Dansk Firmaidrætsforbund: Nationalt Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring bør prioritere sundhedsfremme på arbejdspladsen højt

Af regeringens nyligt offentliggjorte regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen, som et led i en styrkelse af det forebyggende arbejde, ønsker at sammenlægge Det Nationale Råd for Folkesundhed og Motions– og Ernæringsrådet.

Dansk Firmaidrætsforbund er af den opfattelse, at tankerne om en styrkelse af det forebyggende arbejde, er både spændende og absolut nødvendige danskernes generelle sundhedstilstand taget i betragtning. Derfor har forbundets formand

Peder Bisgaard, der står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere landet over, en klar opfordring til sundhedsministeren:

– I Dansk Firmaidrætsforbund mener vi, at der er behov for, at Det Nationale Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring helt fra starten af får et stærkt fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Dansk Firmaidrætsforbund foreslår, at Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, LO og Dansk Arbejdsgiverforening, i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund, kan spille en vigtig rolle i arbejdet for at fremme den generelle sundhedsindsats på arbejdspladser landet over.

– Forsikringsbranchen kunne ligeledes spille en rolle i form af præmienedsættelse på policer for virksomheder, der arbejder seriøst med sundhedsfremme, men det vil i givet fald være en naturlig opgave for et Nationalt Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring at arbejde videre med, lyder det fra Peder Bisgaard.

– Danskerne tilbringer en stor del af deres vågne tid på arbejdspladsen, hvilket gør denne arena til et oplagt forum at fokusere på. Mange kan nikke genkendende til, hvor svært det kan være at holde sig i form med otte timers dagligt arbejde foran computeren. Fysisk inaktivitet på arbejdspladsen er et problem, der koster sygdom og for tidlig død. Faktisk forholder det sig således, at en 30 årig kvinde, der bevæger sig 30 minutter dagligt, kan regne med at leve 4 ½ år længere, end hvis hun ikke bevægede sig. Arbejdspladsen skal derfor skabe rammer, der gør det nemmere at være sund, og også her kunne det nye råd komme på banen som inspirator og igangsætter, pointerer Peder Bisgaard.

– Det er væsentligt, at virksomhederne har en holdning til motion og sundhed og har udarbejdet retningslinier for, hvordan man integrerer motion i arbejdsdagen. På den baggrund kan der, på lige fod med eksisterende rygepolitikker og alkoholpolitikker, med fordel indføres deciderede motionspolitikker, eller en samlet sundhedspolitik, på den enkelte arbejdsplads. Også her kunne et nyt Nationalt Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring, der fokuserer på sundhedsfremme på arbejdspladsen, spille en vigtig rolle, påpeger Peder Bisgaard.

Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder bl.a. SundhedsCertificering®, Sundhedstjek, Sundhedscafé, Sundhedsprofil, Sundhedsindex, Mail Motion m.m.

###

Billedtekst: Dansk Firmaidrætsforbund: Nationalt råd for folkesundhed, motion og ernæring bør prioritere sundhedsfremme på arbejdspladsen højt.
 

Læs mere her

MUSIK SOM MEDICIN – International anerkendelse af dansk forskning indenfor området musik som medicin.

Forskningsgruppen Musica Humana styrkes nu med deltagelse af førende nordiske forskere og suppleres med omfattende undersøgelser i det øvrige Skandinavien, samt USA og Canada.
Ny CD/bog udgivelse i serien MusiCure offentliggør aktuel dokumentation fra forskningsgruppen
Musica Humana og ny musik af komponisten Niels Eje.

Musica Humana projektet

Den tværfaglige forskningsorganisation Musica Humana (lægevidenskab og musik), har siden 1998 forsket i skabelse og dokumentation af special–komponeret musik til patienter på sygehuse. En ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, musikterapeuter, psykologer, i nært samarbejde med komponisten Niels Eje, har med støtte fra Egmont Fonden arbejdet i 5 år med opgaven: at beskrive og videnskabeligt dokumentere et mere helbredende og livsbekræftende lydmiljø på fire af de største danske sygehuse, og herigennem definere og skabe den rigtige type musik til afstresning og positiv mental stimulation.

International anerkendelse af dansk forskning

Med offentliggørelsen af forskningsdokumentation og Niels Ejes specialproducerede musik, har den banebrydende danske forskning på dette område betydet en stigende international fokus på Musica Humanas positive resultater.

Nordens førende forskere indenfor anvendelse af musik i behandling, overlæge Audun Myskja (Norge) og dr.med. Ulrica Nilsson (Sverige) har nu meldt sig som aktive deltagere i Musica Humanas arbejde og vil i Oslo og Örebro forestå en række nye undersøgelser baseret på Musica Humanas forskningsprotokoller.

Sygehuse i Seattle, USA og Toronto, Canada har ligeledes indledt omfattende projekter efter den danske model.

Musik som medicin

Forskning indenfor området musik som medicin har det sidste årti været genstand for meget stor interesse fra mange sider, men Musica Humana har i modsætning til andre projekter formået, at knytte udviklingen af et specialdesignet lydmiljø sammen med en lang række praktiske undersøgelser af lydmiljøets påvirkning af patienter på sygehuse. Musica Humana adskiller sig også fra al anden forskning i anvendelse af musik i behandling ved, at introducere et meget stort antal patienter i undersøgelserne, samt påvise at det ikke er tilstrækkeligt blot, at spille musik for patienterne. Det er den strukturerede brug af musikken og valget af den helt rigtige dokumenterede musik som giver de gode resultater forskningsgruppen har kunnet påvise. Der er således lagt stor vægt på en lang række parametre i de danske undersøgelser, bl.a. hvor og hvornår der benyttes musik, i hvilken styrkegrad musikken skal afspilles og fra hvilke lydkilder. Hertil kommer anvendelsen af blindtests og kontrolgrupper og mange andre parametre, som tilsammen har gjort de danske undersøgelser enestående og værdifulde på verdensplan.

Dansk forskning i internationale fagtidsskrifter og medier

Musica Humanas forskning i lydmiljøet bliver nu også publiceret i anerkendte internationale fagtidsskrifter, hvor bl.a. "European Journal of Cardiovascular Nursing" og "Intensive and Critical Care Nursing" bringer omfattende artikler om Musica Humanas resultater. I løbet af 2001–2004 har den danske forskning desuden været præsenteret ved konferencer, symposier og kongresser i Sydney, Paris, Salzburg, Barcelona, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Boston, samt en række sygehuse og institutioner i Danmark.
BBC World har i år bragt flere indslag om Musica Humana og MusiCure, og den internationale engelsksprogede Radio Netherlands’ specielle helsekanal har ligeledes præsenteret omfattende dækning af forskningen.

Musica Humana og MusiCure introduceres i USA

I forbindelse med præsentationen af Musica Humana og MusiCure ved konferencen "IN:FUSION" i Salzburg dette forår, blev forskningsgruppen inviteret til USA af Nordamerikas største organisation for integrering af kunst og musik i sundhedssektoren "The Society for the Arts in Healthcare" i Washington D.C.

Ved organisationens næste årsmøde i foråret 2005 skal den danske forskning præsenteres for mere end 200 sygehusrepræsentanter i USA og Canada.

MusiCure offentliggørelse af musik og dokumentation
"MusiCure" er betegnelsen for det samlede CD/bog produkt, som i lyd, tekst og billeder beskriver de resultater forskningsgruppen og komponist Niels Eje har opnået i forbindelse med skabelse og dokumentation af musik til beroligelse, og inspiration til bedre livskvalitet.
Den 26. maj udkommer den tredje CD/bog publikation i serien: "MusiCure 3. Fairy Tales", som foruden selve musikken der indgår i undersøgelserne, også bringer de seneste forskningsresultater, samt artikler og feedback fra såvel professionelle som private brugere af den specialdesignede musik.

De seneste resultater beskriver en unik ny undersøgelse, hvor den enkelte patient oplevede perioder med, og uden musik, i en række fastsatte tidsintervaller og hermed samtidigt fungerede som kontrolperson for sig selv.

Dele af resultaterne fra denne undersøgelse beskrives af overlæge Per Thorgaard i artiklen "Patienters velbefindende hænger sammen med anvendelse af musik" og kan læses i den medfølgende bog til MusiCure 3.

MusiCure kan kun fås på apoteket
På grund af de mange års videnskabelige forskning som ligger bag offentliggørelsen af MusiCure og den tilhørende dokumentation, som svarer til dokumentationen for ethvert andet lægemiddel, kan MusiCure kun købes på de danske apoteker.

Apotekerne har den rette ekspertise og erfaring til at formidle dette musikprodukt, som netop på grund af den videnskabelige dokumentation som ligger bag, er helt unik i forhold til megen anden musik der ikke har gennemgået en tilsvarende klinisk testning.

Mange anvendelsesområder for MusiCure

MusiCure musikken har vist sig, at indeholde mange helt fundamentale og basale elementer, som giver den et langt bredere spektrum af anvendelsesområder, i en lang række andre sammenhænge end supplerende patientbehandling. Mange behandlere indenfor såvel det etablerede, som det mere alternative behandlermiljø anvender MusiCure i en lang række situationer, ligesom et meget stort antal private, herunder både børn og voksne, bruger MusiCure aktivt i deres hverdag, som terapi til afstresning og oplevelse.

Musik og lyd–atmosfærer inspireret af naturen
Komponist og musiker Niels Eje har igennem fem år arbejdet med udformningen af det konceptet "MusiCure". Musikken er blevet til på baggrund af en lang række analyser og forskningsdata fra undersøgelser af musikkens virkning på kritisk syge patienter, og analyser af musik og lyds generelle virkning på mennesker. Produktionen af MusiCure er sket i flere faser, hvor studier og lydoptagelser i naturen har spillet en afgørende rolle i udformningen af musikken. Produktionen er meget langvarig og omhyggelig og musikken består af mange lag af nøje udvalgte klange og naturoptagelser, som komplementerer hinanden og tilsammen danner et 3–dimentionelt lydunivers.

MusiCure 3 Fairy Tales
På den nye CD "Fairy Tales" er musikken inspireret af de klassiske eventyr temaer og nordiske folkeeventyr, og appellerer i høj grad til lytterens fantasi og evne til at skabe indre billeder og historier. Titlen på CDen refererer ikke til nogen konkrete eventyr, men er snarere en række "rammer", som lytteren selv udfylder med fantasiens hjælp. Naturen og naturens lyde spiller igen en vigtig rolle i produktionen af musikken. Ydermere præsenteres en række enestående billeder af den skandinaviske natur i den medfølgende bog til MusiCure 3 Fairy Tales, billeder taget af fotografen Bjørn Wennerwald, som netop har modtaget den prestigefyldte "PDN Photo Annual Award 2004" i New York, for sine billeder af nordisk natur.

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT:

Projektkoordinator Inge Mulvad
Tlf: 45 85 49 48
Email: info@musicahumana.dk

DOWNLOAD BILLEDER (MUSICA HUMANA & MUSICURE) DIREKTE:
www.musicahumana.dk/da/MusiCure_fotos.htm
 

Læs mere her

Nej til ideologisk korstog mod den offentlige sektor

I oplægget til denne uges møde i Vækstforum går regeringen direkte i kødet på den offentlige sektor, der nærmest betragtes som en klods om benet frem for en forudsætning for vækst. Konkret lægger regeringen op til privatisering, udlicitering og en evindelig konkurrenceudsætning af den offentlige sektor, og det vil hverken gavne danskerne eller erhvervslivet.

– Jeg er bekymret over den strategi, som regeringen lægger for dagen i forhold til den offentlige sektor. Regeringens oplæg handler om at give den offentlige sektor en over nakken i stedet for at sikre innovation og udvikling. Det er ærgerligt, fordi der virkelig er brug for at få den offentlige sektor positivt i spil, hvis vi skal lykkes med at skabe mere vækst. Områder som velfærdsteknologi, medicin og grøn vækst har stort potentiale, udtaler LO-formand Harald Børsting

Harald Børsting fortsætter:

– Der er ikke belæg for at tro, at tvangsprivatisering eller udlicitering gør tingene billigere. Det mest grelle eksempel har været overbetalingen af privathospitalerne. Den offentlige sektor er i det store og hele fokuseret på at levere gratis velfærdsservice til borgerne inden for stramme budgetter. Dertil kommer, at klassiske statstjenester som politi, forsvar og retssystem slet ikke egner sig til udlicitering eller privatisering. Regeringens oplæg til Vækstforum ligner i bekymrende grad et ideologisk korstog frem for reelle initiativer til at styrke konkurrencen.

LO er enig i, at konkurrencen bør styrkes i en række sektorer. Det kan være en god idé at se nærmere på markedet for byggevarer og deres standarder. eller konkurrencen inden for nogle af de liberale erhverv, fx apotekere og tandlæger, dog skal man være opmærksom på, at det skal ske uden skade for befolkningen i landområderne. Og intentionerne om at stramme op i Konkurrencelovens strafbestemmelser, så man bl.a. kan fængsles for grove overtrædelser er fornuftige.

Hvad angår grøn vækst med udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger, savner LO især fokus på energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. En storstilet isoleringsindsats og investering i intelligente huse vil på en gang både yde et markant bidrag til sænke vores CO2-udslip og skabe job i de arbejdsløshedsramte håndværksfag.

Læs mere her

Ærgrelse over lægers opsigelse af aftale i Holstebro

De praktiserende læger har opsagt samarbejdet om akutklinikken i Holstebro. Det ærgrer regionsrådsmedlem og formand for udvalget om primær sundhed, Aleksander Aagaard (V), at lægerne vælger at forlade et visionært udviklingsprojekt.

I to år har de praktiserende læger i lægevagten fungeret som lægefagligt back-up for akutklinikken i Holstebro. Ordningen er med til at tegne linjerne for, hvordan de praktiserende læger og hospitalerne kan samarbejde i et nyt akutsystem.

Ordningen har fungeret sideløbende med, at parterne forhandlede om de præcise vilkår for et samarbejde i hele regionen.

Aleksander Aagaard erkender, at forhandlingerne, der har stået på i to et halvt år, ikke har været nemme. Alligevel ærgrer det ham, at lægerne har opsagt aftalen.

Han tolker lægernes beslutning som en politisk handling. Blandt andet i forlængelse af de landsdækkende overenskomstforhandlinger mellem De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og regionerne. Forhandlinger, der brød sammen 19. november.

Går ud over sammenhængen

Aleksander Aagaard
– Det er brandærgerligt, at lægerne ønsker at forlade samarbejdet i Holstebro. Ordningen er jo netop et brohoved for, hvordan de forskellige sektorer kan arbejde sammen og bidrage med hver deres spidskompetencer i fremtidens akutsystem, siger Aleksander Aagaard.

Han understreger, at Region Midtjylland er klar til at fortsætte samarbejdet i Holstebro.

– Det er ikke os, der har valgt at opsige denne aftale. Vi ville gerne fortsætte den, siger han.

Patienter uberørte
Lægernes beslutning får ikke betydning for patienterne på akutklinikken.

– Hospitalsenheden Vest sørger for, at der er lægefaglig back-up, så patienterne får den behandling, de har brug for, lover Aleksander Aagaard.

Men han ser en fare for, at lægernes opsigelse af aftalen fører til spild af lægefaglige ressourcer. Og så er det samtidig en sten på vejen mod et stærkere samarbejde til glæde for patienterne og det sammenhængende sundhedssystem.

Fakta

Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen indledte forhandlinger om lægefaglig back-up på aktuklinikkerne i foråret 2008.

1. januar 2009 indledte lægerne og regionen et samarbejde, der indebar, at vagtlægerne tog sig af den lægefaglige back-up på akutklinikken i Holstebro

24. november 2010 har de praktiserende læger i Region Midtjylland meddelt, at vagtlægerne fra 1. januar 2011 ikke længere vil varetage den lægefaglige back-up på akutklinikken i Holstebro

Flere oplysninger
Aleksander Aagaard (V), medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland og formand for det Rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og kommunesamarbejde 8652 2899 / 2945 2441 / sander@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer : http://www.regionmidtjylland.dk/politik/politikerne

Læs mere her

Facebook for hele kroppen

Med holdtræning i den frie natur og et socialt netværk for medlemmerne på internettet, leverer Hello Fitness en alvorlig udfordring til resten af fitness–branchen. Hello Fitness vil forny danskernes tilgang til motion og fitness lysten skal drive værket og midlet er motivation.

De fleste af os vil gerne i lidt bedre form – eller i det mindste bare motionere på regelmæssig vis.
Fitnesscentrene lover at hjælpe os på vej, men problemet er bare, at deres løsninger ikke altid virker efter hensigten. Størstedelen af medlemmerne giver nemlig op efter den første måned.

Det skal være sjovt og udendørs

Årsagerne og de mere eller mindre dårlige undskyldninger er for manges vedkommende manglende overskud, tid eller lyst: Altså på den ene eller anden måde en manglende motivation.
Hello Fitness byder nu ind med en ny tilgang: Salg af motivation og et ønske om at gøre danskerne motionsafhængige:

"Hello Fitness adskiller sig markant fra de eksisterende fitnesstilbud, idet alle hold trænes af professionelle motivatorer. Ligeledes foregår al Hello Fitness’ træning i verdens bedste træningslokale: Nemlig i den frie natur. Det gør, at virksomhedens udgifter kan holdes helt i bund, og at der ressourcemæssigt kan fokuseres fuldstændigt på medlemmernes træning", forklarer Søren Randløv Petersen, der er daglig leder af Hello Fitness.

Han forklarer yderligere, at en motivator er en personlig træner, hvis fornemmeste opgave netop er at motivere, inspirere og guide de trænende til en god træning hver gang. Folk skal have noget ud af deres træning, og de skal frem for alt have lyst til at træne.

"Der er intet mere uinspirerende og trist end at stå i et fugtigt lokale med høj musik og en duft af billig parfume og steroider. Specielt når alternativet er frisk havluft under en løbetur langs havnefronten, lyden af fuglekvidder under en gang intervaltræning i Frederiksberg Have eller græs på knæene efter en dosis energitræning i Fælledparken", uddyber stifteren af Hello Fitness.

Et virtuelt klubhus

"Mens fitnesscentrene har mursten og mørtel byder vi i stedet velkommen i "The Hello Clubhouse", som er et socialt netværk på internettet i stil med Facebook og MySpace. Det virtuelle klubhus er dér, hvor man opretter en personlig træningsprofil, booker sig til træning, og dér hvor man kommunikerer med venner, bekendte måske totalt fremmede", fortæller Søren Randløv Petersen.

Man kan se, hvor og hvornår ens venner træner. Man kan invitere dem med til træning. Man kan konkurrere mod dem. Man kan diskutere med motivatorerne eller læse om de nyeste træningstips. "The Hello Clubhouse" er en ekstra dimension af Hello Fitness, som vil være medvirkende til at motivere og inspirere de trænende til at motionere mere. Der er ikke flere undskyldninger, når venner, familie og kolleger kan se, hvor lidt man træner. Og der er ikke noget bedre end at kunne dokumentere over sin kæreste, at man rent faktisk er den mest trænende i vennekredsen.

Hello Fitness har træning på alle tænkelige niveauer, men til at starte med er det kun i hovedstaden, at danskerne kan nyde godt af konceptet. I resten af landet må man indtil videre nøjes med at deltage i online–netværket på www.hellofitness.dk. Tilbuddene er dog allerede nu mange og fordelt over hele hovedstadsområdet fra helt basale nybegynderhold til intervaltræning for de øvede.

INFORMATION OM HELLO FITNESS

Danmarks billigste træning

Med en månedlig pris på kun 99,– for ubegrænset træning er Hello Fitness markedets billigste så stort set alle har råd til at være med hvilket også er meningen.

Energy Fitness, Baby Jogging og Power Walk

Al træning foregår i hold. Det er af den simple årsag, at det er sjovere og mere givende at gøre ting i fællesskab. Det bliver kedeligt i længden at træne alene, og det er en af hovedårsagerne til, at folk stopper med at motionere. Der er altid nogen at dele træning og oplevelser med hos Hello Fitness og der er nogen at konkurrere mod, hvis det er dét, man ønsker.

Der er "Baby Jogging" for nybagte forældre i Fælledparken. Benhård militær–inspireret "Energy Fitness" på Kløvermarken for vovehalsene. "Power Walking" i Frederiksberg Have for dem, der bare gerne vil i gang med at røre sig, samt slankeholdet "Sund & Slank" for alle dem, der er skræmte for at gå ned til de traditionelle fitnesscentre.
 

Læs mere her

Region Hovedstaden vil selv drive lægevagt

Sundhedshuset i Helsingør får en lægevagt tilknyttet
Hovedstaden skal have et enstrenget akutsystem
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Andreas Røpke (uden for partierne) er enige om, at der skal skabes et enstrenget akutsystem i hele Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014.

Alt akutarbejde skal koordineres ét sted fra
Alt akutarbejde fra 112, akuthelikoptere, akutlægebiler, paramedicinerbiler, ambulancer og liggende sygetransport samt rådgivning og visitationshjælp via akuttelefonen 1813 og lægevagten integreres i den Præhospitale Virksomhed. Der sikres tæt opkobling til akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse.

Borgerne behøver kun at huske telefonnumrene 112 og 1813
Det vil i praksis betyde en sammenlægning af akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse med lægevagten i regionens regi.

Borgerne vil med et sådant system blot skulle huske to telefonnumre, nemlig 112 ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst, og 1813 ved behov for rådgivning og visitation til relevante akuttilbud.

1813 skal også kunne tilbyde lægevagtsbesøg
Akuttelefonen 1813 vil blive udvidet med flere sygeplejersker og læger. Akuttelefonen 1813 vil fremover også kunne tilbyde vagtlægebesøg. Det vil herefter være muligt at indrette nye og forskellige sundhedstilbud til borgerne i Region Hovedstaden.

Hovedstaden skal drive egen lægevagt fra årsskiftet
Partierne er derfor enige om, at lægevagtordningen hjemtages med virkning fra 1. januar 2014.

Sundhedshuset i Helsingør får egen lægevagt
Der etableres en lægevagt i Sundhedshuset i Helsingør. PLOs lægevagt kan flytte ind samtidig med, at regionen bevarer akutlægedækning i huset, som ønsket af PLO, frem til 1. januar 2014. Derefter fortsætter regionens egen lægevagt.

Yderligere information hos partierne:

Leila Lindén (S), tlf. 20 15 10 55
Thor Grønlykke (S), tlf. 27 60 14 30
Arly Eskildsen (SF), tlf. 21 99 58 84
Bent Larsen (V), tlf. 25 35 24 24
Michael Lange (V), tlf. 21 20 90 91
Kirsten Lee (R), tlf. 20 20 11 56
Charlotte Fischer (R), tlf. 41 91 91 00
Andreas Røpke (uden for partierne), tlf. 61 77 13 79
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Vibeke Storm Rasmusen (S), tlf. 43 64 25 21 (hjemmenummer)

Læs mere her

Finanskrise sender nyt fitnesskoncept mod stjernerne

Efter at DRs tv-program, Rabatten, i januar 2009 kårede det udendørs træningskoncept, Hello Fitness, som det bedste og billigste i Danmark, er det gået utroligt hurtigt for den kun 1 år gamle danske virksomhed. En af de ting som måske bidrager til successen er kombinationen af den store økonomiske usikkerhed, som de fleste i øjeblikket har tæt inde på livet, og prisen på kun 99 kr. om måneden for et abonnement hos Hello Fitness.

“Efter DRs Rabatten fik vi hundredevis af mails fra frustrerede danskere, som ikke lige boede i København, om hvornår vi kom til Deres by med Hello Fitness! Og det var jo også lidt frustrerende for os – dog nok en form for positiv frustration”, smiler Direktør og Chief Motivator for Hello Fitness, Søren Randløv.

Hello Fitness er netop nu – efter 6 måneders research for at finde de bedste trænere – eller motivatorer som de kalder dem – parat til at tilbyde billig og effektiv træning i naturen til 3 andre større byer udover København, nemlig Århus, Odense og Aalborg.

Med holdtræning i den frie natur og et online socialt netværk for medlemmerne, leverer Hello Fitness et interessant supplement til resten af fitness-branchen. “Det er især kombinationen af frisk luft og fællesskabet omkring træningen, der sammenkædet med vores fantastisk dygtige motivatorer for alvor driver værket. Prisen på 99 kr. om måneden gør det bare muligt for alle at være med – og det har altid været vores mål”, fortæller Søren.

“Faktum er, at de fleste har rigtigt svært ved at motiverere sig selv til at træne. Vi tror, at vi kan hjælpe! Nøglen er store oplevelser og et åbent fællesskab, hvor man kan vælge at dele og være i dialog omkring sine mål med tusindvis af andre ligestillede”.

Efter en periode hvor flere af de store tradionelle centre har sat prisen op, har Hello Fitness valgt at holde prisen helt i bund.

“En del af vores kunder har faktisk fortalt os, at de syntes vores vare er mere værd end 99 kr. pr. måned. Det er vi selvfølgelig glade for at høre”, siger Søren og fortsætter “men midt i den største økonomiske krise i mands minde mener vi, at det mest sympatiske vi p.t. kan gøre er, at holde prisen helt i bund, så det at træne på ingen skaber økonomisk utryghed eller frustrationer.”

FAKTA OM HELLO FITNESS

Pris: 99 kr. per måned for ubegrænset træning.
Holdtyper: Militærtræning (Energy Fitness), Løbehold på alle niveuar, Slank&Sund, Yoga, Fysisk Test (BMI, Vægt, Kondi etc.)
Hvor: København, Århus, Aalborg, Odense
Konceptet: 99% af alt træning foregår i naturen og i hold. Hello FItness inddrager i høj grad internettet til at skabe et dynamisk træningsnetværk.

Læs mere her

Unge danske kvinder indtager verdensrekord i modermærkekræft

Intet sted i verden er andelen af unge kvinder, der bliver ramt af modermærkekræft, større end i Danmark. Selv solbeskinnede lande som Australien og New Zealand bliver nu overhalet af de danske kvinder. Det viser en opgørelse over de nyeste tal fra WHOs kræftdatabase, GLOBOCAN.

Der er ikke mange solskinstimer i Danmark. Alligevel ligger unge danske kvinder nu nummer et på listen over antallet af modermærkekræfttilfælde, når der er justeret for indbyggertal. Det viser en beregning over modermærkekræft blandt 15-39-årige kvinder i alle verdens lande i 2008.

– Modermærkekræft stiger markant i alle aldersgrupper i Danmark, ikke mindst blandt de yngre kvinder, som nu indtager en meget trist førsteplads på verdensplan. Sådan behøver det ikke at være. De fleste tilfælde af modermærkekræft kunne faktisk undgås, hvis vi blev bedre til at passe på i solen og droppede solariet, siger Anja Philip, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

I alt bliver mere end 1800 danskere ramt af modermærkekræft hvert år. Knap 200 af dem er unge kvinder under 39 år, og tallet vokser år for år.

– Det er jo ikke meningen at unge mennesker skal blive ramt af så alvorlig en kræftform som modermærkekræft. Derfor er der god grund til at se med alvor på tallene, siger Anja Philip,

Få solskinstimer, men høj kræftrisiko
Opgørelsen viser store forskelle mellem landene, og også mellem de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. Pr. 100.000 indbyggere er der 24, 15-39-årige danske kvinder, der rammes af modermærkekræft. Til sammenligning er det tilsvarende tal for Australien, som er listens nummer to, 21. I eksempelvis vores nabolande Sverige og Tyskland er risikoen for modermærkekræft under halvt så stor som i Danmark med 11 pr. 100.000 indbyggere.

– Tallene er overraskende set i lyset af, at Danmark har så få solskinstimer sammenlignet med lande som Australien og New Zealand. Det vidner om, at alt for mange danskere både bruger solarium og glemmer at tænke sig om, inden de kaster sig ud i solen og derfor får for mange solskoldninger. Skal udviklingen vendes, bliver vi nødt til at passe bedre på vores hud, siger Anja Philip.

Hvor meget der skyldes solarier, og hvor meget der skyldes solen, vides ikke. Ofte er de, der bruger solarium også de, der solbader mest. Men flere store undersøgelser har vist, at brug af solarium markant øger risikoen for modermærkekræft, og WHO har klassificeret solarier som kræftfremkaldende. Undersøgelser viser også, at jo yngre man er, jo større risiko. Således har de 18-24-årige tre gange forøget risiko ved ét månedligt besøg i solariet.

Kontaktinformation:
Projektleder Line Rasmussen, lras(at)cancer.dk, mobil: 61 55 88 69
Journalist Mai Brandi Ludvigsen, mbl(at)cancer.dk, mobil: 25135600

Læs mere her