Retningslinje om demens i høring

Sundhedsstyrelsen sender en klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens i høring.

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande, der er karakteriseret ved erhvervet og vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Det anslås, at der i dag er cirka 87.000 danskere, der er diagnosticeret med en demenssygdom, og som følge af væksten i andelen af ældre i befolkningen forventes antallet at stige til cirka 130.000 i 2030. Det anslås endvidere, at cirka 15.000 danskere årligt udvikler en demenssygdom. Dette antal forventes at stige tilsvarende. Der vil således blive et øget behov for udredning, diagnosticering og behandling af personer med demens.

Den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens skal bidrage til:

en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af lande
at sikre sammenhængende patientforløb
samt til at sikre vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper.

Retningslinjen dækker forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning og diagnostik, ikke-farmakologiske indsatser, farmakologisk behandling samt indsatser målrettet pårørende.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *