Nationale tal for kronisk sygdom

En landsdækkende monitorering samler for første gang tal fra registre til en opgørelse over fem kroniske sygdomsgrupper i Danmark. Opgørelsen viser, at i alt 1.291.926 personer i december 2010 havde mindst én af sygdommene i de fem udbredte kroniske sygdomsgrupper. Det svarer til 30 procent af befolkningen over 18 år i Danmark.

Overvågningen kan blive en stor hjælp i planlægningsarbejdet vurderer Jean Hald Jensen Chef for Det Borgernære Sundhedsvæsen i Sundhedsstyrelsen.

“Monitoreringen af kronisk sygdom giver Sundhedsstyrelsen og planlæggere og koordinatorer i regioner, kommuner og praksissektoren bedre mulighed for at tilrettelægge indsatserne. De første resultater giver et overblik over udbredelsen af sygdommene, og senere kan overvågningen også belyse, hvordan forskellige patientgrupper bruger sundhedsvæsenet,” siger Jean Hald Jensen.

Opgørelsen omfatter de fem sygdomsgrupper diabetes, hjerte-karsygdom, kroniske lungesygdomme, psykiske sygdomme og knogleskørhed/leddegigt inden for en faglig afgrænsning, som Sundhedsstyrelsen er kommet frem til i samarbejde med en række eksperter. Tallene viser, at antallet af borgere med kronisk sygdom er størst hos den ældre del af befolkningen, idet 71 procent har mindst én kronisk sygdom blandt gruppen af ældre over 67 år. Det tilsvarende tal for befolkningen mellem 18 og 67 år er 22 procent.

Opgørelsen viser desuden, at cirka 400.000 personer har mere end én kronisk sygdom.

Monitoreringen samler tal fra tre nationale sundhedsregistre: Landspatientregistret, Lægemiddelstatistikregistret og Sygesikringsregistret. Den supplerer de hidtidige stikprøver blandt befolkningen, der har undersøgt omfanget af kroniske sygdomme, senest i den nationale sundhedsprofil 2010.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *