To selvstændige afdelinger for kræftpatienter

Onkologisk/Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus opdeles nu i to selvstændige afdelinger med virkning fra 1. januar. Klinisk onkologi er behandling og pleje af en lang række kræftsygdomme, og hæmatologi er speciale i blodsygdomme, for eksempel lymfeknudekræft.

I forbindelse med implementeringen af den nye specialeplan, sker der en større fysisk udvidelse af Onkologisk/Hæmatologisk Afdeling. Udvidelsen er begyndt og forventes afsluttet i maj 2011. Som led i Sundhedsstyrelsens specialeplan skal Roskilde Sygehus varetage hæmatologi på regionsniveau.

Hæmatologisk Afdeling skal betjene cirka 420.000 borgere fra den nordlige del af Region Sjælland og 820.000 borgere med sine regionsfunktioner. Afdelingen vil få et sengeafsnit med 19 senge og et ambulatorium, der vil vokse i forbindelse med hjemtagningen af patienter fra Region Hovedstaden og senere fra Næstved Sygehus. Afdelingen vil også få en klinisk forskningsenhed, og der er aktuelt ved at blive besat et klinisk professorat i hæmatologi i afdelingen.

På sigt skal hæmatologien flyttes til det kommende hovedsygehus i Køge.

Onkologisk Afdeling bliver ligeledes en selvstændig afdeling, som skal have regionsfunktion inden for kræft i livmoder og æggestokke. Afdelingen vil få et sengeafsnit med 22 senge og en stigning i ambulatoriefunktionen med minimum 1500 besøg årligt.

To afdelingsledelser
Den nuværende afdelingsledelse, ledende oversygeplejerske Helle Gert og ledende overlæge Peter Michael Vestlev, bliver ledere af den nye Onkologiske Afdeling.

Der er ansat en ny afdelingsledelse for Hæmatologisk Afdeling, bestående af ledende overlæge Lars Møller Pedersen og ledende oversygeplejerske Ole Toftdahl Sørensen. Lars Møller Pedersen har tidligere været ansat som specialeansvarlig overlæge i hæmatologi på Roskilde Sygehus, og er aktuelt ansat som specialeansvarlig overlæge ved Odense Universitetshospital. Ole Toftdahl Sørensen kommer fra en stilling som ledende oversygeplejerske ved Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Yderligere oplysninger:
Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen, tlf. 47 32 10 01
Lægefaglig vicedirektør Teis Andersen, tlf. 47 32 10 02

Billede i høj opløsning:
Byggeriet er i gang.jpg

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *