Gymnaster springer fra København til Esbjerg

Fra 1. til 4. juli vil tusinde gymnaster springe 300 km på en kørende springbane fra København til Esbjerg. Undervejs gøres stop i seks byer, hvor borgmestre og alle interesserede inviteres til at hoppe med på minitrampolin. Målet for eventen, som støttes af Nordea-fonden, er at inspirere flere til at dyrke springgymnastik – og at opnå en Guinness-rekord som verdens længste kørende springbane .

Spring på kørende lastbil
Den kørende gymnastikevent, Spring Mod Vest, gør stop i seks byer, hvor lokale gymnastikforeninger fra byerne og omegn er inviteret til at afprøve verdens længste kørende springbane .
Byernes borgmestre er allerede hoppet med på eventen og springer/taler før gymnasterne inviterer til workshop for uprøvede gymnaster og borgere.

Gymnastikken ud i gadebilledet
Bestyrelsesformand for Taastrup Gymnastik forening, Lisbeth Damkjær siger:
“Spring Mod Vest” har en vision om at kunne være med til at skabe opmærksomhed om gymnastik og idrætskulturen. De mange frivillige ildsjæle gør det muligt at skabe denne event, der binder landet sammen på tværs og tager gymnastikken ud af hallen og ind i gadebilledet for at vise, at gymnastik både er sundt og sjovt. Det er fantastisk at opleve den interesse, der er omkring “Spring Mod Vest” og vores endestation Landsstævne 2013, hvor mere end 25.000 glade mennesker er samlet om det liv og nogle af de grundlæggende værdier vores fællesskab og samfund er baseret på .

Taastrup Gymnastik Forening forventer, at projektet bliver optaget i Guinness World Records, og håber, at mange vil hjælpe os med at slå rekorden som er flest spring på verdens længste kørende springbane.

Køreplan
1. juli: Formiddag: Åbning på Københavns Rådhusplads kl. 11.00 v. Pia Allerslev
Eftermiddag: Karavanen gæster Taastrup kl. 16.00 med spring af Michael Ziegler

2. juli: Formiddag: Karavanen gæster Odense, Flakhaven kl. 09.45.
Eftermiddag: I Middelfart, Torvet kl. 16.00 taler borgmester Steen Dahlstrøm

3. juli: Eftermiddag: Karavanen gæster Kolding, hvor borgmester Jørn Pedersen springer for på Axeltorv kl. 16.00. Karavanen gør senere ophold på stationen.

4. juli: Spring Mod Vest afslutter karavanen som en del af åbningen af Landsstævne 2013 kl. 16.00 på central plads i Esbjerg.

Fotos fra facebook https://www.facebook.com/SpringModVest/photos_stream

Læs mere her

Dansk Firmaidrætsforbund i offensiven: Vil oprette regionale firmaidrætscentre otte steder i Danmark

Dansk Firmaidrætsforbund afholder den 15. november 2008 ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Hotel Comwell i Middelfart. Det sker blandt andet for at træffe beslutning om et nyt banebrydende satsningsområde – oprettelse af regionale firmaidrætscentre over hele landet allerede i 2009. Idéen bag firmaidrætscentrene er, at centrene, i samarbejde med foreningerne, skal være opsøgende overfor virksomhederne og udvikle aktiviteter indenfor firmaidræt og sundhedsfremme.

Forbundsformand Peder Bisgaard, der i Danmarks tredjestørste idrætsorganisation står i spidsen for ca. 330.000 firmaidrætsudøvere, udtaler:

– Vi vil oprette otte regionale firmaidrætscentre i større danske byer i det kommende år. Centrene forventes placeret i København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Ringkøbing, Kolding samt Næstved og skal virke som bindeled mellem de enkelte firmaidrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og virksomhederne.

Et regionalt center vil som minimum blive bemandet med følgende personale:

– En firmaidrætssælger, der skal synliggøre og afsætte firmaidrætsforeningernes aktiviteter via direkte kontakt med områdets virksomheder
– En foreningskonsulent, der skal servicere de nævnte firmaidrætsforeninger
– Sekretærfunktion

Derudover er der mulighed for, at centrene efterfølgende udvides med konsulenter, der skal gennemføre motions– og sundhedsaktiviteter på områdets arbejdspladser.

Peder Bisgaard påpeger følgende i relation til firmaidrættens bevæggrunde for at opruste markant regionalt og lokalt:

– Nuværende og potentielle brugere af vore foreningers aktiviteter efterspørger professionalitet og individualitet både hvad angår selve aktiviteten og i rådgivningen omkring aktiviteten. Vi har på den bagrund behov for en stærkere personalemæssig forankring i storbyerne. Firmaidrætsforeningernes frivillige ledere bør suppleres af fuldtidsansatte professionelle medarbejdere, der målrettet kan honorere medlemmernes og de potentielle medlemmers ønsker og krav.

Peder Bisgaard pointerer endvidere:

– Når Dansk Firmaidrætsforbund i disse år har særligt fokus på de større danske byer, skyldes det, at vi rent faktisk anser de større byer for værende i besiddelse af det største fremtidige medlemspotentiale. Dansk Firmaidrætsforbunds primære målgruppe, og samtidig vor niche, er de ansatte på danske virksomheder. Og de større danske virksomheder er i vid udstrækning centreret omkring de større danske byer. Vi oplever et stort fokus på firmaidræt i virksomhederne både som social samværsform medarbejderne imellem, som rekrutteringsinstrument, personalegode, sygdomsforebygger og "imageskaber" generelt. Der er dermed gode forudsætninger for, at Dansk Firmaidrætsforbund kan komme mere "til biddet" regionalt og lokalt, pointerer Peder Bisgaard.

Yderligere information:

Peder Bisgaard
Forbundsformand
Tlf. 2445 3015

Jesper Ræbild
Afdelingsleder, kommunikation
Tlf. 2329 8067
 

Læs mere her

Vi cykler stadig til arbejde

Vi cykler til arbejde (VCTA) blev i foråret en kæmpe succes i Middelfart Kommune. Nu gælder det om at holde hjulene i gang, derfor opfordrer Kommunen virksomhedsledere og ansatte til tilmelde sig kampagnen Vi cykler stadig til arbejde .

Man skulle tro de har fået cykelfeber i Middelfart Kommune ovenpå enkeltstarten i Post Danmark Rundt og det netop afsluttede lokale Tour de Vestfyn, som nok står klart i alles bevidsthed. Men det er faktisk slet ikke så tosset, for vi bliver meget sundere og lever længere og mest interessant for virksomheder medarbejder, der cykler, har færre sygedage.

Facts på bordet i ny lokal kampagne
Beskeden er klar i en ny kampagne målrettet virksomhedsledere i Middelfart Kommune. Kære virksomhedsleder. Din virksomhed kan spare penge og have friske, glade arbejdstagere , indleder kommunen i et brev til virksomhedslederne. Formålet er at få flere til at tage cyklen til arbejde. Påstanden underbygges af en række undersøgelser, der gør det muligt at omsætte beregninger, af bl.a. produktionstab på grund af sygefravær, til effekten af cyklede kilometer hos medarbejderne. Konklusionen er at én ekstra cyklet kilometer vil i gennemsnit spare din virksomhed 3,78 kr. . Og det kan hurtigt blive til mange penge afhængigt af virksomhedens engagement. Deltagelse i konkurrencen er naturligvis gratis

Nu med sundhedstjek og ugentlige gevinster
Cykelkampagnen varer fra 20. september til 17. oktober og der er igen to cykler, som hovedpræmier, på højkant til de deltagende hold. Som noget nyt tilbydes også gratis sundhedstjek af Middelfart Kommune nye Task Force, som åbner dørene for de deltagende virksomheder, som ønsker det. Og så er der ugentlige gevinster i form fede cykelhjelme og cykellygter.

Holdnavn, arbejdsplads, holdkaptajn og navne på deltagerne
Det er alt, hvad man skal bruge for at tilmelde sig og sine kolleger og det kan ske på mail til: vicyklerstadigtilarbejde@middelfart.dk senest den 10. september.

Særligt Middelfart Kommune projekt
Kampagnen, som er en udløber af den nationale Vi cykler til arbejde , er et unikt tiltag og et udtryk for, at lige præcis fokus på cyklisme giver rigtig god mening hos den grønne vækstkommune i midten af Danmark. Borgmester Steen Dahlstrøm forklarer Vi har i 2010 valgt at sætte særligt fokus på cyklisme i Middelfart Kommune, fordi det giver sundere borgere, mindre CO2udledning og færre biler på vejene, som vi ved giver færre trafikulykker, – så dét vil også kunne mærkes på økonomien . Borgmesteren tilføjer: Vores natur og de mange cykelruter i kommunen gør det også oplagt at nyde naturen på vej til jobbet på den to-hjulede eller bare til og fra stationen.

Middelfart Kommune deltager selv med en række hold og tester samtidigt elcykler i ældreplejen både i Ejby, Nørre Aaby og i Middelfart. Her er forventningen, at der kan spares tid mellem hjemmebesøgende og udgifter til biler og benzin, samtidig med, at medarbejdere får mere motion.

Projektet er en del af det europæiske initiativ Cykler uden grænser , hvor Middelfart Kommune er lead partner.

Læs mere om projektet på www.middelfart.dk/vicyklerstadig

Yderligere oplysninger omkring kampagnen kan fås hos:
Morten Westergaard (Klimachef), tlf. 8888 4795 eller
Christa Boisen (Teknik- og miljøforvaltningen), tlf. 8888 47

Læs mere her

Dit nye liv starter her!

Førtidspensionister, der har det svært eller ønsker ændringer i livet, skal ikke overlades til sig selv. Sådan har det været, men det skal ændres, hvis det står til Sundhedsafdelingens projekt Sund Hele Livet.

Vi har i projektet haft flere hundrede kontakter til borgere der er tilkendt en førtidspension, og vi undrer os over det billede, der i nyhedsmedierne tegnes af denne gruppe. De beskrives stående i venteposition til arbejdsmarkedet eller stående på perronen efter, at toget er kørt. Det er ikke det, vi ser, udtaler projektleder Allan Bentzen, og fortsætter: Vi ser førtidspensionister, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at de ikke er i stand til at forsørge sig selv, efter de har afprøvet alle muligheder for at forbedre deres arbejdsevne. Og vi oplever, at de på trods af forskellige handicaps er lige så forskellige i ønsker og håb, som alle andre mennesker, men mange har et ønske om et mere aktivt liv eller et liv med et større socialt netværk.
Hjerteligt hjemmebesøg

Sund Hele Livet tilbyder flere måder at hjælpe med livets vendepunkter på. Alle førtidspensionister tilbydes et hjerteligt hjemmebesøg af projektmedarbejder Dorthe Hallen. Jeg har indtil nu været på hjemmebesøg i Ejby og Gelsted. Det har været givende for de borgere, jeg har besøgt, som har fået mulighed for at drøfte deres livssituation og muligheden for at deltage i forskellige aktiviteter og sundhedstilbud, som findes i Middelfart kommune. Som den unge gift kvinde med tre børn, som jeg besøgte, der har fået tilkendt en førtidspension på grund af en depression, siger Dorthe Hallen og fortsætter: Hun blev rigtig glad, da hun havde overvejet, om der kunne være noget, hun kunne deltage i. Hun udtrykte, at det var rart, at kommunen henvendte sig, så hun kunne få mulighed for at fortælle sin historie og drøfte mulighederne. Hun blev skrevet op til Find dine indre ressourcer og få livskvalitet med din sygdom, som Selvhjælp Middelfart udbyder og det fremtidige Mindfulness-hold, som Sund Hele Livet tilbyder. Hun fik også nyhedsbrevet, så hun kan følge med i hvad der sker i Sund Hele Livet.

Cafe
Samtidig står Dorthe for at etablere cafeer, hvor målet er at skabe rummelige fristeder, som kan medvirke til at skabe socialt netværk med ligestillede. Vi åbnede den første cafe i Ejby i begyndelsen af april, og det er gået rigtig godt, der kommer mellem 10 og 15 hver tirsdag eftermiddag fortæller Dorthe og fortsætter: jeg har oplevet, at cafeens gæster kan mødes om meningsfulde aktiviteter. Flere af gæsterne i cafeen i Ejby har givet udtryk for, at det godt nok har været dejligt at kunne komme i cafeen og møde nogle andre fortæller Dorthe Hallen.
Daghøjskolen Vilsund
Nu er det første hold til den afklarende daghøjskole på plads. Fortæller projektmedarbejder Lene Ladefoged, og forsætter: Den 27.august begynder 12 kursister på et 13 ugers forløb, hvor de har mulighed for at få afklaret de mål, de har i livet. Det kan fx være muligheden for et skånejob, en uddannelse, en større vennekreds, komme i bedre form, få bedre kostvaner eller andre personlige målsætninger.

Projektet Sund hele livet
Baggrunden for projektet Sund hele livet er den landsdækkende Sundhedsprofil 2010 udarbejdet af regionerne. Profilen beskriver, at fortidspensionister er den mest udsatte borgergruppe ikke bare målt på KRAM kost, rygning, alkohol og motion men også i forhold til stress, dårlig mentalt helbred og nedtryghed. Samtidig viser en undersøgelse lavet af Socialforskningsinstituttet, at en stor del af førtidspensionisterne ønsker en mere aktiv hverdag.

Vi kunne ud fra sundhedsprofilen se, at der ligger en stor opgave i at forbedre førtidspensionisternes liv, men samtidig kunne vi også se, at en femtedel af dem er motiverede for en forandring. Det gav incitamentet til at indlede projektet, siger Allan Bentzen.
Projektet har i høj grad andres bevågenhed. Et kriterium for at få bevillingen fra Pensionsstyrelsen var, at der udarbejdes en drejebog over hele forløbet, som andre kommuner kan kopiere, hvis pilotprojektet i Middelfart bliver en succes ikke nødvendigvis økonomisk men mere menneskeligt. Succeskriteriet for Allan Bentzen er, at deltagerne selv skal føle større tilfredshed med deres liv.

Læs mere her