Lundbeck udvider aftalen med Teva til at inkludere rettigheder til markedsføring i udvalgte lande i Asien

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at selskabet har udvidet aftalen med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) vedrørende Azilect(®), så den nu omfatter seks markeder i Asien – Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand og Filippinerne.

Det asiatiske marked udvikler sig til at være platform af stigende betydning for Lundbeck i takt med, at regionen oplever rivende vækst indenfor CNS markedet. Med aftalen får Lundbeck adgang til seks interessante asiatiske markeder, som alle forventes at vise høj vækst på markedet for behandling af Parkinsons sygdom. Azilect(®) vil fremover være en væsentlig kilde til vækst for Lundbeck i Asien generelt, og især i Kina og Sydkorea. Udover denne aftale er to af Lundbecks nøgleprodukter, Cipralex(®) og Ebixa(®), for nylig blevet tilskudsberettiget i Kina.

Som led i aftalen er Lundbeck ansvarlig for at gennemføre de kliniske undersøgelser og klargøre de ansøgninger til myndighederne, som kræves for at opnå markedsføringstilladelse på de enkelte markeder. Den første lancering på et af markederne kan potentielt ske om cirka ét år.

“Med den nye aftale med vores partner, Teva, får vi en mulighed for at udvide vores allerede succesfulde arbejde med Azilect(®). Det farmaceutiske marked i Asien, og CNS-markedet især, er under hastig udvikling, og vi ser denne aftale som en mulighed for at styrke vores forretningsmæssige platform i denne lovende region yderligere,” udtaler Ole Chrintz, Senior Vice President, Commercial Operations i Lundbeck. “I det utilstrækkelige marked for Parkinsons sygdom er Azilect en vigtig behandlingsmulighed, og den første behandling som i kliniske undersøgelser har sandsynliggjort en sygdomsmodificerende effekt i Parkinsons sygdom. Vi er glade for at vi nu er i stand til at tilbyde denne effektive behandling til befolkningen i de asiatiske lande.”

De specifikke økonomiske betingelser er ikke oplyst, men Lundbeck skal betale en andel af nettoomsætningen på markederne til Teva.

Ændring i regnskabspraksis
I forbindelse med indgåelse af aftalen og som følge af, at der i løbet af 2009 er foretaget en præcisering i IAS 18 Omsætning vedrørende agent- og principalmetoden, foretager Lundbeck en ændring i anvendt regnskabspraksis for så vidt angår præsentation af den eksisterende aftale vedrørende Azilect(®).

Med indgåelse af den nye aftale vurderes det at Lundbeck agerer principal, for så vidt angår det samlede salg af Azilect(®). Det medfører, at Azilect(®) fremover regnskabsmæssigt behandles på samme måde, som Lundbecks øvrige produkter, hvor selskabet betaler en andel af produktets omsætning eller indtjening til en ekstern partner. Ændringen betyder at omsætning vedrørende Azilect(®) fremover vil bidrage fuldstændigt til koncernens omsætning mens licensbetalinger til Teva vil blive bogført som en del af produktionsomkostningerne, modsat tidligere praksis, hvor omsætning af Azilect(®) blev bogført fratrukket licensbetalinger.

Som følge af ændringen i regnskabspraksis vil omsætningen af Azilect(®) i de første 9 måneder af 2009 være DKK 545 mio., mod tidligere rapporterede DKK 259 mio. Produktionsomkostninger for de første 9 måneder af 2009 vil som følge af ændringen i regnskabspraksis udgøre DKK 1915 mio. mod tidligere rapporterede DKK 1629 mio.

Praksisændringen får ingen betydning for Lundbecks resultat af primær drift (EBIT).

Sammenligningstal vil blive tilrettet i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2009.

Forventninger
Som følge af ændringen i regnskabspraksis relateret til salget af Azilect(®), forventer Lundbeck nu at selskabets samlede omsætning for 2009 vil blive en smule højere end den tidligere udmeldte forventning på DKK 13,1-13,6 mia. Foruden denne ændring, er forventningerne til 2009 uændret.

Lundbeck fremlægger årsregnskab for 2009 den 4. marts 2010. Ved denne lejlighed vil selskabet fremlægge forventninger til regnskabsåret 2010.

Om Azilect(®)
Azilect(®) (rasagilin-tabletter), som er et registreret varemærke som tilhører Teva, er indikeret til behandling af symptomerne på Parkinsons sygdom både som indledende behandling alene og som supplement til levodopa senere i sygdommen. Azilect(®) er i dag tilgængelig i 38 lande, herunder i USA, Canada, Israel, Mexico og alle EU-landene. Lundbeck har rettighederne til at markedsføre Azilect(®) i Europa (i samarbejde med Teva i Frankrig, Storbritannien og Tyskland) og i Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Filippinerne og få andre lande udenfor Europa.

Om Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en aldersrelateret, degenerativ forstyrrelse i hjernen. Typiske symptomer er rystelser, stivhed, langsomme bevægelser og forringet balanceevne. Det anslås, at fire millioner mennesker verden over lider af sygdommen, som normalt rammer mennesker over 60 år.

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag mere end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2008 for DKK 11,3 mia.
(ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For mere information, se http://www.lundbeck.com”>www.lundbeck.com

Læs mere her

Flydende gelé kan forebygge sårdannelse hos diabetikere

Britiske læger blåtstempler dansk opfindelse

Som det eneste firma nogensinde i verden har et dansk firma nu – efter mere end 10 års udviklingsarbejde – fået videnskabeligt bevis for, at et specielt indlæg med flydende væske kan forebygge sårdannelse under fødderne på diabetikere.

Den videnskabelige test på diabetikere er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Bri-tish Journal of Diabetes and Vascular Disease . Testen viste at:

Trykket i forfoden – én af årsagerne til diabetikersår – blev reduceret med 21,5%
Iltindholdet i blodet blev forbedret 5%

Én problemstilling er at sørge for insulin til diabetikere, en anden problemstilling består i at forebygge, at der præventivt ikke sker sårdannelse under fødderne. I senstadierne af diabetes er sådanne sår forbundet med en meget stor risiko for amputationer, da sårene heler dårligt. Tal fra International Consensus on the Diabe-tic Foot viser at 80%-85% af alle fod-amputationer oprinder fra sårdannelser.

Ifølge International Diabetes Federation (www.idg.org) var der i 2010 i alt 284,6 millioner mennesker verden over med diabetes – et tal som forventes at stige med 54% til 438,4 millioner i 2030. I Danmark er der cir-ka 200.000 diabetikere p.t., og tallet forventes at stige til 400.000 600.000 i 2025. Diabetesrelaterede omkostninger i Danmark var i 2006 ca. 22 milliarder kroner, som ventes at stige til 38 milliarder kr. i 2025.

Den cirkulerende væske i indlægget bevæger fodens små interne muskler. Herved forbedres venepumpe-funktionen, hvorved også træthed i benene under gående og stående aktivitet nedsættes. Gelé-indlægget har i Danmark været testet til stående arbejde, bl.a. hos COOP, Kød- og Slagteribranchen, Danish Crown, samt Lundbeck A/S. Herudover også tests fra sikkerhedsafdelingerne hos Arla Foods og Post Danmark. En-deligt foreligger rapport fra den anerkendte tyske læge i arbejdsmedicin, Professor Dr. Med. Dr. Ing. Habil Wilfried Diebschlag, Institut for Ergonomi ved universitetet i München.

Efter mange års arbejde har vi opbygget en helt særegen kompetence indenfor gel, og vi har allerede nye prototyper klar, som sågar kan forbedre den trykaflastende egenskab betydeligt , oplyser ProBody Medical.

Indlæggene produceres i Tyskland i.h.t. ISO 9000 normer og er CE-mærkede som Medicinsk Udstyr Klasse 1. Ligeledes foreligger europæisk og amerikansk patent. De fås i Danmark hos Apotekerne.

Vi står selvsagt til rådighed med yderligere oplysninger og dokumentation.

Henvisning: Gel-filled therapeutic insoles reduce peak forefoot pressure and increase Tcp02 in individuals with diabetes mellitus and peripheral vascular insufficiency , British Journal of Diabetes and Vascular Disea-se, Volume 11, Issue 2, 2011.

Læs mere her

Ny, dansk opfindelse forebygger sårdannelse hos diabetikere

Mennesker med diabetes får nemt sår under fødderne. En dansk medicinalvirksomhed har udviklet et sko-indlæg med en særlig væske, som modvirker sårdannelse hos diabetikere og nu er det videnskabeligt dokumenteret, at indlægget virker.

Britiske læger har blåstemplet en dansk opfindelse: et specielt indlæg med flydende, geléagtig væske, som dokumenterbart forebygger sårdannelse under fødderne på diabetikere. Det er et dansk firma, der som det eneste i verden og efter mere end 10 års udviklingsarbejde nu har fået videnskabeligt bevis for, at gelé-indlægget virker. Den videnskabelige test er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Journal of Diabetes and Vascular Disease .

Mindsker risiko for amputation
Testen viste, at trykket i forfoden, som er én af årsagerne til diabetikersår, blev reduceret med 21,5 procent ved brug af gelé-indlægget. Samtidig blev iltindholdet i blodet forbedret med fem procent. Det er meget vigtigt at forebygge, at der sker sårdannelse under fødderne. For især ældre diabetikere og generelt mennesker, som har haft diabetes i lang tid er disse sår nemlig forbundet med en meget stor risiko for amputationer, da sårene heler dårligt. Omkring 80-85 procent af alle fod-amputationer har deres oprindelser i sårdannelser og det er altså her, det nyudviklede geléindlæg har en præventiv funktion.

Stimulerer muskler i foden
Væsken i indlægget cirkulerer, og derved bevæges fodens små, interne muskler, hvorved venepumpe-funktionen forbedres. Det betyder samtidig, at også træthed i benene bliver minimeret og det gælder under såvel gående som stående aktiviteter. I Danmark har gelé-indlægget været testet under stående arbejde hos blandt andre COOP, Kød- og Slagteribranchen, Danish Crown samt Lundbeck A/S. Herudover er der blevet foretaget test i sikkerhedsafdelingerne hos Arla Foods og Post Danmark, og endelig er indlægget blevet undersøgt ved instituttet for ergonomi på universitetet i München.

Nye prototyper klar
Der foreligger både europæisk og amerikansk patent på geléindlæggene fra ProBody Medical.
Efter mange års arbejde har vi opbygget nogle helt særegne kompetencer inden for gel, og det har blandt andet resulteret i udviklingen af de nye geléindlæg til diabetikere. Allerede nu har vi imidlertid de næste prototyper klar, og de ser faktisk ud til at kunne forbedre den trykaflastende egenskab yderligere, oplyser ProBody Medical.
Geléindlæggene produceres i Tyskland iht. ISO 9000-normer og er CE-mærkede som medicinsk udstyr af klasse 1. Indlæggene fås på de danske apoteker.

Flere får diabetes
Ifølge International Diabetes Federation var der i 2010 i alt 284,6 millioner mennesker verden over med diabetes, og dette tal forventes at stige helt til 438,4 millioner i 2030. I Danmark er der p.t. cirka 200.000 mennesker, som lider af diabetes, og her forventes antallet at stige til et sted mellem 400.000 og 600.000 i 2025. Samtidig regner man med, at de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark stiger fra cirka 22 milliarder kroner (i 2006) til 38 milliarder kr. i 2025.

GeleIndlaeg.jpg
Her ses gele-indlægget.

Research_team.JPG
Det britiske team som forestod testen: Bagerst fra venstre Tamim Siddiqui, Department of Vascular Surgery, Hairmyres Hospital, East Kilbride; Raymond Hamill, Research and Development team at National Health Service Lanarkshire og Monklands Hospital i Airdrie; William Munro, Orthotist fra Diabetes Centre på Hairmyres Hospital og medlem af National Centre for Prosthetics and Orthotics ved University of Stratchclyde i Glasgow. Forreste række fra venstre: Donald Bain, Vascular Consultant, Diabetes Centre and the Department of Vascular Surgery, Hairmyres Hospital; Duncan Stang, Advanced Specialist Podiatrist ved Diabetes Centre ved Hairmyres Hospital, tillige er han National Diabetes Foot Coordinator for Skotland.

BJDV_2011.pdf
Henvisning: Gel-filled therapeutic insoles reduce peak forefoot pressure and increase Tcp02 in individuals with diabetes mellitus and peripheral vascular insufficiency , British Journal of Diabetes and Vascular Disea-se, Volume 11, Issue 2, 2011.

Læs mere her