Over 20.000 ansatte skal have pulsen op

Tilslutningen til Dansk Firmaidrætsforbunds motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen overstiger alle forventninger.

Godt en uge før Dansk Firmaidrætsforbunds store landsdækkende motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen starter op, har deltager tallene allerede oversteget målsætningern.

Sidste år havde kampagnen et deltagerantal på godt 10.000, hvilket var et godt førstegangsresultat. Succeskriteriet for dette års kampagne på en fordobling af deltager antallet med godt 20.000 deltagere var derfor en meget optimistisk målsætning.

Imidlertid er tilmeldingerne til kampagnen strømmet ind.
Tilsyneladende er der masser af danskere der gerne vil være med til at sætte fokus på motion, og bruge 3 uger i september på at dyrke 30 minutters daglig motion. Det afspejler tilmeldingerne i hvert tilfælde, med godt 21.000 tilmeldte en uge før tid.

Som følge af den massive tilstrømning af deltagere til kampagnen, har Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen valgt, at forlænge tilmeldingsfristen til fredag den. 3. september.

På kampagnens hjemmeside kan man dels holde øje med, hvor mange hold arbejdspladserne i de enkelte amter har tilmeldt, samt se hvilke lokale arbejdspladser der har tilmeldt hold. Hvis man har lyst at interviewe nogle hold kan man også finde kontakter til alle holdenes holdkaptajner.

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til afdelingen Motion på Arbejdspladsen (MpA) under Dansk Firmaidrætsforbund.

Tilmeldingsstatistikken kan findes direkte på: http://www.dfif.dk/mpa/am/vis_1_amt.asp

Med venlig hilsen

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 6531 6560
 

Læs mere her

Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen rykker tilmeldingsfristen

Massive tilmeldinger til Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende motionskampagne skaber behov for udsættelse af tilmeldingsfristen.

I løbet af den sidste uge, er tilmeldingerne til Dansk Firmaidrætsforbunds (DFIF) landsdækkende motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen strømmet ind.

Kampagnen som arrangeres af DFIF i samarbejde med Novo Nordisk A/S, blev for alvor skudt i gang på et pressemøde i Charlottehaven i København den 17. august, med deltagelse af Sundheds– og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Kulturminister Brian Mikkelsen.

For at bakke op omkring Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen har de to ministre indvilget i, at indlede en motionsdyst imod hinandens respektive ministerier.

Siden pressemødet, har stadigt flere tilmeldinger strømmet ind. I øjeblikket ligger de daglige tilmeldinger på ca. 2.000 deltagere, samtidig med at der stadig bestilles informationsmateriale omkring kampagnen.

"Det er som vi har forventet, og som vi har erfaring for, tilmeldingerne kommer i sidste øjeblik. Som det går i øjeblikket, hvor folk stadig bestiller kampagnemateriale, har vi dog grund til at tro, at der er mange flere som gerne vil deltage i kampagnen. Derfor har vi besluttet at udskyde tilmeldingsfristen til fredag den 3. september", siger MpA konsulent Bo Isaksen.

Deltagerantallet i kampagnen ligger i øjeblikket på ca. 11.500 men er kraftigt stigende.

På kampagnens hjemmeside kan man dels holde øje med, hvor mange hold arbejdspladserne i de enkelte amter har tilmeldt, samt se hvilke lokale arbejdspladser der har tilmeldt hold. Hvis man har lyst at interviewe nogle hold kan man også finde kontakter til alle holdenes holdkaptajner.

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til MpA.

Tilmeldingsstatistikken kan findes direkte på: http://www.dfif.dk/mpa/am/vis_1_amt.asp

Med venlig hilsen

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 6531 6560
Mail: mpa@dfif.dk
 

Læs mere her

Stor succes for kampagnen “Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen”

For nyligt cyklede Brian Mikkelsen og Lars Løkke Rasmussen Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen, ordentligt i gang.

Siden er det strømmet ind med tilmeldinger til kampagnen. Dansk Firmaidrætsforbund har de seneste dage modtaget flere tusinde tilmeldinger.
Det viser at der er masser af arbejdspladser rundt om i landet, hvor de ansatte danner hold og tilmelder sig, og hvor der er stor konkurrence om at være det hold som løber med hovedgevinsten i kampagnen, nemlig en herlig ferie for hele holdet til St. Croix.

Man kan stadig nå melde sig til kampagnen på hjemmesiden: www.dfif.dk/mpa

Kampagnen, som har til formål, at få flere danskere til at motionere 30 minutter eller mere om dagen, er målrettet landets arbejdspladser, hvor kolleger i uge 37, 38 og 39 opfordres til at motionere sammen.

Arbejdspladser fra alle ender af Danmark har tilmeldt hold og Københavns kommune og Københavns amt ligger i øjeblikket i spidsen for tilmeldingerne.

Samlet er der lige nu tilmeldt over 7500 deltagere, et tal som stadig stiger.

På kampagnens hjemmeside kan man dels holde øje med, hvor mange hold arbejdspladserne i de enkelte amter har tilmeldt, samt se hvilke lokale arbejdspladser der har tilmeldt hold. Hvis man har lyst at interviewe nogle hold kan man også finde kontakter til alle holdenes holdkaptajner.

Kampagnens hjemmeside findes på:
www.dfif.dk/mpa

Tilmeldingsstatistikken kan findes direkte på: http://www.dfif.dk/mpa/am/vis_1_amt.asp

Med venlig hilsen

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 65 60
 

Læs mere her

Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen er blevet landsdækkende

Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen som bliver til i samarbejde med Novo Nordisk, er for alvor blevet landsdækkende.

Kampagnen som har til formål, at få flere danskere til at motionere 30 minutter eller mere om dagen, er målrettet landets arbejdspladser hvor kolleger i uge 37, 38 og 39 opfordres til, at motionere sammen.

Tilmeldingen til kampagnen løber i hele august måned, og der er allerede tilmeldte fra alle amter i landet. Københavns kommune og Københavns amt ligger i øjeblikket i spidsen for tilmeldingerne med godt 450 tilmeldte, mens Roskilde Amt og Bornholms regionskommune ligger sidst med omkring 65 deltagere.

Samlet er der i øjeblikket tilmeldt godt 2.500 deltagere, et tal som stiger dagligt. Forventningerne til kampagnen er et deltagerantal på 20.000, en fordobling af sidste års kampagne med 10.000 deltagere.

På kampagnens hjemmeside kan man holde øje med, hvor mange hold arbejdspladserne i de enkelte amter har tilmeldt, samt finde kontakter til holdkaptajnerne på de respektive hold.

Kampagnens hjemmeside findes på:
www.dfif.dk/mpa

Tilmeldingsstatistikken kan findes direkte på: http://www.dfif.dk/mpa/am/vis_1_amt.asp

Med venlig hilsen

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 65 60.
 

Læs mere her

Nu er datoen sat. Den 28. maj 2011 lyder startskuddet igen til et stort motionsløb over Storebæltsbroen

Igen i 2011 har kommuner og foreninger på begge sider af bæltet sammen med A/S Storebælt skabt rammerne for et stort motionsløb.

Ligesom under de tidligere løb på broen bliver der tale om et professionelt og veltilrettelagt arrangement med alle sikkerhedsforanstaltningerne i orden og med løbetrøje, medalje og forplejning til alle deltagerne. Løbet starter i Nyborg og har mål i Korsør.

– Broen vil være tilgængelig for trafikanter både før, under og efter løbet, og vi glæder os til at bidrage til endnu et broløb, siger adm. direktør for A/S Storebælt Leo Larsen.

Et broløb for oplevelsesløbere
– Detailplanlægningen er allerede gået i gang, og foreningerne i Slagelse og Nyborg arbejder på at sammensætte et spændende program målrettet mod oplevelsesløberen i samarbejde med kommunerne, Politiet og A/S Storebælt, siger Per Hansen fra løbets styregruppe.
Rigtig mange løbere er fascineret af Storebæltsbroen. Det er arrangørernes mål at skabe en unik helhed, hvor oplevelsen er i centrum både før, under og efter med blandt andet musik, underholdning og fællesspisning.

– Det er femte gang i broens historie, at vi arrangerer et motionsløb på broen. Det første løb foregik i 1997, da Vestbroen var bygget færdig og klar til togtrafik. Hver gang broen har dannet rammen har hele Danmark bakket op i 1998, 2005 og 2008 var løbet Danmarks største ½-maraton. Det håber vi også at løbet i 2011 bliver, siger Per Hansen.

Tilmeldingen til Broløbet Storebælt 2011 starter den 10. september 2010 via løbets hjemmeside: www.brolobet.dk

Læs mere her

Århus Universitetshospital er klar til det store strømnedbrud

Det er et kæmpe og kompliceret arbejde at sikre nødstrøm overalt på et stort hospital med både nye og gamle bygninger. Atek har leveret fire store generatoranlæg, generatortavler og hovedtavler til Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade, så patienterne kan føle sig helt trygge.

Husker du 23. september 2003 Det var dagen, hvor en kædereaktion af fejl satte Sjælland og Sydsverige i stå i timevis. Dagen for det store strømnedbrud.

Ole Bjerregaard Jacobsen og Hans Hagelkvist Bloch husker dagen tydeligt. Som henholdsvis teknisk souschef og maskinmester på Aarhus Universitetshospital var de i første omgang bare glade for, at de befandt sig på den anden side af Storebælt! Men strømnedbruddet blev også startskuddet for en gennemgribende opgradering af nødstrømsanlægget på Aarhus Universitetshospital.

– Strømnedbruddet var et wake-up-call for politikerne.

På det tidspunkt var kun cirka 30 procent af Århus Universitetshospital dækket af nødstrøm. Selvfølgelig havde vi sørget for intensivafdelinger og operationsstuer, men alting er alligevel flettet så meget ind i hinanden, at man bl.a. ikke kan operere, hvis computersystemerne er nede, siger Ole Bjerregaard Jacobsen.

Generatoranlæg i flaskerum
Løsningen blev at supplere tre gamle generatoranlæg med otte nye generatoranlæg, hvoraf Atek har leveret fire af anlæggene inkl. generatortavler og hovedtavler: To generatoranlæg på 1.000 KVA og to generatoranlæg på 800 KVA med tilhørende tankanlæg. Sammen sørger de 8 generatoranlæg for, at Aarhus Universitetshospital er 100 procent dækket med nødstrøm. Dog er der ikke 100 procent redundans på anlæggene.

– Det er ikke fysisk muligt med så stort et hospitalsområde, som vi dækker. Men vi har redundans på alle kritiske hospitalsfunktioner, f.eks. hele den kliniske del, siger Ole Bjerregaard Jacobsen.

Han er bekendt med Ateks nødstrømsløsning på Hillerød Hospital, hvor man valgte at gå fra en decentral løsning til en central løsning med tre generatoranlæg og distribution af nødstrømmen via højspændingskabler og transformatorstationer, bl.a. for at opnå 100 procent redundans på generatoranlæggene.

– Den løsning ville vi ikke have plads til. Hverken et centralt anlæg eller de tilhørende transformatorstationer. Aarhus Universitetshospital har bygninger helt tilbage fra 1893, så det har været udfordring at få plads til nogle af de nye generatoranlæg. F.eks. er det ene af Ateks generatoranlæg placeret i et tidligere flaskerum, siger Ole Bjerregaard Jacobsen.

Stor installation med god kvalitet
Apropos udfordring peger han på udskiftningen af hovedtavlerne som den største opgave i projektet. I flere tilfælde har det været nødvendigt at etablere midlertidige hovedtavler, mens afgangene blev skiftet en for en.
– Det kræver, at man som bygherre kender sit hus, men det kræver også, at man som leverandør kender sine produkter. Og der har vi haft et rigtig godt samarbejde med Atek, siger Ole Bjerregaard Jacobsen.

Hans Hagelkvist Bloch supplerer:
– Ja, de ved, hvad de har med at gøre. Det værste er en leverandør, som dybest set bare er forhandler uden at kende sine produkter, siger han og fortsætter:

– Atek har håndteret de store installationer professionelt og med en god kvalitet. Og det er allerede testet i praksis, for lige efter at installationen var færdig, stod en nærliggende transformator af.
Ole Bjerregaard Jacobsen ser også Ateks leverance i et større perspektiv.

– Driftssikre nødstrømsanlæg betyder meget for et hospital i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel, der bl.a. skal forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer. I sidste ende handler det om patienternes ve og vel.

Læs mere her

Mangler du et kærligt spark bagi, der sikrer dig en konkret plan OG motivation

Overdrevent Overskud Hvis du tør gøre 2011 til DIT år

HVEM ER JEG
HVOR VIL JEG HEN
HVORDAN KOMMER JEG NEMMEST I MÅL
HVORDAN BEVARER JEG MOTIVATIONEN

Spørger du nogen gange dig selv om dette Så er Overdrevent Overskud Hvis du tør gøre 2011 til DIT år lige noget for dig.

Er det wellness
Er det fitness
Er det luksus
Er det hårdt arbejde

JA, det er det!

Overdrevent Overskud Hvis du tør gøre 2011 til DIT år
består af:

6 undervisningsgange á 2 timer, serveret med engagement, power og tillidsfuld tro på, at netop DU har power til forandring

6 udskrifter af undervisningsgangene kun hvis du lærer bedst ved at tage noter, skal du gøre det. Alt foreligger skriftligt, så du kan genlæse det når du har lyst

13 Emails skrevet personligt til dig, med motivation og øvelser

Er du
Selvstændig med ønske om større overskud både på bundlinjen og mentalt
Lønmodtager med ønske om god balance mellem job og familie/fritid
Uden job med ønske om, at bevare motivation og power så du kan lande ønskejobbet
Har du svært ved at træffe beslutninger
Har du mistet mavefornemmelsen af hvad du VIRKELIG VIL/ ønsker dig
Mangler du et (k)ærligt spark bagi, der sikrer dig en konkret plan OG motivation
Ved du, at du skal gøre noget anderledes, men kan ikke sætte fingeren på hvad det er

OG

Vil du dedikere 2011 til at lave de ændringer der skal til
Vil du gå fra ok til YEAH
Vil du sprænge rammer og åbne op for nye muligheder
Vil du skabe lige præcis dét liv som er eksklusivt fantastisk for dig

Er du villig til at se på det vigtigste

DIG
Dit liv
Dit job
Din virksomhed
Din dagligdag

Tør du

Være ærlig
Tage imod de effektive redskaber, der kan hjælpe dig fremover
Tage ja-hatten på

Så er Overdrevent Overskud Hvis du tør gøre 2011 til DIT år
din mulighed for at komme godt i gang og blive fulgt godt på vej.

I stedet for at gøre det alene får du adgang til min viden og erfaring;
Jeg har arbejdet med mennesker i ca. 10 år som coach og socialrådgiver og jeg brænder for at guide andre til mere overskud, energi og overblik.

For mig er coaching wellness det betyder, at vi går i dybden samtidig med at det er blidt.
Vi arbejder fokuseret med mulighed for at rykke på inspiration.

Jeg elsker mennesket og dets mange snørklede veje jeg brænder for at udforske netop dig og finde ud af hvordan du nemmest og sjovest kommer videre.

Helt præcist får du:

Uge 18
Vi mødes i 2 timer og afstemmer forventninger og sikrer os en forrygende start på forløbet.

Uge 19, 20 og 21
En ugentlig Email fyldt med motivation og øvelser. Du har selvfølgelig mulighed for feedback via mail og/eller telefon.
Emnerne vil være: Værdier, visioner, ønsker og hvad du specifikt har brug for.

Uge 22
Vi mødes i 2 timer til DREAMSTORM, hvor vi arbejder med drømme og visioner

Uge 23, 24 og 25
En ugentlig Email fyldt med motivation og øvelser. Du har selvfølgelig mulighed for feedback via mail og/eller telefon.
Emnerne vil være Visioner, Walt Disney, Motivation og hvad du specifikt har brug for.

Uge 26
Vi mødes i 2 timer og har fokus på MOTIVATION og hvordan vi hver i sær motiveres

Uge 27
En ugentlig Email fyldt med motivation og øvelser. Du har selvfølgelig mulighed for feedback via mail og/eller telefon.
Emnerne vil være Motivation , ferie og hvad du specifikt har brug for.

Uge 28, 29, 30 og 31
FERIE
Der er mulighed for feedback via Email.

Uge 32
Vi mødes 2 timer med fokus på planlægning og overskud

Uge 33, 34 og 35
En ugentlig Email fyldt med motivation og øvelser. Du har selvfølgelig mulighed for feedback via mail og/eller telefon.
Emnerne vil være Planlægning af job og familie/fritid, balance i hverdagen og hvad du specifikt har brug for.

Uge 36
Vi mødes 2 timer med fokus på Klar Kommunikation

Uge 37, 38 og 39
En ugentlig Email fyldt med motivation og øvelser. Du har selvfølgelig mulighed for feedback via mail og/eller telefon.
Emnerne vil være Stå fast, Tænk positivt, Fastholdelse og hvad du specifikt har brug for.

Uge 40
Vi mødes i 2 timer og sikrer os en afslutning, der giver dig det bedste afsæt til at videreføre forandringen på egen hånd

Overdrevent Overskud Hvis du tør gøre 2011 til DIT år virker bedst for:

Dig der godt ved , at du skal i gang med nogle ændringer men mangler motivation
Dig der vil kysse enhver forandring velkommen også selvom jorden gynger under dig
Selvstændige der vil investere tid og commitment for at få større overskud personligt og på bundlinjen
Lønmodtagere der ønsker bedre balance mellem job og familie/fritid OG tør tage de afgørende skridt
Alle der dedikerer 2011 til at opnå afgørende forandring, opleve maksimal motivation og leve et autentisk liv fyldt med energi, overskud og glæde

Du får:
6 power eftermiddage á 2 timer
Maks 12 kursister på holdet
God forplejning når vi ses
Lækkert kursusmateriale
13 personlige Emails med øvelser og motivation
Mulighed for feedback via Email/telefon under hele forløbet
Motivation og overblik
Styr på dine værdier
Kommunikationsredskaber der virker i privatliv og business
Et forløb der fastholder dit fokus også efterfølgende
Mulighed for forandring på de områder du ønsker
Kærlige spark bagi
Vedholdende støtte og opbakning
Mulighed for at påvirke undervisningen, så den passer til netop dine behov
Lettere ved at træffe beslutninger
Bedre balance i dit liv

Jeg lover dig:

Ærlighed: At være ærlig er en stor værdi for mig og jeg ved, at det kræver ærlighed at skabe ægte forvandling
Vedholdenhed: Jeg bliver ved til det virker . uanset hvor lang tid det tager og hvor mange tårer der skal tørres
Engagement: Jeg er engageret i hver eneste af mine kursister hos mig er DU i centrum og ALLE kursister får personlig vejledning efter behov
Tillid: Jeg har 100 % tillid til at du kan, vil og tør

Hvor skal du køre hen, for at opnå alt dette

Kurset bliver holdt i enten Jordrup (lige uden for Kolding) eller i Fredericia.
Begge steder er under 7 minutter fra motorvejen.

Præcist mødested får du at vide, når du modtager din Velkommen-nu-starter-vi-snart-mail.

Der bliver oprettet hold mandage 16-18, tirsdage 18-20 skriv på tilmeldingen, hvilket hold du ønsker.

Bor du i KBH eller omegn og synes ikke du skal så meget til Jylland
Send mig en mail så snart der er et fuldt hold, starter jeg op øst for Storebælt.

Hvad gør du nu

– Du kan slet ikke vente og må bare sikre dig en plads. Gå ind på www.lundsteen.biz og klik på KIOSK – så kan du sikre dig din plads.

Hvad koster det

Du får hele pakken for kun 4.995, – kr.

Normalprisen for 12 timers face to face + 13 Emails er 14.000,- kr.
(Du kan selvfølgelig også købe dette personlige forløb din pris er kun 13.500,- kr.)
Du sparer altså 9.000,- kr. ved at deltage i dette forløb

Brænder du for at komme med
Er økonomien stram
Så betal over 2 gange;
26.04.11 2.995,- kr.
01.08.11 2.995,- kr.

Er I en arbejdsplads, venindeflok eller andet, der vil af sted sammen
Fyld et hold (12 pladser) og få det for 50.000,- kr. I får altså 2 pladser GRATIS.
(Kræver samlet tilmelding og betaling. Betalingen kan ikke deles i rater, men forfalder senest 26.04.11)

Alle priser er angivet INKLUSIV moms

Tilmeldingsfrist
26.04.11 kl. 12.00

Din plads er først din, når betalingen er modtaget.

Hvis du tilmelder dig senest 18.04.11 kl. 12.00 får du mulighed for at tilkøbe et personligt 10-turskort til Lundsteen Coaching/NLP for 6.000,- kr. (Normalpris er 7.200 du sparer altså 1.200,- kr.)
Dette er din mulighed for at øge dit personlige udbytte af forløbet.

Alt det med småt:
Fakturaen udstedes automatisk til dig personligt. Ønsker du en faktura til din virksomhed eller arbejdsgiver, så skriv CVR nummer i beskedfeltet på tilmeldingen.

Du er tilmeldt, når vi har registreret din betaling af enten
1) Det fulde beløb
2) Den første rate
Tilmeldingen er bindende og gælder hele forløbet.
Ved afbud beregnes et gebyr på 15 % af fuld kursusafgift.
Ved mindre end 14 dage til afholdelse kræves 50 % af fuld kursusafgift i gebyr.
Ved mindre end 7 dage til afholdelse, gives der ingen refusion.

Læs mere her