Nye patientbusser med høj komfort

– Det er med stor glæde, at Region Sjælland i morgen tidlig kan sætte to splinternye patientbusser med høj komfort ind til de mange tusinde passagerer, der hvert år er på ruten fra Slagelse over Holbæk til København.

Torsdag blev de to nye patientbusser præsenteret foran Slagelse Sygehus af Jens Ravn, der er formand for Præhospitalt Udvalg i Region Sjælland. To borgere, der er vant til at tage turen fra Slagelse til Rigshospitalet, var med til at tage de nye busser i øjesyn:

– Det er simpelthen fremragende! Nu er der oven i købet også muligheder for mig som kørestolsbruger at bruge toilettet, der er konstrueret så døren kan gøres bred, siger Hans Ludvigsen fra Sorø. Igennem nu tre år har han taget turen hver tredje måned fra Slagelse til Rigshospitalet.

Jerry Hansen er også glad for tilfreds med de splinternye busser, der sættes i drift efter Region Sjællands nye kontrakt med Dittobus:

– Jeg tager den 2½ time lange tur med patientbussen tre dage i træk hver femte uge, så jeg sætter stor pris på, at man vil ofre noget på os patienter. Det bliver alligevel til nogle timer på vejene i løbet af årene, og det er jo ikke just for vores fornøjelses skyld, at vi gør det.

Busserne har en standard som de moderne turistbusser bare med mere benplads. Der er det nyeste klimaanlæg og aircondition, TV-skærme og trådløst netværk, så man kan bruge sin bærbare computer på turen, hvis man ønsker det.

Desuden er der et lille køkken, så der kan serveres kaffe, te og vand. Og som nævnt et toilet i almindelig gulvhøjde og stort nok til at også en kørestolsbruger, kan anvende det.

– Der er også tre en liggeplads og tre hvilestole. Hvis der viser sig behov for flere hvilestole, som nogle patienter kan vælge frem for en liggende transport i en ambulance, ja så er der mulighed for at indsætte nogle flere i busserne, oplyser Jens Ravn.

Med en dags varsel kan der også skaffes yderligere plads til patienter i kørestol ved at fjerne nogle af de almindelige sæder.

Fakta:

– I snart tyve år har der været patientbusser i regionen. Den 1. juli i år er der 20 års jubilæum for patientbusser i den vestlige del af regionen samme dag kan 19 års dagen markeres i den sydlige del af regionen

– Hver dag kører der 2 patientbusser fra Slagelse over Holbæk til Rigshospitalet og 2 patientbusser fra Nakskov over Nykøbing Falster og Køge til Rigshospitalet.

– De moderne patientbusser med høj komfort blev indført på den sydlige rute for fem år siden.

– I alt 17.000 passagerer om året tager turen mod København i de fire patientbusser

– Busserne kører af sted ved 6-tiden og 8-tiden om morgen fra henholdsvis Slagelse og Nakskov. Turen tilbage fra Rigshospitalet starter omkring seks timer senere.

– Nogle patienter kører kun med til for eksempel Holbæk og Køge, mens andre kan bliver transporteret til andre sygehuse i Hovedstadsområdet med Flextrafik fra patientbussernes holdeplads ved Rigshospitalet.

Yderligere oplysninger:
Jens Ravn, Formand for Præhsopitalt Udvalg, tlf.: 51 54 08 82
Præhospital driftschef Benny Jørgensen, Tlf.: 40 24 56 83

Læs mere her

At miste grebet om virkeligheden

PsykInfo Region Sjælland indbyder til et arrangement om, hvordan en psykose ikke alene påvirker det enkelte menneske, men ofte en hel familie. Pårørende kan få svar på nogle af de mange spørgsmål, der melder sig i en hverdag med psykisk sygdom.

Et menneske, der er ramt af psykose, befinder sig i en tilstand, hvor bevidstheden er præget af vrangforestillinger. Man kan måske se og høre ting andre ikke kan. Man kan måske mærke og fornemme ting, som andre ikke kan. Man mister grebet om virkeligheden. Og de pårørende kan stå magtesløse tilbage.

Det skønnes, at hver anden danske familie kommer i kontakt med behandlingspsykiatrien. Ved arrangementet fortæller Mia Jakobsen om sine egne erfaringer som pårørende i psykiatrien. Hun tilmeldte sig en pårørendegruppe i Distrikt Køge i foråret 2010, efter et tilsvarende PsykInfo-arrangement:

– Vi var 9 i pårørendegruppen, og vi mødtes i alt 6 gange. Vi stod i forskellige situationer og havde forskellige baggrunde, men det viste sig at være en styrke.

Mia Jakobsen uddyber:
– Det kan være utrolig hårdt at være pårørende til en sindslidende og stadig forsøge at opretholde et normalt liv med familie og børn. Pårørendegruppen var et rum, hvor jeg kunne læsse af, dele frustrationer og erfaringer, og få gode råd. Det var et sted, hvor jeg kunne møde andre, der på den ene eller anden måde stod eller havde stået i en lignende situation.

– Jeg tror, det vigtigste, jeg tog med fra pårørendegruppen, var oplevelsen af ikke at være alene, og så i det hele taget at blive hørt og mødt med genkendelse. Det gav på en eller anden måde en ro og en styrke til gradvist at komme videre. Det har i hvert fald bekræftet mig i, hvor vigtigt det er at passe på sig selv, når man er pårørende til en sindslidende.

Til PsykInfo-arrangementet kan du høre Mias historie, og der bliver også mulighed for at melde sig til en ny gruppe for pårørende til sindslidende.

Program

– Psykoser at miste grebet om virkeligheden
v. Michael Bech-Hansen, ledende overlæge, Psykiatrien Distrikt Køge

– Tilbud om pårørendegrupper i Distrikt Køge
v. Torben Svanhede, socialrådgiver og afsnitsleder, Psykiatrien Distrikt Køge.

– Værdien af en pårørendegruppe
Mias erfaring med at deltage i pårørendegruppe.

Tirsdag 7. september 2010
kl. 19.00 – 21.30
Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, Køge

Arrangementet er gratis og åbent for alle med tilmeldingsnummer.

Du får tilmeldingsnummer, når du tilmelder dig hos PsykInfo:
– Ring til: 70 25 02 60
– Skriv en mail til: psykinfo(AT)regionsjaelland.dk
– Send en sms til: 21 78 38 33

PsykInfo

tilbyder gratis, anonym rådgivning på telefon 70 25 02 60 alle hverdage kl. 9-15, torsdage dog kl. 13-18. I Roskilde har PsykInfo åben dør tirsdag kl. 9-15 og torsdag kl. 13-18 i Kornerups Vænge 9.

Fakta om psykose :

– Ca. 18 ud af 10.000 14-19-årige vil komme i behandling for psykose
– Man har større risiko for at få en psykose, hvis andre i ens familie har en psykose
– Ca. 30 % får kun psykosen denne ene gang
– Ca. 60 % får en psykose flere gange, men har gode perioder indimellem

Kilde: Psykiatrifonden

Læs mere her

To selvstændige afdelinger for kræftpatienter

Onkologisk/Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus opdeles nu i to selvstændige afdelinger med virkning fra 1. januar. Klinisk onkologi er behandling og pleje af en lang række kræftsygdomme, og hæmatologi er speciale i blodsygdomme, for eksempel lymfeknudekræft.

I forbindelse med implementeringen af den nye specialeplan, sker der en større fysisk udvidelse af Onkologisk/Hæmatologisk Afdeling. Udvidelsen er begyndt og forventes afsluttet i maj 2011. Som led i Sundhedsstyrelsens specialeplan skal Roskilde Sygehus varetage hæmatologi på regionsniveau.

Hæmatologisk Afdeling skal betjene cirka 420.000 borgere fra den nordlige del af Region Sjælland og 820.000 borgere med sine regionsfunktioner. Afdelingen vil få et sengeafsnit med 19 senge og et ambulatorium, der vil vokse i forbindelse med hjemtagningen af patienter fra Region Hovedstaden og senere fra Næstved Sygehus. Afdelingen vil også få en klinisk forskningsenhed, og der er aktuelt ved at blive besat et klinisk professorat i hæmatologi i afdelingen.

På sigt skal hæmatologien flyttes til det kommende hovedsygehus i Køge.

Onkologisk Afdeling bliver ligeledes en selvstændig afdeling, som skal have regionsfunktion inden for kræft i livmoder og æggestokke. Afdelingen vil få et sengeafsnit med 22 senge og en stigning i ambulatoriefunktionen med minimum 1500 besøg årligt.

To afdelingsledelser
Den nuværende afdelingsledelse, ledende oversygeplejerske Helle Gert og ledende overlæge Peter Michael Vestlev, bliver ledere af den nye Onkologiske Afdeling.

Der er ansat en ny afdelingsledelse for Hæmatologisk Afdeling, bestående af ledende overlæge Lars Møller Pedersen og ledende oversygeplejerske Ole Toftdahl Sørensen. Lars Møller Pedersen har tidligere været ansat som specialeansvarlig overlæge i hæmatologi på Roskilde Sygehus, og er aktuelt ansat som specialeansvarlig overlæge ved Odense Universitetshospital. Ole Toftdahl Sørensen kommer fra en stilling som ledende oversygeplejerske ved Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Yderligere oplysninger:
Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen, tlf. 47 32 10 01
Lægefaglig vicedirektør Teis Andersen, tlf. 47 32 10 02

Billede i høj opløsning:
Byggeriet er i gang.jpg

Læs mere her

Test dine lunger

Få testet dine lunger onsdag den 17. november på den internationale KOL-dag. KOL står for kronisk obstruktiv lungesygdom. Sygehusene i Holbæk, Slagelse og Roskilde markerer dagen.

Over hele verden medfører KOL mange dødsfald. Omkring 90 procent af alle tilfælde skyldes rygning, og KOL er tidligere blevet kaldt rygerlunger. KOL er desværre en sygdom, der konstateres flere og flere tilfælde af.

Lider du af åndenød
Det er vigtigt at tage åndenød meget alvorligt. Årsager til åndenød skal undersøges grundigt, og åndenød er det vigtigste symptom på KOL.

Få testet dine lunger
Onsdag den 17. november kan du få målt din lungefunktion og få talt med personalet om eventuelt rygestop og livsstil. Det foregår helt anonymt og er primært for rygere og eks-rygere.

Arrangementet foregår:

På Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk. Kl. 14-18 medicinsk ambulatorium.

På Roskilde Sygehus
Køgevej 7-13, 4000 Roskilde. I forhallen ved cafeen kl. 12-14.

I Slagelse
Vestsjællandscentret, Jernbanegade. Ved rulletrapper og elevator, kl. 11-17.30. Mød sy-geplejersker, repræsentanter fra patientforeningen med kontakt til rekreationsstedet Boserupsminde.

Er du i risikogruppen
Kan du svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål, bør du få testet dine lunger:

Er du over 35
Ryger du eller har du tidligere røget
Bliver du nemt forpustet
Har du jævnligt hoste
Har du ofte slim i luftvejene

Find flere informationer om KOL: www.kol.dk

Yderligere oplysninger:
Sygeplejerske Merete Mindrup Pedersen, lungeambulatoriet Holbæk Sygehus, tlf. 59 48 46 52
Projektsygeplejerske Peter Hammerslev, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, Telefon: 23 90 75 63

Læs mere her

Infotavler til alle landets akutmodtagelser

Regionernes Sundheds-it har med årsskiftet gennemført målet om elektroniske infotavler på alle landets store akutmodtagelser. Tavlerne er med til at forhindre de fejl, som stress og et hektisk arbejdsmiljø ofte kan medføre. Og så forbedrer tavlerne arbejdsgangen og giver personalet overblik over alle aktiviteter på afdelingen, og patientsikkerheden forbedres.

Tidligere var det ikke ualmindeligt, at papirlapper og sedler med personlige kommentarer var opsat på et stort centralt whiteboard på landets akutmodtagelser. Nu er alle informationer samlet på elektroniske touch-tavler, hvor læger og sygeplejersker let kan se, hvilke patienter der kræver behandling først. Og samtidig kan informationen fra tavlerne tilgås fra afdelingens computere og eventuelle andre tavler i tilstødende lokaler. Projektet er endnu et vigtigt pejlemærke, som Regionernes Sundheds-it har gennemført på tværs af Danmark.

Akutmodtagelser håndterer stadigt flere patienter, og samtidig skal personalet sørge for høj ensartet kvalitet døgnet rundt. Akuttavlerne hjælper læger og sygeplejersker med at have et konstant overblik over, hvor mange patienter, der venter, hvad de venter på, og hvor kritisk deres tilstand er. Det er et resultat af regionernes samarbejde og er med til at forbedre patientsikkerheden på alle større akutmodtagelser i hele landet, siger Jens Andersen, formand for Regionernes Sundheds-it.

Tavlerne giver et elektronisk overblik, som er ens alle steder. Ændrer vi på patient-informationen i den ene ende af afdelingen, er det også øjeblikkeligt ændret i den anden ende, så vi slipper for at løbe frem og tilbage og opdatere. Alle har samme overblik, uanset hvor de befinder sig. Det er også helt afgørende, at det er så nemt at bruge. Touch-systemet gør det meget nemt for personalet at klikke sig på og af, og alle har overblik over, hvor i processen de selv og deres kollegaer er i forhold til behandlingen af en patient, siger Ove Gaardboe, ledende overlæge på akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens.

Mere tid til patienterne, mindre registrering
Landets læger og sygeplejersker oplever, at infotavlerne har skabt mere overskud og større arbejdsglæde, og systemet har været en stor hjælp i situationer med spidsbelastninger. Desuden viser en helt ny undersøgelse af brugen af tavlerne på akutafdelingen i Holbæk, at sygeplejerskerne bruger 11 procent mere af deres tid hos patienterne, efter de nye tavler er blevet sat op. “Det er en betragtelig forøgelse og i den ønskede retning”, udtaler Morten Hertzum, lektor i datalogi på Roskilde Universitet, som har forestået undersøgelsen.

De positive erfaringer fra Holbæk kan flere af landets akutafdelinger nikke genkendende til. Det handler ikke kun om at sætte strøm til et almindeligt gammeldags whiteboard. De nye tavler giver helt nye muligheder, fordi vi kan tilgå oplysningerne både på tavlerne og på computere på patientstuerne. Hvor vi tidligere havde tidskrævende arbejdsgange med papirer, som skiftede hænder mange gange, så har vi nu fået mulighed for at ændre og effektivisere arbejdsgangene på grund af tavlerne. Vi kan gribe lynhurtigt ind, fordi vi ikke skal slå patienterne op i forskellige systemer, siger Poul Mossin, ledende oversygeplejerske i akutafdelingen på Køge Sygehus.

Personalets arbejde kan basalt set deles i to, nemlig pleje-/behandlingsarbejde og registreringsarbejde. Problemet er, at registreringsarbejdet ofte tager tid, som vi kunne have brugt på patienterne. Tavlerne løfter en del af registreringsarbejdet af vores skuldre, så vi får tid til at gøre det, vi er sat i verden for, nemlig at tage os af patienterne, siger Jørn Munkhof Møller, ledende overlæge i Akut- og Traumecenteret på Aalborg Sygehus.

Fakta om infotavlerne
Store touch-skærme er placeret centrale steder på akutmodtagelserne med overblik over alle patienters data.
På nogle hospitaler er skærmene integreret med computere på patientstuerne, og personalet kan foretage filtersøgninger på bl.a. tilskadekomne, indlagte og meldte patienter.
Alle akutte informationer kan ajourføres med det samme via skærmene, og personalet er derfor hele tiden opdateret med de seneste patientinformationer.
Systemet alarmerer personalet i tilfælde af unormale blodprøver og sørger for, at særligt akutte patienter prioriteres højest.
Alle disse funktioner blev tidligere håndteret manuelt i forskellige registreringssystemer.

Tavlerne er indført på akutmodtagelserne på følgende hospitaler:
Region Nordjylland: Sygehus Thy-Mors, Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus.
Region Midtjylland: Hospitalsenheden Horsens, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg og Skive samt Århus Universitetshospital Skejby.
Region Syddanmark: OUH Svendborg, OUH Odense, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland Haderslev og Aabenraa.
Region Sjælland: Holbæk Sygehus, Køge Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus og Slagelse Sygehus.
Region Hovedstaden: Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Hvidovre Hospital.

Yderligere information
Formand for RSI Jens Andersen, RSI telefon 57 87 50 02
Ledende overlæge Ove Gaardboe, akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens telefon 78 42 52 52
Ledende oversygeplejerske Poul Mossin, akutafdelingen, Køge Sygehus telefon 30 45 95 62
Ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, Akut- og Traumecenteret, Aalborg Sygehus telefon 99 32 67 50
Lektor Morten Hertzum, Datalogi, Roskilde Universitet telefon 46 74 30 77

Om RSI
Regionernes Sundheds-it (RSI) blev dannet i februar 2010 og er regionernes fælles organisation for samarbejde om sundheds-it. RSI arbejder efter 24 pejlemærker, som skal gennemføres inden udgangen af 2013.

Læs mere her