Et vendepunkt i behandlingen af modermærkekræft

Året 2011 er en milepæl indenfor behandlingen af modermærkekræft med spredning. For første gang i 40 år er der nye behandlingstilbud til sygdommen, der, når den først har spredt sig, har været berygtet for sin modstandsdygtighed mod lægemidler. Sandsynligvis markerer året et vendepunkt, så mængden af behandlingstilbud vil blive ved med at stige i fremtiden. Det mener ekspert i modermærkekræft, professor og læge Dirk Schadendorf fra universitetsklinikken i Essen, Tyskland. Han holder i dag, tirsdag d. 13. september, foredrag for forskere ved Kræftens Bekæmpelses videnskabelige Symposium.

I årtier har der været stilhed. Al ny medicin har prellet af på modermærkekræftens celler når de først har spredt sig. De forbedringer, der er sket i overlevelsen, skyldes tidligere diagnose af sygdommens spredning. Men i 2011 skete der et bemærkelsesværdigt gennembrud i form af medicinen Ipilimumab. Det forstærker immunforsvarets angreb på kræftcellerne, og det forlænger livet for patienterne.

At gennembruddet kommer netop nu, skyldes efter min mening to ting. For det første brugen af behandling tilpasset den enkelte patient, det man kalder den skræddersyede behandling. Og for det andet den grundlæggende viden vi har indsamlet om sygdommen gennem de seneste 10 år. Det vil sige, hvad er modermærkekræft, hvilke genetiske mutationer og hvilke varianter af sygdomme findes der, og hvilke signalveje i cellerne er centrale for sygdommens udvikling, siger professor Dirk Schadendorf fra universitetsklinikken i Essen i Tyskland. Han har i over 20 år forsket i modermærkekræft.

Baggrunden for gennembrudet er også det, der ifølge professor Dirk Schadendorf vil danne grundlag for, at vi i fremtiden vil se ny medicin mod modermærkekræft, som er rettet mod genfejl eller centrale signalveje, hvor kræftcellerne er sårbare. En viden, der bliver større og større for mange kræftsygdomme i øjeblikket.

Mange af de punkter, hvor modermærkekræft kan rammes, deler den med andre kræftformer. Derfor har mange medicinalvirksomheder allerede helt eller delvist sat gang i produktionen af medicin mod genfejl eller signalveje, fordi det er et stort marked. Et eksempel er mutationer i genet b-raf som findes hos ca fem ud af 10 patienter med modermærkekræft. Samtidig findes den i omkring 10 procent af tyk-og endetarmskræft. Medicin mod denne mutation er allerede udviklet og er på vej mod godkendelse i Europa i begyndelsen af næste år, siger professor Dirk Schadendorf.

Fremtidens udfordringer
En af de næste udfordringer vil være modstandsdygtighed mod den nye medicin. En anden, de patienter, som ikke har en mutation i for eksempel b-raf genet. Men her står den skræddersyede behandling stærkt, fordi der er så mange angrebspunkter, der kan udvikles medicin imod. Foruden mulighederne for at bruge kombinationer af medicinen i behandlingen.

Udviklingen indenfor behandlingen af modermærkekræft giver grund til optimisme for fremtiden, mener professor Dirk Schadendorf.

Jeg tror, det er realistisk, at man indenfor de næste 10 år vil kunne helbrede i det mindste en del af patienterne med spredt modermærkekræft. For andre vil sygdommen i fremtiden blive kronisk. På samme måde som man sigter mod med andre kræftsygdomme, hvor svulstens størrelse er konstant. De muligheder er vi kommet langt tættere på indenfor det sidste år, siger professor Dirk Schadendorf.

Kræftens Bekæmpelse afholder symposium
I dagene 12.-14. september afholder Kræftens Bekæmpelse sit årlige videnskabelige symposium. Her mødes danske og udenlandske forskere for at dele den sidste nye viden indenfor kræftforskning. I år særligt indenfor lunge-, prostata-, bryst-, modermærke- og tyk-og endetarmskræft. Temaet for årets symposium er Translationel kræftforskning – Muligheder og udfordringer indenfor skræddersyet behandling af 5 store kræftsygdomme .

Kontaktinformation:
Informationsmedarbejder Mette Vinter Weber, Kræftens Bekæmpelse, tlf. 3038 1537, e-mail mvw@cancer.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *