Ultralangtidsvirkende insulin degludec giver god reduktion af langtids-blodsukkeret med færre tilfælde af hypoglykæmi ved behandling af type 1- og type 2-diabetes

Ultralangtidsvirkende insulin degludec, som Novo Nordisk har under udvikling, sænker blodsukkerniveauet med signifikant lavere forekomst af hypoglykæmi (lavt blodsukker) sammenlignet med insulin glargin. Det viser en række forskningsresultater, der præsenteres på det 71. årsmøde i den amerikanske diabetesforening, ADA, i San Diego. De nye data stammer fra to kliniske fase 3-studier, som strakte sig over 52 uger det ene inden for type 1-diabetes og det andet inden for type 2-diabetes.1,2

I en separat præsentation fremlægges resultater fra et 26-ugers studie i type 2-diabetes, der viste, at insulin degludec kunne doseres på forskellige tidspunkter fra dag til dag.

“Hypoglykæmi eller lavt blodsukker er en stor bekymring for mange diabetikere,” sagde professor Alan Garber fra Departments of Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA. “Derfor er det særlig positivt, at insulin degludec markant nedsætter den generelle forekomst af hypoglykæmi hos type 2-diabetikere og natlig hypoglykæmi hos såvel type 1- som type 2-diabetikere. Resultaterne fra disse studier viser, at insulin degludec potentielt vil medføre væsentlige fordele for patienterne og deres muligheder for at sikre en velreguleret diabetes.”

Resultaterne omfatter bl.a.:

– 52-ugers-studierne var tilrettelagt med henblik på at nå ensartede glykæmiske mål for alle patienter (såkaldte treat-to-target-studier). Efter ét år oplevede patienter, der blev behandlet med insulin degludec, reduktioner i * HbA1C på 0,4% for type 1-diabetes og 1,2% for type 2-diabetes, hvilket var statistisk ikke-inferiørt i forhold til insulin glargin.1,2

– Blandt type 2-patienter sås en signifikant lavere forekomst af hypoglykæmi ved behandling med insulin degludec sammenlignet med insulin glargin (11,1 mod 13,6 episoder/patientår; p=0,0359)1

– Forekomsten af natlig hypoglykæmi, defineret som forekommende i tidsrummet mellem midnat og kl. 05.59, var 25% lavere blandt både type 1- og type 2-patienter, der blev behandlet med insulin degludec, end blandt dem, der blev behandlet med insulin glargin (henholdsvis 4,4 mod 5,9 episoder/patientår, p = 0,021; og 1,4 mod 1,8 episoder/patientår, p=0,0399)1,2.

Der blev på ADA også fremlagt forskningsdata vedrørende muligheden for at dosere insulin degludec på forskellige tidspunkter fra dag til dag hos patienter med type 2-diabetes. Studiet viste, at ændringer i tidspunktet for injektion af insulin degludec fra dag til dag (med op til 40 timers interval) ikke påvirkede den overordnede glykæmiske kontrol eller risikoen for hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin.

Insulin degludec blev doseret én gang dagligt ved at skifte mellem morgen- og afteninjektioner fra dag til dag, mens insulin glargin blev doseret på samme tidspunkt hver dag jf. forskrifterne for ordination.3 Insulin degludec og insulin glargin reducerede HbA1C med henholdsvis 1,28 og 1,26 procentpoint.

Studierne var tilrettelagt som såkaldte treat-to-target-studier, hvor justeringen af insulindosis skete gennem systematisk titrering for at opnå det ønskede fasteblodsukkerniveau. I de åbne studier havde patienterne, der fik hhv. insulin degludec og insulin glargin, samme blodsukkerniveau fra start, og forskerne havde derved mulighed for nøje at fastslå forskellene mellem de to behandlinger.

Yderligere information:

Medier:

Katrine Sperling
Tlf.: 4442 6718

Investorer:
Klaus Bülow Davidsen
Tlf.: 4442 3176

Jannick Lindegaard
Tlf.: 4442 4765

Frank Daniel Mersebach
Tlf.: 4442 0604

Lars Borup Jacobsen
Tlf.: 3075 3479

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *