Anden runde venturekapital til Chempaq

Det danske medico–selskab Chempaq har netop fået tilført anden runde venturekapital. Vejen er dermed banet for en markedsintroduktion allerede til foråret 2004 af selskabets kompakte og meget konkurrencedygtige mini–analysator til blodcellemåling.

"Vi har fuld tillid til, at Chempaq vil føre prototypen på markedet til rette tid," siger Venture Manager Søren Friis fra ventureselskabet Symbion Capital, der sammen med InnFond p/s og Vækstfonden er gået sammen om at investere i Chempaq. "Chempaq har overholdt alle tidligere milestones, og virksomheden har en unik teknologi med et meget stort potentiale, der på grundlæggende vis kan forenkle diagnosticeringen af en lang række sygdomme," lyder det fra Symbion Capital. Analysatoren kan blandt andet lette livet for patienter i kemoterapi, samt de hospitaler og læger som arbejder med patienterne. Teknologien gør det muligt med stor præcision og meget billigt at måle antallet af blodceller, hvilket er nødvendigt i diagnosticeringen og behandlingen af mange sygdomme. Chempaq’s teknologi er tilmed så kompakt, at analysatoren kan transporteres i en håndtaske. De nuværende apparater på sygehusene er meget store og koster op mod en mio. kr. Det er investorernes og Chempaq’s forventning, at den nye teknologi med fordel vil kunne flytte blodanalyserne fra laboratoriet ud til patienter i ambulatorier og hos praktiserende læger.

Chempaq går nu i gang med at lave distributionsaftaler med førende internationale producenter af avancerede blodanalyse apparater. Direktør Peter Halken siger:
"Vi har en prototype parat til september 2003 og forventer proof of concept inden for de nærmeste måneder. Den seneste kapitaltilførsel er klar tilkendegivelse af, at vi er på rette spor." Chempaq er på under to år vokset fra 3 til 13 medarbejdere og flere eksperter søges nu til godkendelse, kvalitetssikring og produktion af analysatoren. I forbindelse med den seneste kapitalrejsning har en række af medarbejderne benyttet sig af muligheden for at blive medejere af virksomheden ved samlet at investere en lille mio. kr. i virksomheden. "Medarbejdernes investering er et godt signal både internt og eksternt om, at vi virkelig tror på vores teknologi og det kommende marked," fortæller Peter Halken.
 

Læs mere her

Dansk medikotek-virksomhed på vej mod verdensmarkedet

Medikotekvirksomheden Chempaq passerer den første vigtige milepæl i udviklingen af unikt mini–blodanalyseapparat. En verdenssucces for den danske virksomhed er indenfor rækkevidde i kraft af dygtige medarbejdere, investorer og gode patenter, mener direktør Peter Halken.

Chempaq, en af de nyeste spin–out virksomheder fra Mikroelektronik Centret på DTU, har netop passeret den første altafgørende test af virksomhedens bæredygtighed. I uafhængige undersøgelser har Chempaq´s mikro–teknologi vist sig at være helt og fuldt på højde med de laboratorieteknikker, som i dag anvendes til blodanalyse.

Mini–analysatoren, der ventes introduceret på verdensmarkedet i 2004, kan lette livet for kræftpatienter i kemoterapi, idet de fra hjemmet kan måle effekten af behandlingen. Dermed kan patienterne spares for hyppige hospitalsbesøg. Hidtil har patienterne været nødsaget til regelmæssigt at opsøge specialiserede hospitalsafdelinger med det nødvendige udstyr. Med Chempaqs analysator bliver hverdagen for en kemopatient næsten at sammenligne med en diabetikers, siger Peter Halken.

Markedet for Chempaq´s analysator ventes at være endog meget stort, og investorerne bag Chempaq – InnFond p/s, Symbion Capital I A/S og Vækstfonden – forventer, at mini–blodanalysatoren med fordel vil kunne erstatte alle hidtidige apparater til måling af kræftpatienters blodceller. Disse apparater koster i dag op mod en million kroner stykket.

Rekruttering af fagligt stærke kompetencer er for nye forskningsintensive virksomheder som Chempaq altafgørende for succes. Her har Chempaq gjort et scoop med den nylige rekruttering af videnskabelig direktør Björn Ekberg, der med syv års erfaring som udviklingschef i en verdensledende svensk diagnostikvirksomhed nu
står for den forsatte kemiske udvikling og afprøvning af Chempaq´s analysator.

Björn Ekberg bor i Sverige, men valgte at skifte arbejdet i et veletableret svensk firma ud med opstarts–virksomheden Chempaq: "Det er selvfølgelig ikke uden risiko, at deltage i udviklingsarbejdet i en helt ny virksomhed. Der er ingen garantier.

På den anden side kender jeg branchen og kan se, at Chempaq har kompetencerne og teknologien til at nå målene," siger han. Han valgte at skifte til Chempaq pga. af spændingen ved at udvikle et helt nyt produkt og muligheden for at være med helt fra start i en ny virksomhed.

Flere nye ansættelser er undervejs, ligesom alliancer med kommercielle aktører indenfor den medicinske branche skal indledes, siger Peter Halken. I øjeblikket søges en klinisk udviklingschef samt en ekspert, der kan lede den fortsatte udvikling af de elektroniske komponenter i analysatoren.

"Det er vigtigt, at vi på dette stadie i virksomhedens udvikling får placeret de rigtige kompetencer på nøgleposter, så vi kan leve op til de krav, som en kraftig vækst stiller til organisationen," siger Peter Halken
 

Læs mere her