Nyt IT-system – der følger med tiden

Misbrugscentret i Frederiksborg Amt indfører nu Bosted Systemet i hele organisationen. Det sker ud fra et ønske om at gøre sagsbehandlingen mere smidig.

– Hidtil har vi benyttet os af andre dokumentationssystemer uden indbyrdes sammenhæng. Nu får vores 120 medarbejdere i organisationen adgang til alle relevante oplysninger om de enkelte brugere, siger centerleder Søren Niendam.

Indførelsen af Bosted Systemet forestås af IT–konsulent Anni Maan og psykolog og konsulent for behandlingsudvikling Ulrik Thomsen. De har arbejdet med at udvikle standardudgaven af Bosted Systemet, så det nu bedre matcher behandlingen af de godt 2000 stof– og alkoholmisbrugere samt hjemløse, der kommer i Misbrugscentret hvert år.

– Det er et vilkår for medarbejderne, at misbrugernes livssituation hele tiden ændrer sig. Selv om der foreligger en behandlingsplan, kan der fra time til time opstå tilbagefald og kriser, som forhindrer misbrugeren i at overholde aftaler. Derfor har vi sikret os, at Bosted Systemets medicin–modul understøtter vores daglige arbejde ved at tage højde for misbrugerens udsving gennem en række indbyggede alarmsystemer, siger Ulrik Thomsen.

Bedre styr på udleveringen

– Vi har af hensyn til brugernes helbred en regel om, at man ikke må udlevere metadon til en bruger, som tre gange i træk er udeblevet fra udleveringen. Systemet sikrer en bedre koordination mellem de forskellige udleveringssteder, sådan at vi nu ved præcist hvor og hvornår, brugeren får udleveret sin medicin, og dermed også om han er udeblevet. Medarbejderen får automatisk af systemet en meddelelse, når brugeren er udeblevet tre gange. Det nye i forhold til vores hidtidige dokumentationssystem er faktisk, at Bosted Systemet alarmerer medarbejderen om udeblivelser og fejlregistreringer og dermed sikrer en bedre sagsgang, fortæller Anni Maan.

Frederiksborg Amts Misbrugscenters centerledelse og administration ligger i Hillerød, og Misbrugscentret består i øvrigt af fem misbrugsambulatorier fordelt lokalt rundt i amtet samt en hjemløseafdeling og to pensionater. Institutionen er fra 1. januar 2007 en regional institution i Region Hovedstaden.

Læs mere om centret på www.misbrugscentret.fa.dk.

Bosted Systemet
Bosted Systemet er et socialpædagogisk IT–værktøj udviklet til arbejdet på de socialpædagogiske specialinstitutioner. Tilpasningen af systemet til misbrugsområdet er sket i tæt samarbejde mellem Århus og Frederiksborg amter og Team Online A/S.
Læs mere om Bosted Systemet på www.bosted.net.

Yderligere oplysninger
Centerleder Søren Niemann, Misbrugscenteret, Frederiksborg Amt, telefon 48 20 02 69.
Direktør Michael Sandal, Team Online A/S telefon 66 17 73 13.
 

Læs mere her

Storkøbenhavnske privathospitaler flytter sammen

Efter Aleris køb af Privathospitalet Hamlet samles koncernens hospitaler i Storkøbenhavn nu på to adresser. Personale og aktiviteter fra Aleris afdeling i Hørsholm der blandt andet specialiserer sig i plastikkirurgi flytter til Hamlets hospitaler i Søborg og på Frederiksberg, som dermed får tilført yderligere kompetencer. Samtidig bliver plastikkirurg Bo Jønsson fagansvarlig for det kosmetiske område på alle 6 Aleris-Hamlet-hospitaler.

Aleris har efter opkøbet af Privathospitalet Hamlet nu flyttet personale og aktiviteter fra afdelingen på Rungstedvej i Hørsholm til Hamlet-hospitalerne i Søborg og på Frederiksberg. Beslutningen om at samle kompetencerne i Storkøbenhavn på to fysiske placeringer er truffet med henblik på at sikre patienterne de bedst mulige oplevelser. Vurderingen er, at man ved at samle specialister og andet personale opnår faglig synergi, højere kvalitet, bedre service og øget fleksibilitet.

Beslutningen om at lukke afdelingen i Hørsholm var ikke nem, for beliggenheden er idyllisk og inspirerende for både personale og patienter. Imidlertid oplever vi stigende efterspørgsel efter bl.a. kosmetiske operationer, og i den forbindelse er det væsentligt til enhver tid at tilbyde patienterne de bedst mulige vilkår, både hvad angår kvalitet, service, udvalg og fleksibilitet. Her giver sammenlægningen af Aleris og Hamlet nye muligheder, som fremover kommer patienterne til gode på hospitalerne i Søborg og på Frederiksberg, fortæller Nis Alstrup, cheflæge hos Aleris-Hamlet Privathospitaler.

Speciallægerne Jens Jørgen Elberg og Bo Jønsson var i sin tid blandt initiativtagerne til privathospitalet på Rungstedvej i Hørsholm, der i starten hed Frederiksborg Klinikken. Efter en fusion, salg af klinikken til Aleris og opkøbet af Privathospitalet Hamlet er de to læger stadig ansat. Bo Jønsson er netop udnævnt til specialeansvarlig plastikkirurg i det nye Aleris-Hamlet Privathospitaler. Med Bo Jønsson som leder af det plastikkirurgiske fagområde er vore patienter garanteret høj ekspertise, service og kvalitet, fortsætter Nis Alstrup.

Plastikkirurgen ser frem til de nye udfordringer og oplever stort potentiale i sammenlægningen til Aleris-Hamlet Privathospitaler, som dækker hele landet og flere end 20 specialeområder. Det er en spændende opgave. Med etableringen af Aleris-Hamlet markerer vi os som Danmarks absolut førende privathospital og også på det plastikkirurgiske område er vi branchens suverænt største udbyder. Det er jeg stolt over at være en del af, siger han.

_

FAKTA OM ALERIS-HAMLET PRIVATHOSPITALER:

Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus samt på Frederiksberg
En del af Aleris, som med mere end 6.000 ansatte og en omsætning på 5,5 milliarder SEK (eksklusive Hamlet) er blandt Nordens absolut største sundhedsvirksomheder. Koncernen varetager i Danmark udover privathospitalsdrift også aktiviteter på plejehjems-, hjemmepleje- og handicapområdet

KONTAKT

Bo Jønsson, speciallæge i plastikkirurgi, T 2325 2376
Nis Alstrup, cheflæge, T 2016 9261
Morten Andreasen, markedschef, T 2672 3849

—–

Billedtekster:

Billede 1: Bo Jønsson, der var med til at grundlægge privathospitalet i Hørsholm, er netop udnævnt til specialeansvarlig plastikkirurg i det nye Aleris-Hamlet Privathospitaler.

Billede 2: Med etableringen af Aleris-Hamlet markerer vi os som Danmarks absolut førende privathospital. Det er jeg stolt over at være en del af, siger Bo Jønsson.

Billede 3: Aleris-Hamlet på Frederiksberg og i Søborg (vist ser) ser frem til at byde patienter fra hospitalet i Hørsholm velkommen.

Billede 4: Beslutningen om at samle kompetencerne i Storkøbenhavn er truffet med henblik på at sikre patienterne de bedst mulige oplevelser.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner fra http://www.epicent.dk/alr.html.

Læs mere her

Storkøbenhavnske privathospitaler flytter sammen

Efter Aleris køb af Privathospitalet Hamlet samles koncernens hospitaler i Storkøbenhavn nu på to adresser. Personale og aktiviteter fra Aleris afdeling i Hørsholm der blandt andet specialiserer sig i plastikkirurgi flytter til Hamlets hospitaler i Søborg og på Frederiksberg, som dermed får tilført yderligere kompetencer. Samtidig bliver plastikkirurg Bo Jønsson fagansvarlig for det kosmetiske område på alle 6 Aleris-Hamlet-hospitaler.

Aleris har efter opkøbet af Privathospitalet Hamlet nu flyttet personale og aktiviteter fra afdelingen på Rungstedvej i Hørsholm til Hamlet-hospitalerne i Søborg og på Frederiksberg. Beslutningen om at samle kompetencerne i Storkøbenhavn på to fysiske placeringer er truffet med henblik på at sikre patienterne de bedst mulige oplevelser. Vurderingen er, at man ved at samle specialister og andet personale opnår faglig synergi, højere kvalitet, bedre service og øget fleksibilitet.

Beslutningen om at lukke afdelingen i Hørsholm var ikke nem, for beliggenheden er idyllisk og inspirerende for både personale og patienter. Imidlertid oplever vi stigende efterspørgsel efter bl.a. kosmetiske operationer, og i den forbindelse er det væsentligt til enhver tid at tilbyde patienterne de bedst mulige vilkår, både hvad angår kvalitet, service, udvalg og fleksibilitet. Her giver sammenlægningen af Aleris og Hamlet nye muligheder, som fremover kommer patienterne til gode på hospitalerne i Søborg og på Frederiksberg, fortæller Nis Alstrup, cheflæge hos Aleris-Hamlet Privathospitaler.

Speciallægerne Jens Jørgen Elberg og Bo Jønsson var i sin tid blandt initiativtagerne til privathospitalet på Rungstedvej i Hørsholm, der i starten hed Frederiksborg Klinikken. Efter en fusion, salg af klinikken til Aleris og opkøbet af Privathospitalet Hamlet er de to læger stadig ansat. Bo Jønsson er netop udnævnt til specialeansvarlig plastikkirurg i det nye Aleris-Hamlet Privathospitaler. Med Bo Jønsson som leder af det plastikkirurgiske fagområde er vore patienter garanteret høj ekspertise, service og kvalitet, fortsætter Nis Alstrup.

Plastikkirurgen ser frem til de nye udfordringer og oplever stort potentiale i sammenlægningen til Aleris-Hamlet Privathospitaler, som dækker hele landet og flere end 20 specialeområder. Det er en spændende opgave. Med etableringen af Aleris-Hamlet markerer vi os som Danmarks absolut førende privathospital og også på det plastikkirurgiske område er vi branchens suverænt største udbyder. Det er jeg stolt over at være en del af, siger han.

_

FAKTA OM ALERIS-HAMLET PRIVATHOSPITALER:

Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus samt på Frederiksberg
En del af Aleris, som med mere end 6.000 ansatte og en omsætning på 5,5 milliarder SEK (eksklusive Hamlet) er blandt Nordens absolut største sundhedsvirksomheder. Koncernen varetager i Danmark udover privathospitalsdrift også aktiviteter på plejehjems-, hjemmepleje- og handicapområdet

KONTAKT

Bo Jønsson, speciallæge i plastikkirurgi, T 2325 2376
Nis Alstrup, cheflæge, T 2016 9261
Morten Andreasen, markedschef, T 2672 3849

—–

Billedtekster:

Billede 1: Bo Jønsson, der var med til at grundlægge privathospitalet i Hørsholm, er netop udnævnt til specialeansvarlig plastikkirurg i det nye Aleris-Hamlet Privathospitaler.

Billede 2: Med etableringen af Aleris-Hamlet markerer vi os som Danmarks absolut førende privathospital. Det er jeg stolt over at være en del af, siger Bo Jønsson.

Billede 3: Aleris-Hamlet på Frederiksberg og i Søborg (vist ser) ser frem til at byde patienter fra hospitalet i Hørsholm velkommen.

Billede 4: Beslutningen om at samle kompetencerne i Storkøbenhavn er truffet med henblik på at sikre patienterne de bedst mulige oplevelser.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner fra http://www.epicent.dk/alr.html.

Læs mere her

Brystkræftkvinder kæmper

Hver 9. kvinde i Danmark bliver ramt af brystkræft. Forskningen har heldigvis betydet, at flere overlever. Og hos de kvinder, som bliver ramt af sygdommen, er der en stor kampgejst. Det konstaterede Grevinde Alexandra, da hun lørdag eftermiddag i Aalborg stod for den officielle åbning af Kræftens Bekæmpelses kampagne, Støt Brysterne 2011.
Fotos fra åbningen vedhæftet til fri redaktionel afbenyttelse.

Startskuddet til en oktober måned i lyserødt lød i Aalborg Kongres og Kultur Center lørdag eftermiddag. Kampagnen, Støt Brysterne, skal rejse penge til forskning, til forebyggelseskampagner og til støtte til patienterne samt skabe opmærksomhed om brystkræftsagen.

Alexandra, Grevinde af Frederiksborg, forestod den officielle åbning af kampagnen. I sin tale til de ca. 300 gæster i salen hæftede grevinden sig ved en gruppe for yngre kvinder med brystkræft, som Aalborg Sygehus og Kræftrådgivningen i Aalborg står bag. Gruppen har fokus på håb frem for håbløshed.

– Kvinderne vil livet. De vil videre. De vil forblive attraktive, de vil tilbage på arbejdsmarkedet, og de vil for alt i verden være mødre for deres børn. Det glæder mig, for det tyder på, at der er sket en holdningsændring at kræft ikke nødvendigvis er en dødsdom, men at man kan overvinde eller leve godt med sygdommen, sagde Grevinde Alexandra.

Formanden for Kræftens Bekæmpelse, professor Frede Olesen, glæder sig over, at otte ud af ti kvinder med brystkræft, er i live fem år efter de har fået diagnosen. Forskningen har betydet meget for behandlingen og det nyligt indførte landsdækkende screeningsprogram betyder, at mange knuder bliver opdaget tidligere end før.

– Ved screeningen har man fundet størstedelen af kræftknuderne hos de kvinder, som tager imod tilbuddet om screening. Både dem, der ville blive opdaget uden screening og dem, der måske først ville være blevet opdaget et eller to år senere. Der, hvor der stadig er knaster, er de lange svartider, som er i nogle regioner. Det er ikke rimeligt, at kvinder skal gå rundt i ugevis og vente på at få svar på en mammografiscreening, sagde Frede Olesen.

Overlæge Lars Stenbygaard fra onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus, holdt et oplæg om status og fremtidsperspektiver for brystkræftbehandling og der var underholdning fra dels Livsglædekoret, som består af kræftramte fra Nordjylland, og af entertaineren Jette Torp.

Vedhæftede fotos er til fri afbenyttese i forbindelse med omtale af Kræftens Bekæmpelse og Støt Brysterne kampagnen i 30 dage fra dato.
Foto: Lars Horn / Baghuset

Kontaktinformation:
Torben Færck, Områdeleder Nordjylland, Kræftens Bekæmpelse, 9632 8326, faerk@cancer.dk
Morten Jakobsen, pressechef Kræftens Bekæmpelse, 3525 7206, mjx@cancer.dk

Læs mere her