Drikkedunken kan være en bakteriebombe

I et storstilet "masse–eksperiment" har over 7.000 skoleelever kortlagt kvaliteten af det vand, danske børn drikker i løbet af en skoledag. Alene antallet af vandprøver gør undersøgelsen usædvanlig, og resultaterne er tankevækkende: Koldt vand fra hanen er suverænt bedst. Købt "kildevand" indeholder ofte flere bakterier. Og mange forældre sjusker så meget med børnenes drikkedunke, at bakterierne gror kraftigt. Bag undersøgelsen står Dansk Naturvidenskabsformidling, og resultaterne er samlet i en grundigt gennemarbejdet, afsluttende rapport.

Bevæbnet med professionelt laboratorieudstyr har over 7.000 skoleelever gennemført den hidtil største, natur–videnskabelige undersøgelse af drikkevandskvaliteten ude på de danske skoler. 1197
prøver er analyseret, og resultatet vil nok overraske i mange familier: Fx er hygiejnen med mange børns drikkedunke så dårlig, at de rummer betænkeligt høje bakterietal og måske vil kunne ende med at give maveproblemer og så er der flere bakterier i købevand fra flasker og kildevandsautomater end i almindeligt vand fra hanen. Det usædvanlige ved undersøgelsen er dels, at den er et seriøst naturvidenskabeligt projekt, selv om det er børn og unge, der har gjort alt feltarbejdet. Og dels, at den omfatter så mange prøver fra så mange forskellige steder.

"Derfor står vi med nogle resultater, det ellers ville være svært at skaffe sig, fordi eleverne har skabt så stort et materiale", siger cand. scient. Trine–Maria Damgaard fra Teknologisk Instituts Center for Kemi– og Vandteknik, der har bearbejdet resultaterne og skrevet rapporten. Og hun roser eleverne:

"Resultaterne er ret troværdige. Jeg har fundet enkelte prøver med fejl, men det er tydeligt, at de har været dygtige og gjort sig umage", siger hun. Eleverne er med til at skabe rigtig forskning Det såkaldte "masse–eksperiment" om drikkevand blev arrangeret af Dansk Naturvidenskabsformidling som et led i Dansk Naturvidenskabsfestival 2007, der har været i gang ude på mange hundrede skoler og gymnasier. Ideen med et masse–eksperiment er netop at indbyde mange elever mange forskellige steder til at foretage præcis samme undersøgelse med professionelt laboratorieudstyr og så samle de mange data ind. På den måde har eleverne fået mulighed for at være medskabere i et rigtigt, videnskabeligt eksperiment, som rent faktisk kan bruges til noget.

Alle resultater blev tastet ind på en hjemmeside, hvor eleverne også kunne sammenligne med andre skolers resultater og prøve kræfter med selv at lave en rigtig lille forskningsrapport. Og det blev en stor succes. En helt ny PISA–undersøgelse har vist, at mange danske skolebørn ikke er så tændt på naturfag, men det var ikke tilfældet her. Lærere over hele landet har meldt tilbage, at eleverne virkelig blev engageret af at deltage i et rigtigt videnskabeligt projekt, der var landsdækkende og handlede om noget så vigtigt som drikkevand.

Danske børns drikkedunke har det overraskende skidt Det mest opsigtsvækkende resultat er nok den dårlige vandkvalitet i de drikkedunke, som mange børn har med sig i tasken. Og det er ikke dunkene, men hygiejnen, der er gal.

Hele 79,2% af drikkedunkene indeholdt vand i den mest urene kategori, der i rapporten betegnes som "højt bakterieindhold". Mere præcist var bakterieindholdet i snit på 494 cfu 14 gange højere end i vand fra hanen. Og fem gange højere end den normale grænseværdi for godt vand. Trine–Maria Damgaard fra Teknologisk Institut påpeger dog, at undersøgelsen kun viser mængden af bakterier men ikke om de er skadelige eller ufarlige.

Alligevel er hendes konklusion klar: "Det er ikke særlig godt drikkevand, og måske kan det endda i uheldige tilfælde give fx et maveonde. Årsagen er givetvis dårlig hygiejne. Dunken ligger jo lunt i tasken, der kommer nemt madrester i og nogle børn drikker også af hinandens dunke. Og så vokser alle slags bakterier hurtigt. Derfor skal en drikkedunk vaskes hver dag, fyldes med frisk vand om morgenen og helst også have vandet skiftet i løbet af skoledagen. Gør man det, vil vandet i dunken være helt fint. Men det er tydeligt, at det har forældrene ikke tænkt på at sørge for her, for så ville bakterietallene ikke blive så høje", siger hun.

Hanevand er renere end kildevand på flaske Et andet spændende resultat er, at vandet fra de mange skolers vandhaner er klart renere end både "kildevand" købt på flasker og tappet fra drikkevandsautomater. Knapt 30% af kildevandet lå i gruppen med "højt bakterieindhold". Det gjaldt kun 16,2% af vandprøverne tappet direkte fra hanen og endda kun 7,6%, når vandhanen havde løbet i fem minutter.

Det overrasker ikke eksperten: "At købt kildevand har flere bakterier end hanevand er ganske naturligt, for det står jo som stillestående vand i lang tid, måske endda ved stuetemperatur; og så kan bakterierne opformere sig. Men selvom kildevand i undersøgelsen generelt er mere urent, er bakterieniveauerne ikke så høje, at det er et sundhedsproblem. Man kan roligt drikke kildevand på flaske, men vand fra hanen indeholder typisk færre bakterier", siger Trine–Maria Damgaard.

Kontakter og yderligere information:

Masse–eksperimentet omfattede også andre typer af vand. Over 300 skoler og 14.000 elever var tilmeldt fra Danmark, Færøerne, Grønland og det danske mindretal i Nordtyskland deltog. Dog var det ikke alle skolers resultater der nåede frem i tide til at komme med i den videnskabelige rapport.
Rapporten og de samlede resultater kan ses på www.formidling.dk.

Pernille Vils Axelsen, Dansk Naturvidenskabsformidling: Tlf 7020 8620, mobil: 2877 9317.

Trine–Maria Riis Damgaard, Teknologisk Institut: Tlf 7220 1864

Billeder og grafik: Christian Vaabensted, Publikum Kommunikation, tlf. 26 73 10 03.
 

Astma- og allergiramte kan nu sove roligt

Allergikere med husstøvmideallergi og astma er blevet storforbrugere af silkedyner og –puder. Fyldet består ikke af dun og fjer, men i stedet naturens mest allergivenlige materiale: silke. Produkt–sundhedsmærket Øko–Tex 100 letter valget mellem de forskellige typer silkeprodukter.

Der dukker flere og flere typer silkedyner op på det danske marked, og derfor skal man holde tungen lige i munden for at vælge rigtigt. Teknologisk Institut beskriver mærkningsordningen således på hjemmesiden www.okotex.dk:

"Øko–Tex er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Kend den på mærket ’Tiltro til textiler’. Mærket viser, at varen er testet og godkendt ud fra de krav, den internationale Øko–Tex–forening har stillet."

I dag er det kun Nordic Comfort, der på det danske marked for silkedyner og
–puder kan leve op til de skrappe krav.

Dansk producent tager ansvar og kvalitet alvorligt

Anna Hjøllund er medstifter af den danske virksomhed Nordic Comfort, der får specialfremstillet sine silkeprodukter efter meget strenge kvalitetskrav. Håndlavede kvaliteter af den fineste silke har sikret Nordic Comfort det eftertragtede Øko–Tex 100–sundhedsmærke og hun tager ansvaret seriøst, for i sidste ende er det bl.a. de allergi– og astmaramte danskere, der får større livskvalitet ud af anstrengelserne.

"Det er helt afgørende for eksempelvis forældrene til et astmaplaget barn, at de kan stole 100 % på materialerne, de omgiver sig med. Ikke mindst når det kommer til sengetøj og dyner, for man bruger jo en tredjedel af sit liv i sengen", siger Anna Hjøllund, der netop er hjemvendt fra Kina, hvor Nordic Comfort udvælger silken og får dyner og puder lavet i hånden.

Man bør som bevidst forbruger altid kigge efter Øko–Tex 100–standarden. Den garanterer, at der ikke er brugt nogen kemikalier i produktionen. Meget få silkeprodukter overholder denne standard, da der ofte bruges blege– og blødgøringsmidler til at udbedre en fra naturens side grov silkekvalitet.

Mulberry–silke fra specielt Xuzhou i Jiangsu–provinsen er af den særlige type meget fin silke, der ikke behøver de unaturlige tilsætningsstoffer. På grund af et optimalt klima for silkeproduktion giver Xuzhou forbrugere og feinschmeckere noget af verdens mest eftertragtede silke.

–––

Vedhæftede billeder og brochuremateriale kan frit anvendes og citeres.
 

Læs mere her

På vej mod bedre diagnostik og behandling af tarmkræft

Teknologisk Institut er med i et nyt forskningsprojekt, som skal sikre, at mennesker med tarmkræft hurtigere får stillet en diagnose og tilbydes den mest effektive behandling og bliver sparet for ofte virkningsløs behandling.

En af de hyppigste former for kræft i Danmark er tarmkræft. 3400 danskere rammes hvert år af sygdommen. Med cirka en million nye tilfælde af tarmkræft om året på verdensplan er sygdommen en af de mest udbredte kræftformer hos såvel kvinder som mænd. Der er udviklet nye effektive lægemidler, såkaldte antistoffer, som dog kun virker på nogle få, mens de er uden virkning for 80 til 90 procent af patienterne.

– Desværre har mange patienter udviklet resistens over for den avancerede og ellers mere målrettede og skånsomme medicinske terapi. Med det nye projekt ONSET Diagnostics skal vi nu samarbejde om at udvikle en ny moderne metode, et såkaldt kit, der bedre kan finde frem til lige præcis de patienter, der kan hjælpes af den nye antistofbehandling, fortæller senior projektleder Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut.

Professor Stephen Hamilton fra Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital glæder sig over det nye toårige forskningsprojekt, der blev sat i gang i marts måned 2012.

– Vi har brug for at få udviklet en unik og fleksibel teknologiplatform til at diagnosticere tarmkræft, da det vil sikre, at patienterne spares for en virkningsløs behandling og med det samme kan få en effektiv kur, der er målrettet deres specifikke behov. Derudover spares sundhedsvæsnet naturligvis også for dyre, nytteløse behandlingsforløb, vurderer Stephen Hamilton.

Forskningsprojektet skal bygge videre på den viden, der er resultatet af et tidligere samarbejde mellem Teknologisk Institut, der er et GTS-Institut, og den danske bioteknologiske virksomhed PentaBase. Parterne udviklede en meget sikker og skalerbar teknik til at afsløre og måle på udvalgte celleforandringer. Arbejdet blev støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med en såkaldt Videnkupon. PentaBase blev grundlagt i 2006 og beskæftiger udover direktør Ulf Bech Christensen tre fuldtidsansatte.

– For en lille virksomhed som PentaBase er det svært at få tid til at skrive projektansøgninger samtidig med, at forretningen skal passes. Samarbejdet med Teknologisk Institut har betydet, at kvaliteten af ansøgningen blev på det høje niveau, som vi ønskede, udtaler Ulf Bech Christensen og tilføjer: Vi ser frem til, at vores vækst får et yderligere skub med det her projekt, og vi forventer at ansætte mere personale.

Internationalt samarbejde bag kamp mod tarmkræft
Projektets schweiziske partner ICP er internationalt anerkendt inden for kræftforskning og spiller en meget væsentlig rolle i projektet. De analyserer i dag rutinemæssigt tumorvæv for udvalgte mutationer ved hjælp af såkaldte in-house assays, og deres analysemetoder fungerer dermed som reference for det nye kit. Da ICP samtidig råder over prøver fra mange tarmkræftpatienter (en stor biobank) og repræsenterer aftagerne af det fremtidige produkt, bidrager de i valideringen af det nye kit og giver højt kvalificeret feedback angående kittets ydeevne og brugervenlighed.

Fakta:
Den danske biotek-virksomhed PentaBase har sammen med Teknologisk Institut og det schweiziske patologiske institut Istituto Cantonale di Patologia (ICP) fået tilsagn om støtte fra Eurostars-programmet. I Eurostars-programmet yder EUREKA og Rådet for Teknologi og Innovation tilskud til at udvikle produkter eller services, der kan kommercialiseres hurtigt efter projektets afslutning af små og mellemstore virksomheder. Det er anden gang, at PentaBase får bevilget støtte fra Eurostars-programmet.

Yderligere information fås hos senior projektleder Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut på telefon: 72201836 og hos direktør Ulf Bech Christensen fra PentaBase på telefon 27102151 eller professor Stephen Hamilton fra Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital på 7846 3705

Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter
viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. Læs mere på http://www.teknologisk.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66

Læs mere her

Forskere punkterer myten om fiskeolie

Forskere er på vej med en ny indkapslingsteknologi til fiskeolie, der skal sikre de sundhedsgavnelige effekter på mennesker. I dag er langt de fleste kosttilskud på markedet værdiløse, fordi kroppens egen iltningsproces ødelægger omega-3 fedtsyrerne.

Hver dag indtager millioner af mennesker verden over de små perler med fiskeolie på grund af omega-3 fedtsyrernes gavnlige virkninger på helbredet. Imidlertid har forskere længe vist, at de sunde aktivstoffer i fiskeolien stort set aldrig opnår den tilsigtede effekt. Kosttilskuddene er meget sarte, og de bliver ødelagt langt før, de optages i kroppen. Det forklarer Ling-zhi Cheong, som forsker i indkapsling af fiskeolie ved Aarhus School of Engineering.

Vi ved, at aktivstofferne i fiskeolie har en meget lav biotilgængelighed. Omega-3 fedtsyrerne bliver ødelagt i mødet med de frie radikaler i kroppen, og på den måde mister de deres ernæringsmæssige værdi. Det kræver en hel ny indkapslingsteknologi, hvis man vil sikre en gavnlig effekt på helbredet.

De såkaldt frie radikaler opstår i forbindelse med oxidation i kroppens cellestofskifte. De beskadiger omega-3 fedtsyrernes molekylære struktur, så de stort set bliver værdiløse. Teoretisk set kan det være skadeligt at indtage oxideret fiskeolie over mange år, men der er endnu ingen undersøgelser, der kan påvise en helbredsmæssig risiko.

Man skal ikke være bekymret, hvis man har indtaget fiskeolie. Kroppen kan sagtens håndtere det. Men langt hen af vejen er det er spild af penge og meget bedre at få dækket sit behov for omega-3 fedtsyrer ved at spise fisk, siger Ling-zhi Cheong.

Hendes udsagn bakkes op af Torger Børresen, som er forskningschef ved Fødevareinstituttet. Han stod i sidste måned i spidsen for en undersøgelse, der viste, at langt de fleste fiskeolieprodukter er harske allerede før, de bliver solgt i butikkerne.

Ny indkapslingsmetode på vej
Forskere har i de seneste år arbejdet med at udvikle en indkapslingsmetode, der kan beskytte den sarte olie, så dens bioaktive stoffer bevares. Og resultaterne er lovende.

Vi har opnået markante resultater. I laboratoriet er vi i stand til at beskytte fiskeolien mod den oxidation, der svarer til iltningsprocessen i cellernes stofskifte. Vi har fundet frem til forskellige former for indkapslingsmateriale beriget med en særlig sammensætning af antioxidanter. De kan neutralisere de frie radikaler og på den måde hjælpe aktivstofferne fra olien igennem cellemembranerne og over i blodbanen, hvor de kan optages i kroppen, siger Ling-zhi Cheong.

Metoden er baseret på en enzymteknologi, som kan optimere de fysiske og kemiske egenskaber hos antioxidanterne. Antioxidanterne i fiskeoliens kapsel har desuden den positive virkning, at holdbarheden forlænges, og at smagen af fisk maskeres bedre.

Fiskeolieforskningen ved Aarhus School of Engineering er en del af aktiviteterne i et større dansk innovationskonsortium med fokus på indkapslingssystemer til fødevare- og lægemiddelindustrien.

Der vil gå endnu nogle år, før forskerne har en færdig teknologi til anvendelse i en industriel skala.

På verdensplan bliver der omsat fiskeolie for 1,6 milliarder dollar.

PROJEKTOPLYSNINGER

– Forskningsaktiviteterne ved Aarhus School of Engineering er en del af projektet MulitCaps med fokus på multifunktionel indkapslingsteknologi.
– Projektets parter er Danisco A/S, Atlantic Biotechnology Sp/f, Marine Bioproducts, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og Aarhus School of Engineering.
– Projektet startede i januar 2010 og har forventet afslutning i december 2013.
– Projektparterne skal opbygge en teknologiplatform til forbedring og funktionalitet af sundhedsfremmende ingredienser og til forbedring af aktivstoffers biotilgængelighed.
– Den største forskningsmæssige udfordring er at skaffe viden om vekselvirkninger mellem aktivstoffer, indkapslingsmaterialer og biologiske membraner.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

– Mange af fiskeoliekosttilskuddene på markedet er harske allerede før, de udsættes for kroppens oxidation. Det blev dokumenteret i en undersøgelse foretaget af DTU Fødevareinstituttet i maj måned 2011. (Kilde: BT. http://www.bt.dk/sundhed/stor-test-se-hvilke-fiskeolier-der-kan-vaere-farlige)

KONTAKT
Ling-zhi Cheong, postdoc, Aarhus School of Engineering: 8942 5284 (sprog: engelsk)

Xuebing Zu, professor, Aarhus School of Engineering: 8942 5089/ 22817648 (sprog: engelsk)

Kim Harell, Kommunikationschef, Ingeniørhøjskolen i Århus: 4189 3302 (sprog: dansk)

Aarhus School of Engineering (ASE) er den overordnede paraply for alle ingeniøruddannelser i Aarhus, herunder Ingeniørhøjskolens diplomingeniøruddannelser og Aarhus Universitets civilingeniøruddannelser og tekniske bacheloruddannelser.

Aarhus School of Engineering samler desuden de to institutioners udviklings- og forskningsaktiviteter inden for det teknisk-videnskabelige område.

Læs mere her