Boom i sterilisationer på privathospitaler

De 10.000 danskere, der årligt bliver steriliseret, skal nu selv betale for indgrebet. Samtidig kan ventetiden være årelang. Det betyder flere patienter til privathospitaler, der foretager operationerne billigere og uden ventetid.

Enhver myndig person, som er fyldt 25 år og har fast bopæl i Danmark, kan efter eget ønske lade sig sterilisere. Man henvender sig først til sin praktiserende læge for at blive indstillet til operationen, hvorefter indgrebet kan udføres på et hospital eller hos en speciallæge i urologi.

5.000 mænd og lige så mange kvinder benytter sig hvert år af muligheden langt de fleste på landets offentlige sygehuse. Det antal forventes nu at falde, efter der er indført egenbetaling på området. Fra årsskiftet, hvor den ny sundhedslov trådte i kraft, koster en sterilisation på de offentlige sygehuse således 8.457 kr. for mænd og 12.984 kr. for kvinder.

Egenbetalingen får givetvis nogle til helt at opgive sterilisation, mens andre vil søge mod private udbydere, vurderer Nis Alstrup, centerchef og speciallæge i kirurgi hos Aleris Privathospitaler i Esbjerg. Han fortæller, at privathospitalerne siden nytår har oplevet markant øget efterspørgsel efter sterilisation.

Indtil egenbetalingen trådte i kraft, kom henvendelserne kun fra folk, som ville undgå ventetid og derfor valgte at betale selv. Dengang var baggrunden udelukkende, at ventelisterne i offentligt regi kan være på op til to år. Men i 2011 får vi ti gange så mange henvendelser som hidtil med henblik på operation.

Billigere alternativ efterspørges

Hos Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker vurderer formand Bent Wulff Jakobsen, at danskerne efterspørger et billigere alternativ til sterilisation på de offentlige sygehuse. Markedet kræver, at privathospitalerne tilbyder sundhedsydelser af høj kvalitet på konkurrencedygtige vilkår. Det gælder både i forhold til behandling af ventelistepatienter og selvbetalte behandlinger. Vi forventer at tiltrække en stor del af de sterilisationer, der hvert år udføres, fordi vore medlemmer tilbyder kompetent behandling til attraktive priser.

Nis Alstrup oplyser, at Aleris Privathospitaler fire steder i landet i Esbjerg, Herning, Aalborg og Aarhus tilbyder sterilisation af mænd for 5.000 kr. og af kvinder for 12.000 kr. Der kan altså hentes pæne besparelser i forhold til de offentlige sygehuse, selvom operationerne hos os foretages af erfarne speciallæger, siger centerchefen. Han hæfter sig ved, at først og fremmest mænd henvender sig. Kun omtrent en sjettedel af forespørgslerne er fra kvinder. Det hænger måske sammen med, at mænd kan spare mest.

Aleris forventer i lighed med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, at den opadgående tendens vil fortsætte. Vi er indstillede på om nødvendigt at udvide vores kapacitet på området, så vi til trods for den øgede efterspørgsel fortsat vil kunne tilbyde sterilisation uden ventetid, slutter Nis Alstrup.

Fakta:

Sterilisation af mænd er et forholdsvis enkelt indgreb, som kan foregå ambulant og i lokalbedøvelse. Sædlederne snøres sammen og gennemskæres, så sædpassagen afbrydes. Det sker gennem et mikroskopisk snit, og en enkelt tråd i huden er tilstrækkelig. Evnen til udløsning opretholdes, og komplet sterilitet kan forventes efter en periode på ca. 3 måneder.

Sterilisation af kvinder er et lidt større indgreb end sterilisation af mænd, hvorved der omgående lukkes for sædcellers passage gennem æggelederne. Oftest gennemføres sterilisationen med den såkaldte kikkertmetode via små snit gennem bugvæggen i underlivet. Hormonproduktion og menstruationer bliver ikke berørt.

Aleris Privathospitaler A/S er med sine ca. 130 medarbejdere og afdelinger i Esbjerg, Herning, Hørsholm, Aalborg og Aarhus blandt den private sundhedssektors største aktører. Virksomheden tilbyder diagnosticering, behandling og operation inden for 22 specialer. www.alerisph.dk

Billedtekster:

Billede 1: Hos Aleris Privathospitaler er antallet af patienthenvendelser omkring sterilisation tidoblet siden siden nytår. Fem ud af seks forespørgsler kommer fra mænd, der kan spare omkring 3.500 kroner i forhold til de offentlige sygehuse.

Billede 2: Ifølge privathospitalernes brancheforening efterspørger danskerne et billigere alternativ til sterilisation på de offentlige sygehuse, der fra årsskiftet koster op til 13.000 kr.

Billede 3: 10.000 danskere lader sig hvert år sterilisere hidtil er det for langt de flestes vedkommende foregået på landets offentlige sygehuse.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner ved at klikke på ovenstående links eller fra http://www.epicent.dk/alr.html.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *