Dit nye liv starter her!

Førtidspensionister, der har det svært eller ønsker ændringer i livet, skal ikke overlades til sig selv. Sådan har det været, men det skal ændres, hvis det står til Sundhedsafdelingens projekt Sund Hele Livet.

Vi har i projektet haft flere hundrede kontakter til borgere der er tilkendt en førtidspension, og vi undrer os over det billede, der i nyhedsmedierne tegnes af denne gruppe. De beskrives stående i venteposition til arbejdsmarkedet eller stående på perronen efter, at toget er kørt. Det er ikke det, vi ser, udtaler projektleder Allan Bentzen, og fortsætter: Vi ser førtidspensionister, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at de ikke er i stand til at forsørge sig selv, efter de har afprøvet alle muligheder for at forbedre deres arbejdsevne. Og vi oplever, at de på trods af forskellige handicaps er lige så forskellige i ønsker og håb, som alle andre mennesker, men mange har et ønske om et mere aktivt liv eller et liv med et større socialt netværk.
Hjerteligt hjemmebesøg

Sund Hele Livet tilbyder flere måder at hjælpe med livets vendepunkter på. Alle førtidspensionister tilbydes et hjerteligt hjemmebesøg af projektmedarbejder Dorthe Hallen. Jeg har indtil nu været på hjemmebesøg i Ejby og Gelsted. Det har været givende for de borgere, jeg har besøgt, som har fået mulighed for at drøfte deres livssituation og muligheden for at deltage i forskellige aktiviteter og sundhedstilbud, som findes i Middelfart kommune. Som den unge gift kvinde med tre børn, som jeg besøgte, der har fået tilkendt en førtidspension på grund af en depression, siger Dorthe Hallen og fortsætter: Hun blev rigtig glad, da hun havde overvejet, om der kunne være noget, hun kunne deltage i. Hun udtrykte, at det var rart, at kommunen henvendte sig, så hun kunne få mulighed for at fortælle sin historie og drøfte mulighederne. Hun blev skrevet op til Find dine indre ressourcer og få livskvalitet med din sygdom, som Selvhjælp Middelfart udbyder og det fremtidige Mindfulness-hold, som Sund Hele Livet tilbyder. Hun fik også nyhedsbrevet, så hun kan følge med i hvad der sker i Sund Hele Livet.

Cafe
Samtidig står Dorthe for at etablere cafeer, hvor målet er at skabe rummelige fristeder, som kan medvirke til at skabe socialt netværk med ligestillede. Vi åbnede den første cafe i Ejby i begyndelsen af april, og det er gået rigtig godt, der kommer mellem 10 og 15 hver tirsdag eftermiddag fortæller Dorthe og fortsætter: jeg har oplevet, at cafeens gæster kan mødes om meningsfulde aktiviteter. Flere af gæsterne i cafeen i Ejby har givet udtryk for, at det godt nok har været dejligt at kunne komme i cafeen og møde nogle andre fortæller Dorthe Hallen.
Daghøjskolen Vilsund
Nu er det første hold til den afklarende daghøjskole på plads. Fortæller projektmedarbejder Lene Ladefoged, og forsætter: Den 27.august begynder 12 kursister på et 13 ugers forløb, hvor de har mulighed for at få afklaret de mål, de har i livet. Det kan fx være muligheden for et skånejob, en uddannelse, en større vennekreds, komme i bedre form, få bedre kostvaner eller andre personlige målsætninger.

Projektet Sund hele livet
Baggrunden for projektet Sund hele livet er den landsdækkende Sundhedsprofil 2010 udarbejdet af regionerne. Profilen beskriver, at fortidspensionister er den mest udsatte borgergruppe ikke bare målt på KRAM kost, rygning, alkohol og motion men også i forhold til stress, dårlig mentalt helbred og nedtryghed. Samtidig viser en undersøgelse lavet af Socialforskningsinstituttet, at en stor del af førtidspensionisterne ønsker en mere aktiv hverdag.

Vi kunne ud fra sundhedsprofilen se, at der ligger en stor opgave i at forbedre førtidspensionisternes liv, men samtidig kunne vi også se, at en femtedel af dem er motiverede for en forandring. Det gav incitamentet til at indlede projektet, siger Allan Bentzen.
Projektet har i høj grad andres bevågenhed. Et kriterium for at få bevillingen fra Pensionsstyrelsen var, at der udarbejdes en drejebog over hele forløbet, som andre kommuner kan kopiere, hvis pilotprojektet i Middelfart bliver en succes ikke nødvendigvis økonomisk men mere menneskeligt. Succeskriteriet for Allan Bentzen er, at deltagerne selv skal føle større tilfredshed med deres liv.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *