Ventetid på strålebehandling er væk

Alle kræftpatienter i Region Midtjylland kan nu tilbydes strålebehandling uden ventetid. Årsagen er flere stråleapparater og mere personale

Halvdelen af alle kræftpatienter modtager strålebehandling som led i deres behandling og behovet har været stigende de seneste ti år. Det har i en årrække resulteret i ventetider for patienterne eller henvisning til andre afdelinger. Men det er slut nu.

Antallet af strålebehandlinger i Region Midtjylland steg med over 25 procent fra år 2008-2009, og i 2010 forventer man at kunne behandle 16 procent flere patienter. Det samlede antal strålebehandlinger er tredoblet i løbet af de seneste 10 år.

Stigningen i antallet af strålebehandlinger skyldes dels en forøgelse fra 4 til 10 acceleratorer, dels at personalet er opnormeret.

Optimering af arbejdsgange i relation til patientforløbene har også været medvirkende til, at patienterne nu helt kan slippe for unødig ventetid.

10 topmoderne apparater
I 2009 begyndte man udskiftningen af den sidste af stråleterapiens ældre stråleapparater. I 2010 råder afdelingen over 10 topmoderne stråleapparater, som giver en skånsom behandling med høj præcision.

På Onkologisk Afdeling er man glade for, at strålebehandlingen nu kan tilbydes uden ventetid:

– Vi har satset meget på uddannelse af personale, fordi det har været en flaskehals i udvidelsen af vores kapacitet. Det har båret frugt på mange måde. Patienterne kommer til at opleve, at der ingen unødig ventetid er til strålebehandling, og at vores daglige programmer afvikles mere smidigt, siger oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni.

Nu er det tid til at sætte fokus på fremtidige projekter.

Næste projekt er etablering af strålefunktionen ved Skejby i andet halvår af 2011. En strålefunktion, der udover to nye acceleratorer, også vil rumme en MR- og PET/CT-scanner til planlægning af strålebehandling samt en ny type strålebehandling (brachyterapi), hvor radioaktive nåle placeres direkte i kræftknuden.

Flere oplysninger

* Overlæge Henrik Pagh Schultz, Onkologisk Afdeling, tlf. 8949 2386
* Afdelingssygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen, tlf. 8949 2488

Fakta

* Antal strålebehandlinger 2007: 33.030
* Antal strålebehandlinger 2008: 40.250
* Antal strålebehandlinger 2009: 50.402

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *