Videobehandling på Samsø – åbent hus

Hvordan kan man bruge moderne videokonferenceudstyr i behandlingen af ældrepsykiatriske patienter på Samsø Hvilke muligheder rummer teknologien, og hvilke udfordringer er der forbundet med patientbehandling over videoskærm

Faktum er, at videokonsultationer allerede er en del af patientbehandlingen på Samsø. Den 1. december 2010 gennemførte man den første videokonsultation på Samsø, og siden er flere ældrepsykiatriske patienter blevet konsulteret over video.

Gerontopsykiatrisk (Ældrepsykiatrisk) Afdeling, Århus Universitetshospital i Risskov står bag projektet, og mandag den 23. maj kl. 14-16 inviterer afdelingen til Åbent Hus på Samsø Sygehus, dagligstuen.

Her kan man få svar på ovenstående spørgsmål, og mange flere, gennem oplæg fra afdelingens overlæger og sygeplejersker samt en ekspert i video-patientbehandling. Desuden vil der være mulighed for at se, hvordan videokonferenceudstyret fungerer i praksis og høre om de erfaringer, som sygeplejerske Birgitte Rasmussen har gjort sig i forløbet.

Samsøprojektet er et ud af række pilotprojekter, som Psykiatri og Social i Region Midtjylland har igangsat for at afprøve videokonference som arbejdsredskab i det administrative og det kliniske arbejde, for eksempel i forbindelse med visitation, patientkonsultationer og supervision.

– Projektet er sat i gang for dels at øge kvaliteten i behandlingen og spare patienter og pårørende for unødig besvær og samtidig benytte vores speciallæger mere effektivt. Vi får mulighed for at lave videosamtaler i et nyetableret ambulatorium på Samsø Syge- og Sundhedshus og i patientens eget hjem og vil kunne inddrage relevante fagpersoner som speciallæger eller psykologer, forklarer ledende sygeplejerske i Gerontopsykiatrisk Ambulatorium Birthe Ørndrup.

– Succesmålet er, at patienter, pårørende og personale skal opleve det som en forbedring. Når det hele fungerer driftsikkert, håber vi at gennemføre 10 pct. flere konsultationer fra Samsø, og at 100 pct. af alle lægekonsultationer på Samsø kommer til at foregår som videokonsultation, oplyser Birthe Ørndrup.

Projektet retter sig imod alle personalegrupper, patienter og pårørende, der indgår i gerontopsykiatriske og almenpsykiatriske konsultationer.

Se invitation til åbent hus.
http://bit.ly/jd8Ruj

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *