Assens Kommune med i største Kun med Kondom kampagne nogensind

Sundhedsstyrelsens Kun med Kondom kampagne løber af stablen i uge 37-38. Og det er et rekordstort antal kommuner, der over hele landet støtter op om kampagnens budskab om vigtigheden af sikker sex.

Snart vil de 18-22 årige i Assens Kommune få hovederne fyldt med indslag og informationer om kondomer og om risikoen for at få en sexsygdom, hvis de ikke bruger dem. Assens Kommune er nemlig blandt de 87 kommuner, som deltager i Sundhedsstyrelsens landsdækkende kampagne Kun med kondom 2011 der igen i år løber af stabelen fra d. 12. 25. september. Det er en fremgang fra sidste års 81 deltagende kommuner.

I Sundhedsstyrelsen glæder man sig over den rekordstore opbakning til Kun med Kondom 2011:

– Det er meget positivt, at stadig flere kommuner hvert år gør en stor indsats for at oplyse unge om risikoen ved at dyrke ubeskyttet sex.
Den massive opbakning fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og en lang række andre aktører sender et stærkt signal om viljen til at gøre en forskel siger Annemarie Knigge, enhedschef for Sunde Rammer i Sundhedsstyrelsen.

Kondom på agurk
I Assens Kommune tages mange forskellige midler i brug for at nå de unge. I de to kampagneuger uddeles der blandt andet kondomer til de unge fra fittnesscentre og fra Havana Bar i Assens, ligesom at der uddeles kondomer ved halballet i Aarup den 24. september.

Den 20. september er der særligt fokus på uddannelsesinstitutionerne, hvor kommunens sygeplejerskestuderende uddeler kondomer på VUC, Handelsskolen og Gymnasiet i Glamsbjerg. Og som en ekstra sjov happening testes nogle af elevernes kondomfærdigheder ved en konkurrence, hvor det gælder om hurtigst muligt at rulle et kondom på en agurk. Det sker i spisefrikvarteret mellem kl. 11.50-12.30, Langbygårdsvej 6.

På nationalt plan kan man forvente at støde på Kun med Kondom kampagnen en lang række steder. Udover reklamefilm, tv, radio, plakater samt artikler i en række magasiner og blade, bliver man på www.facebook.com/kunmedkondom mødt af en masse oplysende kampagnetiltag nogle mere særprægede end andre. Alt dette for at sætte fokus på vigtigheden af sikker sex.

Se hvilke lokale aktører, der deltager i Assens Kommune på www.sexogsamfund.dk/kunmedkondom

Yderligere oplysninger
Helle Andersen, Leder for staben Sundhedsfremme og Uddannelse, tlf: 64747172 / 23433784, hella@assens.dk

Læs mere her

Private mennesker gør en væsentlig forskel, når det kommer til professionelt vægttab

Forbrugerne er trætte af myter om vægttab, og går mere og mere proaktivt ind på vægttabsområdet gennem kortvarig uddannelse om kost. Over 1.000 mennesker har på en kort årrække taget en privat uddannelse til kostvejleder med speciale i vægttab.

Slankekure giver ofte ikke et vægttab
Det er ikke sundt, og kan være direkte skadeligt, at udsætte kroppen for mislykkede slankekure, hvor kroppen gentagende gange udsættes for et markant vægttab og vægtforøgelse. Ligeledes kan det være skadeligt for kroppen at gå på meget skrappe slankekure, da vægttab skal foretages på en forsvarlig måde.

Fokus er fjernet fra at være på kur over til det at opnå viden og læring, så vægttabet holdes.
Der er mange myter omkring vægttab
Opskrifter, slankekure og gode råd er der mange af, men det er sjældent tilstrækkeligt. Der er alt for mange myter omkring vægttab, men når alt kommer til alt, så er det ikke specielt kompliceret. Folk bruger store beløb på slankekurer og alverdens tiltag for at tabe sig, men flere og flere vælger at uddanne sig i stedet for, så de kan få sundhedsfaglig viden, enten for at sætte fokus på egen overvægt, eller for at hjælpe andre med deres.

Billig evidensbaseret uddannelse
At Work Skolen er en privat uddannelsesinstitution, som har uddannet over 1.000 kostvejledere / Slankekonsulenter gennem årene. Prisen er pt. kun 8.500 kroner inkl. alle materialer, og man bliver undervist af en Læge, en Cand. Psyk., en Cand. scient. i Human Ernæring, en Statsautoriseret fysioterapeut, samt af en erfaren Slankekonsulent, så der er evidens bag uddannelsen. Ligeledes kan man tage uddannelsen over Internettet.

Almindelige mennesker uddanner sig
Skoleleder Camilla Hilbrands fortæller: Vi ser mange sundhedsfaglige personer, der udbygger deres kompetencer ved at tage uddannelsen, f.eks. lægesekretærer, farmakonomer og sygeplejersker, men uddannelserne kræver ingen forudsætninger, og størstedelen af vores kursister er derfor private personer.

Der er en stor interesse for at gøre en forskel, og bidrage positivt til sin egen og andres livskvalitet, og det er den primære motivation, vi oplever blandt vores kursister. Og det er netop den motivation og velvilje blandt helt almindelige mennesker som er nødvendig, hvis vi skal gøre os forhåbning om at trænge igennem med sundhedsfremme, ikke kun hos de velstillede, men i den brede befolkning.

At Works kostvejleder uddannelse med speciale i vægttabt er os bekendt blevet Danmarks største kostvejlederuddannelse, hvilket vi er stolte af, og alt i alt, så er det solid evidens til en billige penge, som har gjort uddannelsen så brugbar og dermed populær.

Cases
Læs vores korte case med Linnette Hegvald, som på baggrund af kostvejlederuddannelsen har startet egen virksomhed, da hun gerne ville arbejde med børn og voksne og hjælpe dem til et sundere liv.

http://www.atwork.dk/skolen/loebecoach/loebetraener/linnette-hegvald.html

Eller læs vores kort case med Peter Svane, som blev Kostvejleder nummer 1.000 , der som Idrætsofficer skulle bruge noget viden indenfor kost og lod sig inspirerer at netop denne uddannelse, idet den var taget af Lars Elmvang ( Min fede Familie på TV3). http://www.atwork.dk/skolen/slankekonsulent/testimonialatnet/peter-svane.html

Læs mere her

Fald i rygning fortsætter

Danskerne er godt i gang med at afvikle rygning. En tredjedel er nu eks-rygere og blot 24 procent ryger stadig. På 10 år er der blevet næsten en halv million færre, der ryger.

I løbet af 10 år er der sket en markant reduktion i danskernes rygning. I år 2000 var det 33 procent af de voksne danskere, der røg. I dag er det tal faldet til 24 procent, hvoraf de 20 procent ryger hver dag. Samtidig udgør den andel, der er holdt op med at ryge, nu 33 procent af voksenbefolkningen, hvilket er rekord. Det viser en ny stor undersøgelse om rygning, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening står bag.

Halvanden million danskere er i dag eks-rygere, og der er en million, der ryger. Det viser, at de initiativer, som staten, kommunerne, sundhedsvæsenet og de sygdomsbekæmpende foreninger har iværksat, har båret frugt. siger chefkonsulent Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen.

Organisationerne bag undersøgelsen finder det opmuntrende, at så mange er stoppet, at 73 procent af de tilbageværende rygere har prøvet at holde op, og at 54 procent af rygerne har planer om at stoppe.

Der er hurtig gevinst for hjertesundheden ved et rygestop. Allerede 24 timer efter, at den sidste cigaret er slukket, er risikoen for blodpropper faldet markant. Som en hjælp til de tilbageværende rygere opfordrer Hjerteforeningen derfor til, at kommunerne i højere grad synliggør deres rygestoptilbud i forhold til de borgere, der ønsker at kvitte tobakken, siger Charlotte Kira Kimby, sundhedschef i Hjerteforeningen.

79 procent af eks-rygerne har angiveligt ikke benyttet særlige hjælpemidler som nikotinprodukter eller rygestopkurser, da de kvittede tobakken. Den hjælp, der var mest brugt, var støtte fra ægtefæller, venner og kolleger (15 procent). Blot 3 procent har angivet, at de har fået hjælp til rygestop af deres læge. Det er også kun hver fjerde af alle dem, der har været hos lægen inden for det seneste år, der af lægen er blevet spurgt til deres rygevaner.

Danmarks Lungeforenings direktør, Anne Brandt, siger: Det er bemærkelsesværdigt, at langt de fleste ikke bliver spurgt om rygevaner hos egen læge. Hvad ville det mon betyde for antallet af succesfulde rygestop, hvis lægen sikrede en proaktiv dialog med patienten om rygevaner Vi har alle en opgave i at være mindre berøringsangste og tale mere åbent om rygning – også med familie, venner og kolleger .

Undersøgelsen giver en interessant information om rygestart. En fjerdedel af dem, der ryger, var over 18 år, da de begyndte at ryge regelmæssigt.

Det er altså en myte at tro, at det at begynde at ryge kun er et børne- og ungefænomen. Derfor skal vi også tænke på forebyggelse på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. En nem løsning kunne være helt at forbyde rygning i arbejdstiden , siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, overlæge Hans Storm.

Ifølge undersøgelsen støttes dette forslag af et flertal af befolkningen. 52 procent synes godt om forslaget, og 26 procent synes, at det er dårligt.

Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup A/S for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening og Hjerteforeningen. 5016 har medvirket i undersøgelsen, der er repræsentativ på køn, alder, uddannelsesniveau og region i aldersgruppen +15 år. Data er indsamlet via internet i perioden 2. december til 15. december 2010.

Læs mere her