Skærpet overvågning af kræftbehandling

Flere initiativer er sat i gang for at overvåge ventetiderne på kræftbehandling. “Vi skal følge udviklingen helt tæt”, siger fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr efter rigsrevisionens kritik

“Jeg er enig med rigsrevisionen i, at overvågningen af de maksimale ventetider og målsætningerne for forløbstiderne i pakkeforløbene ikke har været tæt og robust nok , siger fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr.

Rigsrevisionen har undersøgt Sundhedsministeriet og de fem regioner i perioden 2007 til 2010. Som led i undersøgelsen er der udvalgt tre kræftsygdomme, lungekræft, tyktarms- og endetarmskræft og kræft i æggestokkene. Undersøgelsen viser, at der er behov for at overvåge de maksimale ventetider på behandling, så der kan reageres, hvis ventetiderne ikke overholdes.

Jeg ser med stor alvor på sagen. Det handler først og sidst om at sikre danske kræftpatienter god og hurtig behandling. Den usikkerhed, der er om kræftbehandlingen, skal ryddes af vejen hurtigst muligt af hensyn til patienterne , siger Pia Olsen Dyhr.

Derfor tog sundhedsminister Astrid Krag kort efter nytår tre initiativer:

en månedlig indberetning fra regionernes ledelse til Sundhedsstyrelsen. I disse indberetninger skal regionerne redegøre konkret for overholdelsen af reglerne om de maksimale ventetider.
at indføre de nødvendige registreringer, der én gang for alle kan skabe en robust samlet monitoreringsmodel på kræftområdet. Med de nye registreringer vil der – på baggrund af faktuelle og aktuelle data blive fulgt op på, at de maksimale ventetider overholdes.
at styrke overvågningen af de faglige målsætninger, der er opstillet for patienternes forløbstider i pakkeforløbene på kræftområdet. Også her vil der blive indført registreringer, der sikrer helt præcise informationer om patienternes forløb på nationalt niveau.

Jeg noterer mig, at rigsrevisionen har reageret positivt på disse initiativer , siger Pia Olsen Dyhr.

Vi ved fra den eksisterende monitorering, at patienterne generelt kommer hurtigere og hurtigere i behandling. Jeg glæder mig derfor til, at den nye monitoreringsmodel tages i brug, så vi kan følge udviklingen helt tæt fremover.”

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *