2

$(document).ready(function() { $(“a.oembed”).oembed(null,{ maxWidth: 428, maxHeight: 528 }); }); Symptomerne kan komme fra det ene sekund til det andet, og de kan være tegn på en blødning eller en blodprop i hjernen. Reager med det samme, også hvis symptomerne går over igen. Hjernesagen gennemfører en stor kampagne om at kende tre vigtige symptomer på blodprop og blødning i hjernen og ringe 1-1-2 med det samme. Hovedbudskabet i Hjernesagens kampagne er, at alle bør kende de tre væsentligste, akutte symptomer på en blødning eller en blodprop i hjernen og reagere straks ved at ringe 1-1-2. Symptomerne er:

• Akut lammelse i arm eller ben

• Akut talebesvær

• Akut hængende mundvig

Symptomerne kan gå over igen efter få minutter eller timer, men ring 1-1-2 med det samme uanset hvad.

Reager på symptomerne
De, der overlever en blodprop eller en blødning i hjernen, må ofte leve videre med handicap i større eller mindre grad. Handicap som tale- og sprogproblemer, synsforstyrrelser, halvsidig lammelse, mangel på overblik og hukommelses-vanskeligheder.
”Kommer man hurtigt i behandling, er risikoen for dødsfald og alvorlige følgevirkninger mindre. Derfor er det så vigtigt, at så mange som muligt kender symptomerne og reagerer på dem med det samme”, siger Hjernesagens direktør Lise Beha Erichsen.

Lad være med at tiden an
”Hvis folk kender symptomerne, kan de genkende sygdommen, og så ved de, at der skal ringes 1-1-2 med det samme”, siger neurolog og overlæge på Bispebjerg Hospital Hanne Christensen, der også er formand for Dansk Selskab for Apopleksi.
”Alt for mange ser tiden an, og derfor kommer de for sent til den akutte behandling”, siger hun.
Så lad være at se tiden an. Jo længere tid, der går, jo mere alvorlig kan hjerneskaden blive.
Hjernesagens kampagne består af en OBS-film, en folder og annoncer. Hele materialet finder du vedlagt her.

Flere oplysninger, interviews og materiale:
Hjernesagen har kontakt til flere mennesker med hjerneskade efter en blodprop eller blødning i hjernen, der gerne vil fortælle deres historie. Vi formidler meget gerne kontakt.

Kontakt:
Sarah Cecilie Boss, journalist i Hjernesagen. Telefon 21 71 71 63
Lise Beha Erichsen, direktør i Hjernesagen. Telefon 22 99 11 11

Fakta om blodprop og blødning i hjernen

35 om dagen
Hvert år rammer en blodprop eller en blødning i hjernen 12.500 mennesker i Danmark. Det er 35 hver dag. De, der overlever, må ofte leve videre med handicap som halvsidig lammelse, synshandicap, talebesvær eller kognitive vanskeligheder. Kend de akutte symptomer og ring 1-1-2. Det kan redde liv og førlighed at komme hurtigt i behandling. Blodprop eller blødning i hjernen kalder man også apopleksi eller slagtilfælde.

Læs mere her

Elektriske impulser skal højne patienters livskvalitet og spare samfundet for 700 millioner

Ny banebrydende opfindelse skal lære patienter, som har fået et slagtilfælde, at gå igen. Teknologien kan forbedre livskvaliteten for slagtilfælde-patienter drastisk og spare samfundet for millioner af kroner. Venturefonden SEED Capital har netop investeret i et nyt lovende spin-out firma Nordic NeuroSTIM ApS fra forskningsgruppen Integrative Neuroscience ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Refleksbaseret el-terapi hedder opfindelsen, som skal hjælpe patienter tilbage på benene efter et slagtilfælde og derved være med til at løse et stadigt voksende problem. I Europa er der hvert år 1.3 millioner mennesker, der får et slagtilfælde svarende til godt og vel Københavns befolkning. En gruppe der på grund af den aldrende befolkning forventes at vokse til 1.5 millioner i 2020, og lægge et stadigt større beslag på ressourcerne i sundhedsvæsenet.

25 % mindre hjemmehjælp
Refleksbaseret el-terapi vil betyde massive offentlige besparelser. Med en indførelse af den nye metode vil der opnås en 25% reduktion i udgiften til hjemmehjælp for de moderat til svært skadede patienter. En bedre gangfunktion vil derudover betyde et mindre behov for personlige hjælpere og en øget værdighed og livskvalitet for patienterne, da de derved i større grad vil være i stand til at klare sig selv.

Refleksbaseret el-terapi kræver ikke ændringer i måden patienterne genoptrænes. Dette gør refleksbaseret el-terapi ukompliceret og billig at indføre i genoptræningscentrene. Et refleks-baseret genoptræningsforløb koster ca. 5.000 kr. at gennemføre per patient og er derved en omkostningseffektiv måde at forbedre patienternes livskvalitet og nedbringe udgifterne til denne patientgruppe.

Citater:
Nordic NeuroSTIM ApS ser det som et privilegium at være med til at hjælpe denne patientgruppe;
Vi ser det som et privilegium at få muligheden for at hjælpe patienter, der har fået et slagtilfælde med at gå bedre en gruppe der har brug for al den hjælp, de kan få. Vi har et tæt og godt samarbejde med klinikere i Danmark at takke for, at denne mulighed er opstået, og vi ser frem til, at vi forhåbentlig vil gøre en stor forskel for dem og deres patienter, siger direktør for Nordic NeuroSTIM ApS, Kristian Hennings.

Venturefonden SEED Capital anser teknologien som meget lovende;
Vi glæder os til at følge udviklingen i Nordic NeuroSTIM. Skader forårsaget af slagtilfælde er en meget alvorlig sag og den teknologi, som selskabet har udviklet har et kæmpe potentiale. Teknologien er udviklet af nogle meget kompetente forskere og udviklere, som tilsammen udgør et rigtig stærkt team. Investeringen fra SEED Capital skal være med til at finansiere udviklingen af det færdige produkt, siger Investment Manager i SEED Capital, Jón Ingi Benediktsson.

Læs mere her

Meditation og Hjerte-sundhed: Førende forsker besøger Danmark

Dr. Robert Schneider, USA, er læge, pædagog en af verdens førende autoriteter i mind-body medicine : Naturlige metoder til at mindske hjerte-kar sygdom – og risiko-faktorer som stress, forhøjet blodtryk og diabetes.

Han har de sidste 20 år modtaget 25 millioner $ i forskningsstøtte USA s Sundhedsmyndigheder (National Institutes of Health – NIH) for sin banebrydende forskning. Bl.a. mange undersøgelser, som sammenligner forskellige meditations- og afspændingsteknikker.

Den seneste fra 2012 viser næsten en halvering af dødelighed, hjerteanfald og slagtilfælde for afro-amerikanere, som anvender Transcendental Meditation (TM). Se: newsroom.heart.org/news/meditation-may-reduce-death-heart-240647

Han har været rådgiver for mange regeringsorganer, bl.a. USA s Sundhedsministerium, Kongressen og Det Hvide Hus, og er en efterspurgt foredragsholder på konferencer over hele verden.

Hans forskning er præsenteret i over 100 artikler i anerkendte fagtidsskrifter, og har fået meget stor medie-omtale både i USA og internationalt. Den er udført af hans institut, ‘Institut for Naturmedicin og Forebyggelse’, i samarbejde med mange andre universiteter og institutter i USA mange af dem med ham som forskningsleder.

Mange af disse undersøgelser er nævnt i en ny rapport fra den amerikanske Hjerteforening (American Heart Association – AHA), som gennemgår tilgængelig forskning om bl.a. forskellige former for meditation. Formålet med rapporten er at informere læger om, hvilke alternative metoder til sænkning af blodtrykket, der ifølge forskning har vist sig at være effektive .

Se vedhæftet: Presse-tekst med omtale af rapporten og Insurance Brochure med oversigt over hans forskning og hans CV. Læs mere om dr. Schneider og hans forskning på: www.mum.edu/inmp og www.totalhearthealth.info også med omtale af hans bog Total Heart Health .

Dr. Schneider er i Danmark 20.-24. juni – som en del af en foredrags-turné i Europa juni-juli. Han holder offentlige foredrag på Fuglsøcentret torsdag d. 20. Juni (sammen med dr. Vijai Shukla, se www.fuglsoecentret.dk) og fredag d. 21. juni kl. 19-21 på Gentofte Hovedbibliotek. Han giver også et seminar lørdag d. 22. juni kl. 10-16.30 på Rørvig Folkehøjskole (se www.rfh.dk).

På foredragene fortæller han om sin forskning, men giver også en dybtgående gennemgang af stress og stress-management – både set fra moderne lægevidenskab og fra den gamle ayurvediske viden. Han giver en lang række konkrete og praktiske råd, som er beskrevet i hans bog; bl.a. om kost, motion, dagsrutiner; yoga og meditation også i forhold til ens ‘sind-krop type’.

Det vil være muligt at interviewe dr. Schneider efter aftale med undertegnede, Svend Jensen, som koordinerer hans besøg i samarbejde med overlæge Henrik Westergaard (tlf. 20207787; henrikwe@dadlnet.dk) og praktiserende psykolog Jørn Janby (tlf. 60171685; janby@mail.dk. De vil også gerne udtale sig.

Vi sender gerne yderligere information bl.a. højopløseligt foto.

Læs mere her

Gode resultater i Region Sjælland

Region Sjælland har siden 2008 tilbudt den såkaldte trombolysebehandling på Roskilde Sygehus. Behandlingen gives til patienter, som har en blodprop i hjernen, og forbedrer både chancerne for overlevelse og bedre førlighed. Region Sjælland har gode resultater med trombolysebehandling.

I Region Sjælland får cirka 2000 patienter om året apopleksi (slagtilfælde) på grund af en blodprop eller en blødning i hjernen.

Cirka 500 patienter bliver hvert år på baggrund af en akut vurdering på stedet transporteret til Roskilde Sygehus med henblik på trombolyse de transporteres meget hurtigt til Roskilde Sygehus fra hele regionen med enten ambulance eller helikopter.

Cirka 150 patienter behandles med trombolyse, hvilket er flere end landsgennemsnittet. Samtidig er resultaterne fuldt ud på højde med de bedste i Danmark, selvom Region Sjælland som den sidste fik tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at udføre behandlingen.

Formand for Regionsrådet Steen Bach Nielsen oplyser, at Region Sjælland følger retningslinjerne for trombolysebehandling, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Regionen har i dag forespurgt Sundhedsstyrelsen, om man her tager initiativ til ændring af de nuværende nationale retningslinjer på baggrund af erfaringerne fra Skejby. Herudover har Region Sjælland meddelt Sundhedsstyrelsen, at der nu forberedes tiltag, som kan gøre det muligt at tilbyde trombolysebehandlingen til en større gruppe af patienter, som det sker i Århus.

Sagen behandles på Sygehusudvalgets møde d. 19. maj 2011.

På baggrund af de seneste opgørelser af dødelighed i forbindelse med apopleksi foretog Region Sjælland allerede i april 2011 en nærmere analyse og igangsatte tiltag, som skal forberede behandlingen af apopleksipatienter.

Der sættes herudover ind med en konkret gennemgang af procedurer og patientforløb på de afdelinger, der behandler disse patienter for at finde eventuelle årsager til kvalitetsbrist.

Region Sjælland har således stort fokus på behandling og øgning af overlevelse for denne patientgruppe.

Indsatsen afrapporteres til Sygehusudvalget d. 14. juni 2011

Yderligere oplysninger:

Steen Bach Nielsen
Formand for Regionsrådet
Telefon: 30 61 64 46

Flemming Stenild
Formand for Sygehusudvalget
Telefon: 21 68 25 36

Lars Onsberg Henriksen
Koncerndirektør
Telefon: 21 40 93 49

Vedhæftede filer:

Notat om apopleksi og trombolyse – 9.maj-2011.doc :
http://bit.ly/ld8r98

Læs mere her

Intet godt alternativ til mælk

Risikoen for at få en række sygdomme mindskes, hvis danskerne får magre mælkeprodukter hver dag. Det viser en ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet, som gennemgår det videnskabelige grundlag for de nuværende mælkeanbefalinger.

Der har i flere år været diskussioner om, hvorvidt mælk er sundt. Mennesker har fysiologisk behov for de næringsstoffer, som vores mad indeholder, ikke for en bestemt fødevare – og størsteparten af fødevarerne er ikke kun sunde eller usunde. De fleste fødevarer indeholder en række forskellige næringsstoffer som proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer og mineraler. Det gælder også for mælk.

Mælk nedsætter risiko for flere sygdomme
“For langt de fleste sygdomme ser vi, at det er gavnligt, hvis man indtager en moderat mængde mælk eller andre mælkeprodukter. Vi ved ikke, hvilke stoffer der er de gavnlige i mælk, og netop derfor kan vi ikke pege på alternativer,” siger forsker Camilla Hoppe fra DTU Fødevareinstituttet.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har gennemgået litteraturen om sygdomme og sygdomsforekomster og ser, at der er en nedsat risiko for en lang række sygdomme som for eksempel udvikling af type 2 diabetes, slagtilfælde samt tyk- og endetarmskræft ved et højt indtag af mejeriprodukter. Men de ser også tegn på, at der er en øget risiko for prostatakræft.
Der er ingen klare konklusioner i forhold til mejeriprodukters indflydelse på børn og unges sygdomsrisiko, fordi de fleste af undersøgelserne primært er udført på voksne.

Bedst med et moderat indtag af fedtfattig mælk
Mælkeprodukter er fattige på jern og indeholder en del mættet fedt og transfedtsyrer alt sammen noget der er med til at sætte grænsen for, hvor meget mælk der er plads til i en kost, der lever op til næringsstofanbefalinger og de officielle kostråd. Derfor har forskerne også udført beregninger af forskellige kostsammensætninger.

“Ud fra vores beregninger vurderer vi, at alle raske danskere over 2 år dagligt bør indtage i størrelsesordenen¼ til 1/2 liter mælk eller mælkeprodukter i en kost, der lever op til næringsstofanbefalinger og officielle kostråd,” siger seniorforsker Anne Marie Beck fra DTU Fødevareinstituttet.

Baseret på beregninger af kostsammensætninger vurderer forskerne, at danskerne bør fortsætte med at vælge de fedtfattige mælkeprodukter for at leve op til næringsstofanbefalingerne om at begrænse mættet fedt.

Hvad angår sygdomsrisiko, viser de fleste sygdomsstudier, der indgår i rapporten, ingen klare tendenser i forhold til, om det er fedtrig eller fedtfattig mælk.

Læs mere her