Helbredsundersøgelser kan give millionbesparelser

Virksomheder kan hente milliongevinster på områderne sygefravær, trivsel og motivation ved at tilbyde medarbejderne helbredsundersøgelser. Det har fået AROS Privathospital til at gå ind på markedet for sundhedsydelser til erhvervslivet.

Sygefravær er dyrt, mens medarbejdertrivsel skaber merværdi. Det er en problemstilling, som flere og flere arbejdspladser får øjnene op for, og mange har allerede høstet betydelige gevinster på den konto. Således har Rødovre Kommune tidligere på året annonceret, at det fra 2009 til 2010 er lykkedes at nedsætte sygefraværet med 0,72 %, svarende til ikke mindre end 8,4 mio. kr. i lønudgifter. Kommunen giver selv sin sundhedsordning en del af æren.

Arbejdspladserne har længe set værdien i at sikre deres medarbejdere hurtig og optimal behandling, og omkring en million danskere har i dag en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Nu ønsker de i stigende grad at gå skridtet videre og også prioritere den forebyggende indsats, siger direktør Ole Momsen fra AROS Privathospital, der netop har åbnet et center for helbredsundersøgelser. Selvom hospitalet også tilbyder forebyggende helbredstjek til private, er der ingen tvivl om, hvem den primære målgruppe er. Helbredstjek konkurrerer med hjemmearbejdspladsen om at være det personalegode, som giver virksomhederne størst tilbagebetaling, mener direktøren.

Forebyggelse og motivation

Lægeundersøgelser af medarbejderne kan afsløre skjulte helbredsproblemer og sygdomme samt afdække, om livsstilsændringer er tilrådelige fx for at undgå truende sygdom. Ansatte med et allerede kendt helbredsproblem kan samtidig opnå bedre overblik over deres aktuelle sundhedstilstand og den optimale behandlingsvej. Formålet er på baggrund af konkrete fysiske målinger at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme samt motivere til en sund livsstil. Samtidig får arbejdsgiveren synliggjort sundhedsmæssige behov hos medarbejderne i anonymiseret form, siger overlæge Tage Jensen fra AROS Privathospital, som understreger vigtigheden af en forebyggende indsats.

De fleste sygdomme giver først symptomer efter nogen tid, og på det tidspunkt kan der allerede være sket uoprettelig skade på organerne. Med en helbredsundersøgelse er der mulighed for at afdække sygdom og risici, så behandling eller livsstilsændring kan iværksættes i tide. Samtidig nedsættes risikoen for kroniske følgetilstande, lyder det fra Tage Jensen, som er kardiologisk overlæge samt speciallæge i medicin og hjertekarsygdomme. Kollegaen Jens Korsgaard, speciallæge i lungemedicin og allergisygdomme, fremhæver desuden den gavnlige effekt, som et bedre helbred kan have på den daglige arbejdsindsats. Vi oplever, at undersøgelserne motiverer til øget fokus på helbredet, især i form af livsstilsændringer. Dermed opnår man som arbejdsgiver sundere, gladere og mere effektive medarbejdere.

Vigtigt med erfaring og kompetence

Ifølge Brancheforeningen for Sundhed og Forebyggelse (BSF) bør det personale, som udfører undersøgelserne, have opnået en anerkendt sundhedsfaglig uddannelse minimum på bachelorniveau, fx som sygeplejerske eller fysioterapeut. På AROS har man taget skridtet fuldt ud og besluttet kun at lade helbredstjekkene udføre af speciallæger med mangeårig erfaring. At foretage den korrekte faglige vurdering og opfange ethvert faresignal stiller krav til uddannelse og erfaring, vurderer Ole Momsen, som samtidig understreger væsentligheden af, at undersøgelserne udføres på et hospital. Så kan man gå direkte til udredning og behandling hos speciallæge samme sted, slutter han.

—–

Fakta:

Forebyggende helbredstjek omfatter i sin grundform typisk en lægesamtale samt måling af blodtryk, blodsukker, kolesteroltal, vægt, fedtprocent, BMI, kondital og taljemål. Når det er relevant, kan endvidere vælges ydelser som fx røntgen af lungerne, ekkokardiografi og belastningstest. Grundundersøgelsen kan som udgangspunkt afholdes af arbejdsgiver, uden at medarbejderne beskattes.

AROS Privathospital A/S består af 16 højt specialiserede klinikker. Ud over almen kirurgi arbejdes der med plastik-, bryst-, kar-, struma- samt ryg- og hoftekirurgi. Specialerne tæller desuden anæstesi, kardiologi, urologi, øjen- og hudsygdomme, allergiudredning samt rådgivning af kræftpatienter. www.arosph.dk

—–

Billedtekster:

Billede 1: Virksomheder kan hente milliongevinster på områderne sygefravær, trivsel og motivation ved at tilbyde medarbejderne helbredsundersøgelser.

Billede 2: Speciallæge Jens Korsgaard oplever, at undersøgelserne motiverer til øget fokus på helbredet, som kan have gavnlig effekt på den daglige arbejdsindsats.

Billede 3: Lægeundersøgelser af medarbejderne kan afsløre skjulte helbredsproblemer og sygdomme samt afdække, om livsstilsændringer er tilrådelige.

Billede 4: Formålet er på baggrund af konkrete fysiske målinger at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme samt motivere til en sund livsstil, siger overlæge Tage Jensen.

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra www.epicent.dk/aph.html.

Læs mere her

Rødovre Sundhedscenter åbnet

Rødovre Kommune etablerer et nyt sundhedscenter for at styrke sundhedsindsatsen. Borgerne får fremover én fælles indgang til sundhedsområdet.

Når der kommer tættere samarbejde og vidensdeling mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet, skaber det et stærkere fagligt miljø. Det er en stor fordel for borgerne, som kan gå direkte ind fra gaden og få en samtale om sundhed , siger Britt Jensen (A), som er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Sundhedscenteret tilbyder en buket af sundhedsaktiviteter for borgerne, der fokuserer på forebyggelse i relation til de såkaldte KRAM-fraktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), stress samt seksuel sundhed. Sundhedscenteret tilbyder også forebyggelse med træning og kostvejledning til borgere med kroniske sygdomme. Det er muligt at gå ind direkte fra gaden og booke en sundhedssamtale med en sygeplejerske.

I sundhedssamtalen kan man få belyst de vaner, der har indflydelse på sundhed og livsstil. Samtalen kan resultere i, at der bliver udarbejdet en handleplan for de livsstilsændringer, som borgeren selv ønsker at sætte fokus på. Det vil altså typisk være hjælp til selvhjælp. Fokus bliver rettet mod den enkeltes muligheder for at blive sundere ved at ændre på nogle hverdagsvaner. Det er vigtigt, at der er en positiv og realistisk tilgang til udfordringerne – der er ingen, der bliver slået oven i hovedet med en dårlig samvittighed , siger Britt Jensen.

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget har Britt Jensen et særligt forhold til det nye sundhedscenter.

Sundhedscenteret har været på dagsordenen i Social- og Sundhedsudvalget adskillige gange gennem de seneste år. Det har været længe undervejs. Derfor er det ingen hemmelighed, at det også er en stor personlig tilfredsstillelse for mig, at sundhedscenteret nu slår dørene op. Det er fantastisk at opleve, at de visioner og planer, vi har diskuteret på mange og lange møder, nu er blevet til virkelighed , siger udvalgsformanden Britt Jensen. Hun understreger, at aktiviteterne i sundhedscenteret løbende vil blive justeret efter borgernes efterspørgsel.

Sundhedscenteret blev indviet onsdag den 16. marts og er herefter åbent for Rødovres borgere. Borgerne er inviteret til to åbent-hus-arrangementer torsdag den 31. marts kl. 15-18 og onsdag den 6. april kl. 12-15, hvor alle er velkommen til at høre nærmere om sundhedscenterets tilbud.

Læs mere her