Kommunepakke skal forebygge selvmord

En særlig kommunepakke med gode råd om selvmordsforebyggelse skal være med til at nedbringe antallet af selvmordsforsøg og selvmord blandt børn og unge.

Baggrunden for projektet er blandt andet, at der i de sidste 10 år er sket en stor stigning af antallet af selvmordsforsøg blandt de 15–19 årige piger.

"Vi ved at et stigende antal børn og unge forsøger at skade sig selv eller at begå selvmord. De unge bliver ofte kastebold i systemet, fordi der ofte ikke findes målrettede behandlingstilbud eller fordi kommunens frontmedarbejdere er usikre på, hvordan de skal forholde sig til de unge.

For sagsbehandlere skal projektet være med til at fjerne myter og manglende viden, der ofte medfører berøringsangst blandt medarbejderne og frygt for at tage ansvar for den unge", siger psykolog Kim Juul Larsen.

En praktisk vejledning
Kommunepakken kommer til at indeholde en række praktiske råd og konkrete anvisninger, der skal gøre det lettere for de kommunale forvaltninger og sagsbehandlere at håndtere selvmordstruede børn og unge.

"Vi håber, at kommunerne vil tage godt imod initiativet, for indholdet i kommunepakken bliver summen af en række modelprojekter, der hver for sig har vist, at et bedre kommunalt beredskab kan være med til at redde liv",siger psykolog Kim Juul Larsen, der sammen med socialrådgiver Bjørn Clausen er projektledere på projektet, som er støttet af Socialministeriet.

Stadig i projektfasen
I øjeblikket er materialet til kommunepakken ved at blive samlet, og den kommer til at præsentere en række ideer og metoder, der sætter kommunerne og de kommunale sagsbehandlere i stand til at igangsætte selvmordsforebyggende arbejde for børn og unge på forskellige niveauer.

Kommunepakken præsenteres den 1.november i år på National konference om selvmordsforebyggelse, hvor der både vil være oplæg og workshop om indholdet.

"Kort fortalt vil kommunebakken bestå af en basispakke med erfaringer og materiale fra en række tidligere modelprojekter, som kan tjene som en slags førstehjælpskasse med det mest nødvendige materiale.

Dernæst indeholder kommunepakken forslag om at etablere et egentligt kommunalt beredskab med en fast kontaktperson og endelig er der mulighed for at etablere en egentlig behandlingskæde, hvor kommunen indgår i et mere forpligtigende samarbejde med fx skadestue, børne– og ungdomspsykiatrien og forebyggelsescenteret," siger psykolog Kim Juul Larsen.

Børnepolitik
I forbindelse med kommunalreformen ophører amternes specialydelser til kommunerne, og samtidig skal kommunerne selv udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

"De nye storkommuner skal altså i gang med at beskrive og definere, hvad de vil gøre for børn og unge på en række områder. Vi håber naturligvis, at Kommunepakken kan være med til at inspirere kommunerne, fordi den vil komme til at indeholde helt konkrete forslag til standarder og organisering af det forebyggende arbejde", siger psykolog Kim Juul Larsen.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om kommunepakken er du velkommen til at kontakte projektleder, psykolog Kim Juul Larsen eller projektleder, socialrådgiver Bjørn Clausen, Center for Selvmordsforskning, telefon 66 13 88 11.

Læs eventuelt selv mere om Center for Selvmordsforskning på www.selvmordsforskning.dk

Bilag:
Nyt fra Center for Selvmordsforskning
Kommunepakken Selvmordsforebyggelse for børn og unge.
 

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *