Privathospital med i forskning og uddannelse

Ciconia Aarhus Privathospital fejrer lige nu 25 års jubilæum på markedet for private behandlinger. Ciconia er historien om den politisk uglesete fertilitetsklinik, der har udviklet sig til et anerkendt sygehus, der samarbejder med det offentlige sundhedsvæsen om behandling, uddannelse og forskning.

Det er lyst og venligt, enkelt indrettet og med en liflig duft af rengøringsmidler. Der er bolsjer i en skål på bordet, dæmpet P4 på radioen og ta selv kaffe og te på kanden. Ciconia Aarhus Privathospital i Højbjerg ligner en almindelig virksomhed både udefra og her fra det åbne opholdsrum. Men her er noget, de kalder Ciconia-ånden , noget hjemligt og venligt. Det er patienten i centrum, engagerede medarbejdere og højt uddannede specialister.

Sådan har det været i 25 år. Siden 1984, da den daværende sundhedsminister Britta Schall Holberg erklærede, at det måtte være ulovligt at drive en privat fertilitetsklinik. Det var kontroversielt, at den tidligere medejer af Ciconia åbnede sin egen klinik på Frederiksberg for at behandle barnløse par mod betaling. Ministeren fik dog aldrig ret i sit synspunkt, og klinikken blev begyndelsen til noget meget større og internationalt anerkendt.

Fertilitetsklinikken blev til Ciconia og er i dag et privathospital med 14 senge, 25 specialer, 37 fastansatte og 42 tilknyttede læger. Cheflæge Karsten Petersen, blev medejer i 1994 og overtog Ciconia i 2003. Han er en af landets førende fertilitetslæger med en fortid på Rigshospitalet og Privathospitalet Mermaid i Ebeltoft. Hans første indsats blev at kvalitetssikre Ciconia med en ISO 9002 certificering.

– På Rigshospitalet dokumenterede vi, hvad der kom ud af behandlingen, og det ønskede jeg at fortsætte i privat regi. Hvis man køber en vare, skal man da også kende sandsynligheden for at få varen leveret, siger Karsten Petersen.

Sandsynligheden for at få børn med hjælp fra Ciconia var stor, der var ingen ventetid, og barnløse fra hele Europa strømmede til og gør det stadig. Succesen udviklede sig, men at stå på et ben var for usikkert. I 1998 besluttede Ciconia at tilbyde flere specialer. Dengang vidste ingen, at planen ville blive godt hjulpet på vej af samfundsudviklingen med frit sygehusvalg og flere og flere sundhedsforsikringer.

Det handlede ikke bare om vokseværk. Karsten Petersen ville udvikle et miljø, hvor patienten er i centrum og hurtigt kan møde andre speciallæger, og hvor personalet er engageret og samarbejder om at yde høj, kompromisløs kvalitet.
– Jeg mener, det er lykkedes, siger Karsten Petersen. Det er ikke usædvanligt, at lægerne kommer fløjtende ind gennem døren her.

Karsten Petersen er også en ambitiøs forsker og har en plads som vicepræsident i Nordisk Fertilitetsselskab, og Ciconia har lagt navn til mere end 50 videnskabelige artikler, to magisterafhandlinger og en doktordisputats. Forskningen i blandt andet stamceller sker i tæt samarbejde med læger på de offentlige sygehuse. Ciconia har desuden et godt samarbejde med sundhedsvæsnet om uddannelse af sygeplejersker og bioanalytikere.
– Ingen kan stå alene. Samarbejde giver udvikling, og vi kan lære af hinanden, og vi ønsker at tage vores del af ansvaret for uddannelse og forskning, siger Karsten Petersen.

Det er attraktivt at arbejde på Ciconia, og nye specialer kommer hele tiden til. Børnelægespecialet åbnede i oktober i år, og før det begyndte hudlæge Janne Touborg.
– Her er der god tid til patienterne, og der er en god holdånd. Vi hjælper hinanden, og jeg kan også hjælpe Lissy og Esther med at rydde op i køkkenet, fortæller hun.

Udviklingen har været og er fortsat ret uforudsigelig, og den største ubekendte faktor er de til tider skiftende politiske vinde, men potentialet er stort. I Tyskland er 30 procent af hospitalssengene privatejede. I Danmark er det kun 3-4 procent.

– Jeg har aldrig kunnet forudsige et år frem. Vi er afhængige af politiske beslutninger, men vi er ikke så sårbare mere, fordi vi har de mange specialer og fordi flere og flere mennesker selv vil betale enten for behandlingen eller for en forsikring, siger Karsten Petersen.

—————————————————————————–
Vidste du også, at:
75 pct af kunderne på Ciconia Aarhus Privathospital har en privat sundhedsforsikring, der betaler for behandlingen.
Der behandles 800 barnløse par på Ciconia hvert år. 300 af dem kommer fra udlandet.
Ciconia betyder stork på latin.
Cheflæge Karsten Petersen var oprindeligt imod private hospitaler.
Ciconia er det største privatejede privathospital i Danmark.
Ciconia samarbejder med alle de forsikringsselskaber, der har sundhedsforsikringer.

——————————————————————————
Cheflæge Karsten Petersen, Ciconia Aarhus Privathospital, vil meget gerne tale med journalister og vise rundt. Ring på 86 27 76 26. Find flere billeder i høj opløsning på www.ciconia.dk

Læs mere her

Patient død i Nykøbing Sjælland

En 36-årig alvorligt syg mand lå fastspændt i sin seng, da han sidst på eftermiddagen i går døde på retspsykiatrisk afdeling P4 i Nykøbing Sjælland.

Den 36-årige mand led af en uhelbredelig sygdom i hjernen, der tidligere er forsøgt opereret og efterfølgende medicinsk behandlet. Sygdommen gjorde ham meget voldsom. Derfor var han fastspændt og havde en fast vagt fra plejepersonalet, som reglerne tilsiger.

Den faste vagt havde sidst kontakt med patienten kl. 17.30 i går, tirsdag, hvor han konstaterer dyb vejrtrækning, idet patienten sover.

Kl. 17.45 ser vagten igen til patienten, og her trækker denne ikke vejret længere. Midt- og Vestsjællands Politi bliver straks kontaktet, som man skal, når et dødsfald sker uventet.
Den 36-årige mand var varetægtssurrogatanbragt på afdelingen. I forløbet op til hændelsen er den retspsykiatriske afdeling i kontakt med neurologer på Holbæk Sygehus. Man var forberedt på, at hans somatiske sygdom ville få dødelig udgang, men ikke vidende om, hvornår døden ville indtræffe.
Det er nu op til politiet at vurdere, om embedslægen skal undersøge de nærmere omstændigheder ved dødsfaldet.

Læs mere her

Epokegørende aftale giver mere forskning i almindelige sygdomme

Vi vil få mere viden om almindelige sygdomme og de mindre hospitaler vil blive mere attraktive arbejdspladser. Det er nogle af de gevinster Region Midtjylland og Aarhus Universitet forventer kommer ud af en ny, epokegørende aftale.

Aftalen indebærer, at den forskning, der foregår på regionshospitalerne dvs. de hospitaler der ikke er universitetshospital, bliver tilknyttet universitetet. Dermed får hospitalerne tilgang til universitetets forskningsmiljø, erfaring og faciliteter, mens universitetet får et langt bredere felt af virkeligheden at fungere i.

Mandag eftermiddag blev regionsrådet præsenteret for aftalen på et temamøde. Formelt bliver den forelagt rådet på dets møde i november.

– Aftalen om regionshospitalernes tilknytning til universitetet er enestående i en dansk sammenhæng, siger regionsrådsmedlem og formand for regionens forsknings- og innovationsudvalg, Poul Müller (K).

Mere viden om almindelige sygdomme
Han fastslår, at det er vigtigt, forskningen bliver bredt ud til alle regionens hospitaler i stedet for alene at være koblet op på universitetshospitalet.

– På den måde er vi med til at opretholde en høj faglighed til glæde for behandlingen uden for Aarhus og samtidig kan vi bedre tiltrække og fastholde en attraktiv arbejdskraft også til glæde for patienterne, siger Poul Müller.

På Aarhus Universitet forudser institutleder for Klinisk Medicin, Jens Chr. Djurhuus, at aftalen vil skabe mere viden om de almindelige sygdomme. Eksempelvis åreknuder og hofteoperationer.

– Mens universitetshospitalet mest tager sig af de sjældne sygdomme og komplicerede forløb, tager regionshospitalet sig af det, langt de fleste fejler. En styrket forskning på regionshospitalet vil derfor øge fokus på de almindelige sygdomme og dermed give os bedre diagnostik og behandling for dem, siger han.

Øremærkede kroner
Forskningsaftalen med Aarhus Universitet følges op af en pulje på 9 mio. kroner, som i år er øremærket til at styrke forskningsindsatsen på regionshospitalerne.

De 9 mio. kr. stammer fra regionens forskningsfond, der hvert år uddeler 27 mio. kr. til forskningsprojekter.

Fakta
Læs hvad repræsentanter for regionshospitalerne siger til aftalen med kommentarer fra Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenheden Vest (http://bit.ly/mP4zoY)

Aftalen indebærer blandt andet at:
Tilknytningen til universitetet kan ske på fire niveauer:

– Universitetsklinikker , der er afdelinger på et regionshospital, som er godkendt til at fungere på universitetsniveau en slags lille universitetshospital

– Tilknytningsaftaler

– Fælles ansættelser mellem universitet og hospital

– Konkrete samarbejdsprojekter

Regionshospitalerne kan trække på universitetets forskellige forskningsstøttende enheder. Eksempelvis GCP enheden (GCP=Good Clinical Practise) og forskningsstøtteenheden

Flere oplysninger
Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og formand for Udvalget vedrørende Forskning, Teknologi og Innovation i Sundhedsvæsenet, Poul Müller (K): 2844 5500

Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Jens Chr. Djurhuus: 8949 5500 / 2043 5899

Cheflæge, dr. med, Regionshopsitalet Horsens, Jørgen Schøler Kristensen: 2016 3201

Forskningsleder, overlæge, phd. Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Hospitalsenheden Vest, Torben Bæk Hansen: 7843 7838 / 2213 2307

Projektchef Jens Krogh: 7841 2053 / 2097 5521

Kvalitets- og Forskningschef, Regionshospitalet Viborg, Charlotte Hjort: 7844 1301 / 5057 7785

Cheflæge Lone Winther, Regionshospitalet Randers, 7842 0102 / 4027 8297

Pressevagten i Region Midtjylland hverdage kl. 8 – 17: 7841 0666

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne

Læs mere her

Patienter mest tilfredse på privathospitaler

De patienter, som behandles på privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg, er sygehusvæsenets allermest tilfredse. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011.

Den nyligt offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 (LUP), som er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, dokumenterer en høj generel patienttilfredshed i det danske sygehusvæsen.

Ifølge analysen, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter, beskriver 42 % af de indlagte og 39 % af de ambulante patienter deres samlede indtryk af hospitalsforløbene som virkelig godt , der er undersøgelsens mest positive vurdering. Allermest tilfredse er de ventelistepatienter, der under det frie sygehusvalg behandles på privathospitaler for regionernes regning. Således betegner hele 68 % af de indlagte patienter her deres samlede oplevelse som virkelig god, og det samme gør 54 % af de ambulante patienter.

Scorer højere på de fleste områder

På langt de fleste bedømte punkter scorer privathospitalerne højere end gennemsnittet for sygehusvæsenet. De positive afvigelser er størst på områder som ventetider, patientinformation, forberedelse af planlagte samtaler, inddragelse af patienter og pårørende samt tilrettelæggelse af behandlingsforløb.

Desuden udtrykker indlagte patienter særlig tilfredshed med deres modtagelse samt tildeling af mindst én kontaktperson med særligt ansvar for behandlingsforløbet, der ifølge besvarelserne skete ved 99 % af indlæggelserne på privathospitaler imod 77 % generelt. Samtidig vurderer 62 % af privathospitalernes patienter, at kontaktpersonerne har taget virkelig godt ansvar for deres forløb.

Vi ser ikke mindst de positive bedømmelser som et udtryk for, at vores tilgang til at informere, kommunikere og dokumentere omkring behandlingsforløbene resulterer i mere tilfredse patienter. Særlig vigtig er tildelingen af faste kontaktpersoner som omdrejningspunkter for al dialog med patienten, siger Nis Alstrup, adm. direktør for Danmarks største privathospital, Aleris-Hamlet.

Aleris-Hamlets Center for Øre-Næse-Hals-Sygdomme er blandt de private klinikker, der scorer særlig højt. 97 % af de ambulante patienter og samtlige de indlagte bedømmer helhedsindtrykket som enten godt eller virkelig godt , hvilket for andet år i træk placerer klinikken højest inden for sit specialeområde.

Bortset fra en høj lægefaglig standard handler det om at sikre kontinuitet og tryghed, herunder i forhold til samarbejde og kommunikation med andre afdelinger, tilgængelighed, informationsniveau, faste kontaktpersoner og hurtig opfølgning, udtaler specialeansvarlig overlæge Birgit Claudia Becker.

Nils Isbak fra Nødebo, der for få måneder siden er blevet opereret for en skæv næseskillevæg samt behandlet for kronisk bihulebetændelse og polypper, kan nikke genkendende til de positive patientvurderinger. Jeg har været igennem et 10 måneder langt forløb, inden jeg uden yderligere ventetid kom i privat behandling via min sundhedsforsikring. Ud over en høj grad af professionalisme udmærkede klinikken sig ved et ekstremt fokus på service og patienttilfredshed, forklarer han.

Færre fejl på privathospitaler

Overordnet oplevede 8 % af de ambulante og 13 % af de indlagte patienter, at der skete fejl i forbindelse med deres forløb, mens dette kun var tilfældet for 5 hhv. 8 % af patienterne på privathospitalerne. Således oplever gennemsnittet over 60 % oftere fejl end privathospitalernes patienter isoleret. Hos Aleris-Hamlet Hospitaler ser Nis Alstrup en klar sammenhæng mellem positive bedømmelser og kvalitetssikring af det enkelte patientforløb.

Man skal kunne se en rød tråd igennem hele forløbet, så man føler sig i trygge hænder og oplever processen som veltilrettelagt. Det opnås bl.a. gennem et højt informationsniveau og strømlinede procedurer. Desuden kræves et motiveret og fleksibelt personale, der hver dag har lyst til gå den ekstra mil for at give patienten en god oplevelse. På vore seks hospitaler, der alle er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, arbejder vi systematisk med at udvikle personale, kompetencer og sikkerhed, og vi har i mange år haft en kvalitetsafdeling, som også løbende evaluerer organisationen med henblik på at forebygge fejl, slutter han.

Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus. Virksomheden dækker mere end 40 specialer.

Billedmateriale

Foto 1: Hele 68 % af de indlagte patienter på privathospitalerne betegner deres samlede oplevelse som virkelig god, mens det samme gør sig gældende for 54 % af de ambulante patienter. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-DKJ1.jpg

Foto 2: Privathospitalernes positive afvigelser er størst på områder som ventetider, patientinformation, forberedelse af planlagte samtaler, inddragelse samt tilrettelæggelse af behandlingsforløb. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-DKJ2.jpg

Foto 3: Ifølge Nis Alstrup, adm. direktør for Aleris-Hamlet, er en af de væsentligste forudsætninger for positive bedømmelser et motiveret og fleksibelt personale, der har lyst til gå den ekstra mil for patienten. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-DKJ3.jpg

Foto 4: Bortset fra en høj lægefaglig standard handler patienttilfredshed om at sikre en høj grad af kontinuitet og tryghed, udtaler specialeansvarlig overlæge Birgit Claudia Becker fra Aleris-Hamlet Hospitaler. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-LUP4.tif

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her