Fald i rygning fortsætter

Danskerne er godt i gang med at afvikle rygning. En tredjedel er nu eks-rygere og blot 24 procent ryger stadig. På 10 år er der blevet næsten en halv million færre, der ryger.

I løbet af 10 år er der sket en markant reduktion i danskernes rygning. I år 2000 var det 33 procent af de voksne danskere, der røg. I dag er det tal faldet til 24 procent, hvoraf de 20 procent ryger hver dag. Samtidig udgør den andel, der er holdt op med at ryge, nu 33 procent af voksenbefolkningen, hvilket er rekord. Det viser en ny stor undersøgelse om rygning, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening står bag.

Halvanden million danskere er i dag eks-rygere, og der er en million, der ryger. Det viser, at de initiativer, som staten, kommunerne, sundhedsvæsenet og de sygdomsbekæmpende foreninger har iværksat, har båret frugt. siger chefkonsulent Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen.

Organisationerne bag undersøgelsen finder det opmuntrende, at så mange er stoppet, at 73 procent af de tilbageværende rygere har prøvet at holde op, og at 54 procent af rygerne har planer om at stoppe.

Der er hurtig gevinst for hjertesundheden ved et rygestop. Allerede 24 timer efter, at den sidste cigaret er slukket, er risikoen for blodpropper faldet markant. Som en hjælp til de tilbageværende rygere opfordrer Hjerteforeningen derfor til, at kommunerne i højere grad synliggør deres rygestoptilbud i forhold til de borgere, der ønsker at kvitte tobakken, siger Charlotte Kira Kimby, sundhedschef i Hjerteforeningen.

79 procent af eks-rygerne har angiveligt ikke benyttet særlige hjælpemidler som nikotinprodukter eller rygestopkurser, da de kvittede tobakken. Den hjælp, der var mest brugt, var støtte fra ægtefæller, venner og kolleger (15 procent). Blot 3 procent har angivet, at de har fået hjælp til rygestop af deres læge. Det er også kun hver fjerde af alle dem, der har været hos lægen inden for det seneste år, der af lægen er blevet spurgt til deres rygevaner.

Danmarks Lungeforenings direktør, Anne Brandt, siger: Det er bemærkelsesværdigt, at langt de fleste ikke bliver spurgt om rygevaner hos egen læge. Hvad ville det mon betyde for antallet af succesfulde rygestop, hvis lægen sikrede en proaktiv dialog med patienten om rygevaner Vi har alle en opgave i at være mindre berøringsangste og tale mere åbent om rygning – også med familie, venner og kolleger .

Undersøgelsen giver en interessant information om rygestart. En fjerdedel af dem, der ryger, var over 18 år, da de begyndte at ryge regelmæssigt.

Det er altså en myte at tro, at det at begynde at ryge kun er et børne- og ungefænomen. Derfor skal vi også tænke på forebyggelse på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. En nem løsning kunne være helt at forbyde rygning i arbejdstiden , siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, overlæge Hans Storm.

Ifølge undersøgelsen støttes dette forslag af et flertal af befolkningen. 52 procent synes godt om forslaget, og 26 procent synes, at det er dårligt.

Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup A/S for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening og Hjerteforeningen. 5016 har medvirket i undersøgelsen, der er repræsentativ på køn, alder, uddannelsesniveau og region i aldersgruppen +15 år. Data er indsamlet via internet i perioden 2. december til 15. december 2010.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *