Evaluering af indsatsen for patienter med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen har gennemført en evaluering af kommuner og regioners indsats med at udvikle indsatsen til patienter med kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen har gennemført en evaluering af kommuner og regioners forstærkede indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010 – 2012. Flere og flere mennesker lever i dag med en kronisk sygdom, dels fordi levetiden er forøget og sygdomsmønstret er ændret. Det sætter krav til nye og anderledes koordinering, samarbejde og indsatser. Evalueringen har som mål at udbrede og videreudvikle kvaliteten i indsatsen for patienter med kronisk sygdom.

Evalueringen beskriver erfaringer og resultater fra regioner og kommuners arbejde med kronisk sygdom. De er samlet i syv udvalgte temaer:

– Stratificering
– Forløbskoordinering
– Samarbejdsmodeller- og aftaler
– Multisygdom
– Implementering
– Inddragelse af patienter og pårørende
– Telemedicinsk understøttet egenbehandling

Rapporten beskriver de erfaringer, som kommuner og regioner har haft med temaerne. Blandt disse er:

Individbaseret forløbskoordinering udført af en coachende sygeplejerske gavner patienter med særlige behov, for eksempel personer med flere samtidige kroniske sygdomme (multisygdom)
Resultaterne af indsatserne bliver forbedret, når patienter og pårørende bliver inddraget, fordi de derved for eksempel opnår bedre livskvalitet, egenomsorgsevne og sygdomshåndtering
Gensidig inddragelse af de involverede aktører på tværs af sektorer, mens projekterne bliver gennemført, medvirker til at skabe bedre løsninger og implementering af projekterne
I evalueringen peges ligeledes på, hvordan der kan arbejdes videre inden for de forskellige temaer.

Evalueringen af de syv temaer er første del af en samlet evaluering af den forstærkede indsats overfor patienter med kronisk sygdom. I maj 2013 vil en sammenfatning af projekternes egne slutafrapporteringer foreligge

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *