Ny Social Virksomhed i Region Hovedstaden

Den 1. januar 2012 blev Den Sociale Virksomhed en realitet som følge af en fusion mellem 13 sociale tilbud i Handicap og 6 sociale tilbud fra Psykiatri.
Forskellige ydelser og målgrupper
Den Sociale Virksomhed udgør en blandet buket med meget forskellige ydelser og målgrupper. Den spænder over tilbud til mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicap, mennesker med psykiske lidelser, mennesker med erhvervet hjerneskade, mennesker med syns-, høre- og talehandicap, mennesker med misbrugsproblematikker, hjemsløse og meget mere.
Bedre muligheder for at dele og udnytte faglighed
– Fællesnævneren for de 19 tilbud er medarbejdere, der alle er i besiddelse af en meget høj faglighed og et meget stort engagement. Ved at samle sociale tilbud i én fælles virksomhed i Region Hovedstaden, får vi bedre muligheder for at dele og udnytte den faglighed og viden og dermed styrke vores kerneydelse, nemlig at give vores brugere og beboere det bedst mulige tilbud, fortæller Søren Bech, der er direktør for Den Sociale Virksomhed.

Høj tilfredshed hos medarbejderne
En trivselsundersøgelse og en lederevaluering, der blev gennemført i regionen i 2011, viste, at der allerede i dag er en meget høj tilfredshed og trivsel hos medarbejderne på de sociale tilbud – både i forhold til andre tilsvarende tilbud og i forhold til Region Hovedstaden generelt.

Ledelse, arbejdsmiljø og faglig og pædagogisk indsats er indsatsområder
– Dette resultat er vi naturligvis meget glade for, men det er vigtigt at fastholde fokus, så vi fortsat kan tilbyde gode, trygge og udviklende arbejdspladser og fastholde de dygtige medarbejdere vi har. Vores indsats vil derfor i 2012 fortsat rette sig mod kerneområderne ledelse, den faglige/pædagogiske indsats og arbejdsmiljø. Derudover er der områder, som det vil give rigtig god mening at udvikle i den nye virksomhed. Dels at vi får udbygget og styrket vidensgrundlaget for den faglige indsats og dels at vi arbejder videre med de muligheder, der ligger i anvendelsen af velfærdsteknologi og beboer-IT, slutter Søren Bech.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Den Sociale Virksomhed
Søren Bech, direktør
Tlf. 3866 695

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *