Gode resultater i Region Sjælland

Region Sjælland har siden 2008 tilbudt den såkaldte trombolysebehandling på Roskilde Sygehus. Behandlingen gives til patienter, som har en blodprop i hjernen, og forbedrer både chancerne for overlevelse og bedre førlighed. Region Sjælland har gode resultater med trombolysebehandling.

I Region Sjælland får cirka 2000 patienter om året apopleksi (slagtilfælde) på grund af en blodprop eller en blødning i hjernen.

Cirka 500 patienter bliver hvert år på baggrund af en akut vurdering på stedet transporteret til Roskilde Sygehus med henblik på trombolyse de transporteres meget hurtigt til Roskilde Sygehus fra hele regionen med enten ambulance eller helikopter.

Cirka 150 patienter behandles med trombolyse, hvilket er flere end landsgennemsnittet. Samtidig er resultaterne fuldt ud på højde med de bedste i Danmark, selvom Region Sjælland som den sidste fik tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at udføre behandlingen.

Formand for Regionsrådet Steen Bach Nielsen oplyser, at Region Sjælland følger retningslinjerne for trombolysebehandling, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Regionen har i dag forespurgt Sundhedsstyrelsen, om man her tager initiativ til ændring af de nuværende nationale retningslinjer på baggrund af erfaringerne fra Skejby. Herudover har Region Sjælland meddelt Sundhedsstyrelsen, at der nu forberedes tiltag, som kan gøre det muligt at tilbyde trombolysebehandlingen til en større gruppe af patienter, som det sker i Århus.

Sagen behandles på Sygehusudvalgets møde d. 19. maj 2011.

På baggrund af de seneste opgørelser af dødelighed i forbindelse med apopleksi foretog Region Sjælland allerede i april 2011 en nærmere analyse og igangsatte tiltag, som skal forberede behandlingen af apopleksipatienter.

Der sættes herudover ind med en konkret gennemgang af procedurer og patientforløb på de afdelinger, der behandler disse patienter for at finde eventuelle årsager til kvalitetsbrist.

Region Sjælland har således stort fokus på behandling og øgning af overlevelse for denne patientgruppe.

Indsatsen afrapporteres til Sygehusudvalget d. 14. juni 2011

Yderligere oplysninger:

Steen Bach Nielsen
Formand for Regionsrådet
Telefon: 30 61 64 46

Flemming Stenild
Formand for Sygehusudvalget
Telefon: 21 68 25 36

Lars Onsberg Henriksen
Koncerndirektør
Telefon: 21 40 93 49

Vedhæftede filer:

Notat om apopleksi og trombolyse – 9.maj-2011.doc :
http://bit.ly/ld8r98

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *