Ny aftale giver markante forbedringer for patienterne

Sundhedsområdet er en hovedprioritet for regeringen. Det understreges med aftalen om regionernes økonomi for 2013.

Med aftalen er der afsat mere end 1.1 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet i 2013. Aftalen giver derved mulighed for at aktiviteten på landets sygehuse kan vokse med 3 pct. i 2013.

Samtidig sætter regeringen og Danske Regioner en ny kurs for det danske sundhedsvæsen ved at afsætte 200 mio. kr. i 2013 til at sidestille psykisk sygdom med fysisk sygdom. Desuden skal der opstilles servicemål for alle landets skadestuer, så patienterne ved, hvilken ventetid de kan forvente.

Jeg er utrolig glad for denne aftale. Den viser klokkeklart, at regeringen sætter en ny kurs for det danske sundhedsvæsen, hvor der er skarpt fokus på patienterne og kvaliteten i behandlingen. Samtidig viser aftalen tydeligt, at psykiatrien er en hovedprioritet for regeringen, og jeg er ikke i tvivl om, at aftalen bidrager til at sidestille det psykiatriske område med det somatiske, siger Astrid Krag.

Centrale temaer i Aftalen om regionernes økonomi 2013
Udredningsgaranti. Fra 1. september 2013 får alle patienter ret til en udredning indenfor 1 måned.

Behandlingsgaranti. Fra 1. januar 2013 indføres en differentieret behandlingsgaranti, der giver større fleksibilitet til at behandle alvorlig sygdom først.

Styrket indsats for mennesker med psykiske sygdomme. Psykiatrien løftes med 200 mio. kr. Midlerne skal bruges til en kapacitetsudbygning med henblik på at forberede, at der indføres en udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien. Hermed sidestilles det psykiatriske område med det somatiske.

Øget fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Ambitiøse målsætninger for sygehusdødelighed og antallet af skader på patienter skal højne kvaliteten i behandlingen. Desuden skal der udarbejdes kliniske retningslinjer, der skal sikre patienterne adgang til ensartet høj kvalitet i hele landet.

Kortere ventetid på skadestuer. Der indføres frem mod 2014 visiteret adgang til landets skadestuer, og der opstilles mål for ventetiden på alle landets skadestuer, så patienterne ved, hvilken ventetid de kan forvente.

Energirigtigt byggeri. Der afsættes en lånepulje på 1. mia. kr., der giver mulighed for en opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav i forbindelse med de nye supersygehuse . Hermed går opførelse af moderne sygehuse hånd i hånd med en grøn klimapolitik.

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen: 50 84 48 66
Afdelingschef Svend Særkjær: 25 27 56 10

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *