Travlhed i Region Hovedstaden men festligt for de fleste

Nytårsdøgnet har været travlt for det akutte beredskab i Region Hovedstaden.
710 kørsler
Regionens vagtcentral har haft et travlt døgn. Der er udført sammenlagt 710 kørsler i hele regionen. Af disse er 532 ambulancekørsler og 88 kørsel med akutlægebil.

743 opkald via 112
Vagtcentralen har modtaget 743 opkald via 112, hvoraf cirka halvdelen har resulteret i en ambulancekørsel. Ved de resterende opkald har det været tilstrækkeligt med en sundhedsfaglig rådgivning, herunder råd om enten at henvende sig på en akutmodtagelse eller henvende sig til lægevagten.

Færre ambulancekørsler end sidste år
Antallet af ambulancekørsler er således lavere end sidste år: 532 mod 656 ved årsskiftet 2010/11. Antallet af akutlægebilskørsler er uændret fra sidste år. Den lavere samlede ambulanceaktivitet skyldes færre kørsler i dag- og aftentimerne.

754 patienter på regionens akutmodtagelser
På akutmodtagelserne har der i hele nytårsdøgnet samlet været behandlet 754 patienter mod 1004 sidste år og 935 forrige år. 44, svarende til 5,8 % af skaderne, har direkte forbindelse med nytårsfyrværkeri. Fem af disse blev indlagt. Sidste år var der 58 skader som følge af nytårsfyrværkeri og heraf blev 8 patienter indlagt.

4 svært tilskadekomne patienter
Det samlede skadesbillede har været præget af uændret antal øjenskader og kun ganske få alvorlige skader som følge af fyrværkeri, heraf 1, der har krævet indlæggelse. Herudover er yderligere 1 patient indlagt på Rigshospitalet med kvæstelser som følge af trafik og 1 patient er indlagt pga. vold.

Knivstik
I nytårsdøgnet fra kl. 08 den 31. december til kl. 08 den 1. januar blev to patienter desuden indbragt på TraumeCentret Rigshospitalet efter et knivstikkeri i Tingbjerg. Begge patienter blev kørt til akut operation ved ankomsten.

15 øjenskader
Antallet af patienter med øjenskader er på niveau med sidste år. Således blev 15 behandlet mod 17 sidste år og 19 forrige år. Kun 1 (sidste år én) patient er blevet indlagt på grund af øjenskade som følge af fyrværkeri.

Færre håndskader end sidste år
Antallet af patienter med håndskader er 5 mod 15 sidste år og kun 6 forrige år. Det er en fald i forhold til sidste år, og kun 2 af skaderne var så alvorlige, at det krævede indlæggelse. Det tilsvarende antal var 1 sidste år

Mindre alvorlige brandskader og brandsår
Der har været 10 brandskader i regionen mod 13 sidste år og 6 forrige år. Ingen af brandskaderne har krævet indlæggelse mod 2 patienter sidste år.

Yderligere oplysninger
Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Susanne Wammen, overlæge AMK, Akut Medicinsk Koordinationscenter, Region Hovedstaden, tlf. 31 62 22 12

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *