Nu Indoor Cycling Instruktør uddannelse i Danmark med Europæiske akkreditering

Branchen har i lang tid været domineret at korte weekendkurser, og der har inden for cykelinstruktørområdet været behov for instruktører der kan mere end bare arbejde ud fra standardkoncepter. At Work Skolen lancerede i foråret 2013 uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør som netop nu er blevet godkendt af den Europæiske brancheforening, EHFA.

Som Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen får man en professionel uddannelse og bliver professionel inden for branchen,” udtaler Camilla Gregersen og fortsætter: ”Forskellen på vores uddannelse og mange andre uddannelser er, at vore Indoor Cycling Instruktør uddannelse bygger på 120 lektioners blended learning, hvilket vil sige at undervisningen veksler mellem e-learning og praktisk undervisning i et fitnesscenter.

Uddannelsen giver vores Indoor Cycling Instruktører den nødvendige teoretiske viden indenfor basal anatomi og fysiologi, generel træningslære og generel sundhed, samt praktisk erfaring som cykelinstruktør med læren om kommunikation, programplanlægning og målgrupper.”

Som uddannet Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen kan du anvende din uddannelse i hele Europa. Med uddannelsen opnår du en blåstempling og dermed en europæisk godkendelse af undervisningsindholdet.

Skoleleder Camilla Gregersen udtaler: ”Vi er utrolig glade for at være Danmarks første til at kunne tilbyde denne uddannelse godkendt af European Health and Fitness Association, EHFA. Denne godkendelse åbner op for en del muligheder for vores uddannede cykelinstruktører. Godkendelsen giver bl.a. mulighed for, at vores elever kan medbringe deres eksamensbevis i alle europæiske lande og på baggrund af dette kunne arbejde med det som de er uddannet til, nemlig at instruere andre i Indoor Cycling.”

Indoor Cycling Instruktør er ikke den eneste EHFA-godkendte uddannelse som At Work Skolen kan tilbyde, for også Fitnessinstruktør og Personlig træner har opnået denne europæiske godkendelse.

At Work Skolen er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser og uddannelser inden for sundheds- og livsstilsområdet. Uddannelserne vægter et højt fagligt niveau og en høj professionalisme.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

For yderligere information kontakt venligst
At Work Skolen a/s
Skoleleder Camilla Hilbrands
www.atwork.dk
Telefon 44 48 61 00
camilla@atwork.dk

Læs mere her

Nu Indoor Cycling Instruktør uddannelse i Danmark med Europæiske akkreditering

Branchen har i lang tid været domineret at korte weekendkurser, og der har inden for cykelinstruktørområdet været behov for instruktører der kan mere end bare arbejde ud fra standardkoncepter. At Work Skolen lancerede i foråret 2013 uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør som netop nu er blevet godkendt af den Europæiske brancheforening, EHFA.

Som Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen får man en professionel uddannelse og bliver professionel inden for branchen, udtaler Camilla Gregersen og fortsætter: Forskellen på vores uddannelse og mange andre uddannelser er, at vore Indoor Cycling Instruktør uddannelse bygger på 120 lektioners blended learning, hvilket vil sige at undervisningen veksler mellem e-learning og praktisk undervisning i et fitnesscenter.

Uddannelsen giver vores Indoor Cycling Instruktører den nødvendige teoretiske viden indenfor basal anatomi og fysiologi, generel træningslære og generel sundhed, samt praktisk erfaring som cykelinstruktør med læren om kommunikation, programplanlægning og målgrupper.

Som uddannet Indoor Cycling Instruktør fra At Work Skolen kan du anvende din uddannelse i hele Europa. Med uddannelsen opnår du en blåstempling og dermed en europæisk godkendelse af undervisningsindholdet.

Skoleleder Camilla Gregersen udtaler: Vi er utrolig glade for at være Danmarks første til at kunne tilbyde denne uddannelse godkendt af European Health and Fitness Association, EHFA. Denne godkendelse åbner op for en del muligheder for vores uddannede cykelinstruktører. Godkendelsen giver bl.a. mulighed for, at vores elever kan medbringe deres eksamensbevis i alle europæiske lande og på baggrund af dette kunne arbejde med det som de er uddannet til, nemlig at instruere andre i Indoor Cycling.

Indoor Cycling Instruktør er ikke den eneste EHFA-godkendte uddannelse som At Work Skolen kan tilbyde, for også Fitnessinstruktør og Personlig træner har opnået denne europæiske godkendelse.

At Work Skolen er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser og uddannelser inden for sundheds- og livsstilsområdet. Uddannelserne vægter et højt fagligt niveau og en høj professionalisme.

At Work Skolen har siden 1994 uddannet inden for det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundheds- og Livsstilscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner), Mindfulness Instruktør, Positiv Psykologi Vejleder, Zoneterapeut, samt kurser indenfor idrætsskader, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage m.v.

For yderligere information kontakt venligst
At Work Skolen a/s
Skoleleder Camilla Hilbrands
www.atwork.dk
Telefon 44 48 61 00
camilla@atwork.dk

Læs mere her

Nåle frem for piller

Små nåle kan være et af midlerne til en reducering af danskernes uhæmmede pilleforbrug.

Det er så nemt at tage en panodil, hvis gigten smerter, en kodimagnyl, hvis hovedpinen tager til eller en lykkepille, hvis man er depressiv. Problemet er ikke en pille i ny og næ, men bliver det til et regelmæssigt eller dagligt indtag, er det alvorligt.

For piller forgifter kroppen – og kan i værste fald forårsage stor skade på lever, nyre, bugspytkirtlen og knoglemarven. Det ved lægerne alt om. Alligevel udskriver de så mange piller, at danskernes forbrug de seneste ti år er kommet op på et niveau, vi ikke før har set.

Men kurven kan knækkes. Og flere og flere danskere søger faktisk andre veje i stedet for at bruge medicin.

Små nåle er effektive mod smerter

Det er en god udvikling, som i øvrigt ledsages af det faktum, at effekten nu bliver understøttet af videnskaben. Senest har en amerikansk forskergruppe dokumenteret, at akupunktur i forbindelse med smertebehandling er bedre end traditionelle behandlinger.

Undersøgelsen viste, at især patienter med ryg- og nakkesmerter, slidgigt og kronisk hovedpine, der fik akupunktur,havde en god smertelindring. Forskerne kalder analysen det mest robuste bevis på, at akupunktur har en effekt på
kroniske smerter.

– Alternative smertebehandlinger, som videnskabeligt kan dokumentere en positiv effekt, vil i fremtiden blive et mere og mere naturligt supplement, når lægerne skal vurdere en given sygdom eller skavank, forudser Birte Nielsen, der er formand for foreningen af Praktiserende Akupunktører, og fortsætter:

– Og med den nye viden vil også fremtidens forbrugere ganske enkelt ikke finde sig i at blive spist af med en pille, men stille krav om (naturlige) behandlinger uden negative bivirkninger.

Alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører er Registrerede Akupunktører (RAB), idet foreningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig brancheforening. Det betyder, at de er underlagt regler om uddannelse og efteruddannelse, god klinisk praksis og etiske retningslinjer m.m.

Nærmeste registrerede akupunktør kan findes på http://www.aku-net.dk eller http://www.etsikkertstik.dk

Læs mere her

Fejl hos hver femte alternative behandler

Mere end hver femte af de alternative behandlere, som Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen besøgte sidste år i forbindelse med en fælles kampagne, havde ikke styr på reglerne for de kosttilskud eller lægemidler, de havde på hylderne. Det viser en rapport med resultaterne fra mere end 50 kontrolbesøg hos alternative behandlere over hele landet.

Fødevarestyrelsen gav i 11 tilfælde indskærpelser, fordi de alternative behandlere ikke havde søgt om registrering af deres virksomhed i Fødevareregionen, før de begyndte at markedsføre kosttilskud. I tre tilfælde var de alternative behandlere heller ikke registreret som importører, hvilket udløste bøder.

Lægemiddelstyrelsen fandt hos 4 alternative behandlere i alt 6 ulovlige lægemidler. Der var bl.a. tale om ikke-godkendte lægemidler med glucosamin samt produkter, der blev angivet som virksomme mod specifikke sygdomme, uden de var godkendt til dette formål.

Relativt få alternative behandlere er registreret hos Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Derfor orienterede Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen brancheforeningerne om regelsættene og om kontrolkampagnen i god tid inden kontrollerne gik i gang. Alligevel var det et beskedent antal alternative behandlere, der efterfølgende lod sig registrere. De ikke-registrerede virksomheder, som indgik i kontrolkampagnen, er fundet blandt andet ved søgning på internettet.

Ved offentliggørelsen af resultaterne fra denne kampagne ønsker Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen endnu en gang at gøre de alternative behandlere opmærksomme på de danske regler vedrørende markedsføring af kosttilskud og lægemidler.

Sådan er reglerne, hvis du sælger kosttilskud
Alle virksomheder, der markedsfører fødevarer, herunder kosttilskud, skal som udgangspunkt være registreret i Fødevareregionen. Alle kosttilskud, der markedsføres i Danmark, skal anmeldes til Fødevareafdelingen.

Sådan er reglerne, hvis du sælger lægemidler
Virksomheder, der forhandler lægemidler i Danmark, skal have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Dog må naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater og homøopatiske lægemidler detailforhandles og anvendes af alternative behandlere uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Lægemidler skal være godkendt ved en markedsføringstilladelse, for at de lovligt kan forhandles i Danmark.

Læs mere her

Boom i sterilisationer på privathospitaler

De 10.000 danskere, der årligt bliver steriliseret, skal nu selv betale for indgrebet. Samtidig kan ventetiden være årelang. Det betyder flere patienter til privathospitaler, der foretager operationerne billigere og uden ventetid.

Enhver myndig person, som er fyldt 25 år og har fast bopæl i Danmark, kan efter eget ønske lade sig sterilisere. Man henvender sig først til sin praktiserende læge for at blive indstillet til operationen, hvorefter indgrebet kan udføres på et hospital eller hos en speciallæge i urologi.

5.000 mænd og lige så mange kvinder benytter sig hvert år af muligheden langt de fleste på landets offentlige sygehuse. Det antal forventes nu at falde, efter der er indført egenbetaling på området. Fra årsskiftet, hvor den ny sundhedslov trådte i kraft, koster en sterilisation på de offentlige sygehuse således 8.457 kr. for mænd og 12.984 kr. for kvinder.

Egenbetalingen får givetvis nogle til helt at opgive sterilisation, mens andre vil søge mod private udbydere, vurderer Nis Alstrup, centerchef og speciallæge i kirurgi hos Aleris Privathospitaler i Esbjerg. Han fortæller, at privathospitalerne siden nytår har oplevet markant øget efterspørgsel efter sterilisation.

Indtil egenbetalingen trådte i kraft, kom henvendelserne kun fra folk, som ville undgå ventetid og derfor valgte at betale selv. Dengang var baggrunden udelukkende, at ventelisterne i offentligt regi kan være på op til to år. Men i 2011 får vi ti gange så mange henvendelser som hidtil med henblik på operation.

Billigere alternativ efterspørges

Hos Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker vurderer formand Bent Wulff Jakobsen, at danskerne efterspørger et billigere alternativ til sterilisation på de offentlige sygehuse. Markedet kræver, at privathospitalerne tilbyder sundhedsydelser af høj kvalitet på konkurrencedygtige vilkår. Det gælder både i forhold til behandling af ventelistepatienter og selvbetalte behandlinger. Vi forventer at tiltrække en stor del af de sterilisationer, der hvert år udføres, fordi vore medlemmer tilbyder kompetent behandling til attraktive priser.

Nis Alstrup oplyser, at Aleris Privathospitaler fire steder i landet i Esbjerg, Herning, Aalborg og Aarhus tilbyder sterilisation af mænd for 5.000 kr. og af kvinder for 12.000 kr. Der kan altså hentes pæne besparelser i forhold til de offentlige sygehuse, selvom operationerne hos os foretages af erfarne speciallæger, siger centerchefen. Han hæfter sig ved, at først og fremmest mænd henvender sig. Kun omtrent en sjettedel af forespørgslerne er fra kvinder. Det hænger måske sammen med, at mænd kan spare mest.

Aleris forventer i lighed med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, at den opadgående tendens vil fortsætte. Vi er indstillede på om nødvendigt at udvide vores kapacitet på området, så vi til trods for den øgede efterspørgsel fortsat vil kunne tilbyde sterilisation uden ventetid, slutter Nis Alstrup.

Fakta:

Sterilisation af mænd er et forholdsvis enkelt indgreb, som kan foregå ambulant og i lokalbedøvelse. Sædlederne snøres sammen og gennemskæres, så sædpassagen afbrydes. Det sker gennem et mikroskopisk snit, og en enkelt tråd i huden er tilstrækkelig. Evnen til udløsning opretholdes, og komplet sterilitet kan forventes efter en periode på ca. 3 måneder.

Sterilisation af kvinder er et lidt større indgreb end sterilisation af mænd, hvorved der omgående lukkes for sædcellers passage gennem æggelederne. Oftest gennemføres sterilisationen med den såkaldte kikkertmetode via små snit gennem bugvæggen i underlivet. Hormonproduktion og menstruationer bliver ikke berørt.

Aleris Privathospitaler A/S er med sine ca. 130 medarbejdere og afdelinger i Esbjerg, Herning, Hørsholm, Aalborg og Aarhus blandt den private sundhedssektors største aktører. Virksomheden tilbyder diagnosticering, behandling og operation inden for 22 specialer. www.alerisph.dk

Billedtekster:

Billede 1: Hos Aleris Privathospitaler er antallet af patienthenvendelser omkring sterilisation tidoblet siden siden nytår. Fem ud af seks forespørgsler kommer fra mænd, der kan spare omkring 3.500 kroner i forhold til de offentlige sygehuse.

Billede 2: Ifølge privathospitalernes brancheforening efterspørger danskerne et billigere alternativ til sterilisation på de offentlige sygehuse, der fra årsskiftet koster op til 13.000 kr.

Billede 3: 10.000 danskere lader sig hvert år sterilisere hidtil er det for langt de flestes vedkommende foregået på landets offentlige sygehuse.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner ved at klikke på ovenstående links eller fra http://www.epicent.dk/alr.html.

Læs mere her

Sikkerhedsstyrelsen strammer op på tilsyn med solcentre

Sikkerhedsstyrelsen gennemførte sidste år en stikprøvekontrol af UV-udstrålingen i en række solcentre og vil på basis af resultaterne intensivere tilsynene. Kontrollen har vist, at der fortsat er problemer med sikkerheden i nogle danske solcentre. 13 ud af 23 målte solarier havde for høj UV-udstråling.
Sikkerhedsstyrelsen har derfor udstedt brugsforbud til de pågældende solarier, der er fordelt på 6 solcentre. 3 er desuden blevet meldt til politiet.

-Det er ikke i orden, at en del af solariebranchen fortsat ikke kan finde ud af at få bragt forholdene i orden, selvom vi løbende har gjort en stor indsats for informere om reglerne for bl.a. udstråling, og om hvordan ejerne kan sikre, at sikkerheden opretholdes på et forsvarligt niveau, forklarer Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Derfor ændrer Sikkerhedsstyrelsen sin strategi på tilsynene og vil bl.a. pålægge ejerne af solcentrene omkostningerne i forbindelse med målinger af uv-strålingen, hvis den overskrider det i standarden fastsatte niveau. Omkostningerne kan løbe op i størrelsesordenen af 4.000 kroner pr. solarie.

Sikkerhedsstyrelsen har gentagne gange indskærpet de gældende regler over for brancheforeninger og solcentre. Det er ejerne af solcentrene, der har ansvaret for, at sikkerheden er i orden, og de har fået direkte besked om reglerne, som også er let tilgængelige på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

-Vores overvågning af solarieområdet viser os, at der fortsat er behov for kontrol med branchen, så derfor fastholder vi vores fokus på området, slår Stine Pedersen fast.

Læs Sikkerhedsstyrelsens rapport fra 4. kvartal om tilsyn i solarier (PDF)

Vær opmærksom på at brug af solarier kan være forbundet med risiko.

Sundhedsstyrelsens holdning til solarier

Kræftens Bekæmpelses holdning til solarier

Sikkerhedsstyrelsens råd om solariebrug

Spørgsmål i forbindelse med pressemeddelelsen kan rettes til Martin Kastoft Nielsen, 3373 2088, mob. 2543 1645, mail: mkn@sik.dk

Læs mere her

Massøruddannelser og andre alternativeskoler er skyld i dårlige behandlinger

Ja nu skal vi passe på og se os godt for når vi som klient vælger en massør eller andre terapeuter. Det er sådan, at nogle skoler mener massagefaget, fodplejer og andet kan læres over e-leaning. Det vil sige at hr. og fru Jensen nu kan sidde hjemme i stuen og blive uddannet massør, kosmetolog, fodplejer mm.

Vi som forbruger risikerer på den måde at blive behandlet af en behandler der ikke har haft klienter igennem hænderne i et omfang der gør, at behandleren er kvalifiseret. Det er jo ikke særlig betryggende at der findes brancheforeninger der tillader dette.

For at tage udgangspunkt i massøruddannelse, så er det af største vigtighed at eleverne på skolen både har klienter og undervisere på skolen, da dette er afgørende for forståelsen af de forskellige problematikker.

Den teoretiske del af uddannelse, er jo her de enkelte behandlere bliver specialiseret. Foreksempel i bevægapperatet når vi snakker om massøruddannelse. Emner som lordose, kyfose og andre ryg lidelser, kan ikke kun gennemgåes teoretisk, der skal kigges på flere rygge og mærkes efter fysisk. I områder som kredsløb og hjerte hvor der læres om at tage blodtryg og blodsukker er det igen vigtigt at se og gøre tingene flere gange, og der er mange flere eksempler men – hvordan kan det lade sig gøre uden en underviser. Her er det vigtigt at den enkelte elev kan få svar på spørgsmål fra en underviser, og ikke bare sidde hjemme i stuen og få kammeraten til at lave opgaverne fordi han er lægestuderende.
E-leaning kan måske bruges i nogle sammenhænge, men ikke til uddannelse hvor vi som forbrugere regner med vi får en kvalifiseret behandler.

Der er enkelte firmaer og skoler der er specialiseret i e-leaning, hvor det som i en hver anden forretning drejer sig om indtjening, men hvor er etikken blevet af

Den personlige kontakt og individuelle behandling er vigtigt, dette gælder også for dem der tager uddannelserne.

Hvis du bliver fejlbehandlet kan du få flere smerter, eller hvis du ikke bliver testet ordentlig kan en mulig skade måske ikke opdages i tide. Vi har kun en krop og den skal vi passe på.

Det er nu op til dig som klient at undersøge om den behandler du har valgt, er uddannet et ordentlig sted, eller om der bliver behandlet med håbet om et godt resultat. Ring evt. til skolen for at høre om de uddanner på e-leaning.

Læs mere her