Rådgivning via second opinion-ordningen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en informationspjece om second opinion-ordningen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Komiteen for Sundhedsoplysning. Ordningen henvender sig til patienter med kræft eller anden lignende livstruende sygdomme, som ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling for deres sygdom.

Pjecen informerer om muligheden for at få foretaget en fornyet vurdering af, om alle behandlingsmuligheder er udtømte. En sådan vurdering kan foretages af Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling, også kaldet second opinion-panelet. Ordningen er rettet mod patienter, for hvem der ikke umiddelbart er yderligere behandlingstilbud for deres sygdom. I en sådan situation vil man gerne være helt sikker på, at alle muligheder er overvejet.

Pjecen beskriver, hvordan patienterne kan få rådgivning fra second opinion-panelet, og hvordan panelet rådgiver.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *