Vejledning skal skabe større forsigtighed med antibiotika

Som en konsekvens af, at stadig flere patienter udvikler resistens mod antibiotika, udsender Sundhedsstyrelsen nu en vejledning, der beskriver, hvornår antibiotika kan ordineres.

Generelt bør der udvises større forsigtighed vedrørende brug af antibiotika. Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at indikationerne for, hvornår der bruges antibiotika, strammes, samt at der anvendes præparater, der sjældnere giver anledning til resistensudvikling. Dette vil nok for mange læger og også for befolkningen kræve et holdningsskifte, hvilket imidlertid er nødvendigt, hvis vi fortsat skal kunne behandle patienter med alvorlige infektioner.

Når antibiotisk behandling anses for livreddende, skal det naturligvis iværksættes umiddelbart. Derfor har vejledningen også primært til formål at begrænse uvirksom og unødvendig behandling.

De basale regler, som understreges i vejledningen, er følgende:

Antibiotikabehandlingen skal kunne forventes at sikre mod alvorlige/livstruende forløb eller at afkorte sygdomsforløbet væsentligt.
Kliniske og diagnostiske undersøgelser skal være udført i en grad, der som minimum sandsynliggør bakteriel årsag.
Det valgte antibiotikum skal være så smalspektret og påvirke normalfloraen så lidt som muligt, jf. generelle og lokale retningslinjer for anvendelse af antibiotika.
Hvis den initiale behandling ikke virker, skal valget af antibiotikum revurderes og eventuelt justeres efter mikrobiologisk diagnostik.
Varigheden af behandlingen skal være så kort som muligt og følge den evidens, som foreligger på området.
Diagnosen, der udløser recepten/ordinationen, skal specifikt angives i ordinationssystemet, herunder på recept og i journal.

Tidligere har antibiotikaordination baseret sig på ekspertanbefalinger, såsom antibiotikavejledningen i medicin.dk og vurderinger fra de videnskabelige selskaber. Dette skal også være tilfældet fremover, dog med overholdelse af nogle generelle regler for antibiotikaordination samt regler for tre specifikke antibiotika, som Sundhedsstyrelsen særligt ønsker at målrette – og om muligt – begrænse brugen af. De tre typer af antibiotika er carbapenemer, fluorokinoloner og cephalosporiner.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i samarbejde med en arbejdsgruppe under Det Nationale Antibiotikaråd. Det er hensigten at udbygge vejledningen i takt med resistensudviklingen.

Som et led i arbejdet med at skabe større forsigtighed med anvendelsen af antibiotika, er søndag den 18. november udnævnt til fælles europæisk antibiotika-dag. I den forbindelse lancerer Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin en hjemmeside om antibiotika og resistens. Her kan man finde svar på, hvornår og hvornår der ikke er brug for antibiotika.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *