pårørende mod og mobiliserer deres vilje, selv når situationen er meget alvorlig, siger Frede Olesen.

Det er KIU, Patientforeningen for kvinder der har eller har haft kræft i underlivet, der har indstillet Ole Mogensen til prisen. Det glæder ham, at det netop er patienterne, der har peget på ham:

-Jeg forsøger meget bevidst at møde patienterne med et menneskeligt ansigt og omsorg. Det kan være rigtig svært, når det er meget syge mennesker. Derfor er jeg utroligt glad for, at det er KIU, der har indstillet mig, siger Ole Mogensen, professor og overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Anerkendelsen har givet ham ekstra lyst til at fortsætte arbejdet og gøre en forskel:

-Jeg er meget beæret og glad for at have fået Kræftens Bekæmpelses hæderspris. Det er en kæmpe inspiration at få sådan en pris. Samtidig er det vigtigt at sige, at det ikke kun er mig, der har båret det her. Det er teamarbejde, og prisen inspirerer os alle til at arbejde videre.

Billeder fra overrækkelsen kan fås hos Polfoto og Scanpix fredag fra kl. ca. 21.00

Kontaktinformation:
Frede Olesen, formand for Kræftens Bekæmpelse, 40179815
Ole Mogensen, professor og overlæge på Odense Universitetshospital, 24491156

Læs mere her

God udvikling på kræftområdet

Fald i dødelighed og kortere vej til behandling. Ny statusredegørelse fra Danske Regioner bekræfter, at kræftbehandlingen i Danmark er inde i god udvikling.

Den positive udvikling for kræftbehandlingen i Danmark fortsætter.

Det er konklusionen i den status på kræftområdet, som Danske Regioner netop har offentliggjort. Der er fald i dødelighed, stigning i aktiviteter og kortere fra vej for patienterne til behandling.

“Sammen med regionerne har regeringen målrettet prioriteret området. Det er positivt, at regionernes statusredegørelse viser, at arbejdet med kræftpakkerne fortsat går godt. Men vi skal hele tiden have fokus på at gøre det bedre,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Regeringen har fået vedtaget tre kræftplaner siden 2001. Kræftområdet er således i alt blevet tilført knap 1,8 mia. kr. ekstra årligt i 2010 i forhold til 2001.

Senest har regeringen med kræftplan III fra november 2010 sammen med DF og Kristendemokraterne afsat yderligere 800 mio. kr. til kræftområdet over de næste fire år.

I forbindelse med kræftplan III er der indført screening for tyk- og endetarmskræft, og der blev etableret flere hospicepladser.

Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober 2007 en aftale om blandt andet de såkaldte pakkeforløb til kræftpatienterne. Et pakkeforløb skal sikre patienterne et forløb af høj faglig kvalitet uden nødig ventetid.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fremhæver, at den nye statusredegørelse fra Danske Regioner viser, at disse pakkeforløb har været en succes.

“Statusredegørelsen viser, at der gøres en stor indsats på sygehusene for at leve op til de faglige målsætninger, som fremgår af pakkeforløbene,” siger Bertel Haarder.

Læs mere her