Stabilt lavt niveau for dødelighed på hospitalerne

Dødeligheden på regionens hospitaler har stabiliseret sig på et markant lavere niveau end tidligere.
Landets laveste dødelighed
Region Hovedstaden har landets laveste HSMR-tal. Den nyeste beregning demonstrerer, at tallet her i regionen nu har fundet et stabilt og i forhold til resten af landet meget lavt niveau. I tredje kvartal af 2011 var tallet 89 mod et gennemsnit på landsplan på 98.

Markant fald over tid
HSMR-tallet for Region Hovedstaden er faldet markant, siden de første målinger i 2007. I 1. kvartal 2007 var tallet således 99, og selvom det også var under det daværende landsgennemsnit, er der altså sket en tydelig udvikling, som nu vurderes at være statistisk sikker.

Statistisk sikkerhed
De seneste to år har det gennemsnitlige HSMR-tal for alle regionens hospitaler ligget stabilt mellem 88 og 91. Det er baggrunden for, at statistikerne nu konkluderer, at dødeligheden nu har fundet et nyt, stabilt og markant lavere niveau end tidligere her i regionen.

Laveste på Glostrup Hospital og Rigshospitalet
Der findes ikke nogen entydig forklaring på udviklingen hverken for regionen som helhed eller for de enkelte hospitaler. Glostrup Hospital har regionens laveste HSMR-tal på 75 i den nye beregning. Tallet for Glostrup Hospital har været stabilt på dette niveau i de sidste tre målinger. Regionens næstlaveste HSMR-måling findes på Rigshospitalet med 80 i 3. kvartal 2011.

Også et mål i Patientsikkert Sygehus
HSMR-tallene indgår også som mål i det aktuelle projekt Patientsikkert Sygehus fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Her deltager bl.a. Hillerød Hospital med en målsætning om at nedbringe dødeligheden blandt patienterne med 15% inden udgangen af 2012.
Læs mere om projektet på www.sikkerpatient.dk

Kort om HSMR
HospitalsStandardiserede MortalitetsRater angiver antallet af faktiske dødsfald på et eller flere hospitaler som andel det forventede antal dødsfald. Der måles på en række diagnoser, der i alt omfatter 80% af de dødsfald, der sker under indlæggelse i Danmark.

HSMR-tallet er ikke et endegyldigt mål for kvaliteten i sundhedsvæsnet, men arbejdsredskab for at højne kvaliteten. Der er store indbyrdes forskelle mellem de enkelte hospitaler og de afdelinger, det omfatter og derfor kan tallet ikke bruges til at sammenligne kvaliteten i pleje og behandling hospitalerne imellem.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *