Tre jyske privathospitaler kvalitetsstemples

Aleris-Hamlet i Esbjerg, Herning og Aalborg er som nogle af landets eneste privathospitaler i første forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger.

Gode patientforløb samt styr på medicinering, hygiejne og rengøring var nogle af de mange roser, som Aleris-Hamlet Hospitaler i Esbjerg, Herning og Aalborg fik med på vejen, da de for nylig blev tildelt akkrediteringsstatus efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Aleris-Hamlet er en sammenlægning af Privathospitalet Hamlet med afdelinger på Frederiksberg, i Søborg og i Aarhus samt Aleris Privathospitaler, som hospitalerne i Esbjerg, Herning og Aalborg har tilhørt. Efter sammenlægningen er Aleris-Hamlet det suverænt største privathospital i Danmark. Vi er meget stolte over den succesfulde akkrediteringsproces. Den vidner om, at vi med sammenlægningen har formået at skabe Danmarks stærkeste hospitalskæde, hvor best practise gennemsyrer hele organisationen og garanterer bedst mulig kvalitet og sikkerhed, siger adm. direktør Nis Alstrup.

Akkrediteringen betyder, at de tre jyske hospitaler nu ligesom Aleris-Hamlets øvrige hospitaler i Søborg, i Aarhus og på Frederiksberg har bevis på, at man lever op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet. Det gælder alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning. I vores ny og større organisation er det naturligt, at personalet arbejder efter ens procedurer og retningslinjer, hvilket også garanterer patienterne samme høje kvalitet og service på alle seks hospitaler, forklarer Bent Wulff Jakobsen, der som lægefaglig direktør på Aleris-Hamlet også står i spidsen for hospitalets kvalitetsafdeling.

Godkendelsen er kulminationen på mange måneders intensiv forberedelse samt tre dages eksamination gennemført af auditører fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der er ansvarlige for Den Danske Kvalitetsmodel. Alle IKAS surveyrapporter er offentliggjort på instituttets hjemmeside. Her skiller de tre hospitaler sig ud, idet de er blevet akkrediteret uden bemærkninger i første forsøg, og idet så godt som alle den 31 sider lange rapports hundredvis af punkter er markeret med et grønt Helt opfyldt . Auditørerne hæftede sig især ved, at patientforløbene er veltilrettelagte, og at patienterne er velinformerede hele vejen igennem. De kliniske retningslinjer bliver fulgt til punkt og prikke, og der er et stærkt fokus på hygiejnen.

Vores væsentligste nøgle til succes er, at patienten skal opleve en rød tråd igennem hele behandlingsforløbet. Det opnås gennem faste kontaktpersoner, et højt informationsniveau og ensartede procedurer. Desuden er det naturligvis en forudsætning med et topmotiveret og fleksibelt personale, der hver dag sætter patienterne i centrum og yder lidt ekstra for at give dem en god oplevelse, slutter Bent Wulff Jakobsen.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

DDKM er et kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. Alle danske hospitaler skal i løbet af de kommende år bedømmes og akkrediteres efter modellen, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Formålet er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer.

Det skal sikre:

Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
Samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Aleris-Hamlet Hospitaler

Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus samt på Frederiksberg
Hospitalerne kan dokumentere høj patienttilfredshed igennem egne analyser samt den årlige tilfredshedsmåling, som Enheden for Brugerundersøgelser gennemfører i det danske sundhedsvæsen
En del af Aleris, som med 7.000 ansatte og en omsætning på 6 milliarder SEK er blandt Nordens absolut største sundhedsvirksomheder. Koncernen varetager i Danmark ud over privathospitalsdrift også aktiviteter på plejehjems-, hjemmepleje- og handicapområdet
Læs mere på www.aleris-hamlet.dk

Billedmateriale

Foto 1: Aleris-Hamlet Hospitaler i Esbjerg, Herning og Aalborg er i første forsøg blevet tildelt akkrediteringsstatus efter Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger.

Foto 2: Akkrediteringen omfatter alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning.

Foto 3: Godkendelsen er kulminationen på mange måneders intensiv forberedelse samt tre dages eksamination gennemført af auditører fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Foto 4: Aleris-Hamlet i Herning er blandt de hospitaler, som nu har bevis på at leve op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet.

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *