Tilskud til private høreapparater skal ned

Det offentliges indkøbspriser på høreapparater er faldet markant. Og den faldende pris bør også afspejles i priserne på det private marked. Derfor er det eneste ansvarlige at sætte det offentlige tilskud ned. Gør vi ikke det, vil vi overbetale de private klinikker , siger sundhedsministeren.

Folketinget har i dag 1. behandlet lovforslag L 59 om høreapparater. Med lovforslaget ønsker regeringen dels at nedsætte det offentlige tilskud til høreapparatbehandling hos private, og dels at samle ansvaret for høreapparatområdet i regionerne.

Når regeringen ønsker at samle myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatsbehandlingen et sted, hænger det bl.a. sammen med, at det vil gøre det nemmere for borgere med høretab. Fremover vil de f.eks. få udbetalt tilskud til høreapparater af regionerne og ikke som i dag kommunerne der også har ansvar for høreapparatbehandlingen på audiologiklinikkerne på sygehusene.

Baggrunden for nedsættelsen det offentlige tilskud til høreapparater, der sælges af private forhandlere, er bl.a., at Rigsrevisionen tidligere har konkluderet, at prisudviklingen på høreapparater i offentligt regi skaber grundlag for en reduktion af det offentlige tilskud til høreapparatbehandling i privat regi. Og at det offentlige efter et udbud i sommeren 2012 har reduceret sine indkøbspriser på høreapparater med helt op til 60 pct.

Hvis vi så fastholder et offentligt tilskud af samme størrelse i dag, vil det betyde, at de private klinikker vil få større overskud på høreapparater, og det vil jeg ikke bruge vores fælles sundhedskroner på. Derfor er det eneste ansvarlige at nedsætte det offentlige tilskud , siger Astrid Krag, der samtidig understreger, at hun forventer, at priserne i det private vil følge prisudviklingen i det offentlige.

Jeg har en klar forventning om, at de private leverandører udviser den ansvarlighed, at når de kan få billigere høreapparater, så skal det komme forbrugerne til gode og afspejles i lavere priser. Det vil i hvert fald være utrolig ærgerligt, hvis det betyder, at forhandlerne får et højere overskud på bekostning af de hørehæmmede , siger sundhedsministeren og fortsætter:

Men jeg er opmærksom på, at de private forhandlere selv med de lavere indkøbspriser på høreapparater kan vælge at fastholde et højere prisniveau. Derfor vil jeg også løbende følge tilskudsordningen, der også evalueres efter to år , siger Astrid Krag.

Læs Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) – Læs her

Læs mere her

Skærpet overvågning af kræftbehandling

Flere initiativer er sat i gang for at overvåge ventetiderne på kræftbehandling. “Vi skal følge udviklingen helt tæt”, siger fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr efter rigsrevisionens kritik

“Jeg er enig med rigsrevisionen i, at overvågningen af de maksimale ventetider og målsætningerne for forløbstiderne i pakkeforløbene ikke har været tæt og robust nok , siger fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr.

Rigsrevisionen har undersøgt Sundhedsministeriet og de fem regioner i perioden 2007 til 2010. Som led i undersøgelsen er der udvalgt tre kræftsygdomme, lungekræft, tyktarms- og endetarmskræft og kræft i æggestokkene. Undersøgelsen viser, at der er behov for at overvåge de maksimale ventetider på behandling, så der kan reageres, hvis ventetiderne ikke overholdes.

Jeg ser med stor alvor på sagen. Det handler først og sidst om at sikre danske kræftpatienter god og hurtig behandling. Den usikkerhed, der er om kræftbehandlingen, skal ryddes af vejen hurtigst muligt af hensyn til patienterne , siger Pia Olsen Dyhr.

Derfor tog sundhedsminister Astrid Krag kort efter nytår tre initiativer:

en månedlig indberetning fra regionernes ledelse til Sundhedsstyrelsen. I disse indberetninger skal regionerne redegøre konkret for overholdelsen af reglerne om de maksimale ventetider.
at indføre de nødvendige registreringer, der én gang for alle kan skabe en robust samlet monitoreringsmodel på kræftområdet. Med de nye registreringer vil der – på baggrund af faktuelle og aktuelle data blive fulgt op på, at de maksimale ventetider overholdes.
at styrke overvågningen af de faglige målsætninger, der er opstillet for patienternes forløbstider i pakkeforløbene på kræftområdet. Også her vil der blive indført registreringer, der sikrer helt præcise informationer om patienternes forløb på nationalt niveau.

Jeg noterer mig, at rigsrevisionen har reageret positivt på disse initiativer , siger Pia Olsen Dyhr.

Vi ved fra den eksisterende monitorering, at patienterne generelt kommer hurtigere og hurtigere i behandling. Jeg glæder mig derfor til, at den nye monitoreringsmodel tages i brug, så vi kan følge udviklingen helt tæt fremover.”

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66

Læs mere her