Patienter mest tilfredse på privathospitaler

De patienter, som behandles på privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg, er sygehusvæsenets allermest tilfredse. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011.

Den nyligt offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 (LUP), som er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, dokumenterer en høj generel patienttilfredshed i det danske sygehusvæsen.

Ifølge analysen, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter, beskriver 42 % af de indlagte og 39 % af de ambulante patienter deres samlede indtryk af hospitalsforløbene som virkelig godt , der er undersøgelsens mest positive vurdering. Allermest tilfredse er de ventelistepatienter, der under det frie sygehusvalg behandles på privathospitaler for regionernes regning. Således betegner hele 68 % af de indlagte patienter her deres samlede oplevelse som virkelig god, og det samme gør 54 % af de ambulante patienter.

Scorer højere på de fleste områder

På langt de fleste bedømte punkter scorer privathospitalerne højere end gennemsnittet for sygehusvæsenet. De positive afvigelser er størst på områder som ventetider, patientinformation, forberedelse af planlagte samtaler, inddragelse af patienter og pårørende samt tilrettelæggelse af behandlingsforløb.

Desuden udtrykker indlagte patienter særlig tilfredshed med deres modtagelse samt tildeling af mindst én kontaktperson med særligt ansvar for behandlingsforløbet, der ifølge besvarelserne skete ved 99 % af indlæggelserne på privathospitaler imod 77 % generelt. Samtidig vurderer 62 % af privathospitalernes patienter, at kontaktpersonerne har taget virkelig godt ansvar for deres forløb.

Vi ser ikke mindst de positive bedømmelser som et udtryk for, at vores tilgang til at informere, kommunikere og dokumentere omkring behandlingsforløbene resulterer i mere tilfredse patienter. Særlig vigtig er tildelingen af faste kontaktpersoner som omdrejningspunkter for al dialog med patienten, siger Nis Alstrup, adm. direktør for Danmarks største privathospital, Aleris-Hamlet.

Aleris-Hamlets Center for Øre-Næse-Hals-Sygdomme er blandt de private klinikker, der scorer særlig højt. 97 % af de ambulante patienter og samtlige de indlagte bedømmer helhedsindtrykket som enten godt eller virkelig godt , hvilket for andet år i træk placerer klinikken højest inden for sit specialeområde.

Bortset fra en høj lægefaglig standard handler det om at sikre kontinuitet og tryghed, herunder i forhold til samarbejde og kommunikation med andre afdelinger, tilgængelighed, informationsniveau, faste kontaktpersoner og hurtig opfølgning, udtaler specialeansvarlig overlæge Birgit Claudia Becker.

Nils Isbak fra Nødebo, der for få måneder siden er blevet opereret for en skæv næseskillevæg samt behandlet for kronisk bihulebetændelse og polypper, kan nikke genkendende til de positive patientvurderinger. Jeg har været igennem et 10 måneder langt forløb, inden jeg uden yderligere ventetid kom i privat behandling via min sundhedsforsikring. Ud over en høj grad af professionalisme udmærkede klinikken sig ved et ekstremt fokus på service og patienttilfredshed, forklarer han.

Færre fejl på privathospitaler

Overordnet oplevede 8 % af de ambulante og 13 % af de indlagte patienter, at der skete fejl i forbindelse med deres forløb, mens dette kun var tilfældet for 5 hhv. 8 % af patienterne på privathospitalerne. Således oplever gennemsnittet over 60 % oftere fejl end privathospitalernes patienter isoleret. Hos Aleris-Hamlet Hospitaler ser Nis Alstrup en klar sammenhæng mellem positive bedømmelser og kvalitetssikring af det enkelte patientforløb.

Man skal kunne se en rød tråd igennem hele forløbet, så man føler sig i trygge hænder og oplever processen som veltilrettelagt. Det opnås bl.a. gennem et højt informationsniveau og strømlinede procedurer. Desuden kræves et motiveret og fleksibelt personale, der hver dag har lyst til gå den ekstra mil for at give patienten en god oplevelse. På vore seks hospitaler, der alle er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, arbejder vi systematisk med at udvikle personale, kompetencer og sikkerhed, og vi har i mange år haft en kvalitetsafdeling, som også løbende evaluerer organisationen med henblik på at forebygge fejl, slutter han.

Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus. Virksomheden dækker mere end 40 specialer.

Billedmateriale

Foto 1: Hele 68 % af de indlagte patienter på privathospitalerne betegner deres samlede oplevelse som virkelig god, mens det samme gør sig gældende for 54 % af de ambulante patienter. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-DKJ1.jpg

Foto 2: Privathospitalernes positive afvigelser er størst på områder som ventetider, patientinformation, forberedelse af planlagte samtaler, inddragelse samt tilrettelæggelse af behandlingsforløb. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-DKJ2.jpg

Foto 3: Ifølge Nis Alstrup, adm. direktør for Aleris-Hamlet, er en af de væsentligste forudsætninger for positive bedømmelser et motiveret og fleksibelt personale, der har lyst til gå den ekstra mil for patienten. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-DKJ3.jpg

Foto 4: Bortset fra en høj lægefaglig standard handler patienttilfredshed om at sikre en høj grad af kontinuitet og tryghed, udtaler specialeansvarlig overlæge Birgit Claudia Becker fra Aleris-Hamlet Hospitaler. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-LUP4.tif

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *