Ny digital vidensdeling optimerer diagnose- og behandlingsforløb inden for gigtsygdomme

Praktiserende læger, speciallæger og andre professionelle behandlere får med Reumadoktor.dk nu nem og hurtig adgang til opdateret og praksisrelevant viden om diagnosticering, udredning og behandling af gigtsygdommene rheumatoid artrit (RA), psoriasisartrit og artrose.

Kristian Steengaard–Pedersen, der er professor i reumatologi ved Aarhus Universitet og specialeansvarlig overlæge ved Reumatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital,
er adviser på Reumadoktor.dk, og han vurderer, at hjemmesiden vil give praktiserende læger og andre professionelle behandlere en nem og hurtig adgang til gigtspecialisternes ekspertise:

"Reumadoktor dækker specialet reumatologi, som varetager diagnostik, behandling, rehabilitering og forebyggelse af bevægeapparatets medicinske sygdomme. Sitet er specielt udviklet med øje for de praktiserende lægers travle arbejdsdag, men kan også tjene som opslags– og lærebog for medicinstuderende, biomekanik–, fysioterapi– og ergoterapiuddannelserne, kiropraktorer, reumatologiske sygeplejersker, fysio– og ergoterapeuter samt reumatologer, ortopædkirurger og andre lægelige specialer. Forfatterne er alle speciallæger i reumatologi, der sikrer, at alle vejledninger og anbefalinger er evidensbaserede, løbende opdateret samt i overensstemmelse med internationale anbefalinger (EULAR, ACR, UpToDate, Cochrane mv.)", udtaler Kristian Steengaard–Pedersen.

Særligt RA er en kompleks sygdom med mange manifestationer, der kræver en tidlig korrekt diagnose samt en hurtig og effektiv behandling, så leddestruktion og fysisk invaliditet vidt muligt undgås. Vigtigheden heraf er netop styrket, idet Den europæiske sammenslutning af reumatologiske specialeselskaber, EULAR, fornyeligt har udsendt 12 nye rekommandationer for diagnostik og behandling af tidlig artrit med særligt fokus på RA.

Reumadoktor.dk giver, i samspil med en interaktiv model over ACR–klassifikationskriterier for RA, et unikt grundlag til at udføre diagnoseprocessen ved hjælp af 6 videoklip, der i henhold til internationale retningslinjer viser, hvordan 6 specifikke ledregioner skal undersøges.

Dialog og forståelse mellem behandler og patient
Patienten forventer i stigende grad at få indsigt og deltagelse i egen sygdom og behandling, hvilket har en væsentlig betydning for patientens compliance. Reumadoktor.dk kommer dette behov i møde med et omfattende patientområde. Kristian Steengaard–Pedersen udtaler:

"Reumadoktors patientområde har først og fremmest for øje at formidle viden til den enkelte patient, men kan også lette de professionelle behandleres formidlende arbejde, idet der kan henvises til yderligere råd og vejledning. Det er intentionen, at Reumadoktors patientområde kan forbedre den gensidige dialog og forståelse mellem den professionelle behandler og patienten".

Prescriba, som har udviklet og ejer Reumadoktor.dk, har indgået en 3–årig distributions– og sponsoraftale med Roche Danmark a/s. Indholdet, som er udviklet i samarbejde med førende specialister på området, følger de til enhver tid gældende retningslinjer for diagnostik, forebyggelse og behandling af gigt, nationale såvel som internationale.
 

Læs mere her

Tre internationale nyheder fra Phonak

På den internationale messe EUHA præsenterer Phonak tre nye apparater. Apparaterne skal sikre, at Phonak fortsat er helt fremme i førerfeltet.

"Kampen om kunderne skal vindes på innovation, og derfor bruger vi mange ressourcer på at udvikle nye apparater, der imødekommer brugernes behov både teknologisk og designmæssigt," siger direktør i Phonak Danmark, Søren Hougaard.

De tre nye apparater, som Phonak lancerer på den internationale messe EUHA, er:

Exélia
Naída
inspiro

Exélia
Flagskibet blandt de tre produkter er Exélia, der er afløser til topproduktet Savia Art. Exélia kan bl.a. tilbyde fjernbetjente retningsmikrofoner, ægte stereo og integration med bluetooth enheder. De to sidstnævnte funktioner betyder, at mennesker med hørenedsættelse langt om længe får mulighed for trådløs kommunikation med samme gode lydkvalitet, som folk med normal hørelse har haft i årevis.
Læs mere i vedhæftet faktaark.

Naida
Naida er et såkaldt UltraPower–apparat til svært hørehæmmede. Det er til dato det slankeste og mindste inden for denne kategori af apparater. Udover at brugerne vil kunne presse endnu mere lyd af apparatet, er det også vandafvisende, hvilket gør det attraktivt for sportsudøvere med svære hørenedsættelser.
Læs mere i vedhæftet faktaark.

inspiro
inspiro er et nyt FM–system, der er udviklet til undervisningsbrug og er fuld af nye features. F.eks. kan op til ti sendere kobles sammen i ét netværk. inspiro tilpasser også FM–niveauet i forhold til støjniveauet i undervisningslokalet.
Læs mere i vedhæftet faktaark.
 

Læs mere her

99 øre og 100 gode grunde

Gummi–maskeforbud må efterhånden være danskernes eneste mulige undskyldning for ikke at bruge kondom. Den lille hovedbeklædning til mandens bedste ven er nemlig blevet så billig og lettilgængelig, at det nærmest er kriminelt dumt ikke at finde fornuften frem hver gang.

Sundhedsstyrelsen skærper fokus

Sundhed, omtanke og sikker sex er hovedbudskaberne i Sundhedsstyrelsens nye "Husk kondom kampagne". I denne uge sætter foreninger og medier overalt i Danmark fokus på kampagnen og problemfeltet.

"Der må nytænkning til, hvis vi skal disse problemer til livs massive kampagner og information er allerede forsøgt", udtaler Christoffer Steenbeck, der er direktør i internetvirksomheden RipNRoll.dk, der sælger kvalitetskondomer helt ned til 99 øre stykket.

"I en årrække har Sundhedsstyrelsen gennemført kampagner mod den stigende udbredelse af kønssygdommen klamydia. Nu følger styrelsen op med en ny landsdækkende kampagne, der skal forebygge, at de unge mellem 16 og 25 år glemmer eller fravælger at bruge kondom", skriver Sundhedsstyrelsen og der er meget mere information at finde på kampagnesiden www.huskkondom.dk.

Kondomer er cool, synes rappere og dansk pladeselskab

Pladeselskabet Tabu Records med store kendte og kontroversielle navne som Suspekt, Marwan og U$O i stalden, har netop indgået samarbejde med det danske kondomfirma RipNRoll.dk. Det drejer sig om et stort antal reklamekondomer, der skal skabe opmærksomhed og sætte fokus på musik og sikker sex. Hermed lægges der op til et slagkraftigt farvel til forestillingen om, at kondomer er kedelige og utrendy de er derimod sikre vindere.

I to år har internetvirksomheden RipNRoll.dk oplevet stor interesse for kvalitetskondomer til lave priser. Et kondom, der lever op til EU’s meget strenge krav, kan købes til kun 99 øre via internetbutikken.

"Mange unge sparer gerne pengene frem for at tænke sig om, så oplysning om sikker sex og prævention skal hænge sammen med netop tilgængeligheden af kondomer", udtaler Christoffer Steenbeck.

Der er alvor bag de sjove farver og banansmagen

"Hvert år smittes op mod 50.000 helt almindelige unge med sexsygdomme, der giver betændelse, knopper, smerter, udflåd og vorter og i værste fald sterilitet, kræft og AIDS". Ja, det er skræmmende men særdeles informativt at læse med på Sundhedsstyrelsens kampagneside Huskkondom.dk, der for længst har erfaret, at kampen om de unges opmærksomhed er tilsvarende hård.

Tilgængeligheden og det store udbud af kondomer på nettet vil i fremtiden både kunne forhindre udbredelsen af kønssygdomme og stigende aborttal, samt spare samfundet for mange penge. Således koster den medicinske behandling af HIV ca. 100.000 kr. om året for hver patient, der behandles her i Danmark.

Billedmateriale i høj kvalitet kan downloades her:

http://www.ripnroll.dk/presse/mand.jpg – link til kondommand
http://www.ripnroll.dk/presse/rover.jpg – link til kondomkriminel
http://www.ripnroll.dk/presse/pige.jpg – link til pige…

Anden information:
Direktør, Christoffer Steenbeck, www.RipNRoll.dk
Tlf.: 60 60 27 22
 

Læs mere her

Dansk ledet europæisk KOL projekt får EU støtte

Et nyt projekt kan med EU støtte nu forbedre vilkårene for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) patienter.

Europæisk problem Europæisk samarbejde
KOL er en udbredt lidelse i Europa som medfører hyppige hospitalsindlæggelser og en alvorlig forringelse af livskvalitet da patienterne ofte isoleres socialt. Samtidig er sygdommen en økonomisk og ressourcemæssig belastning for samfundet og sundhedssektoren.

MedCom International som repræsenterer Region Syddanmark, afdeling for Regional Udvikling har i samarbejde med organisationer og hospitaler i Belgien, Italien, Norge, Storbritannien og Spanien derfor udarbejdet et projekt, Better Breathing, som ikke alene kan betyde nedsat indlæggelsestid men også en øget tilfredshed og livsglæde i hverdagen for KOL patienterne.

Claus Duedal Pedersen, International Manager fra MedCom er glad for nyheden om støtten og siger om projektet "Det er et unikt og banefrydende projekt og med den økonomiske støtte fra EU kan vi nu få skabt bedre vilkår for KOL patienter. Vores samarbejde med de europæiske partnere sikrer at metoden afprøves i flere lande og under forskellige former, hvilket giver os det bedste billede af mulighederne og systemerne og i sidste ende den bedste løsning for patienterne".

Cheflæge på Sygehus Fyn Peder Jest siger ligeledes om projektet "På sygehus Fyn er fokus rettet mod patienten med kroniske tilstande i såvel det akutte som det ambulante forløb. Med dette projekt kommer der et nyt og anderledes alternativ, som i fremtiden vil gøre en stor forskel for patienterne, da behandlingen vil blive optimeret både til fordel for patienten og sygehuspersonalet".

Også i forhold til samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne har projektet stor betydning. Sundhedsdirektør Jane Kraglund siger: "Projektet vil i høj grad medvirke til at etablere nye samarbejdsrelationer mellem sygehuse og den kommunale hjemmepleje. Det vil stille nye krav til de kommunale medarbejdere, men også betyde at kommuner får langt bedre mulighed for at tilbyde bedre service til kroniske patientgrupper".

Better Breathing "bedre luft"
Projektet som skal skabe et bedre sygdomsforløb for KOL patienter hedder Better Breathing og pengene til projektet er nu fundet via EU´s eTEN–program, som yder støtte til bl.a. fælles europæiske eSundheds–projekter. Better Breathing vil via en speciel patientkuffert med indbygget TV, telefon og måleudstyr give patienterne direkte og visuel kontakt til professionel hjælp, så patientens sygdomsforløb følges løbende og mange problemer kan derved opdages og klares inden de bliver for alvorlige og kræver indlæggelse. Dette skaber en øget tryghed for patienten i dagligdagen. Desuden kan løsningen tilbyde patienterne genoptræning, sygdoms– og livsstilsinformationer og en social dimension, da systemet kan kommunikere også visuelt – med andre KOL patienter.

Projektet vil som udgangspunkt køre på Sygehus Fyn i Danmark foruden Spanien, Norge og Wales.

Større udbredelse
KOL er ikke et Europa problem alene og også andre kroniske lidelser medfører hyppige indlæggelser og social isolation. For disse skal sygdomsforløbet ligeledes forbedres og den sociale kontakt genetableres for patienterne. Better Breathing er derfor ment som en forløber for en større udbredelse af systemet der kan udvides til andre kroniske sygdomme og en international spredning.

Om MedCom
MedCom der beskæftiger sig med elektronisk kommunikation inden for sundhedssektoren blev oprettet i 1994, og formålet var at samle de mange projekter om elektronisk kommunikation i sundhedssektoren ét sted. I dag rådgiver MedCom mange forskellige partnere inden for sundhedssektoren samtidig med, at det udvikler og implementerer nye projekter, der bruges både regionalt, nationalt og internationalt.

Læs mere om MedCom på www.medcom.dk og om Sygehus Fyn på www.sygehusfyn.dk.

###

Mere information:

MedCom International
Claus Duedal Pedersen
Telefon: 65 43 20 30
Mobil: 40 36 86 29

SHF Sygehus Fyn
Cheflæge Peder Jest
Mobil: 40 82 73 41

Region Syddanmark
Direktør, Jane Kraglund
Direkte: 76 63 14 30
Mobil: 28 99 32 40

GITS A/S Global IT Systems
Adm Direktør, Kurt Christensen
Direkte: 70 20 96 50
Mobil: 25 40 66 00
 

Læs mere her

Pressemeddelelse vedr. Operation X og slankeprodukter.

Den 12.04.2007 kl 20.00 viser TV2 udsendelsen, Operation X – det illegale slankemarked.

I udsendelsen optræder workoutshop.se som en af internet–virksomhederne der forsyner Bl.a. danske forbrugere med ulovlige slankeprodukter.
Produktet der omtales i forbindelse med Workoutshop, er Therma Power i den blå version.

Produktet indeholder bl.a. koffein og synephrine/synefrin. Denne ( blå ) version af Therma Power må IKKE forveksles med den røde Therma Power der indeholder efedrin/mahuang, et stof der er ulovligt i alle EU lande.
Fødevarestyrelsen udtaler i en pressemeddelelse den 01.03.2007 bl.a. at " produkter med en kombination af stofferne synephrin og koffein, er både ulovlige og farlige"

Indtil pressemeddelelsen har det ulovlige indhold i disse slankepiller, reelt kun været koffein. Synephrine/synefrin er optaget på Fødevarestyrelsens egen drogeliste og er som sådan lovligt at bruge i anmeldte og godkendte kosttilskud. Det må dog formodes at synephrine/synefrin nu fjernes fra drogelisten.

Hos Workoutshop er vi naturligvis ikke interesserede i at skade vores kunder og da der nu i Danmark er en påstand fremme om at dette og lignende slankeprodukter kan være skadelige, er salget af dem naturligvis ophørt.

Det er vores indstilling at salg af koffeinholdige produkter, ikke ligefrem berettiger en optræden i så kontroversielt et program som Operation X. Samtidig skal det bemærkes at Operation X på intet tidspunkt har vist interesse for en reel dialog med os.

Vi har derfor valgt ikke at udtale os til programmet, da vi følte at den journalistiske standard har været for lav.

Hos Workoutshop lægger vi vægt på at drive en seriøs virksomhed og vil naturligvis følge danske regler. Men det skal også siges at de danske regler er de mest restriktive regler i EU og en lang række af de produkter vi ikke må sælge, gerne må sælges i resten af EU.

Vi må samtidig gøre opmærksom på at reglerne omkring kosttilskud og sportsernæring i Danmark, hører til de mest restriktive i EU. Regelsættet fremstår uklart og ulogisk, og gør det meget vanskeligt at drive en reel forretning fra Danmark.
 

Læs mere her

Unik dansk opfindelse – Sundt alternativ til solariet er nu en realitet

Dansk virksomhed har taget kampen op mod hudkræft og appellerer til nye holdninger i solariebranchen

Spraysol er NUTIDENS måde at blive brun på, og er den store nye trend i Norden

Dansk opfindelse og verdens hurtigste selvbrunerkabine
TANbetter ApS producerer en dansk patentanmeldt selvbrunerkabine, som samtidig er verdens hurtigste med en behandlingstid på blot 2 sekunder.

Nu skal det være slut med at se igennem fingre med eksperternes advarsler om overdreven soldyrkelse. TANbetters indehaver Mads Jaegerum undrer sig over, hvorfor man i det offentlige system ikke mere bevidst ser selvbruner som en ressource til at forebygge den eksplosive vækst i hudkræft, herunder langt mere målrettet sætter ind over for de unges solvaner.
Det er dokumenteret at selvbruner er et sundt alternativ til solariet. Miljøstyrelsen siger i en ny aktuel rapport: "Der er ikke videnskabeligt belæg for at advare mod selvbrunerkabiner." I kommentarer til de nye undersøgelser af det stigende antal hudkræfttilfælde anbefaler læger, at bruge selvbruner, hvis man vil være brun.

Læge: Forbyd unges brug af solarium
At lade unge mennesker bruge solarium svarer til at give dem en pakke cigaretter og sige "ryg løs, du får først lungekræft om 30 år." Det siger overlæge, professor dr. med Kaare Weismann fra Hørsholm Sygehus til morgenavisen dato.
"De unge ved, at det er farligt, alligevel bliver de ved med at gå i solarium. Derfor bliver man nødt til at lave lovregler, der forbyder unge under 18 at gå i solarium," siger Kaare Weismann til dato. Kræftens Bekæmpelse bakker op om forslaget.

Der findes i dag ingen alternativ til rygning, men det gør der til solariet nemlig selvbrunerkabiner. Mads Jaegerum mener samtidig, at det er forståeligt, at de unge vil være brune. Det skaber et øget selvværd og giver velvære, men de unge og alle andre aldersgrupper har ikke tidligere haft et alternativ de kan gøre brug af.

Opråb til Sundhedsministeren: "Der er brug for handling"
Indehaveren af TANbetter Mads Jaegerum anbefaler på det kraftigste at Sundhedsministeren sætter skub i bekæmpelsen af hudkræft, der kan skyldes overdreven brug af sol og solarier. Mads foreslår at indføre, at det skal være et krav i landets solcentre at minimum et solarium byttes ud med en selvbetjent–selvbrunerkabine. Folk kan så selv bestemme, hvordan de ønsker at blive brune og på denne måde vil mange vælge selvbruner frem for sol. "Vi vil være brune – sådan er det bare," siger han, "men ikke for en hver pris."

Mads mener der er brug for en oplysningskampagne, der sætter fokus på alternativet til solariet, og at politikerne må inddrages i kampagnen. Der skal være fornuftige valgmuligheder når folk vil være brune og markedspriserne skal være tillokkende, også for de unge brugere.

Selvbruner er vejen frem
I nabolandende Norge og Sverige samt i U.S.A. har brugen af selvbruner allerede overhalet solarieindustrien inden om. Det er ikke velset at være brun ved at gå i det almindelige solarium. Denne trend er også ved at slå igennem herhjemme.

TANbetter ApS støtter aktivt Kræftens Bekæmpelse og donerer årligt en del af overskuddet til forebyggelse af hudkræft.

Selvbruner anbefales af Kræftens Bekæmpelse som et sundt alternativ til solariets skadelige stråler. Man skal dog huske på at selvbruner ikke giver en decideret solbeskyttelse og at man stadig skal anvende solcreme, når man opholder sig i solen.

Avanceret selvbruner man ikke bliver gullig af
Selvbruner, er ikke som selvbruner var for år tilbage og mange har derfor et fordrejet syn på dette alternativ.
TANbetter ApS, der har egen produktion af selvbrunervæske kan med sikkerhed garantere for at myten "Man bliver gullig af selvbruner" er en saga blot. Interesserede læsere kan studere de mest udbredte selvbruner–myter på www.TANbetter.com

Nyt kædekoncept har holdt sit indtog
På blot to måneder har TANbetter ApS åbnet 10 selvbruner konceptcentre med selvbetjening, dog med mulighed for personlig vejledning efter aftale. Folk der enten ikke kan tåle sol eller har valgt solen fra har nu et sundt alternativ. Flere er på vej – herunder også flere solcentre, der skifter et ældre solarium ud med en ny TANbetter selvbrunerkabine. Der skal flyttes holdninger i solariebranchen.

Forhandling Danmark
Lykke Wellness ApS, står for salg og markedsføring af TANbetter Spraysol i Danmark. Lykke Wellness indehaver Tina Lykke, er uddannet fysioterapeut, zoneterapeut og øre akupunktør, og har dermed en bred sundhedsfaglig baggrund med god indsigt i wellness & kosmetikbranchen.

Aktuelle presselinks på advarslerne:

EU Kommissionen advarer mod solarier:
http://www.cancer.dk/cancer/nyheder/artikler/kommissionmodsolarier1.asp#

http://www.cancer.dk/alt+om+kraeft/kraeftsygdomme/huden/nyheder+om+hudkraeft1.asp
 

Læs mere her

Reklamekondomer skal gøre sex mere sikkert

Sygdommen aids har hærget verden siden 1980’erne og koster stadig tusindvis af menneskeliv overalt i verden. Også i Danmark har aids kostet mange menneskeliv, men sygdommen får stadigt mindre mediebevågenhed til trods for, at der er over 5000 hiv–smittede i Danmark og 2900 personer under medicinsk behandling.

Også tallet for aborter er stigende, ligesom der findes en lang række andre sygdomme, som overføres via seksuel kontakt.

Disse problemstillinger ønsker internetvirksomheden ewire nu at sætte fokus på, og gør det på vanlig utraditionel vis. I stedet for at bruge pengene på traditionel markedsføring, har ewire valgt at sætte ressourcer af til at opnå en EU–godkendelse til at få trykt sponsorreklamer på kondomer.

Opnår ewire denne godkendelse, vil virksomheden i samarbejde med andre firmaer gå ind og sponsere produktionen af gratis kondomer til den danske ungdom. Disse vil dels kunne forhindre udbredelsen af kønssygdomme og de stigende aborttal og dels spare det danske samfund for mange penge. Således koster den medicinske behandling 100.000 kr. om året for hver patient, der er smittet med hiv.

"Der må nytænkning til, hvis vi skal disse problemer til livs. Der er allerede forsøgt med massive kampagner og information, men mange unge sparer stadig gerne penge frem for at tænke sig om. Oplysningen om sex og prævention skal hænge sammen med tilgængeligheden af kondomer, og den sidste landsdækkende kampagne ligger helt tilbage i 1996. Ved at gøre kondomer gratis gennem sponsorater tror vi på, at de unge vil være lidt smartere næste gang, når det nu også bliver helt omkostningsfrit at tænke sig om", udtaler marketingschef Jonathan Løw fra ewire.

Tiltaget fra ewire skal bl.a. ses i lyset af, at Sundhedsministeren for nylig har afvist at uddele gratis kondomer til unge mellem 15 og 18 år.
 

Læs mere her

Nye strømper til odenseanere

Odense Kommune har afholdt EU–udbud på kropsbårne hjælpemidler, og kommunen har valgt at indgå kontrakt med Actera Klinik i Odense på strømper. Actera Kliniks tilbud var det mest økonomisk fordelagtige tilbud på levering og servicering af de borgere, der har brug for strømper til lindring af hævede ben og dårlig blodcirkulation.

Service til alle

Borgere, der har en svær, varig kredsløbslidelse, kan søge tilskud efter § 112 i Serviceloven.

– Behovet er stort. Næsten hver tredje dansker eller godt 1,8 millioner mennesker har gående og stående arbejde i over halvdelen af deres arbejdstid, og undersøgelser fra Arbejdsmiljøinstituttet viser, at længerevarende stående arbejde øger risikoen for åreknuder. Halvdelen af alle voksne danskere har da også åreknuder, selv om det kun er hver syvende af disse, der er registreret til behandling, siger Suzanne Henriksen, der har 25 års erfaring som sygeplejerske.

Intelligente og moderne strømper

En kompressionsstrømpe er en såkaldt intelligent, strikket strømpe, som garanterer, at blodet i venerne presses opad benene i retningen mod hjertet. Strømpen er strikket specielt, så den tilfører en støtte til benene. Det bevirker, at strømpen fordeler blodet i venerne opad, hvorved blodforsyningen øges over benenes areal svarende til en slags mikromassage. Rent teknisk nedsætter strømpen det "hydrostatiske tryk i venerne" dét, som er årsagen til trætte, hævede ben og udviklingen af åreknuder.

På klinikken i Hjallese kan borgerne få taget mål til kompressionsstrømper i alle lægeordinerede klasser, det vil sige kompressionsstrømper med trykklasse 2–4. Såvel måltagning, tilpasning som selve strømpen er gratis for den enkelte borger.

– Tidligere var kompressionsstrømper lig med stive og hårde gummistrømper, men med moderne garner og maskiner er dette nu en saga blott. Vi har en hel serie kompressionsstrømper, der både er bløde og behagelige, ligesom de fås i både tynde og klassiske kvaliteter og skræddersyede efter individuelle mål, siger Suzanne Henriksen.

Præsentation

Actera Klinik holder reception den 26. september fra klokken 14–17 på Landbrugsvej 8 i Hjallese, hvor alle nuværende klienter, men også gerne alle kommende brugere er velkomne til at komme forbi og se udvalget af strømper og høre nærmere om tidsbestilling, måltagning med mere. Klinikken ligger centralt placeret i Hjallese med bybus 29 lige ved døren. Der er desuden gratis parkering foran klinikken og handicapvenlige adgangsforhold.

Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger, kontakt venligst sygeplejerske Suzanne Henriksen, telefon 66 18 16 00 Du kan også læse mere om Actera Klinik på www.acterafyn.dk
 

Læs mere her

Stor international interesse for Patientkufferten

Patientkufferten vakte begejstring hos bl.a. EU kommissæren for informationssamfund og medier på den netop afviklede messe for teknologi og sundhedspleje. Og med god grund: Patientkufferten sparer kronikere for utallige dages indlæggelse og øger patienternes tryghedsfølelse drastisk.

Patientkufferten betyder kortere indlæggelse
For patienter med kroniske lidelser som KOL (rygerlunger) er langvarige indlæggelser en nærmest naturlig del af dagligdagen. For dem kommer Patientkufferten derfor som en gave. Med Patientkufferten kan de nemlig udskrives fra sygehuset langt tidligere i forløbet for i stedet at fortsætte indlæggelsen i trygge rammer i deres eget hjem.

Patientkufferten, som er udviklet af den danske virksomhed Medisat i samarbejde med OUH Sygehus Fyn er en telemedicinsk opfindelse, der fungerer som livslinje mellem patient og læge. Når patienten forlader sygehuset, installeres Patientkufferten i patientens hjem, og behandleren kan nu fra sin plads på sygehuset via en skærm observere og behandle patienten, mens patienten sidder i sin egen stue. Forskelligt medicinsk udstyr kan kobles til kufferten alt efter, hvad patientens behov er.

International opmærksomhed
Dette har vakt EU kommissær Viviane Readings interesse. Hun har nemlig store ambitioner om at kunne hjælpe patienter i deres eget hjem og dermed spare penge på dyre sengepladser på sygehusene. Og det er vigtigt for hende, at alle typer patienter inkluderes: "Folk, der er uden for rækkevidde, hvad enten det skyldes et handicap eller geografi, skal vi have med", siger hun.

På årets WoHIT–konference, der løb af stabelen i starten af november i Bella Center, fik kommissæren lejlighed til selv at afprøve, hvor nemt en konsultation med en læge via Patientkufferten foregår. Direktør for Medicinsk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus Peder Jest var til stede for at introducere hende til kufferten, og ledende overlæge på Medicinsk Afdeling Michael Hansen–Nord sad i den anden ende af Patientkufferten, så kommissæren fik mulighed for at prøve en "ægte" Patientkuffert–konsultation.

Brugervenlighed
I udviklingen af Patientkufferten har der været stort fokus på, at den er brugervenlig og nem at gå til for alle. Medisat tager sig således af al installation, undervisning i brug, rengøring og afhentning af kufferten. Det eneste, patienten skal gøre, når kufferten er installeret, er at trykke på en enkelt knap – så er konsultationen i gang. Og dette faktum passer Viviane Reading godt: "De fleste ældre er ikke vant til teknologi, og det er de færreste, der har mod på at prøve sig frem, når de er svage", siger hun. Hvis patienten mod forventning skulle opleve problemer med teknologien, er der desuden altid mulighed for at hente hjælp. Medisat en klar med en 24–timers hotline, og lægen kan desuden styre Patientkufferten på afstand og f.eks. skrue op og ned for lyden.

Klinisk dokumentation
Patientkufferten har netop været en central del af et KOL–projekt på OUH Svendborg Sygehus, og indenfor en måned er den kliniske dokumentation klar. Og der er stor tilfredshed blandt de patienter, der har haft lejlighed til at prøve kufferten: 89 % af patienterne har således følt sig mere tryg ved udskrivelsen end ved tidligere udskrivelser med samme sygdom, og 94 % af patienterne vil anbefale, at Patientkufferten bliver tilbudt andre patienter i samme situation som dem selv. Patienterne i projektet har kun ét klagepunkt: De ville gerne have haft kufferten i længere tid. Heldigvis for dem er det netop besluttet at gøre Patientkufferten til et permanent tilbud på Svendborg Sygehus. Og om kort tid skal kufferten desuden tages i brug af hjertesvigt–patienter.

Patienter med kroniske sygdomme kan dermed godt begynde at vænne sig til en dagligdag uden langvarige sygehusindlæggelser som fast følgesvend.

For yderligere information om Patientkufferten kan nedenstående kontaktes:

Peder Jest, Direktør for medicinsk afdeling, OUH Svendborg sygehus
Peder.jest@ouh.regionsyddanmark.dk

Michael Hansen–Nord, Ledende overlæge, medicinsk afdeling, OUH Svendborg Sygehus
michael.hansen–nord@shf.regionsyddanmark.dk

Billedtekst:
EU kommissær for Informationssamfund og –medier, Viviane Reading, afprøver Patientkufferten sammen med direktør for Medicinsk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus Peder Jest.
 

Læs mere her

4.9 millioner til banebrydende hjerteforskning

Omkring 100.000 danskere lider af den alvorlige sygdom hjertesvigt. Hjertesvigtpatienter må ofte slås med hyppige indlæggelser og talrige ambulante besøg på sygehuset. Men måske vil dette snart ændre sig: OUH Svendborg Sygehus vil i forskningsprojektet Tele–Hjertesvigt finde ud af, hvordan patienternes indlæggelsestid kan forkortes og antallet af ambulante besøg nedbringes.

Til forskningsprojektet, der kommer til at koste omkring 14 millioner, har OUH Svendborg Sygehus har netop fået bevilget 4.9 millioner kr. fra Syddansk Vækstforum, herunder EU–strukturfondsmidler.

Professor, overlæge dr.med. Kenneth Egstrup, OUH Svendborg Sygehus, siger: "Det er fantastisk, at vi har fået bevilget et så stort beløb til ny forskning i telemedicin til hjertesvigtpatienter, og jeg forventer mig rigtig meget af projektet og den teknologiske udvikling."

I forskningsprojektet skal Patientkufferten indgå som en central del. Patientkufferten indeholder udstyr, der gør, at patient og læge via en tele– eller satellitforbindelse kan høre og se hinanden over store afstande, samtidig med at patienten kan foretage målinger af hjerterytme, blodtryk og vægt, som lægen kan aflæse på sin skærm.

Hjertesvigtpatienter er i gennemsnit indlagt 7 dage ad gangen, og projektet skal klarlægge, hvorvidt det er muligt at udskrive patienterne allerede efter 48 timer, og derpå med Patientkuffertens hjælp fortsætte behandlingen i patientens eget hjem. Forsøget har signifikant betydning for både patient og sygehus: Patienten kan komme hjem i egne trygge rammer, uden at den tætte kontakt med sygehuset slippes, og sygehuset får ved hjælp af den arbejdskraftbesparende teknologi frigivet sengepladser til nye og dårligere patienter.

De patienter, der jævnligt må indenom sygehuset på ambulant besøg for at få justeret deres medicin, skal i forskningsprojektet erstatte besøget med et opkald til sygehuset via Patientkufferten.

Patientkufferten er oprindeligt udviklet til patienter med den kroniske sygdom KOL (rygerlunger), men tages altså nu i brug til en helt ny patientgruppe. Jørgen Thomsen fra Medisat siger: "Vi er rigtig glade for, at Patientkufferten kan være med til at hjælpe patienter med andre kroniske sygdomme end KOL, da det netop er det, vi har arbejdet frem imod hele tiden. I Medisat arbejder vi med at udvikle telemedicinsk udstyr, der kan forbedre patienttilfredsheden, og vi glæder os til at indgå i dette forskningsprojekt, der netop har patienttilfredsheden som et vigtigt parameter".

For yderligere oplysninger om Patientkufferten og forskningsprojektet kontakt venligst:

Kurt Christensen, adm. direktør, Medisat:
kch@medisat.dk
Tlf. 70 21 60 70

Kenneth Egstrup, Konstitueret ledende overlæge, Professor, dr.med, Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus
Kenneth.Egstrup@shf.regionsyddanmark.dk
Tlf. 63 20 22 26

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling
mikkel.hemmingsen@regionsyddanmark.dk
Tlf. 29 20 19 75
 

Læs mere her