Uforløste problemer i nære relationer øger risiko for hjertesygdomme

I seks år fulgte forskere ved Københavns Universitet 4.500 danske mænd og kvinder, der ved undersøgelsens start var fuldstændig raske. Efter periodens udløb kunne forskerne konstatere, at de, der ofte oplevede høje krav og bekymringer fra deres nærmeste, havde 2-3 gange så høj risiko for at udvikle hjerteproblemer som resten.

Få luft eller bliv syg
– Vores resultater peger på, at den største risikofaktor for hjertekrampe er for store krav og bekymringer fra de nærmeste mennesker i ens sociale netværk, det vil sige ægtefælle eller børn, fortæller lektor Rikke Lund fra Afdeling for Social Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

– Deciderede konflikter med ens nærmeste spiller en mindre rolle, og dette faktum – altså at krav og bekymringer fra sociale relationer udgør en større risikofaktor end skænderier, det er en helt ny opdagelse. Noget kunne tyde på, at det er godt for helbredet at ‘få luft, så at sige, men det kræver dog flere studier og psykologiske teorier at afklare, tilføjer Rikke Lund.

Vores relationer går i hjertet
Tidligere undersøgelser har vist, at gode sociale relationer beskytter mod iskæmisk hjertesygdom, mens problemer med familie og venner er blevet kædet sammen med øget risiko for stress, kroniske smerter, depressioner og endda egen opfattelse af helbred. Meget få videnskabelige studier har dog undersøgt den negative sammenhæng i detaljer.

Forskere har tidligere vist, at mænd, der oplevede konflikter med hustru og børn og mangel på hengivenhed og kærlighed fra hustruen havede øget risko for hjertekramper, det er et tidligt sygdom på iskæmisk hjertesygdom, der blandt andet kan føre til blodpropper i hjertet.

– Denne undersøgelsen omfattede i sagens natur kun mænd, og studerede ikke forskellige typer af sociale belastninger eller et større antal forskellige typer af sociale relationer, dvs. både partner, børn, øvrige familie, venner m.m, påpeger Rikke Lund.

Forskellige relationer og problemer
I det københavnske studie så forskerne på fem forskellige sociale relationer: Partneren, eventuelle børn, andre familiemedlemmer, venner og naboer, og på to typer af belastninger, nemlig krav/bekymringer fra partneren og konflikter.

Ved undersøgelsens afslutning kunne forskerne konstatere, at næsten hver 10. mand og hver 10. kvinde havde udviklet symptomer på hjertekrampe. Blandt dem oplevede 2-3 gange flere at partner, børn eller naboer stillede store krav eller bekymrede sig overdrevent end folk, der ikke var blevet syge.

Studiet er udført af forskere ved Afdelingen for Social Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og resultaterne offentliggjort i Journal of Epidemiology and Community Health.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *