Århusiansk privathospital opnår kvalitetsmæssig blåstempling

Efter tre dages intens eksamination er AROS Privathospital i Skejby blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

To års arbejde med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel på AROS Privathospital kulminerede, da fire auditører fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) gennemgik alle relevante forhold på hospitalet med henblik på akkreditering.

I løbet af tre intense dage og aftener fulgte de fire auditører AROS personale i deres daglige arbejde. Vores procedurer og standarder blev kigget efter i sømmene, mange interviews blev gennemført, og stikprøver blev taget for at vurdere, om vores fremgangsmåder helt igennem kan leve op til Den Danske Kvalitetsmodel, siger adm. direktør Ole Momsen.

Resultatet var entydigt. AROS Privathospital kan dokumentere en særdeles høj kvalitet og bliver indstillet til akkreditering med meget få bemærkninger. Auditørholdet lagde især vægt på følgende:

Kvaliteten af de fysiske rammer
Korte kommunikationsveje
Handlekraft og evnen til at reagere hurtigt
Motiveret og kompetent personale
Retningsgivende dokumenter er nemme at finde og forstå
IT-system giver alle overblik over patientforløbet
Styr på medicinskab, akutbakker, akutvogn og logbøger
Et egenudviklet system til registrering af komplikationer

Akkrediteringen giver AROS Privathospital papir på at leve op til en lang række nationale krav til kvalitet i det samlede patientforløb eksempelvis på områder som operationer, patientinformation, hygiejne og forplejning.

Alle IKAS inspektionsrapporter bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, og her vil AROS Privathospital skille sig ud, fordi virksomheden er blevet indstillet til akkreditering i første forsøg og kun med enkelte bemærkninger. Så godt som alle rapportens hundredvis af punkter er markeret som værende helt opfyldte.

Vi er utrolig stolte og glade over det flotte resultat. Akkrediteringens rosende ord og meget få bemærkninger styrker vores tro på, at der er plads til et privathospital, som satser på højest mulig kvalitet og sikkerhed, slutter adm. direktør Ole Momsen.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. Alle danske hospitaler skal i de kommende år bedømmes og akkrediteres efter modellen, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Formålet er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Det skal sikre høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb, ensartet kvalitet, løbende læring og kvalitetsudvikling samt mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet. www.ikas.dk

AROS Privathospital A/S består af 17 højt specialiserede klinikker. Hospitalet ejes af en kreds af speciallæger og er blandt de førende selvstændige private udbydere af sundhedsydelser på et marked, som udvikler sig i retning af færre og større aktører. www.arosph.dk

Billedmateriale

Foto 1: AROS Privathospital i Skejby er blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/APH/APH-DKM1.JPG

Foto 2: Akkrediteringen giver AROS Privathospital papir på at leve op til en lang række nationale krav til kvalitet i det samlede patientforløb eksempelvis på områder som operationer, patientinformation, hygiejne og forplejning. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/APH/APH-DKM2.JPG

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *