Fejl hos hver femte alternative behandler

Mere end hver femte af de alternative behandlere, som Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen besøgte sidste år i forbindelse med en fælles kampagne, havde ikke styr på reglerne for de kosttilskud eller lægemidler, de havde på hylderne. Det viser en rapport med resultaterne fra mere end 50 kontrolbesøg hos alternative behandlere over hele landet.

Fødevarestyrelsen gav i 11 tilfælde indskærpelser, fordi de alternative behandlere ikke havde søgt om registrering af deres virksomhed i Fødevareregionen, før de begyndte at markedsføre kosttilskud. I tre tilfælde var de alternative behandlere heller ikke registreret som importører, hvilket udløste bøder.

Lægemiddelstyrelsen fandt hos 4 alternative behandlere i alt 6 ulovlige lægemidler. Der var bl.a. tale om ikke-godkendte lægemidler med glucosamin samt produkter, der blev angivet som virksomme mod specifikke sygdomme, uden de var godkendt til dette formål.

Relativt få alternative behandlere er registreret hos Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Derfor orienterede Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen brancheforeningerne om regelsættene og om kontrolkampagnen i god tid inden kontrollerne gik i gang. Alligevel var det et beskedent antal alternative behandlere, der efterfølgende lod sig registrere. De ikke-registrerede virksomheder, som indgik i kontrolkampagnen, er fundet blandt andet ved søgning på internettet.

Ved offentliggørelsen af resultaterne fra denne kampagne ønsker Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen endnu en gang at gøre de alternative behandlere opmærksomme på de danske regler vedrørende markedsføring af kosttilskud og lægemidler.

Sådan er reglerne, hvis du sælger kosttilskud
Alle virksomheder, der markedsfører fødevarer, herunder kosttilskud, skal som udgangspunkt være registreret i Fødevareregionen. Alle kosttilskud, der markedsføres i Danmark, skal anmeldes til Fødevareafdelingen.

Sådan er reglerne, hvis du sælger lægemidler
Virksomheder, der forhandler lægemidler i Danmark, skal have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Dog må naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater og homøopatiske lægemidler detailforhandles og anvendes af alternative behandlere uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Lægemidler skal være godkendt ved en markedsføringstilladelse, for at de lovligt kan forhandles i Danmark.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *