Regionstandlægenævnet genoptager klager over tandlæger

Efter at Landstandlægenævnet i en netop afsluttet klagesag har erklæret et medlem af Regionstandlægenævnet for inhabil, har Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden besluttet at genoptage en række klagesager.

Landstandlægenævnet har i en klagesag besluttet, at en klage over en tandlæge i Region Hovedstaden skal behandles på ny i regionstandlægenævnet. Det skal den, fordi Landstandlægenævnet har vurderet, at et medlem var inhabilt, da sagen blev behandlet i regionstandlægenævnet.

Alle sager gennemgåes
Da den pågældende tandlæge har været medlem af regionstandlægenævnet i de fire år, regionen har eksisteret, har Region Hovedstaden besluttet at gennemgå alle sager, som medlemmet har været med til at afgøre. Regionstandlægenævnet vil som følge af afgørelsen fra Landstandlægenævnet genbehandle de klagersager, hvor klageren ikke har fået fuldt medhold.

Inhabilt medlem er udtrådt
Den pågældende tandlæge har fra 2007-2011 deltaget i behandlingen af i alt 144 klagesager i regionstandlægenævnet. Af 83 af disse sager har klager ikke fået fuldt medhold i klage. Det er disse 83 sager, som regionstandlægenævnet nu vil genbehandle. Det inhabile medlem er udtrådt af regionstandlægenævnet og vil derfor ikke deltage i genbehandlingen af de 83 sager.

Regionstandlægenævnet behandler faglige klager over regionens tandlæger. Afgørelser truffet af regionstandlægenævnet kan ankes til Landstandlægenævnet.

Inhabilitet ikke et problem før
Det skal i øvrigt bemærkes, at ud af de 83 sager, som det nu inhabile nævnsmedlem tidligere har været med til at afgøre, har 41 af sagerne været indbragt for Landstandlægenævnet uden, at spørgsmålet om inhabilitet tidligere har været rejst.

Yderligere oplysninger :
Region Hovedstaden, stabsdirektør Else Hjortsø, på mobil 24 82 27 89
Pressevagten, Region Hovedstaden, på telefon 70 20 95 88.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *