Roskilde Firma- og Familieidræt skal have fat i kvinderne og de unge

Foreningsundersøgelsen "Den rummelige firmaidræt", foretaget i Kolding og Roskilde, viser at udviklingspotentialet for firmaidræt og motion på arbejdspladsen er stort

Der er dobbelt så mange, der gerne vil dyrke idræt og motion indenfor firma­idrætten, end der gør det i dag, og der er endnu flere, der vil dyrke motion på selve arbejdspladsen.

Det er hovedkonklusionen på en undersøgelse af interessen for og deltagelsen i idræt og motion indenfor firmaidrætten og på arbejdspladsen, som i februar 2005 blev gennemført på arbejdspladser i Kolding og Roskilde. I alt 915 ansatte har deltaget i under­søgelsen, der er udført af lektor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de idrætsaktive (43 % af de ansatte) gerne vil dyrke en eller anden form for idræt eller motion i firmaidrætten eller på arbejdspladsen.

40 % af de adspurgte svarer, at arbejdspladsen støtter deltagelsen i idræts– og motionsaktiviteter. Ligeså interessant er det imidlertid, at mange påpeger et behov for at få bedre muligheder for at dyrke motion i arbejdstiden. 38 % vil gerne have mulighed for at benytte mindre pauser i arbejdstiden til motion, 36 % vil gerne dyrke "ikke omklædt" motion i arbejdstiden og hele 49 % anfører, at de gerne vil have et motionsvenligt kontor.

Formand for Roskilde Firma– og Familieidræt, Claus Schou, udtaler:

"Roskilde Firma– og Familieidræt har deltaget i undersøgelsen, fordi vi gerne vil vide, hvordan andre opfatter os. Ønsket har været at kunne pege mere målrettet på potentielle målgrupper, samt hvilke aktiviteter de ønsker at dyrke. Undersøgelsen har henvendt sig til både medlemmer og ikke–medlemmer".

Det store udviklingspotentiale for Roskilde Firma– og Familieidræt, findes hos kvinderne, de unge, og personer med en længerevarende uddannelse. Det er især kvinderne, de unge/midaldrende og ansatte med en længere skoleuddannelse, der gerne vil gå til styrketræning/spinning og gymnastik/aerobic.

Undersøgelsen viser endvidere, at personer med skiftende arbejdstidspunkter, i højere grad end andre ansatte, dyrker motion på arbejdspladsen. Folk med skiftende arbejdstider foretrækker også i højere grad at gå til motionsformer, der kan dyrkes fleksibelt og på selvvalgte tidspunkter f.eks. udendørs motion, styrketræning, spinning, svømning m.m.

"Med rapporten i hånden vil vi nu lægge en strategi og udarbejde en handleplan i forhold til hvilke af de potentielle målgrupper og aktiviteter, vi vil og kan fokusere på. I denne proces overvejer vi at invitere personer fra de arbejdspladser, der har deltaget i undersøgelsen", udtaler Claus Schou og fortsætter:

"Et spændende område at se nærmere på, er ønsket om, at kunne dyrke motion på arbejdspladsen, gerne i arbejdstiden eller frokostpausen. Det kan jo være, at der er firmaer, som har tomme lokaler, der kan anvendes til at lave motionsaktiviteter for deres ansatte i nærområdet. En ting er sikkert rapporten får ikke lov at ligge på hylden og samle støv vi er fremme i skoene!"
 

Læs mere her

Firmaidrætten skal have fat i kvinderne og de unge

Foreningsundersøgelsen "Den rummelige firmaidræt", foretaget i Kolding og Roskilde, viser at udviklingspotentialet for firmaidræt og motion på arbejdspladsen er stort

Der er dobbelt så mange, der gerne vil dyrke idræt og motion indenfor firma­idrætten, end der gør det i dag, og der er endnu flere, der vil dyrke motion på selve arbejdspladsen.

Det er hovedkonklusionen på en undersøgelse af interessen for og deltagelsen i idræt og motion indenfor firmaidrætten og på arbejdspladsen, som i februar 2005 blev gennemført på arbejdspladser i Kolding og Roskilde. I alt 915 ansatte har deltaget i under­søgelsen, der er udført af lektor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de idrætsaktive (43 % af de ansatte) gerne vil dyrke en eller anden form for idræt eller motion i firmaidrætten eller på arbejdspladsen.

40 % af de adspurgte svarer, at arbejdspladsen støtter deltagelsen i idræts– og motionsaktiviteter. Ligeså interessant er det imidlertid, at mange påpeger et behov for at få bedre muligheder for at dyrke motion i arbejdstiden. 38 % vil gerne have mulighed for at benytte mindre pauser i arbejdstiden til motion, 36 % vil gerne dyrke "ikke omklædt" motion i arbejdstiden og hele 49 % anfører, at de gerne vil have et motionsvenligt kontor.

Forbundsformand Peder Bisgaard udtaler:

"Tallene understreger, at vi med dels vore traditionelle firmaidrætstilbud og dels Motion på Arbejdspladsen har nogle efterspurgte produkter. Samtidig viser tallene også, at vi stadig har en udfordring i at få Motion på Arbejdspladsen implementeret på mange arbejdspladser. Virksomhedslederne skal have en forståelse for, at det faktisk forholder sig sådan, at Motion på Arbejdspladsen giver mindre sygefravær og mere tilfredse medarbejdere".

Det store udviklingspotentiale for Dansk Firmaidrætsforbund og de ca. 90 tilknyttede firmaidrætsforeninger landet over, findes hos kvinderne, de unge, og personer med en længerevarende uddannelse. Det er især kvinderne, de unge/midaldrende og ansatte med en længere skoleuddannelse, der gerne vil gå til styrketræning/spinning og gymnastik/aerobic. Disse målgrupper viser dog også en pæn interesse for nogle traditionelle idrætter, eksempelvis fodbold.

Undersøgelsen viser endvidere, at personer med skiftende arbejdstidspunkter, i højere grad end andre ansatte, dyrker motion på arbejdspladsen. Folk med skiftende arbejdstider foretrækker også i højere grad at gå til motionsformer, der kan dyrkes fleksibelt og på selvvalgte tidspunkter f.eks. udendørs motion, styrketræning, spinning, svømning m.m.

"Det er interessant, at undersøgelsen viser et stort potentiale for at hverve nye medlemmer blandt andet i relation til kvinderne og de unge. Med den lange række af motionstilbud, som Dansk Firmaidrætsforbund har udviklet gennem de seneste år, står vi godt rustet til at tage denne udfordring op også når det gælder fleksible motionstilbud", pointerer Peder Bisgaard.
 

Læs mere her

Sådan træner du dig ud af en depression

Helt ny forskning fra januar 2013, slår fast at motion til personer med let til moderat depression, kan reducere symptomerne på depression og dermed være del af behandlingen. Dog mangler der fortsat retningslinjer, træningsprogrammer og rammer for, hvordan man reelt kan gribe træningen an, hvis man har en depression.

Hvordan skal en person med en depression træne
Den gode nyhed er at det nu er bevist at fysisk træning har en positiv effekt på depression, men det efterlader den depressive med spørgsmålet, Hvordan kommer jeg i gang med at motionere og hvordan skal jeg gøre .

Som behandler af stress, depression og angst, oplever jeg ofte at mine klienter eller kursister søger og efterspørger egentlige træningsprogrammer til mennesker med depression, og jeg har igennem årene sammensat mange programmer som den enkelte følger med positiv effekt. Men når en sagsbehandler, en læge eller en velmenende anden fagperson, der ikke har en idrætslig og fysiologisk baggrund, anbefaler motion, så efterlader det den depressive i limboland af intensive spinningtimer i fitnesscentre, lokale løbeskoler, løbebøger skrevet til raske, styrketræning og diverse hjemmetræningsredskaber. Men hvordan skal det gribes an.

8 punkter der vil sikrer dig succes med din træning under din depression

Min kliniske erfaring gennem 8 år med over 600 kursister med stress og depression, 100vis af klienter, siger mig at vi ikke i starten skal fokusere på at øge konditionen, men udelukkende rette blikket på motivation, tro og selvtillid.

1. Trin:
Din motivation skal trænes først
Når du tager i dørhåndtaget efter endt træning, skal du tænke: Det her var ikke så hårdt endda, det kunne jeg godt finde på at gøre igen . Det er første skridt til at implementere motion ind i en depressionsbehandling, at du får positive oplevelser fra start. Ingen motivation ingen træning. Så drop tankerne om det nu også gav noget, om det var hårdt nok, om du var lang tid nok afsted og om du svedte nok.

Første step er at få dig ud af døren, at gå første tur, at løbe 500 meter eller cykle 1 kilometer. I denne fase er mængden af træning underordnet. Det handler kun om de antal gange du kommer ud af døre og får dig rørt og bevæget.

2. Trin:
Styrk din tro på at kunne træne
Self-efficacy kan oversættes til Troen på egne evner til at kunne gennemføre en given opgave . Det betyder på dansk, at du kan træne din tro, på lige fod, som når du laver fysisk træning.
Self-efficacy er nøglen til at skabe ejerskab, stolthed og videre tro på at du godt kan være fysisk aktiv trods en depression. At der er håb og at du gør det godt nok.
Du kan træne og styrke dine tro ved f.eks. at læse om hvordan man træner fra scratch, hvordan træningsprogrammer udarbejdes, se vidoer på nettet om motivation og træning, læse om andres erfaringer med motion og depression. Samlet set vil det have en positiv indvirkning på din egen tro på dig selv.

3. Trin:
Få målsætningen helt ned i ankelhøjde
Det batter jo ikke noget at gå i 5 minutter, jeg bør nok løbe 5 kilometer før det giver noget, jeg skal have træningstøj på, ellers er det ikke rigtig træning . Alle udsagn er fra klienter med depression.

Når de endelig skal slæbe sig ud over dørtrinnet, kommer kravene, ambitionerne og tankerne om hvad andre tænker snigende og risikoen for at du springer over træningen, bliver stor.

Du skal tillade dig selv at starte helt fra nul, at du ikke ved om du kun orker at gå i 2 minutter, men måske går du videre, når du først er kommet i gang. Men tillad at du måske første gang kun går ned for enden af vejen, at du går eller løber den lille tur . Baren for målsætningen skal være så lav, at du nærmest kan gå hen over den, så du nærmest uanset hvad er sikret en succesoplevelse.

4. Trin:
Sådan kommer du ud af døren første gang
Hånden på hjertet. Alle kender følelsen af at have lyst til træning, men man gider bare ikke tage skoene på og komme afsted. Man havner i sofaen igen, og bliver endnu mere træt af sig selv sidst på dagen, fordi man ikke kom afsted.

Projekt: At komme ud af døren
Du skal dele hele fasen At komme ud af døren , op i mikro bidder. Første bid – Kan du tage sko på Tjek, kan du tage jakken på Tjek, kan du finde din husnøgler Tjek, har du måske en vandflaske med Tjek, kan du åbne døren Tjek, kan du tage 5 skridt udenfor Tjek, kan du gå 100 meter ned af gaden Tjek osv. osv.

Det kan lyde meget underligt for nogle at man må tænke sådan, for overhovedet at komme ud af døren, for at gå en tur eller for at løbe. Men sådan er det bare for nogle og det er helt normalt og der er 1000vis af mennesker med depression, der har sådanne mentale kampe i hovedet hver dag, før de overhovedet kommer ud af døren. Så del projektet Kom ud af døren , op i mange små delmål.

5. Trin:
Så hårdt skal en depression med depression træne
Husk på at det primært handler om i starten at du kommer mere ud af døren end du plejer, så hvor langt eller hårdt du træner er i og for sig ligegyldigt i starten. Det er ikke svært at træne hårdt en uge, det er svært at gide at træne kontinuerligt 3 gang om ugen resten af sit liv.

Mit råd vil være at du skal have en intensitet så du kan tale i hele sætninger, uden at blive stakåndet. En tommelfingerregel om korrekt roligt tempo er: Du skal ikke kunne synge, men kunne snakke.

Studier med træning til personer med depression, viser at sårbarheden er stor i starten, og træner du for hårdt, kan man psykisk gå ned halvvejs i træningen, blive ked af det og så er det skidt hvis du står ude i en skov og mangler 2 kilometer hjem.

5. Trin:
Intervaller er ikke kun for sportsfolk
Nogle tror at intervaltræning er for sportsfolk og noget med tungen ud af halsen-træning . Det er ikke korrekt. Intervaltræning handler om, at man har delt en samlet distance op i mindre bidder. Du kan træne både hårde intervaller, men du kan også gå intervaller.

Eksempler på intervaller når du skal være fysisk aktiv
1) Gå roligt i 2 minutter og stå stille i 30 sekunder. Gentag dette 3-10 gange
2) Løb roligt i 3 minutter og gå i 1 minut. Gentag dette 2-6 gange
3) Gå roligt i 2 minutter og gå lidt hurtigere i 1 minut. Gentag dette 3-8 gange.
4) Løb i 5 minutter og gå 2 minutter. Gentag dette 2-4 gange.
5) Gå 10 minutter og nyd udsigten på en bænk i 10 minutter og gå i 10 minutter.

Det er kun fantasien der sætter grænsen for forskellige typer af intervaller.

Begrundelsen for at bruge intervaller handler om, at du kan yde fysisk mere og du mentalt kan overkomme hele distancen eller tiden, hvis du deler træningen op i intervaller.

6. Trin:
Hvor tit skal du træne
Nu er jeg i gang, så jeg vil gerne træne hver dag . Sådanne udtalelser har jeg ofte hørt fra depressive, som har fået taget livtag med at komme ud af døren, gå eller løbe en tur.

Men tænk lige: Du har ikke orket at komme du af døren i måske 2-10 måneder, og nu vil du træne hver dag. Hvor stor er risikoen lige for at du kommer til at overgøre projektet og dropper det igen efter 1-2 uger. Min erfaring er, at den er ret stor.

Så egentlig fysisk træning ca. 3 gange om ugen er tilrådeligt og studier viser at den fysiske træning vil have positiv indvirkning på hjernens hukommelsescenter samt reduktion af depressionens symptomer.

7. Trin:
4 ting du kan bruge for holde motivationen
Det er primært din motivation du skal arbejde med, når du begynder at træne, for der kommer masser af dage med dårligt vejr, dårlige undskyldninger, dårlig søvn og mange andre ting der kan hindre at du ikke kommer afsted.

1) Find en træningsmakker
Det er bare altid nemmere at træne hvis man har en aftale med en anden. Du er for det første ikke alene om at træne og det er aldrig rart at være den der aflyser, fordi du synes det regner eller blæser for meget. Så find en træningsmakker, der kan trække dig med, når det er tungt og du ikke orker at komme afsted.

2) Lav en træningsdagbog
Vi har tendens til at glemme hvor ofte vi træner, så hvis du har en træningsdagbog, kan du altid bladre tilbage og se hvad du har udrettet den sidste måned. Måske er det slet ikke så skidt som du selv fornemmer. Måske har du været afsted i snit 2-3 gange om ugen. Så skriv ned hvad du laver.

3) Find en gadget der motiverer dig
Har du en smarthphone, findes der masser af apps som kan styrke din motivation. F.eks. kan appen Endomondo måle dine ruter uanset hvor du er, du kan se gennemsnitsfart og samlet distance, og gemme dine resultater. Det er din virtuelle træningsdagbog.

4) Hør musik når du træner
En engelsk idrætspsykolog har undersøgt effekten af musik til træning. Du kan øge din præstationsevne med 5-8 procent når du hører musik mens du træner. I denne sammenhæng kan musikken måske være med til at distrahere dine negative tanker, mens du træner eller øge din lyst til lidt mere.

8. Trin:
Husk at rose og fejre dig selv
Her til sidst er mit sidste råd: Husk nu at rose dig selv for alle de gange du kommer afsted. Det er vigtigt at arbejde med stolthed og du kan med fordel sidde i 2 minutter når du kommer hjem fra en gåtur eller løbetur, drikke et glas vand og være stolt over hvad du lige har gjort.

Det aktivere dit belønningscenter i hjernen, når du roser dig selv. Det giver et mentalt dopamin-bad, som du vil opleve som opløftet hed, glæde og afslappethed.

Samlet set handler træning til personer med depression meget lidt om den fysiske træning. Det handler i første omgang om planlægning, indsigt i motivationsteori og så en struktureret planlægning, gerne med andre, hvor der er plads til justeringer og ændringer.

Læs mere her

Styrketræning hjælper overvægtige børn

Der er 200.000 overvægtige børn i Danmark, og hvert år kommer 8.000 til, viser nye tal. Fysisk aktivitet er en vej ud af overvægten, men de traditionelle idrætsformer er sjældent gearede til gruppen af overvægtige børn. Styrketræning matcher børnenes behov, både fysisk og psykisk.

I USA dør mange børn før deres forældre, fordi børnene er overvægtige og den tendens er på vej til Danmark.
Der mangler tilbud til de overvægtige børn. Forskellige former for fysisk udfoldelse er afgørende i kampen mod overvægten, men idrætstilbuddene skal være målrettede og tilpassede disse børn og det er de ikke i dag, siger René Budahl Hansen, der er KIDZ instructor og personlig træner.
Når børn dyrker idræt, bliver de ofte vurderet på, hvem der kommer hurtigst, højest eller længst. Her taber de overvægtige børn ofte, fordi de er tungere og langsommere. De bliver kede af det, og deres selvværd lider skade så frem for at hjælpe kan traditionelle idrætsformer faktisk være med til at fastholde en ond cirkel for disse børn.

Styrketræning ligestiller overvægtige børn
Der er behov for idrætsformer, som ligestiller overvægtige børn med normalvægtige, så de kan føle sig på lige fod med de andre. Det kan eksempelvis være styrketræning, som opbygger musklerne. Når muskelmassen øges, sættes fedtforbrændingen samtidig i vejret, og derfor er styrketræning et effektivt våben i kampen mod de overflødige kilo også hos børn.
Der findes en masse myter om, hvorvidt børn må styrketræne eller ej, og mange tror fejlagtigt, at styrketræning hæmmer børns vækst, og at de tager skade af at løfte vægte. Ny forskning viser imidlertid, at det ikke er mere skadeligt for børn at dyrke styrketræning end at spille fodbold, fortæller René Budahl Hansen.
Han tilføjer, at også folk, der arbejder professionelt med styrketræning til daglig, er usikre på, om børn må styrketræne og nogle træningscentre lukker slet ikke børn ind. Der er således behov for, at branchen som helhed bliver opdateret i forhold til, hvad børn kan og ikke kan.

Behov for uddannede instruktører
Børn kan fint starte med at styrketræne, når de er fyldt otte år. Det kræver dog, at der er personale i træningscenteret, som er uddannet til at hjælpe børnene og de fleste fitness-instruktører er ikke skolet til at træne børn.
Det er på tide, at branchen vågner op og tager et medansvar for børnene. Der mangler kompetente instruktører og maskiner, som er bygget til børn. Det er kun meget få centre, som har det. Nogle af de maskiner, de voksne anvender, kan børn også benytte, men det kræver, at der er en instruktør til stede, som har den nødvendige, faglige viden om, hvilke maskiner der kan anvendes, og hvordan de skal bruges af et barn, pointerer René Budahl Hansen.
Han ser et akut behov for fitness-instruktører, som har specialiseret sig i at træne børn korrekt. Instruktørerne skal have specifikt kendskab til barnekroppens funktion og udvikling og samtidig være børnepsykologisk rustede til at hjælpe børnene med at vinde kampen mod de overflødige kilo fedt.

Læs mere her

Palmfitness åbner Danmarks flotteste træningscenter i hjertet af København

Den 31. oktober åbner Palmfitness nyt træningscenter på 2300 m2 i Nørregade mellem Strøget og Nørreport (Hotel Sct. Petri). Her er der ikke sparet på noget alt fra træningsmaskiner, sale og omklædningsfaciliteter er det bedste, du kan få, og styrketræning, konditionstræning og generel velvære vil blive varetaget af et team af de bedste instruktører i byen.

Erfaring fra de store kæder
Det er Marc Palm, der står bag det nye center, og han fortæller, at han længe har haft en drøm om at kaste sig ud som selvstændig efter næsten 15 år i fitnessbranchen de første mange år i form af instruktør, receptionist og souschef, men de seneste 3 år som centerchef hos fitnessdk i Adelgade.

Marc har desuden været med på sidelinjen hos Hans Henrik Palm, der har arbejdet med fitness-branchen i mere end 30 år og har stået fadder til de to kæder Form & Fitness samt Fitnessdk. Palmfitness er dog Marc Palms eget projekt og risiko også selv om han ved, hvem han kan spørge til råds, hvis der skulle blive brug for det.

En drøm
Når man kaster sig ud i sin store drøm, så skal det gøres ordentligt, fortæller Marc Palm. Men det betyder også, at der måske er gået lidt Operahus i den, forstået på den måde, at jeg har haft fingrene i alle detaljerne undervejs, griner han. Men til gengæld glæder jeg mig til at vise centeret frem, for det er også blevet nøjagtigt, som jeg gerne ville have det! Vi skal have stemningen og kvaliteten tilbage i fitnesscentrene, der er gået for meget lavpris i den efter min mening, siger Marc Palm og tilføjer, hvem ved, måske kommer der flere som det her .

Det nyeste udstyr og din egen playlist
Det nye center er klart et besøg værd. Der står naturligvis alt det nyeste udstyr inden for styrke- og konditionstræning med bl.a. løbebånd og cykler m.m. monteret med tv-monitorer, hvor man kan tilslutte sin IPhone/IPod og se/lytte til sine egne favoritter under træningen. Der vil desuden være internet på en række maskiner, så man kan tjekke mails osv., mens man træner. Nu holder undskyldningen med at man ikke har tid til at træne ikke længere! Der vil desuden være DJ til at styre musikken på udvalgte dage/aftener, så man kan få pulsen helt op.

Joe & the Juice
En af de ting, der uden tvivl vil trække folk til træning hos Palmfitness, er JOE & THE JUICE, som bliver fast juicebar i centeret. Nu kan man med god samvittighed fylde depoterne op efter træning og benytte stedet til socialt samvær efter de fysiske udfoldelser.

Palmfitness og miljøet
Palmfitness har også tænkt miljøet med ind i det nye center. Al belysning i centeret er LED-teknologi, så du møder ikke en eneste halogenspot, når du træner. Det betyder, at centeret kan nøjes med et strømforbrug til belysningen på ca. 1/3 af et normalt fitnesscenter, og da LED ikke afgiver varme på samme måde som almindeligt lys, nedsætter det samtidig strømforbruget til centerets ventilationssystem.

Der er desuden sensorer i træningssalene, så lys og ventilation går i dvale, når rummene ikke bruges. Alt i alt er miljøet tænkt ind overalt i centeret, hvor det er muligt fx er sæbe og rengøringsartikler så vidt muligt svanemærket.

Billedtekst forslag:
Direktør Marc Palm har 15 års erfaring fra de store fitnesskæder, men nu er en gammel drøm gået i opfyldelse i form af hans eget center, Palmfitness, i Nørregade.

Læs mere her

Nyt træningsmagasin på gaden

Træningsmagasinet er et nyt dansk magasin for alle, der træner.. Træningsmagasinet er gratis, professionelt produceret og de to første online-udgivelser leder frem til en trykt version, der kommer på gaden i løbet af 2013.

Styrketræning er blevet en megatrend de seneste år. Fra at være en beskæftigelse for subkulturer er eksempelvis vægtløftning, styrkeløft, bodybuilding og specielt crossfit, blevet lige så naturlige og udbredte fritidsbeskæftigelser som de mere traditionelle sportsgrene.

Træningsmagasinet er i dette nummer oppe på hele 80 sider samme omfang som de store internationale magasiner. Artiklerne er en vægtet blanding af videnskabelige gennemgange af emner om eksempelvis fysiologi og kost, interviews, samt opskrifter, klumme og meget mere.

Vi har ønsket at skabe et magasin, som afspejler det danske træningsmiljø i alle dets afskygninger. Det betyder, at vi producerer et afvekslende magasin, der samtidig er meget tæt på sin målgruppe, siger chefredaktør Morten Svane. I den netop udkomne udgave er der således interviews med eksempelvis stjernekokken Thomas Rode, en baggrundsartikel om kulhydrater og nyt fra videnskabens verden om blandt andet konditionstræning og fedtforbrænding.

Målet med Træningsmagasinet er at appellere til et bredt publikum med interessant og intelligent indhold, der relaterer til styrketræning i alle dets facetter. Vi forsøger helt bevidst at undgå at tale til laveste fællesnævner og undgå de værste klicheer. I stedet satser vi på kvalitet og dybde og det ved vi, der er efterspørgsel efter, eksempelvis har utroligt mange været glade for de videnskabelige indslag i vores magasin fortæller Morten Svane.

Morten Svane producerer magasinet i samarbejde med to andre skribenter, en redaktionschef samt en art director. Træningsmagasinet udgives kvartalsvist af Bodybuilding.dk, der er Danmarks største online træningsportal.

Træningsmagasinet kan læses gratis på: http://www.bodybuilding.dk/traeningsmagasinet/

For yderligere information kontakt venligst:

Træningsmagasinet v. Chefredaktør Morten Svane
Traeningsmagasinet@bodybuilding.dk
Bodybuilding.dk
Plastvænget 3 D
9560 Hadsund
Danmark
22 91 36 11

Læs mere her

Kæmpe videoarkiv med gratis, danske styrketræningsøvelser åbner på nettet

Bodylab.dk har netop lanceret et omfattende online øvelsesarkiv, der består af over 200 demonstrationer af styrketræningsøvelser.

Det ses ofte at håbefulde teenagere, der har et ønske at blive større eller stærkere, søger hjælp på internettet for at få råd om teknik og udførelse af styrketræningsøvelser. Demonstrationerne foregår dog ofte på engelsk og der findes masser af dårlige råd, der kan være direkte skadelige. Bodylab har derfor lavet et omfattende online træningskartotek, med to eksperter indenfor styrketræning, i spidsen.

Jeg observerede at rigtig mange, specielt unge mennesker, søgte hjælp til korrekt udførsel af styrketræningsøvelser på internettet, specielt på sider som youtube. Men ofte er videoerne både dårligt lavet og det kan være inkompetente personer uden uddannelse, der kommer med dårlige råd, som i yderste konsekvens kan føre til skader. Jeg besluttede mig derfor for at lave hurtige og gode videodemonstrationer af et stort udpluk af styrketræningsøvelser. Det var samtidig vigtigt for mig at de bliver forklaret på dansk og med troværdige eksperter , fortæller Rasmus Thorup, direktør for Bodylab Nutrition.

Kvantitet og kvalitet
Øvelsesarkivet med styrketræningsøvelser har mere end 200 videoer i skrivende stund og der er planer om at lave flere. Men det store antal videoer betyder ikke, at der er gået på kompromis med kvaliteten.

Vi har fået to eksperter til at stå for at lave videoerne, hvilket sikrer en vis kvalitet og sikkerhed i de råd der gives – og samtidig har vi så forsøgt at dække så mange øvelser som muligt, så man stort set kan finde alle tænkelige styrketræningsøvelser , fortæller Rasmus Thorup.

Træningskartoteket på bodylab.dk er det første danske af slagsen, med et så stort udvalg af styrketræningsøvelser.Link til demonstrationer af styrketræningsøvelser: http://news.bodylab.dk/styrketraeningsoevelser

Læs mere her

Service på første klasse

Mandag d. 8 februar tilbyder Palmfitness som det første fitness center i Danmark Valet Parking til sine gæster.

Palmfitness mere end et løbebånd
Sæt nøglen i tændingen, drøn ind til Palmfitness, afleverer bilen til din Valet, gå det smilende personale i møde, modtag dit håndklæde, sæt magnet nøglen i indgangsdøren og din pegefinger i fingeraftrykslæseren, du har nu adgang til fitness på førsteklasse. Palmfitness er mere end et løbebånd der ikke sparet på noget – alt fra træningsmaskiner, sale og omklædnings-faciliteter er det bedste du kan få, styrketræning, konditionstræning og generel velvære går hånd i hånd med et team af de bedste instruktører i byen. Oplevelsesøkonomi er konceptet når det gælder om at Please Palmfitness gæster.

Palmfitness skal være tilgængelig for alle.
I de indre brokvarterer er det som regel svært at finde en parkeringsplads. Det bliver ikke sjover, hvis man om morgen eksempelvis gerne vil motionerer før man kører videre på arbejde.

>>Servicen bliver et tillæg til medlemskabet og med en pris på 100,- pr. måned + parkeringsafgift, vil alle kunne være med. Vi prøver at gøre det let at træne og med muligheden for at ankomme i bil uden at skulle tænke på at finde en parkeringsplads fjerner vi nogle af de irritations momenter der kan være forbundet med at træne i indre by. Palmfitness skal være tilgængelig for alle, også bilister siger Centerchef og Indehaver Marc Palm.<< D. 31 oktober 2009 åbnede Palmfitness sit første center i Nørregade, i hjertet af København, og har ramt plet med sit eksklusive og lækre træningsmiljø. Marc Palm s fornemmelse for service og kvalitet er gennemgående for hele konceptet omkring Palmfitness. F.eks. håndklædeservice til 150,- pr. Måned, DJ hver mandag kl. 17, mens der bliver trænet og mange nye spændende konceptuel tiltag er på vej. For yderligere information om Palmfitness, se www.palmfitness.dk eller ring
8861 0610

Fakta boks;
Valet Parkering 100,- pr. Måned Plus Forbrug
Valet parking er en service, der tilbydes, især i USA. I modsætning til “self-
parking”, bliver bilen altså parkeret for dig.
D. 31 oktober 2009 åbnede Palmfitness.
Fuldtidsmedlemskab 500 kr. pr. måned.
Håndklædeservice 150,-

Læs mere her

Shop4Life.dk giver dig gratis viden om træning

Shop4Life.dk giver dig gratis viden om træning, og mulighed for at hente inspiration til effektiv hjemmetræning eller fitnesstræning, efter velinstrueret video.
For rigtig mange mennesker er det svært at finde tid eller lyst til at komme i et motionscenter. Derfor kan hjemmetræning i eget fitnesscenter være en god og effektiv løsning. Shop4Life.dk har lagt videoklip og billeder af 60 forskellige øvelser på nette helt gratis!

Inspiration til motionister såvel som professionelle.

Shop4Life.dk har lavet en øvelsesbank bestående af 60 forskellige øvelser på mange niveauer. Alle øvelser er vist udført og grundigt forklaret i tekst, så du får alle detaljerne med. Hvad enten du er motionist eller arbejder som Personlig træner, er der information at hente. Der er træning kun med kropsvægt, med vægtstænger, håndvægte, i kabeltræk, på den store træningsbold og med kettlebells alt hvad der skal til, for at alle kan blive udfordret!

Hjemmetræning ved din computer

På Shop4Life.dk kan du også blive guidet gennem et sikkert og effektivt hjemmetræningsprogram, som ikke kræver en masse udstyr eller redskaber. Med egen kropsvægt, kan du træne udfordrende og funktionel cirkeltræning, som efterlader dig med sved på panden og en god fornemmelse af at have brugt hele kroppen. Hjemmetræning er et godt startskud til en god træningsrytme og særdeles handy , da det kan laves når det passer dig bedst!

Quick Fit træningsprogrammet du kan tage med dig

Har du brug for forandring i din træning eller vil du starte din træning op fra bunden, så er Quick Fit en god løsning. Quick Fit er 10 forskellige, brugervenlige og effektive træningsprogrammer, du kan tage med i dit lokale fitnesscenter. De er alle baseret på øvelser udført med de maskiner og redskaber der forefindes i et etableret fitnesscenter. Øvelserne er udvalgt og sammensat af (professionelle) fysioterapeuter og personlige trænere, og du kan vælge mellem 2 forskellige mave/ryg programmer, 7 forskellige styrketræningsprogrammer og 1 konditionsprogram. Quick Fit er lamineret så det kan modstå en sveddråbe og ikke bliver krøllet i træningstasken.
Quick Fit købes på www.shop4life.dk for 20,- kr./stk.

Læs mere her

Op af sofaen, mand!

Der er flere end 1 million løberuter, der venter på dig på nyt dansk træningssite til mænd, der også har Danmarks største og grundigste test af sportsudstyr og beklædning.

Så er det slut med undskyldningerne for ikke at komme op af sofaen og ud af døren. Klik ind på www.aktivtraening.dk og find den perfekte løberute i dit område. Med flere end 1 million løberuter i databasen er der alt fra spændende storbyruter til seje bakker og små skovture. Ligesom de store maratonruter også er med.

Og ikke nok med det. Du kan også finde de perfekte løbesko og den bedste løbe-T-shirt, når der skal trænes på den nyfundne rute. For på det nyåbnede site finder du blandt meget andet Danmarks største og mest grundige test af udstyr og beklædning til sport og træning.

Vi har længe arbejdet på at skabe det perfekte site, der kan supplere magasinudgaven af Aktiv Træning. Det har vi fået nu, siger Claus Cancel, chefredaktør på Aktiv Træning.

Magasinudgaven af Aktiv Træning kom første gang i januar 2008 og det blev hurtigt Danmarks suverænt største træningsblad for mænd. Bladet læses i dag af 100.000 mennesker hver måned. Sitet bygger på materiale fra bladet og samler blandt andet de mange anmeldelser og stortest i hvad der er Danmarks største udstyrsguide for træningsinteresserede. Her er alt fra anmeldelser af løbesko og løbetøj, over test af cykelcomputere og cykeludstyr til pulsure og energi-drikke.

Der er ingen andre, der laver så grundige og omfattende test, som vi gør. Så når der skal investeres i nyt træningsudstyr, er aktivtraening.dk det absolut bedste sted at starte og få rådgivning , siger Claus Cancel.

Vi har lagt stor vægt på, at magasinet afspejles i det nye site, fortæller onlinechef Bo Mikael. Det indebærer bl.a. at redaktionerne har haft et tæt samarbejde om at udvikle indhold, der er stærkt både i magasinets glittede og lækre format og den mere lavpraktiske online-version.

Det giver sig bl.a. udslag i en lang række træningsøvelser på video, som viser øvelser, der både styrker specifikke muskelgrupper, samtidig med at de gør rigtig meget godt resten af kroppen.

www.aktivtraening.dk kan man også finde træningsprogrammer for både løb, cykling og styrketræning. Der er en lang række tests, hvor man bl.a. kan finde sin favorit-sportsgren, finde ud af hvor tyk man bliver om 2 måneder og hvor meget ens sport egentlig forbrænder.

Aktiv Træning udgives af Bonnier Publications.

Læs mere her