Eksperter i sygdomsbekæmpelse fra hele verden samlet på DTU

DTU Fødevareinstituttet er den 27. og 28. februar 2013 vært for et internationalt møde med 170 deltagere fra hele verden om global sygdomsbekæmpelse under initiativet kaldet Global Microbial Identifier. Initiativet er baseret på revolutionerende ny teknologi, som kan skabe den største ændring i bekæmpelse af infektioner siden opdagelsen af penicillinen.
Omkring 22% af alle dødsfald skyldes en infektionssygdom. Effektiv behandling og kontrol bliver ofte hæmmet af forsinket diagnostik og mangel på aktuelle data om den sygdomsfremkaldende mikroorganisme.

Et initiativ kaldet Global Microbial Identifier ledet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med førende internationale institutioner kan revolutionere og markant forbedre identifikation af sygdomsfremkaldende bakterier.

Globalt system til at samle og undersøge data
Baggrunden for initiativet er, at det i løbet af ganske kort tid er blevet muligt at analysere hele arveanlægget og få såkaldte genomsekvensdata fra sygdomsfremkaldende bakterier. Initiativet handler om at få etableret et globalt system til at samle, dele, undersøge og oversætte genomsekvensdata fra mikroorganismer med henblik på national klinisk diagnostik og international sygdomsovervågning.

Global Microbial Identifier vil opbygge en open-source internetbaseret løsning, som samler og viser resultater om art, type og antibiotikaresistens baseret på genomsekvensdata.

Initiativet vil inden for en 10 årig periode gøre det muligt i løbet af en enkelt dag at bestemme hvilken bakterie eller virus, der forårsager sygdommen hos en patient og foreslå den optimale behandling. Det betyder, at lægen hurtigere kan behandle patienten med den rette medicin , siger institutdirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet, som er en af arrangørerne af mødet.

Den nye teknologi giver også bedre mulighed for at forhindre spredning af smitsomme sygdomme, herunder spredning af resistente bakterier. Initiativet vil derfor på sigt kunne forhindre epidemier og reducere samfundets udgifter til sygdomme markant , fortsætter Jørgen Schlundt.

Tigerspring for ulande
170 eksperter fra hele verden mødes på DTU den 27.-28. februar 2013 for at udforme en strategi og en arbejdsplan, som skal sikre initiativets succes. Direktør Pathom Sawanpanyalert fra Ministry of Public Health i Thailand deltager i mødet.

Global Microbial Identifier har et særligt potentiale i udviklingslande, hvor den nye teknologi kan indføres direkte som led i opbygningen af bedre sundheds- og fødevaresikkerhedssystemer. For at få succes kræver det også globalt set en stærkt politisk vilje til at prioritere folkesundheden i almindelighed og smitsomme sygdomme i særdeleshed, og samtidig være villige til at ensrette og dele data på tværs af landegrænser , siger direktør Pathom Sawanpanyalert fra Ministry of Public Health i Thailand.

Læs mere
Find mere information om mødet og Global Microbial Identifier på www.g-m-i.org.

Kontakt
Institutdirektør Jørgen Schlundt, jors@food.dtu.dk, tlf. 23 67 47 48

Læs mere her

Sundhedstjek i LEGO Koncernen

de bliver bare yngre og yngre!

LEGO Koncernen blev grundlagt i 1932 og nærmer sig nu hastigt sin 80 års fødselsdag. Men det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Pernille Damm fra De Danske Vægtkonsulenter (DDV) er i fuld gang med at sundhedstjekke de ca. 2.500 medarbejdere bl.a. med beregning af deres fysiske alder. Og det viser sig, at de fleste er langt yngre, end de går rundt og tror.

"Den fysiske alder er ikke nødvendigvis identisk med den kronologiske alder," udtaler Pernille Damm. "Sundhedstjekket giver ikke kun mulighed for at få målt vægt, blodtryk, BMI, taljemål, fedtprocent m.m. Vægten kan desuden måle den fysiske alder ud fra den fysiske form. Og det har sat gang i konkurrencerne på arbejdspladsen, hvor man kappes om at være den yngste. Voksne piger på 50 bliver pludselig 27 år igen, og unge piger på 25 kommer uventet i puberteten. De ældste bliver straffet de må give kage.

DDV har siden 2005 været fast inventar hos LEGO Koncernen i Billund. Koncernens sundhedspolitik
giver nemlig medarbejderne mulighed for at få en sundhedsordning i samarbejde med DDV. "LEGO Koncernen havde i 2006 sat som mål, at mindst 100 medarbejdere skulle tilmelde sig tilbudet fra DDV", udtaler Berit Flindt Pedersen fra Sundhedsudvalget i LEGO Koncernen. "Tilbudet gik på undervisning i sundere kostvaner og ugentlig vægtkontrol af de medarbejdere, der havde behov for at tabe sig. Allerede efter en uge var målsætningen indfriet, og i alt 230 af vores medarbejdere tabte dette år over 2.300 kilo".

Succes’en er fortsat lige siden, og Pernille Damm, der selv har tabt sig 21 kilo ved at ændre sine kostvaner, oplever en stigende interesse for sundhedsprojektet både fra LEGO Koncernens ledelse og fra medarbejderne. "Det er dejligt at opleve den gode stemning, der hersker på virksomheden," siger Pernille Damm. "Man mærker overalt det store engagement for at leve sundt. De, der har nået deres idealvægt, har helt på eget initiativ dannet en ’stabiliseringsklub’. Og selv borgere i Billund, der ikke arbejder på virksomheden, er blevet smittet med ’sundhed’, og mange har benyttet sig af tilbudet om at deltage i undervisningen, som foregår i LEGO Koncernens lokaler. Vi har desuden været med til at instruere kantinens medarbejdere i madlavning efter DDV’s principper med det resultat, at alle 2.500 medarbejdere nu har mulighed for at spise sund frokost hver dag," slutter Pernille Damm.

Ønsker du at vide mere om DDV Sundhedsordning og samarbejdet med LEGO Koncernen, er du velkommen til at kontakte os på 70 23 73 93 eller skrive til De Danske Vægtkonsulenter på: service@vaegtkonsulenterne.dk
 

Læs mere her

Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme januar 2013

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelse af maksimale ventetider for januar måned 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser 10 overskridelser af de maksimale ventetider alle på kræftområdet. Sundhedsstyrelsen ser med stor alvor på disse 10 overskridelser. Der er ingen indberetninger om manglende overholdelse af de maksimale ventetider vedrørende behandling af hjertesygdomme.

Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider fordeler sig i januar 2013 som beskrevet nedenfor:

Region Hovedstaden: 3 hændelser vedrørende kræftsygdom
Region Syddanmark: 5 hændelser vedrørende kræftsygdom
Region Midtjylland: 2 hændelser vedrørende kræftsygdom

Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelserne omhandler følgende: to patienter vedr. tid til forundersøgelse efter henvisning, hvor man i begge tilfælde hæmatologiske kræftform, og metastase uden organspecifik kræfttype ikke har opfyldt tidsfristen i bekendtgørelsen og overskredet den med henholdsvis 5 dage og 21 timer. Vedrørende det tredje tilfælde fremgår det ikke af journalen, hvorvidt patienten blev informeret om manglende overholdelse af de maksimale ventetider, ligesom det heller ikke fremgår af patients journal, om der blev tilbudt behandling et andet sted. Overtrædelsen var på 8 dage. Region Hovedstaden har desuden understreget, at det er blevet indskærpet over for relevant personale, at patienter skal henvises efter regler om maksimale ventetider.

Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overtrædelsen for de fem patienter skyldtes en IT-teknisk fejl, som gjorde, at det relevante diagnostiske center ikke havde modtaget henvisningerne på de pågældende patienter. Alle patienter var henvist med uspecifikke symptomer, hvor der var mistanke om kræft. Overtrædelserne lå på mellem 8 36 dage og omhandlede alle tid til forundersøgelse. Ingen af patienterne har efterfølgende fået en kræftdiagnose. Region Syddanmark har bekræftet, at fejlen er rettet og man har ændret procedure med henblik på at sikre, at lignende fejl ikke opstår igen.

Region Midtjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelserne vedrører tid til forundersøgelse for en patient med mistanke om prostatakræft, hvor henvisningen var sendt til forkert afdeling, hvilket betød en overtrædelse på 5 dage. Den anden overtrædelse omhandlede ventetid på operation for kræft i spiserøret, hvor man havde overtrådt reglerne med 3 dage, idet patienten ikke var blevet tilbudt behandling på et andet hospital. Region Midtjylland har bekræftet over for Sundhedsstyrelsen, at man har iværksat fornødne tiltag, der skal sikre, at fejlene ikke sker igen, blandt andet at man nu personligt overleverer henvisninger til rette afdeling, ligesom visitationsberedskab over ferieperioder er blevet indskærpet.

Sundhedsstyrelsen har desuden modtaget Region Midtjyllands redegørelse vedr. visitation af patienter med kræftdiagnose, som styrelsen anmodede om den 23. januar 2013. Sundhedsstyrelsen har taget redegørelsen til efterretning.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

Læs mere her

Sundt fedt

Fedt behøver ikke være farligt – tværtimod. Planteolier med essentielle fedtsyrer slanker, forebygger sygdom og booster kroppen med ny energi.

Vi har hørt det til hudløshed, aviserne skriver om det jævnligt, og vi kan ikke tænde for fjernsynet uden at blive bombarderet med budskabet: fedt feder og fedt slår ihjel.
Det er også rigtigt så længe vi snakker om flæskesvær, flødesovs og frituredryppende pommes frites.
Men fedt er heldigvis andet end gris og flødeost. Fedt fra planteolier indeholder nemlig sundt fedt, som er med til at holde kroppen i topform og forebygge sygdom.

Livsvigtige fedtsyrer
Planteolierne er kilden til det sunde fedt. De indeholder en masse gavnlige umættede fedtsyrer og fungerer som byggesten for vores krop. Der findes mange forskellige fedtsyrer, men der findes kun to essentielle fedtsyrer. Essentiel betyder livsvigtig, altså noget som vi skal have tilført, og som vores krop ikke selv kan danne. Fedtsyrerne er livsvigtige for hele vores sundhedstilstand. Både kropsligt og psykisk.
Der findes kun to essentielle fedtsyrer, nemlig alfalinolensyre (ALA) og linolsyre (LA). De to fedtsyrer kalder vi i daglig tale for henholdsvis omega 3 og omega 6. Hvis vi tilfører vores krop ALA og LA, bliver vores krop selv i stand til at danne alle de andre fedtsyrer i kroppen. Det er blandt andre omega 9 og omega 7. samt EPA, DHA og GLA (som er aktiverede omega 3/omega 6-fedtsyrer, som ellers bl.a. findes i fisk). De allerfleste mennesker spiser simpelthen for lidt af de vigtige essentielle fedtsyrer ALA og LA. Derfor kan det være nødvendigt at supplere kosten med et tilskud af disse vigtige byggesten hver dag.

Fedt der slanker
SuntLiv Olie er en ny olie blanding, som indeholder en optimal sammensætning af fedtsyrerne (ALA, LA, omega 7, omega 9 og GLA). Olien består af en blanding af koldpressede, økologiske jomfruolier, i en unik og eksklusiv kvalitet. Olien, der er økologisk, indeholder over 150 forskellige aktive ingredienser, som bl.a. forbedrer iltoptagelsen i blodet, øger energien, gør kroppen mere basisk, gør huden mere elastisk og øger forbrændingen. Samtidig kan kroppen optage de fedtopløselige vitaminer, som gør det muligt at tabe sig. Det vil sige, at det bliver lettere, at gå ned i vægt, når bare du får det rigtige fedt, hver dag. Fedsyrerne i SuntLiv Olie mætter med andre ord samtidigt med at de slanker.

Vores hjerne har brug for fedt
Kroppen har nemlig brug for fedt. Fedt er vigtigt for at kunne optage mange af de vitaminer vi spiser i vores kost og fedt er vigtigt som energikilde. Fedt udgør en del af råmaterialet til alle dele af kroppen og hjernen. Uden fedt vil vi ikke være istand til at danne de hormoner, der styrer alt i kroppen. Vores hjerne kan ikke fungere og vi kan ikke optage den føde, vi spiser, optimalt. Essentielle fedtsyrer har samtidig stor betydning for al muskelopbygning og regeneration i kroppen. Alle kroppens celler indeholder fedt, og da kroppen hele tiden fornyr og udskifter sine celler, har den konstant brug for nye byggesten. Essentielle fedtsyrer er nødvendige for vitale, dvs livsvigtige funktioner i celler, væv og organer og 60 pct. af hjernens vægt består af fedt. Hele hjernens funktion er derfor afhængig af, at der tilføres nok fedt.

Farvel til fedtmyterne
Tiden er inde til at gøre op med de gamle myter om, at fedt er usundt og bør undgås. Det er stadig vigtigt at spare på frikadellerne og skære nogle tyndere skiver ost. Men vi skal ikke undgå fedt vi skal bare have det rigtige fedt, det skal være naturligt fedt og i tilpassede mængder. Der findes forskellige typer naturligt fedt, og en del af det, som vi ofte mangler i kosten, er det vi kalder de essentielle fedtsyrer. Og her kommer SuntLiv oliernes høje indhold af sunde fedtsyrer ind i billedet. Fedt i maden er også nødvendigt for, at kroppen kan optage mange af de vitaminer vi spiser. Så uden fedt ville kroppen ganske enkelt bukke under i løbet af ganske få uger.

KostMetik – skønhed kommer indefra
Hvis vi skal se skønne ud på ydersiden, med en smuk, elastisk og fin hud, glansfuldt hår og negle der ikke flækker så nemt, så er vi nødt til at give vores krop nogle ordentlige nærringsstoffer, som holder cellerne i kroppen sunde og friske.
De umættede olier i SuntLiv Olie virker naturligt balancerende på hormonsystemet, skaber balance i blodsukkeret og gør at vi ikke går og føler os lækkersultne og får lyst til at spise slik og chips døgnet rundt. Fedsyrerne i SuntLiv Olie tilfører en masse vigtige næringsstoffer til vores krop og gør os på den måde smukke og sunde indefra og ud. Det er dét, vi kalder for KostMetik. Skønhed indefra.
SuntLiv Olie findes i 3 varianter; en til kvinder, en til mænd og en original/basis olie. De enkelte varianter er tilpasset særlige behov. Olien kan f.eks. blandes i smoothies, tilsættes i friskpresset frugt og grøntsagsjuice eller tages som en shot sammen med SuntLiv Aronia Organic.

FAKTA BOX:

Hvad er fedt
Sammen med proteiner og kulhydrater udgør fedt, kostens tre vigtigste næringskilder. Fedts vigtigste opgaver er at fodre kroppen med energi. Et gram fedt indeholder nemlig dobbelt så meget energi som protein og kulhydrat.
Fedt er vigtigt for kroppens celler og for dannelsen af de fleste af kroppens hormoner.
Fedt består blandt andet af såkaldte fedtsyrer. De fungerer som energi for muskler, hjerte og andre organer
Afhængig af om fedtet er fast eller flydende ved stuetemperatur, inddeler man fedtsyrerne i mættede og umættede.
De faste (mættede) fedtsyrer findes blandt andet i kød, æg, smør, ost og sødmælk. Indtag af for meget af de fødevarer kan forhøje blodets kolesterol niveau og føre til blodpropper.
De flydende (umættede) fedtsyrer findes blandt andet i planteolier, nødder og avocado. De nedsætter derimod blodets kolesterol og forebygger blodpropper.

Specialolier til individuelt behov
På markedet findes flere forskellige planteolier, som indeholder essentielle fedtsyrer. Især de koldpressede jomfruolier er et godt valg.
Men vil man forkæle sin krop lidt ekstra, så findes der nu et produkt fra SuntLiv baseret på de bedste jomfruolier af eksklusive olieudtræk fra blandt andet hybenkerner, hørfrø, kæmpenatlys, sortkommen og græskar. Olierne fås i forskellige udgaver specielt tilpasset til mænd, kvinder og børn. Dermed sikrer man kroppen den optimale sammensætning af fedtsyrer. Til gavn for krop og sjæl.

Læs mere her

Dagens nyheder – Læs bla. om Søvnmangel slukker dine gener: Få dages træthed ødelægger din krop

Søvnmangel slukker dine gener: Få dages træthed ødelægger din krop
Bare en enkelt uge uden tilstrækkelig søvn kan slukke for de gener, som sørger for, at din krop er i stand til at reparere sig selv. Du har brug for mindst seks timers søvn hver nat. Vores kroppe er afhængige af gener, som danner særlige proteiner, der er essentielle for kroppens evne til at reparere sig selv. Men en uge uden tilstrækkelig søvn kan slukke for de gener og dermed stoppe dannelsen af proteinerne. Det skriver Videnskab.dk. Foto: Jeppe Michael Jensen
Læs mere her

Et penselstrøg af optimisme

Det forpligter at vinde oplevelsesøkonomiens Oscar , Liljeprisen 2012 – også selvom vi nu skriver 2013. Men hvad bringer fremtiden for Chromalex, et nyt og innovativt healing art produkt, som er hædret for sin evne til at arbejde oplevelsesøkonomien ind i et felt, der sjældent forbindes med oplevelser

Der er ikke noget i vejen for at drømme stort heller ikke når det kommer til fremtiden for Chromalex. Hos partnerne playscapes, Redia og Modulex, der står bag udviklingen af Chromalex, et banebrydende og innovativt healing art produkt, der blev lanceret i 2012, er visionen klar.
Året handler først og fremmest om at skabe interesse blandt forskere, som kan se potentialet i at udarbejde en gennemgribende kortlægning af Chromalex positive effekt på patienter og deres behandlingsforløb.

Den meditative, afslappende og nærmest terapeutiske effekt, som brugere af Chromalex har oplevet, skal dokumenteres videnskabeligt, så vi med 100 % sikkerhed kan sige, at maleriet har en lindrende og måske endda en helbredende effekt , siger Lea Muldtofte Olsen, Chromalex Research Trainee hos playscapes.

Chromalex anvendes allerede på Odense Universitetshospitals kræftafdeling, og her har både patienter og personale haft positive oplevelser med produktet. Deres udtalelser og værdifulde erfaringer har bestyrket troen på, at Chromalex gør en forskel i behandlingsforløbet.

Flere forskningsresultater viser allerede, at udsigt til natur eller billeder af natur mindsker oplevelsen af smerte. Ifølge undersøgelsen Helbredende Arkitektur , som forskere fra Aalborg Universitet udgav i 2009, får patienter, der har kigget på natur i forbindelse med en behandling, mindre smertestillende medicin.

Det er blandt andet denne konklusion, som holdet bag Chromalex ønsker at underbygge yderligere i forhold til anvendelsen af Chromalex. Henriette Eriksen, Internationalisation Trainee hos playscapes, påpeger imidlertid, at forudsætningen for at opnå forskerinteresse omkring Chromalex er eksponering.
Det vigtigste for Chromalex lige nu er at opnå eksponering. Det vil sige, at vi blandt andet arbejder på at kunne deltage i relevante konferencer, messer og events, som netop adresserer temaet sundhed og teknologi. Vi glæder os rigtig meget til at vise Chromalex frem .

I foråret deltager Chromalex blandt andet i EU´s SME 2013 eHealth Award, som tildeles årets mest lovende healthcare produkt udviklet af små og mellemstore virksomheder. Samtidig vil der blive opstillet Chromalex løsninger på udvalgte pleje- og behandlingscentre, hvilket yderligere forventes at være med til at anskueliggøre produktets effekt.

Optimismen er tydelig at spore, så mon ikke Chromalex også i 2013 bliver positivt modtaget af både patienter og forskere. Strategien er i hvert fald på plads.

Om Chromalex
Chromalex er et digitalt maleri, som er særligt udviklet til sundhedsvæsenet, hvor patienternes sindstilstand har stor betydning for behandlingsforløbet. Med rolige og glidende bevægelser er Chromalex i konstant forandring, og maleriet virker dragende og medvirker til at skabe positiv abstraktion hos patienten.
De digitale penselstrøgs farver og former bestemmes af en unik interaktionsform, der inddrager faktorer som tiden på døgnet, årstiden og planeternes indbyrdes placering. Interaktionen bevirker bl.a., at der på et givent tidspunkt altid er tæt samhørighed mellem de farver, der vises på skærmen, og de farver der findes i naturen. Chromalex drager således naturen helt ind i det individuelle behandlingsforløb og efterlader plads til fordybelse og positiv adspredelse hos patienten.

Læs mere om Chromalex her: http://chromalex.dk/
Du er samtidig mere end velkommen til at følge med i Chromalex´ løbende udvikling på Facebook: https://www.facebook.com/chromalex

Læs mere her

Finanskrise sender nyt fitnesskoncept mod stjernerne

Efter at DRs tv-program, Rabatten, i januar 2009 kårede det udendørs træningskoncept, Hello Fitness, som det bedste og billigste i Danmark, er det gået utroligt hurtigt for den kun 1 år gamle danske virksomhed. En af de ting som måske bidrager til successen er kombinationen af den store økonomiske usikkerhed, som de fleste i øjeblikket har tæt inde på livet, og prisen på kun 99 kr. om måneden for et abonnement hos Hello Fitness.

“Efter DRs Rabatten fik vi hundredevis af mails fra frustrerede danskere, som ikke lige boede i København, om hvornår vi kom til Deres by med Hello Fitness! Og det var jo også lidt frustrerende for os – dog nok en form for positiv frustration”, smiler Direktør og Chief Motivator for Hello Fitness, Søren Randløv.

Hello Fitness er netop nu – efter 6 måneders research for at finde de bedste trænere – eller motivatorer som de kalder dem – parat til at tilbyde billig og effektiv træning i naturen til 3 andre større byer udover København, nemlig Århus, Odense og Aalborg.

Med holdtræning i den frie natur og et online socialt netværk for medlemmerne, leverer Hello Fitness et interessant supplement til resten af fitness-branchen. “Det er især kombinationen af frisk luft og fællesskabet omkring træningen, der sammenkædet med vores fantastisk dygtige motivatorer for alvor driver værket. Prisen på 99 kr. om måneden gør det bare muligt for alle at være med – og det har altid været vores mål”, fortæller Søren.

“Faktum er, at de fleste har rigtigt svært ved at motiverere sig selv til at træne. Vi tror, at vi kan hjælpe! Nøglen er store oplevelser og et åbent fællesskab, hvor man kan vælge at dele og være i dialog omkring sine mål med tusindvis af andre ligestillede”.

Efter en periode hvor flere af de store tradionelle centre har sat prisen op, har Hello Fitness valgt at holde prisen helt i bund.

“En del af vores kunder har faktisk fortalt os, at de syntes vores vare er mere værd end 99 kr. pr. måned. Det er vi selvfølgelig glade for at høre”, siger Søren og fortsætter “men midt i den største økonomiske krise i mands minde mener vi, at det mest sympatiske vi p.t. kan gøre er, at holde prisen helt i bund, så det at træne på ingen skaber økonomisk utryghed eller frustrationer.”

FAKTA OM HELLO FITNESS

Pris: 99 kr. per måned for ubegrænset træning.
Holdtyper: Militærtræning (Energy Fitness), Løbehold på alle niveuar, Slank&Sund, Yoga, Fysisk Test (BMI, Vægt, Kondi etc.)
Hvor: København, Århus, Aalborg, Odense
Konceptet: 99% af alt træning foregår i naturen og i hold. Hello FItness inddrager i høj grad internettet til at skabe et dynamisk træningsnetværk.

Læs mere her

Sengen afslører dit helbred

Internationalt weekend-seminar lærer dig at rense ud i negativ energi i kroppen og omgivelserne ved hjælp af pendulering.

Tænk, hvis det var muligt at forbedre dit helbred og velbefindende med pendulering ved foden af din seng Den amerikanske pendulør og energiarbejder Joey Korn har i over ti år arbejdet med dette område, og han kommer til Danmark til efteråret for at dele sin ekstraordinære viden gennem University of Feng Shui. Her vil han i et seminar bl.a. undervise i at afbalancere negativ energi i kroppen, som sætter usynlige aftryk i og omkring vores seng.

Vores liv er en hvirvelstrøm af tanker, følelser og handlinger positive som negative og det påvirker os og sætter sit aftryk i vores sengemønster, som Joey Korn kalder det. Sengemønsteret afspejler vores helbred og velbefindende, og det kan vi lære at pendulere på sammen med bøn og velsignelse, så vi på denne måde omdanner negative energier i sengemønsteret til positive energier. Til glæde for vores helbred.

Joye Korn afholder seminaret Dowsing a Path to Enlightenment (pendulering en vej til oplysning) den 3. 5. oktober 2009 i Helsingør. Seminaret tager sit udgangspunkt i energiarbejde og byder på forskellige teknikker til at behandle og ændre skadelige energier i og omkring os. Joey Korn vil også demonstrere fjern-space-clearing i en bolig, altså hvor han ikke selv er til stede i boligen, som han renser for negative energier. Seminaret foregår på engelsk og er åben for alle.

Man behøver ikke deltage alle tre dage, men kan tage den første dag eller de to første dage, da undervisningen bygger videre på viden fra dag til dag. Det er også muligt at få en personlig session med Joey Korn, hvor han ser på personens energimønster og afhjælper ubalancer i kroppen.

I sit daglige arbejde anvender Joey Korn pendulering kombineret med bøn og velsignelse for at hjælpe mennesker med spirituel udvikling og healing og ikke mindst med at tage styringen i deres liv. Han har arbejdet inden for dette felt i mange år og er en internationalt anerkendt pendulør, energiarbejder og spirituel lærer.

Se det fulde program på hjemmesiden www.universityoffengshui.org eller ring på tel. 45 86 16 08.

Billedtekst: Joey Korn er pendulør, spirituel lærer og energiarbejder fra USA, og han underviser bl.a. i at afbalancere helbredet gennem pendulering af vores seng. Joey Korn afholder seminar i Danmark den 3. 5. oktober 2009.

Læs mere her:
www.universityoffengshui.org/dk_seminarer-joey_korn.htm

Læs mere her

Lange ventetider giver privat skadestue vind i sejlene

Befolkningen er ved flere lejligheder blevet stillet kortere ventetider i udsigt på skadestuerne; men det kan fortsat vare mange timer at få behandlet fx et brækket håndled. Derfor får flere og flere øjnene op for nye private alternativer.

Betal 1.100 kroner og spring køen over på de offentlige sygehuse. Sådan lyder tilbuddet fra Aleris-Hamlet Hospitaler, der i sin ortopædiske skadestue i Søborg lover omgående konsultation. Hospitalet melder om stor interesse for muligheden, og en analyse fra Region Hovedstaden har fastslået, at tusinder af patienter oplever urimelig lang ventetid på regionens offentlige skadestuer.

Ifølge analysen, der er baseret på 6.000 patientforløb, kan det eksempelvis vare syv timer eller mere at få behandlet et brækket håndled. Siden da er der gennemført effektiviseringer og afsat ekstra personaleressourcer, hvilket har reduceret den gennemsnitlige ventetid på de københavnske skadestuer. Alligevel oplever man hos Aleris-Hamlet, at flere og flere ikke vil risikere at vente i timevis på at få adgang til de offentlige tilbud.

Vores nye skadestue er specialiseret i skader på bevægeapparatet, og flere og flere får øjnene op for den. Man kan uden ventetid blive tilset af en erfaren ortopædkirurg eller idrætslæge, og samtidig er der mulighed for umiddelbar skanning og dermed hurtig afklaring plus korrekt behandling, siger Bent Wulff Jakobsen, der er lægefaglig direktør hos Aleris-Hamlet. Ifølge ham er det ikke tilfældigt, at de første private skadestuer netop er åbnet i Storkøbenhavn. Mens ventetiderne mange steder i landet ofte er på maksimalt en time, ser det fortsat langt værre ud i Hovedstadsområdet.

Korrekt diagnosticeret i femte forsøg

16-årige Emilie Tonning Madsen har igennem det seneste år været en flittig gæst på Region Hovedstadens skadestuer. Efter et fald under en håndboldkamp oplevede hun nemlig igen og igen kraftige knæsmerter. Jeg fik ofte småskader efter tacklinger og lignende, som begyndte at gøre voldsomt ondt. Derfor har jeg været på skadestuen med knæet fire gange. Hver gang ventede jeg i flere timer på undersøgelse og i endnu flere timer på røntgen, fortæller den unge håndboldspiller. I alle fire tilfælde fik hun samme besked: Jeg fik at vide, at jeg bare skulle holde knæet i ro et stykke tid, så ville det gå i orden.

Da knæet gik af led under en skiferie, måtte Emilie Tonning Madsen flyves ned fra bjergsiden i helikopter. Det beløb sig til omtrent 20.000 kr. Siden nåede hun sammen med sin mor frem til, at der nu måtte gøres noget mere drastisk for at løse knæproblemet. De blev tilbudt visitation til en offentlig idrætsklinik, hvor der er tre måneders ventetid på konsultation. Familien valgte da i stedet at gøre brug af den private skadestue hos Aleris-Hamlet. Her havde de god tid og kunne kigge på mit knæ med det samme. Lægen sagde, at korsbåndet muligvis var revet over, og en MR-skanning bekræftede det. Så blev der omgående bestilt tid til operation, som min sundhedsforsikring accepterede at betale. Det hele er nu langt om længe gået i orden, siger håndboldspilleren.

På skadestuen hos Aleris-Hamlet Hospitaler blev hun tilset af læge Martin Lindberg-Larsen. Efter min vurdering burde der langt tidligere være gennemført en grundig klinisk undersøgelse samt MR-skanning i stedet for gentagne røntgenfotograferinger. Navnlig, når man hører sygehistorien, siger han.

Kritik af manglende ressourcer

Ikke kun ventetiderne på de offentlige skadestuer bliver kritiseret. Bl.a. patientorganisationer fremfører, at der generelt dedikeres for få ressourcer til området med henvisning til personalets manglende erfaring og store arbejdsbyrder.

Medarbejderne er i mange tilfælde unge og urutinerede, og den ofte utilstrækkelige kapacitet er en stressfaktor for personalet samt en væsentlig årsag til den svingende kvalitet i undersøgelse og behandling. Vi finder det helt urimeligt, når patienter må vente i timevis på at blive tilset eller gang på gang fejldiagnosticeres, udtaler Lone Scocozza, der er formand for Patientforeningen Danmark.

Dagens nyheder – Læs bla. om Usædvanligt antal danskere ramt af dræberbakterie

Usædvanligt antal danskere ramt af dræberbakterie
En sjælden bakterie, der æder sig gennem huden og kan ødelægge de indre organer, ramte i januar måned flere danskere end normalt.- I januar måned i år havde vi rigtig mange. En halv snes stykker, og det er usædvanligt for os, siger Erik Jansen. Han er overlæge og daglig leder af Rigshospitalets trykkammer, hvor man blandt andet behandler danskere, der bliver inficeret med kødædende bakterier.Nekrotiserende fasciitis hedder den sjældne lidelse.Foto: JAN JØRGENSEN (arkiv)
Læs mere her