Svært valg om specialiserede behandlinger

Hvilket hospital skal operere for mavesyre fra mavesækken Og hvem skal tage sig af behandling af tuberkulose

For 13 specialfunktioner skal regionsrådets politikere vælge ét af to hospitaler. I nogle tilfælde er det et svært valg mellem ligeværdige muligheder.

Sundhedsstyrelsen har sagt til regionen at færre hospitaler skal varetage opgaverne end tilfældet er i dag. Men hvilke steder, ud over universitetshospitalet i Århus, er op til regionsrådet.

– Selvom der kun er tale om en ganske lille del af de opgaver hospitalerne skal løse, er det en hård proces. For den enkelte afdeling, der skal afgive en opgave, har det stor betydning. Både for medarbejdere og for de patienter, der bliver berørt og nu skal et andet sted hen og måske får længere til specialbehandlingen, siger afdelingschef Christian Boel.

Tirsdag den 9. november tager forretningsudvalget stilling til, hvem der skal have opgaverne.

Vest eller Viborg
For 11 ud af de 13 specialfunktioner står valget mellem Hospitalsenheden Vest eller Regionshospitalet Viborg.

I nogle tilfælde forekommer valget mere oplagt end i andre. Eksempelvis fordi et af hospitalerne har nogle speciallæger, der er særligt interesserede i netop det område, eller fordi et hospital i forvejen har væsentlig flere patienter på området.
Men i andre tilfælde er valget langt fra klart.

– Vi har vægtet de forskellige argumenter op mod hinanden samtidig med, at vi har skelet til helheden, så vi sikrer en fornuftig balance mellem hospitalerne, forklarer Christian Boel.

Fremtidens hospitalsstruktur
Når de 13 specialfunktioner er fordelt, har næsten alle 1.112 specialfunktioner fundet deres plads. Dermed tegner der sig også et rimelig klart billede af de næste mange års hospitalsstruktur i Region Midtjylland.

– Med den øgede centralisering, Sundhedsstyrelsen er gået efter, har vi fået et hospitalsvæsen, hvor nogle hospitaler har en større specialiseringsgrad end andre, siger Christian Boel.

Udover universitetshospitalet, bliver Regionshospitalet Viborg og det nye hospital i Gødstrup de hospitaler med flest specialfunktioner.

– Den udvikling er et godt eksempel på, at fremtidens hospital ikke som i gamle dage kan lidt af hvert og klarer det meste. Men at hvert hospital til gengæld har sin egen profil, hvor man er toptunet inden for udvalgte områder, fortæller Christian Boel.

Han understreger, at alle regionens fem akuthospitaler stadig er tilstrækkeligt specialiserede til at fungere som fremtidssikrede akuthospitaler.

Fakta
Forretningsudvalget for Region Midtjylland tager stilling til fordelingen af de 13 specialfunktioner på mødet den 9. november

17. november tager regionsrådet den endelige beslutning

Langt de fleste af de 1.112 specialfunktioner, som indgår i Sundhedsstyrelsens specialeplan har nu fundet deres plads. Men der mangler stadig 31 regionsfunktioner og 34 højtspecialiserede funktioner, som afventer udmelding fra Sundhedsstyrelsen.

– o Læs mere om specialeplanlægningen på regionens hjemmeside

– o Læs dagsordenspunkt til forretningsudvalgsmødet + bilag

Flere oplysninger
Christian Boel, afdelingschef for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland, 8728 4430 / 2374 9162
Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *