Ny viden om årsagerne til depression

Hver femte dansker får en depression i løbet af livet. Forskerne ved endnu ikke, hvad sygdommen skyldes, men et nyt ph.d.–projekt underbygger to nye teorier om, hvordan biologiske faktorer i hjernen er involveret i sygdommen.

En af fem danskere får i løbet af sit liv en depression, og forskerne kender langt fra årsagen. Men en ny ph.d.–afhandling kommer et skridt nærmere kortlægningen af depressionens biologi. Håbet er, at den nye viden kan bidrage til en mere effektiv depressionsbehandling.

I sin ph.d.–afhandling viser molekylærbiolog Birgit Egeskov Bonefeld, at sygdommen kan skyldes, at bestemte gener i arvematerialet er mere udtrykte i bestemte områder af hjernen hos de mennesker, som får en depression. Forskerne har længe vidst, at signalstoffet serotonin spiller en rolle i forbindelse med depression, men denne viden er dog langt fra tilstrækkelig til at forklare sygdommen. Eksempelvis lykkepiller fungerer ved omgående at øge koncentrationen af serotonin i hjernen alligevel tager det 3–4 uger, før lykkepillerne begynder at virke.

"De nye resultater kan være med til at gøre os klogere på, hvilke andre faktorer end serotonin, der spiller en rolle ved depression. Som det er nu, ved vi faktisk ikke, hvad der rent biologisk sker i hjernen på mennesker, der er deprimerede. Med min forskning har jeg forsøgt at beskrive andre faktorer i sygdomsbilledet og den viden er en forudsætning for at blive bedre til at behandle depression," siger Birgit Egeskov Bonefeld.

Forsvaret af ph.d.–projektet er offentligt og finder sted den 26. oktober kl. 14.00 i Auditoriet på Aarhus Universitetshospital, 8240 Risskov. Titlen på projektet er "Molecular Mechanisms in Treatment and Pathology of Depression Special focus on the nitric oxide system and metabolism of inositol hexakisphosphate".
 

Læs mere her

Succesen fra Norge er kommet til Danmark

Er du en af de mange, der kan mærke det risle koldt ned af ryggen, når du ser Åndernes Magt eller Fornemmelse for mord på TV Hvad der for mange er overnaturlige eller mystiske hændelser, er for Deborah Borchgrevink positiv energi, der kan bruges til at træffe optimale beslutninger i ens liv.

TRÆN DIT KLARSYN
Kendt fra norsk og engelsk tv kommer Deborah Borchgrevink nu til Danmark for at lære os danskere at slippe frygten og bruge energierne til at få klarsyn. Hun har gennem årene trænet tusindvis af helt almindelige mennesker i at forvandle og forenkle det såkaldt mystiske til to enkle værktøjer. Værktøjer, du kan bruges til at træffe de rette beslutninger i dit liv og tiltrække det, du drømmer om.

Alle er født med et klarsyn, der dog skal stimuleres og trænes, for at man kan bruge det aktivt.
Der er ikke noget hokus–pokus over programmet, som Deborah arbejder efter. Silva UltraMind ESP System bygger på 55 års forskning og erfaringer fra USA.

GRATIS FOREDRAG SOM INTRODUKTION
Vil du vide mere om hvad klarsyn er og have inspiration til, hvorledes du kan udvikle og anvende det aktivt – så er chancen der nu for at møde Deborah Borchgrevink til et gratis foredrag tirsdag den 27. februar kl. 19–21 på Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole, Auditorium A, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Der er ingen tilmelding først til mølle princippet er gældende.
 

Læs mere her

Peter Lund Madsen fortæller om tvangstanker

Hjerneforsker Peter Lund Madsen kommer tirsdag d. 23. februar til Skejby for at fortælle, hvad sker der i hjernen, når de ufrivillige tanker tager magten, og mennesker bliver plaget af tvangstanker og tvangshandlinger.

Psykiatrisk Informationscenter, PsykInfo, inviterer til et temaarrangement om lidelsen OCD tirsdag d. 23. februar. Her vil fire oplægsholdere fortælle om OCD, der fører til, at mennesker bliver plaget af tvangstanker og tvangshandlinger.

Oplægsholder er blandt andre hjerneforsker og læge Peter Lund Madsen, der er ambassadør for OCD-foreningen. Han holder et oplæg med titlen Hjernen og en rem af huden . Derudover kommer Tommas Kjær, der var med i DR-serien Tvunget af tanker . Han fortæller om at leve med OCD, og hvordan det har været at deltage i programserien og modtage hjælp med kognitiv adfærdsterapi.

Der vil også være oplæg fra professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Han vil fortælle om OCD hos børn og voksne og hvilken medicinsk behandling, der findes for lidelsen. Chefpsykolog Nicole Rosenberg, Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital, Risskov fortæller om OCD og behandling af voksne med kognitiv adfærdsterapi.

100.000 danskere lider af OCD
I Danmark lider omkring 100.000 mennesker af OCD. Det svarer til omtrent to procent af befolkningen. Nogle kan bruge timer på deres tvangshandlinger og ritualer hver dag, men alligevel formår de at holde det skjult for både lægen, venner og familie.

OCD er en lidelse, der meget ofte hverken bliver fundet eller behandlet hos mange danskere, fordi personer med OCD holder sig tilbage fra at søge behandling. De føler, det er pinligt at indvie andre i deres bizarre symptomer. Mange patienter har eksempelvis i flere år gået til læge med forskellige symptomer, enkelte endda til psykiater eller psykolog, uden at fortælle om deres tvangssymptomer. I alvorlige tilfælde kan lidelsen fuldstændigt ødelægge en persons evne til at fungere i skole, på arbejde eller derhjemme, hvis den ikke bliver behandlet.

OCD rammer både mænd og kvinder. Halvdelen af alle, der udvikler OCD, får lidelsen som barn eller ung, og omkring en tredjedel får den, før de begynder at gå i skole. Det er mest almindeligt, at lidelsen opstår i 6-15-årsalderen for mænd og 20-29-årsalderen for kvinder.

Hvor og hvornår
Temaarrangementet om OCD foregår tirsdag den 23. februar 2010, kl. 16.00-20.00 på Århus Universitetshospital, Skejby, Auditorium A, indgang 6 (ved hovedindgangen), Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.

Flere oplysninger
Britta Frederiksen, PsykInfo: 7789 3233

Pressekontakt for Psykiatri og Social, Marianne Jakobsen: 8728 4219 / 2172 9179

Læs mere her

Hjerternes dag i Skejby

25. februar slår Skejby dørene op for hjerternes dag ved et gratis arrangement for alle. Få et indblik i hvad der foregår når specialisterne behandler hjerter, og hør Sepp Piontek fortælle om sit liv før og efter en blodprop i hjertet.

På hjerternes dag kan du komme og se dit hjerte indefra, og prøve noget af det hjerteudstyr, der hver dag er med til at redde menneskeliv på Århus Universitetshospital, Skejby. Tag en snak med eksperterne, se nogle af deres projekter og hør mere om det arbejde de udfører.

Tidligere fodboldlandholdstræner Sepp Piontek har været ramt af en blodprop i hjertet og fået en ballonudvidelse på Skejbys hjerteafdeling. Han kommer og fortæller om hvad sygdommen og behandlingen har betydet for ham, men kommer også ind på sit arbejde med landsholdet i Danish Dynamite-dagene i firserne.

Skejby huser et af landets førende hjertecentre. Lægerne fra hjerteafdelingerne fortæller til Hjerternes dag om deres arbejde med at udvikle ny teknik til hjertebehandling med fokus på stentklapper. En stentklap er et lille gitter med en kunstig hjerteklap, der kan sættes ind i den hjertesyge patient gennem et kateter i en blodåre, og foldes ud i hjertet.

Metoden, der er banebrydende, fordi den sparer patienten for en stor operation, er opfundet af Skejby-lægen Henning Rud Andersen.

Han fortæller om sin opfindelse og den lange og snørklede vej fra ide til virkelighed. Tre af de læger, der til daglig arbejder med stentklapper fortæller om arbejdet og viser en film af, hvad der foregår.

Det hele foregår torsdag 25. februar kl. 18-21:30 i Auditorium A ved hovedindgang 6 på Århus Universitetshospital, Skejby.

Hjerternes dag er en del af “Forskningsfortællinger”, en række gratis foredrag om forskning formidlet for lægfolk, som forskningsrådet på Skejby arrangerer to gange årligt.

Aftenens program :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/HjerternesDag.PDF

Yderligere information
Professor, overlæge dr. med. Hans Erik Bøtker, tlf. 8949 6116
Professor, overlæge dr. med. Vibeke Hjortdal, tlf. 8949 5404

Læs mere her

Rigshospitalet inviterer til Forskningens Døgn

Der er kunstige hjerter, kunstige ben og arme og hjemmedyrkede celler på programmet, når Rigshospitalet slår dørene op for årets udgave af Forskningens Døgn d. 28. april.

Kan man leve med et mekanisk hjerte Hvordan lærer man at gå med et kunstigt ben Kan man lave børn ved hjælp af nedfrosset væv fra æggestokke Og kan stamceller helbrede hjertelidelser

Når kroppen ikke fungerer, som den skal, kan lægerne hjælpe den på vej. Med kunstige hjerter, kunstigt dyrkede celler og kunstig befrugtning gør specialisterne på Rigshospitalet brug af de nyeste teknikker til at redde, forbedre og skabe liv.

På programmet er

Professor Claus Yding Andersen om nedfrysning af æggestokvæv
Fysioterapeut Karen Webér om kunstige ben til bl.a. sårede og amputerede soldater
Ergoterapeut Ellen Rasmussen om kunstige arme til bl.a. sårede og amputerede soldater
Ph.D. Jeanett Østergaard om træning i robotkirurgi
Overlæge Kåre Sander om mekaniske hjerter
Læge Abbas Ali Qayyum om stamceller
Overlæge Lars Søndergaard om kunstige hjerteklapper
Teknologiske landvindinger i øjenhøjde
Hør hvordan forskerne arbejder, og få indsigt i videnskaben bag de teknologier, lægerne bruger. Grib muligheden for at stille spørgsmål til eksperterne, som i øjenhøjde fortæller om de vigtigste resultater og gennembrud inden for hvert deres fagområde.

Kom til Forskningens Døgn på Rigshospitalet torsdag den 28. april 2011 kl. 16.30-18.30 i Auditorium 2. Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.

Læs mere her

Århusiansk privathospital opnår kvalitetsmæssig blåstempling

Efter tre dages intens eksamination er AROS Privathospital i Skejby blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

To års arbejde med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel på AROS Privathospital kulminerede, da fire auditører fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) gennemgik alle relevante forhold på hospitalet med henblik på akkreditering.

I løbet af tre intense dage og aftener fulgte de fire auditører AROS personale i deres daglige arbejde. Vores procedurer og standarder blev kigget efter i sømmene, mange interviews blev gennemført, og stikprøver blev taget for at vurdere, om vores fremgangsmåder helt igennem kan leve op til Den Danske Kvalitetsmodel, siger adm. direktør Ole Momsen.

Resultatet var entydigt. AROS Privathospital kan dokumentere en særdeles høj kvalitet og bliver indstillet til akkreditering med meget få bemærkninger. Auditørholdet lagde især vægt på følgende:

Kvaliteten af de fysiske rammer
Korte kommunikationsveje
Handlekraft og evnen til at reagere hurtigt
Motiveret og kompetent personale
Retningsgivende dokumenter er nemme at finde og forstå
IT-system giver alle overblik over patientforløbet
Styr på medicinskab, akutbakker, akutvogn og logbøger
Et egenudviklet system til registrering af komplikationer

Akkrediteringen giver AROS Privathospital papir på at leve op til en lang række nationale krav til kvalitet i det samlede patientforløb eksempelvis på områder som operationer, patientinformation, hygiejne og forplejning.

Alle IKAS inspektionsrapporter bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, og her vil AROS Privathospital skille sig ud, fordi virksomheden er blevet indstillet til akkreditering i første forsøg og kun med enkelte bemærkninger. Så godt som alle rapportens hundredvis af punkter er markeret som værende helt opfyldte.

Vi er utrolig stolte og glade over det flotte resultat. Akkrediteringens rosende ord og meget få bemærkninger styrker vores tro på, at der er plads til et privathospital, som satser på højest mulig kvalitet og sikkerhed, slutter adm. direktør Ole Momsen.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. Alle danske hospitaler skal i de kommende år bedømmes og akkrediteres efter modellen, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Formålet er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Det skal sikre høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb, ensartet kvalitet, løbende læring og kvalitetsudvikling samt mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet. www.ikas.dk

AROS Privathospital A/S består af 17 højt specialiserede klinikker. Hospitalet ejes af en kreds af speciallæger og er blandt de førende selvstændige private udbydere af sundhedsydelser på et marked, som udvikler sig i retning af færre og større aktører. www.arosph.dk

Billedmateriale

Foto 1: AROS Privathospital i Skejby er blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/APH/APH-DKM1.JPG

Foto 2: Akkrediteringen giver AROS Privathospital papir på at leve op til en lang række nationale krav til kvalitet i det samlede patientforløb eksempelvis på områder som operationer, patientinformation, hygiejne og forplejning. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/APH/APH-DKM2.JPG

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Tre jyske privathospitaler kvalitetsstemples

Aleris-Hamlet i Esbjerg, Herning og Aalborg er som nogle af landets eneste privathospitaler i første forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger.

Gode patientforløb samt styr på medicinering, hygiejne og rengøring var nogle af de mange roser, som Aleris-Hamlet Hospitaler i Esbjerg, Herning og Aalborg fik med på vejen, da de for nylig blev tildelt akkrediteringsstatus efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Aleris-Hamlet er en sammenlægning af Privathospitalet Hamlet med afdelinger på Frederiksberg, i Søborg og i Aarhus samt Aleris Privathospitaler, som hospitalerne i Esbjerg, Herning og Aalborg har tilhørt. Efter sammenlægningen er Aleris-Hamlet det suverænt største privathospital i Danmark. Vi er meget stolte over den succesfulde akkrediteringsproces. Den vidner om, at vi med sammenlægningen har formået at skabe Danmarks stærkeste hospitalskæde, hvor best practise gennemsyrer hele organisationen og garanterer bedst mulig kvalitet og sikkerhed, siger adm. direktør Nis Alstrup.

Akkrediteringen betyder, at de tre jyske hospitaler nu ligesom Aleris-Hamlets øvrige hospitaler i Søborg, i Aarhus og på Frederiksberg har bevis på, at man lever op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet. Det gælder alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning. I vores ny og større organisation er det naturligt, at personalet arbejder efter ens procedurer og retningslinjer, hvilket også garanterer patienterne samme høje kvalitet og service på alle seks hospitaler, forklarer Bent Wulff Jakobsen, der som lægefaglig direktør på Aleris-Hamlet også står i spidsen for hospitalets kvalitetsafdeling.

Godkendelsen er kulminationen på mange måneders intensiv forberedelse samt tre dages eksamination gennemført af auditører fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der er ansvarlige for Den Danske Kvalitetsmodel. Alle IKAS surveyrapporter er offentliggjort på instituttets hjemmeside. Her skiller de tre hospitaler sig ud, idet de er blevet akkrediteret uden bemærkninger i første forsøg, og idet så godt som alle den 31 sider lange rapports hundredvis af punkter er markeret med et grønt Helt opfyldt . Auditørerne hæftede sig især ved, at patientforløbene er veltilrettelagte, og at patienterne er velinformerede hele vejen igennem. De kliniske retningslinjer bliver fulgt til punkt og prikke, og der er et stærkt fokus på hygiejnen.

Vores væsentligste nøgle til succes er, at patienten skal opleve en rød tråd igennem hele behandlingsforløbet. Det opnås gennem faste kontaktpersoner, et højt informationsniveau og ensartede procedurer. Desuden er det naturligvis en forudsætning med et topmotiveret og fleksibelt personale, der hver dag sætter patienterne i centrum og yder lidt ekstra for at give dem en god oplevelse, slutter Bent Wulff Jakobsen.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

DDKM er et kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. Alle danske hospitaler skal i løbet af de kommende år bedømmes og akkrediteres efter modellen, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Formålet er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer.

Det skal sikre:

Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
Samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Aleris-Hamlet Hospitaler

Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus samt på Frederiksberg
Hospitalerne kan dokumentere høj patienttilfredshed igennem egne analyser samt den årlige tilfredshedsmåling, som Enheden for Brugerundersøgelser gennemfører i det danske sundhedsvæsen
En del af Aleris, som med 7.000 ansatte og en omsætning på 6 milliarder SEK er blandt Nordens absolut største sundhedsvirksomheder. Koncernen varetager i Danmark ud over privathospitalsdrift også aktiviteter på plejehjems-, hjemmepleje- og handicapområdet
Læs mere på www.aleris-hamlet.dk

Billedmateriale

Foto 1: Aleris-Hamlet Hospitaler i Esbjerg, Herning og Aalborg er i første forsøg blevet tildelt akkrediteringsstatus efter Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger.

Foto 2: Akkrediteringen omfatter alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning.

Foto 3: Godkendelsen er kulminationen på mange måneders intensiv forberedelse samt tre dages eksamination gennemført af auditører fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Foto 4: Aleris-Hamlet i Herning er blandt de hospitaler, som nu har bevis på at leve op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet.

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her