Mange med lungesygdomme behøver ikke at være indlagt

Lungemedicinske afdelinger har en overbelægning, som er væsentlig højere end andre medicinske sengeafdelinger. Og det er derfor oplagt at se på, om der er strukturelle eller behandlingsmæssige tiltag, der kan reducere antallet af lungemedicinske patienter, som er indlagt.

Det er ingen hemmelighed, at behandlingsforløbet for folk med lungesygdomme, bl.a. KOL, astma og børneastma, halter bagud i forhold til lande, vi gerne vil sammenligne os med. Fx topper indlæggelserne pga. børneastma på danske hospitaler i forhold til resten af Norden.

Der er derfor brug for at sætte fokus på effektiviteten af tidlig opsporing, optimal behandling og den rehabiliterende indsats, som der er gode forudsætninger for at gøre bedre. Danmarks Lungeforening har fx etableret en kvalitetsdatabase for rehabilitering af KOL-patienter, men kun 34 ud af de 98 kommuner anvender den.

I forhold til fx KOL, gennemførte Finland i 1998-2007 en omlægning og forbedring af KOL-behandlingen. Det medførte en langt bedre livskvalitet for de lungesyge og en ganske betydelig økonomisk besparelse. En væsentlig del heraf var et fald i hospitalsindlæggelser, specielt en reduktion af genindlæggelser på ca. 40 %.

Jeg tænker, det bestemt er en oplagt mulighed at gennemføre lignende forbedringer i Danmark, hvor der årligt er ca. 30.000 indlæggelser alene pga. KOL , udtaler Johannes Flensted-Jensen, formand for Danmarks Lungeforening. Og dette understøttes af de fagpersoner, der hver dag oplever problemerne. Professor dr. med. Peter Lange supplerer: Vi har allerede en masse redskaber og viden udfordringen er at få regioner, kommuner og de sundhedsprofessionelle til at arbejde meget bedre sammen, og det vil givetvis give væsentlige forbedringer på alle områder inden for alle lungesygdomme.

Danmarks Lungeforening har derfor fokus på at samle viden, og vi vil stærkt opfordre til, at der tages nogle initiativer, der på én gang kan forbedre økonomien, mindske overbelægning og give lungesyge bedre livskvalitet , afslutter Johannes Flensted-Jensen.

Yderligere info
Johannes Flensted-Jensen, formand i Danmarks Lungeforening, tlf. 20 84 03 52.
Peter Lange, professor, dr. med. og overlæge, Den Lungemedicinske Sektion, Hvidovre Hospital, tlf. 26 87 90 20.

FAKTA
Otte barrierer for bedre behandling af KOL
1. Uens behandling på alle sundhedsfaglige niveauer
2. For dårlig tidlig opsporing af KOL hos den praktiserende læge
3. Dårlig kommunikation mellem faggrupperne
4. Negative holdninger om KOL der ses som en tabersygdom
5. Ingen fokus på gensidig respekt mellem behandler og patient
6. Der mangler politisk fokus på behandlingen af KOL
7. Forskning i lungesygdomme er underprioriteret
8. Patienten er ikke i centrum på grund af manglende koordinering mellem praktiserende læge, kommunen og sygehuset

Disse otte barrierer skal nedbrydes for at opnå en bedre KOL-behandling, vedtog 40 af Danmarks førende eksperter inden for KOL på Dagens Medicin konferencen KOL-parlamentet 14.-15. maj 2012.

Læs mere på www.lunge.dk/barrierer-god-behandling-af-kol-patienter

Læs mere om Kvalitetssikring af KOL-rehabilitering i kommuner og på hospitaler på www.lunge.dk/kvalitetssikring-af-kol-koala

Læs mere om den finske undersøgelse i Primary Care Respiratory Journal, 2011 20: p178-183

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *