Knald på børns hørelse nytårsaften

Sikkerhedsbriller er efterhånden blevet en lige så naturlig del af nytårsaften som champagne, kransekage og fyrværkeri. Men desværre er der fortsat kun få, der tænker på hørelsen.

"Selv et lille uskyldigt heksehyl kan skade hørelsen. Endnu værre er det naturligvis med raketter og ulovlige kanonslag, der kan blæse ørerne af en voksen elefant. Og når man med et par ørepropper kan minimere risikoen, så forstår jeg ikke, hvorfor forældre ikke tager deres børns hørelse lige så alvorligt som deres børns syn," siger Søren Hougaard, der er direktør i Phonak Høreapparater.

Skader på hørelsen bløder ikke og er derfor ikke umiddelbart lige så skrækindjagende som de skader, der sker på øjnene. Men høreskader kan have meget alvorlige konsekvenser, som både går ud over skoleliv, idrætsliv, arbejdsliv og familieliv.

"Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at anvende et par ganske almindelige ørepropper, når raketterne fyres af nytårsaften," siger Søren Hougaard.
 

Læs mere her

Motion på Arbejdspladsen inviterer til utraditionel firmaudflugt i det fri

Højsæsonen for sociale firmaarrangementer nærmer sig, og derfor starter planlægningen af arrangementets program nu. Motion på Arbejdspladsen har specialiseret sig i at arrangere aktivitetsdage for arbejdspladser, der ønsker en firmaudflugt i utraditionelle rammer.

Motion på dagsordenen
En aktivitetsdag, hvor kolleger mødes i uformelle omgivelser, får sved på panden og morer sig sammen, kan være startskuddet til at få sat motion på dagsordenen.

At indføre motion i arbejdslivet er et centralt sundhedsfremmende tiltag, som tages op af flere og flere arbejdspladser. Alt for mange får i dag helbredsproblemer af deres stillesiddende arbejde. Det mener også professor, dr.med Bente Klarlund Pedersen, som endvidere kan oplyse, at mangel på motion er skyld i hvert 5. tilfælde af for tidlig død.

Individuelle løsninger
I samarbejde med den enkelte arbejdsplads sammensætter Motion på Arbejdspladsen en spændende aktivitetsdag, der opfylder de ønskede behov. Det kan være en aktivitetsdag for kolleger, forretningsforbindelser, ansatte med familie eller et dagsarrangement for hele koncernen.

Dagens aktiviteter styres af veluddannede instruktører og Motion på Arbejdspladsen råder over utallige spændende og utraditionelle rekvisitter.

En aktivitetsdag kan foregå dér hvor den enkelte arbejdsplads ønsker det. Motion på Arbejdspladsen servicerer firmaer over hele landet, og arbejder altid for, at alle får en uforglemmelig oplevelse.

Ring og få det rigtige tilbud
Motion på Arbejdspladsen sammensætter et forslag til program efter en snak over telefonen og sender gerne et uforpligtende oplæg.
Kontakt Motion på Arbejdspladsen 6531 6560, eller mpa@dfif.dk.
 

Læs mere her

Styr på sundhed i virksomheden

Adskillige danske virksomheder gør meget for deres medarbejdere og tager ansvar ift. medarbejdernes sundhed og trivsel. Det er lige fra tilbud om rygestopkurser, rabat på fitness abonnementer, massageordninger, sund mad i kantinen til helbredstjek osv. Og alle med samme formål; at få sunde, produktive og loyale medarbejdere, der har minimum af sygefravær og som trives socialt på arbejdspladsen.

I Danmark er der endnu ikke lavet valide undersøgelser med tilhørende kontrolgrupper, der kan bevise at sundhedsfremme er en god forretning, så vi må kigge udenlands til Harvard University, hvor der er lavet en undersøgelser herom – selvfølgelig på amerikanske forhold. Resultaterne viser at der for hver dollar investeret i sundhedsfremme er en ROI på 2.73-3.26 dollar. Og så bliver sundhedsfremme pludselig meget interessant. Find hele rapporten nederst i teksten.

Danmark har mange sunde virksomheder

Hvert år afholdes Danmarks Sundest Virksomhed i København. Her kan alle virksomheder, der mener de har gjort noget sundt for deres medarbejdere, tilmelde sig konkurrencen om at blive kåret til den sundeste virksomhed i Danmark. Der er selvfølgelig en hel del sundhedskrav og kriterier, der skal opfyldes.

Det er tydeligt at de virksomheder, der har størst succes med at integrere sundhed er dem, der har grebet sundhed an som en del af deres overordnede strategi. Typisk har de en eller flere sundhedsambassadører i virksomheden og nogle nøglepersoner, der står for sundhedsordningen. Dette er præcis i tråd med Sundhedsstyrelsens 5 trin til bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen.Find hele rapporten nederst i teksten.

Det er bl.a. på baggrund af disse tendenser i virksomhederne, at et helt nyt sundhedskursus er blevet skabt. Nu kan du blive uddannet indenfor sundhedsfremme i virksomheden og netop få redskaberne til at implementere sundhed i virksomheden. Du kan blive Sundhedsmanager.

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture.

Sundhed er både fysisk, mentalt og socialt. På kurset lærer deltagerne om fysisk træning, hvordan påvirkes kroppen når vi træner Hvad er sund ernæring og hvad gør det bl.a. ved vores præstationsevne. Deltagerne lærer om mental træning, hvordan motiveres vi og hvordan når vi vores mål Der er også stresshåndtering på programmet, hvordan forebygges og afhjælpes stress Og for at kunne implementere en sundhedsordning er projektledelse i et forandringsperspektiv også en del af kursusprogrammet. Når vi påduttes nye tiltag, findes der ofte modstand, derfor er forståelse for forandringsprocesser vigtig og deltagerne får redskaber til at kunne gribe forandringer an på en positiv måde og brugbar måde.

Det siger deltagerne om kurset:

”Som akademiker med teoretiske indfaldsvinkler, har jeg nydt det praktiske element i kurset, der har givet mig masser af inspiration til hvordan man i arbejdslivet kombinere teori med praksis. Personligt har det at arbejde med sundhed i et holistisk perspektiv boostet min egen personlige udvikling og givet mig masser af redskaber til at arbejde med mig selv – mentalt og fysisk ”
Mette Brandt uddannet Cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Det siger erhvervslivet om kurset:

”For os er sundhed på arbejdspladsen en helt naturlig del af hverdagen. Vi træner bl.a. med vores medarbejdere og ser meget seriøst på den sunde livsstil. Vi er med vores sundhedstiltag pionere i modelbranchen og tror på at sundhed er vejen til en bæredygtig og sund bundlinje. Jeg tror personligt at flere og flere virksomheder for øjnene op for strategisk sundhedsfremme og jeg synes dette kursus er et rigtig godt tiltag.”
Peter Damgaard Adm. Direktør hos 2PM Modelmanagement

Kurset udbydes af Professionsskolen UCC og afvikles af Uddannelsesakademiet. Fitnessmind varetager undervisningen.
Lige nu udbydes kurset som et tilbud til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt kursus.
Læs mere om kurset på www.sundhedsmanager.dk
Næste kursusstart er d. 20. jan. 2014

Læs mere her

Styr på sundhed i virksomheden

Adskillige danske virksomheder gør meget for deres medarbejdere og tager ansvar ift. medarbejdernes sundhed og trivsel. Det er lige fra tilbud om rygestopkurser, rabat på fitness abonnementer, massageordninger, sund mad i kantinen til helbredstjek osv. Og alle med samme formål; at få sunde, produktive og loyale medarbejdere, der har minimum af sygefravær og som trives socialt på arbejdspladsen.

I Danmark er der endnu ikke lavet valide undersøgelser med tilhørende kontrolgrupper, der kan bevise at sundhedsfremme er en god forretning, så vi må kigge udenlands til Harvard University, hvor der er lavet en undersøgelser herom – selvfølgelig på amerikanske forhold. Resultaterne viser at der for hver dollar investeret i sundhedsfremme er en ROI på 2.73-3.26 dollar. Og så bliver sundhedsfremme pludselig meget interessant. Find hele rapporten nederst i teksten.

Danmark har mange sunde virksomheder

Hvert år afholdes Danmarks Sundest Virksomhed i København. Her kan alle virksomheder, der mener de har gjort noget sundt for deres medarbejdere, tilmelde sig konkurrencen om at blive kåret til den sundeste virksomhed i Danmark. Der er selvfølgelig en hel del sundhedskrav og kriterier, der skal opfyldes.

Det er tydeligt at de virksomheder, der har størst succes med at integrere sundhed er dem, der har grebet sundhed an som en del af deres overordnede strategi. Typisk har de en eller flere sundhedsambassadører i virksomheden og nogle nøglepersoner, der står for sundhedsordningen. Dette er præcis i tråd med Sundhedsstyrelsens 5 trin til bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen.Find hele rapporten nederst i teksten.

Det er bl.a. på baggrund af disse tendenser i virksomhederne, at et helt nyt sundhedskursus er blevet skabt. Nu kan du blive uddannet indenfor sundhedsfremme i virksomheden og netop få redskaberne til at implementere sundhed i virksomheden. Du kan blive Sundhedsmanager.

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture.

Sundhed er både fysisk, mentalt og socialt. På kurset lærer deltagerne om fysisk træning, hvordan påvirkes kroppen når vi træner Hvad er sund ernæring og hvad gør det bl.a. ved vores præstationsevne. Deltagerne lærer om mental træning, hvordan motiveres vi og hvordan når vi vores mål Der er også stresshåndtering på programmet, hvordan forebygges og afhjælpes stress Og for at kunne implementere en sundhedsordning er projektledelse i et forandringsperspektiv også en del af kursusprogrammet. Når vi påduttes nye tiltag, findes der ofte modstand, derfor er forståelse for forandringsprocesser vigtig og deltagerne får redskaber til at kunne gribe forandringer an på en positiv måde og brugbar måde.

Det siger deltagerne om kurset:

”Som akademiker med teoretiske indfaldsvinkler, har jeg nydt det praktiske element i kurset, der har givet mig masser af inspiration til hvordan man i arbejdslivet kombinere teori med praksis. Personligt har det at arbejde med sundhed i et holistisk perspektiv boostet min egen personlige udvikling og givet mig masser af redskaber til at arbejde med mig selv – mentalt og fysisk ”
Mette Brandt uddannet Cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Det siger erhvervslivet om kurset:

”For os er sundhed på arbejdspladsen en helt naturlig del af hverdagen. Vi træner bl.a. med vores medarbejdere og ser meget seriøst på den sunde livsstil. Vi er med vores sundhedstiltag pionere i modelbranchen og tror på at sundhed er vejen til en bæredygtig og sund bundlinje. Jeg tror personligt at flere og flere virksomheder for øjnene op for strategisk sundhedsfremme og jeg synes dette kursus er et rigtig godt tiltag.”
Peter Damgaard Adm. Direktør hos 2PM Modelmanagement

Kurset udbydes af Professionsskolen UCC og afvikles af Uddannelsesakademiet. Fitnessmind varetager undervisningen.
Lige nu udbydes kurset som et tilbud til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt kursus.
Læs mere om kurset på www.sundhedsmanager.dk
Næste kursusstart er d. 20. jan. 2014

Læs mere her

Regionen har stor gavn af indiske læger

På trods af kulturforskelle og geografiske afstande er kun seks ud af 26 indiske læger faldet fra, siden gruppen blev ansat i blev ansat i Region Midtjylland i begyndelsen af 2008. I den afsluttende evaluering viser det sig, at det store flertal af lægerne er integrerede og tilfredse med arbejdet.

Af de 26 indiske læger, der fik job i Region Midtjylland den 1. februar 2008, er der pr. 1. februar 2010 20 læger tilbage.

Et ægtepar blandt de 26 læger er rejst tilbage til Indien i forbindelse med graviditet og fødsel, én læge er rejst tilbage, da ægtefællen ikke kunne få job i Danmark og de resterende tre er rejst tilbage af forskellige andre årsager – såsom sprogvanskeligheder og manglende beståelse af de krævede eksamener.

Regionens Center for Kvalitetsudvikling lagde i januar 2010 sidste hånd på tredje og afsluttende evaluering af, hvordan lægerne fungerer og er tilfredse med deres arbejdsliv.

Tre ud af fire indiske læger svarer i evalueringen ja eller måske til, om de ville være taget til Danmark, hvis de på forhånd havde kendt forløbet. Tilmed planlægger et stort flertal af lægerne, at blive i Danmark for at arbejde i en kortere eller længere periode.

– Det er altså et fint resultat efter to år, synes regionsrådsformand Bent Hansen (S).

– Husk lige på, at ingen havde erfaringer med at integrere udenlandske læger i den målestok, før vi i Region Midtjylland tog hul på pilotprojektet sammen med de 26 indiske læger. Både lægerne og vi er blevet klogere undervejs. Men samlet set er det ret flot, at vi efter to år stadig har 20 indiske læger ansat og heldigvis ser ud til at have det i flere år endnu, siger Bent Hansen.

På to år har rekrutteringssituationen og antallet af ledige lægestillinger ændret sig så meget, at der ikke aktuelt er planer om at gentage rekrutteringen af udenlandske læger.

– Men det siger mere om økonomi og rammer, end om den arbejdskraft udenlandske læger leverer. De indiske læger har bidraget til at afhjælpe manglen på læger. Og projektet har givet en række gode og nyttige erfaringer, der kan bruges ved fremtidige internationale rekrutteringsprojekter, understreger Bent Hansen.

Flere oplysninger
– Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
– Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer :
http://www.regionmidtjylland.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder/presserummet/regionsr%c3%a5det

Fakta
– Afsluttende evaluering af indiske læger :
http://www.rm.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/visdagsorden file=09-03-2010/%c3%a5ben%20dagsorden/bilag/Punkt_25_Bilag_1.pdf

– Notat om evalueringsrapport om indiske læger :
http://www.rm.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/visdagsorden file=09-03-2010/%c3%a5ben%20dagsorden/bilag/Punkt_25_Bilag_2.PDF

Læs mere her

Færre sygedage når medarbejderne kan førstehjælp

Der sker ulykker på danske arbejdspladser hver dag. Forebyggelse er vigtig, men det er også afgørende at kunne håndtere de ulykker, som alligevel indtræffer. Hvis medarbejderne kan førstehjælp, bliver efterfølgende sygdomsforløb generelt kortere, og risikoen for varige men minimeres.

Omkring 45.000 arbejdsulykker bliver årligt registreret i Danmark og hertil kommer alle dem, der ikke bliver anmeldt. Man kan begrænse ulykkernes omfang betragteligt ved at lære alle på arbejdspladsen, hvordan forskellige ulykker takles korrekt.

Når medarbejderne på en arbejdsplads kan førstehjælp, kommer hjælpen til den tilskadekomne hurtigt, og der bliver ikke gjort noget forkert, som forværrer situationen. Korrekt førstehjælp betyder også, at det efterfølgende er nemmere for ambulancefolk og skadestue at fortsætte med den egentlige behandling. Det øger den tilskadekomnes chancer for ikke at få nedsat sin førlighed og forkorter den periode, personen skal være væk fra arbejdspladsen, forklarer Linda Sachmann fra Helpan & HelpanSafety.

Branchebestemte ulykker
Hun tilføjer, at det er vigtigt, at den førstehjælp, medarbejderne lærer, er målrettet den branche, de opererer i. I travle kontormiljøer fx IT-virksomheder med mange unge ansatte, der knokler igennem og glemmer at holde fri og ferie, er der en øget risiko for hjertestop og behov for at kunne håndtere det. På et laboratorium kan det handle om at have klare procedurer for, hvad man gør, hvis et glas med et ætsende produkt springer. Inden for rengøringsbranchen arbejder mange alene, så her er det godt at have sin førstehjælp helt præsent og kunne hjælpe sig selv. Hvis man fx glider på et glat gulv eller vrider om og får en forstuvning, er det vigtigt at få noget koldt på, hæve benet og lægge forbindingen rigtigt ellers får man et unødigt langt sygeforløb.

Kend din pulverslukker!
Vi målretter vores førstehjælpskurser de forskellige brancher, for der er selvfølgelig forskel på, hvilke ulykker der typisk sker på hhv. en fyrværkerifabrik og en byggeplads, og de skal forebygges og håndteres forskelligt, pointerer Linda Sachmann.
Hun understreger, at de helt grundlæggende førstehjælpsteknikker går igen på alle kurser, og at et kursus i elementær brandslukning også er relevant, selv om man ikke arbejder på særlig udsatte virksomheder.
Hvis en virksomhed brænder ned, mister man ikke blot bygningerne og indholdet af dem man mister også kunder, som søger andre steder hen, mens man kommer på fode igen. Derfor er der rigtig god økonomi i at have slukningsudstyr, der fungerer, og medarbejdere, som ved, hvordan det skal anvendes. Hvor mange på arbejdspladsen ved fx, at man skal vende bunden i vejret på pulverslukkeren og ryste den et par gange, før man bruger den spørger Linda Sachmann.

Få ulykken registreret
Ud over de ca. 45.000 arbejdsulykker, der årligt registreres, er der mange mindre ulykker, der ikke anmeldes men det bør de, ifølge Linda Sachmann:
Hvis ulykken ikke registreres og senere viser sig at give men, får man ingen erstatning. Selv om det ikke umiddelbart ser voldsomt ud, kan det efterfølgende vise sig, at netop denne skade er årsagen til gener som kan virke hæmmende både for arbejdslivet og privatlivet – derfor er det vigtigt at få papir på selv den mindste ulykke.

Læs mere her

En ud af fem diabetikere mister op til 15 arbejdstimer om måneden på grund af for lavt blodsukker (6 June 2011)

Næsten en ud af fem diabetikere må jævnligt opgive at gennemføre en hel arbejdsdag på grund af episoder med farligt lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi.[1] Det viser en ny undersøgelse med fokus på produktivitetstab som følge af hypoglykæmi, der i dag er offentliggjort i det internationale tidsskrift Value in Health. Undersøgelsen omfattede 1.404 type 1- og type 2-diabetikere i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, som havde haft et tilfælde af hypoglykæmi i den forudgående måned.1

Undersøgelsens hovedkonklusioner var:

· Det gennemsnitlige produktivitetstab for arbejdspladsen pr. person pr. måned på grund af hypoglykæmi om aftenen eller om natten var 14,7 timer for dem, der ikke mødte på arbejde. Det svarer til anslået 2.294 US dollars i tabt produktivitet pr. person pr. år*.1

· Hypoglykæmi forekommer ofte om natten, og en ud af fem personer (22,7%) kom for sent på arbejde eller mistede en hel arbejdsdag på grund af et natligt tilfælde af hypoglykæmi.1 18,3% måtte enten gå tidligt hjem eller mistede en hel dag på grund af hypoglykæmi i arbejdstiden.1

Mange diabetikere kæmper jævnligt med hypoglykæmi, sagde forsknings­leder og sundhedspsykolog dr. Meryl Brod. Det påvirker ikke kun deres arbejdsliv, men giver et stigende behov for selv at måle blodsukkerniveauet. Desuden er hypoglykæmi, der opstår, mens man sover, et stort problem for diabetikere.

Undersøgelsen viste også, at patienterne gennemførte 5,6 ekstra blodsukker­målinger i de første syv dage efter et tilfælde af hypoglykæmi, og at 24,9% kontaktede en behandler (praktiserende læge, hospital, diabetesklinik eller anden sundhedsperson) efter et tilfælde.1 Blandt patienter i insulin­behandling oplyste 25%, at de nedsatte deres insulindosis efter anfaldet.1

Opretholdelse af en god blodsukkerregulering har langsigtede fordele for diabetikere, fordi det reducerer forekomsten af komplikationer.[2] Symptomerne i forbindelse med hypoglykæmi, hvor blodsukkerniveauet bliver for lavt, er ofte hjertebanken, rysten, sultfølelse, svedudbrud, koncentrationsbesvær eller forvirring.1 Diabetikere i insulinbehandling kan have 1 3 tilfælde af hypoglykæmi om måneden.2

Den samlede undersøgelse kan ses i julinummeret af Value in Health og online på: www.valueinhealthjournal.com. Undersøgelsen er sponsoreret af Novo Nordisk.

Yderligere information om diabetes:[3],[4] · Forekomsten af diabetes er på verdensplan steget til det seksdobbelte i løbet af en generation. Det anslås, at der i 2010 var ca. 285 mio. mennesker med diabetes, og det tal forventes at stige til 438 mio. i 2030.3

· Mere end 50% af alle diabetikere er ikke klar over, at de har sygdommen.3

· Diabetes var i 2010 årsag til næsten 4 mio. dødsfald på verdensplan, svarende til næsten 7% af den samlede dødelighed på verdensplan, hvilket er en stigning på 5,5% i forhold til 2007.3 Diabetes er den fjerdehyppigste dødsårsag som følge af sygdom på verdensplan.4

· I 2010 udgjorde de globale udgifter til diabetes mindst 376 mia. US dollars, og udgifterne forventes at stige til over 490 mia. dollars i 2030.3

Yderligere information:

Medier:

Katrine Rud von Sperling
Tlf.: 4442 6718

Investorer:
Klaus Bülow Davidsen
Tlf.: 4442 3176

Referencer:

[1] Brod M, Christensen T, Thomsen TL, Bushnell DM. The Impact of Non-Severe Hypoglycemic Events on Work Productivity and Diabetes Management. Value In Health 2011 [publiceret online 6. juni 2011].

[2] Donnelly LA, Morris AD, Frier BM, et al. Frequency and predictors of hypoglycaemia in Type 1 and insulin-treated Type 2 diabetes: a population-based study. Diabet Med 2005; 22:749 755.

[3] Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, second and third editions: 2007 / 2009.

[4] WHO’s landekontor i Pakistan: http://www.emro.who.int/pakistan/programmes_ncd.htm.

Læs mere her

Opgør med slankekurene

Slankekure virker – bare ikke i ret lang tid! Det har Indicaid taget til efterretning. Vi arbejdede oprindeligt kun med at skabe mere værdifulde møder i virksomheder. Og der fandt vi ud af, hvor stor betydning vanetænkning har for vores arbejdsliv. Der skal som regel kun ændres nogle simple og små, dårlige vaner for at skabe forandring. Den erfaring har vi nu taget over i slankeuniverset. En voldsom brancheudvidelse, vil mange nok mene. Og så alligevel: Det handler om mennesker, der gør det, de egentlig ikke vil – men som har glemt hvorfor. Det handler om at bryde vaner. Udfordringen er, at jo dårligere en vane er, jo mindre er vi klar over, at vi har vanen!

Vi tror på, at mennesker kun kan slanke sig, hvis vi ændrer årsagerne til overvægt. Alle de hurtige, stressende kure kan ingen holde til ret længe, selvom de er fristende. Og effekten er desværre også kortvarig. Det er kun et spørgsmål om tid, hvornår nederlaget er en kendsgerning.
Så vi gør noget andet:

– Vi arbejder sammen om at ændre én vane ad gangen. Istedet for at gøre en masse på en gang
– Vi sender en SMS hver dag, der minder om aftalen – og som der skal svares på
– Vi ringer til kunderne hver 14. dag og hører, hvordan det går – sådan egentlig
– Vi gør det til et fælles projekt, fordi vi ved, at slankekure som regel er en ensom affære

Slankeindustrien har en troværdighed på niveau med brugtvognsforhandlere og mobilabonnementsælgere. Det vil Indicaid gøre noget ved. Med løsninger, der rent faktisk er lavet for at virke!

Indicaid One er et slankeprogram, der gør det nemt at slanke sig. Det er lige før at vi garanterer, at det tager længere tid end de traditionelle kure. Men til gengæld virker det, fordi vi ændrer de individuelle årsager, der er til overvægt. Som regel er det meget simple vaneændringer, der skal til. Kunsten ligger i at ændre vanerne. Her kommer Indicaid ind i billedet.

Læs mere her

Sammen om Sundhed

Giv din mening til kende om kommunens sundhedspolitik

Assens Kommune er på vej med en ny sundhedspolitik, der skal sætte den overordnede ramme for den borgerrettede sundhedsindsats i kommunen frem mod 2018. Politikken hedder Sammen om Sundhed , og udkastet blev drøftet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 15. august 2012. Udvalget besluttede samtidig, at politikken nu sendes i høring.

Sammen om Sundhed skal medvirke til at løfte folkesundheden i Assens Kommune ved at skabe flere muligheder for at leve et sundere liv for alle – og med et særligt fokus på udsatte grupper.

Politikken bygger på seks overordnede temaer: Den sunde hverdag, Mental sundhed, Rammer for fysisk aktivitet, Det sunde arbejdsliv, Kronikere samt Ulighed i sundhed. Sammen om Sundhed er bl.a. blevet til på baggrund af input fra borgerne og med udgangspunkt i den nyeste viden og anbefalinger på sundhedsområdet.

Udkastet til Sammen om Sundhed findes på www.assens.dk/Sundhed-og-Forebyggelse/Sundhedspolitik

Høringsperioden er fra den 16. august 29. august 2012, kl. 12.00, og høringssvar skal sendes til: sundhedspolitik@assens.dk
Svarfristen er den 29. august 2012, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Henrik Hansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, 64713073 / 29379042
eller sundhedschef Michael Bjørn, 64747161 / 23486613.

Læs mere her